search
close-white

Legi, hotărâri, decrete, dispoziții, tratate, alte acte oficiale, informații, anunțuri, comunicate

Ediția curentă Monitorul Oficial Nr. 31-34 din 03 februarie 2023

Monitorul Oficial Nr. 393

 

PARTEA I

 
Legi, hotărâri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova
 
733. Decret cu privire la inițierea negocierilor și aprobarea semnării Amendamentului nr.1 la Acordul de finanțare dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare privind implementarea Proiectului „Răspuns de Urgență la COVID-19” (nr. 726-IX, 7 decembrie 2022)
 
734. Decret cu privire la inițierea negocierilor și aprobarea semnării Amendamentului nr.1 la Acordul de finanțare dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare privind Proiectul „Răspuns de Urgență la COVID-19 – finanțare adițională” (nr. 727-IX, 7 decembrie 2022)
 
735. Decret privind aprobarea semnării Acordului de grant Fondul fiduciar multidonator pentru cofinanțarea Programului „Moldova, măsuri în situație de urgență, reziliență și competitivitate. Operațiunea de politici de dezvoltare” dintre Republica Moldova și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare și Asociația Internațională pentru Dezvoltare (nr. 728-IX, 7 decembrie 2022)
 

PARTEA II

 
Hotărâri ale Guvernului Republicii Moldova
 
934. Hotărâre cu privire la măsurile de pregătire în domeniul protecţiei civile a Republicii Moldova pentru anul 2023 (nr. 823, 30 noiembrie 2022)
 
935. Hotărâre cu privire la încetarea raporturilor de serviciu ale domnului Ștefan PAVLOV (nr. 832, 7 decembrie 2022)
 
936. Hotărâre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (nr. 833, 7 decembrie 2022)
 
937. Hotărâre privind aprobarea proiectului legii bugetului de stat pentru anul 2023 (nr. 834, 7 decembrie 2022)
 
938. Hotărâre cu privire la aprobarea proiectului legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2023 (nr. 835, 7 decembrie 2022)
 
939. Hotărâre cu privire la aprobarea proiectului legii fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pe anul 2023 (nr. 836, 7 decembrie 2022)
 
940. Hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (nr. 837, 7 decembrie 2022)
 
941. Hotărâre pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la modificarea unor acte normative (combaterea muncii nedeclarate) (nr. 838, 7 decembrie 2022)
 
942. Hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (privind activitatea specială de investigații) (nr. 839, 7 decembrie 2022)
 
943. Hotărâre pentru aprobarea proiectului de lege privind modificarea Legii bugetului de stat pentru anul 2022 nr. 205/2021 (nr. 840, 7 decembrie 2022)
 
944. Hotărâre cu privire la inițierea negocierilor și aprobarea semnării Contractului de finanțare dintre Republica Moldova şi Banca Europeană de Investiții pentru suplinirea și realizarea în continuare a proiectului „Moldova drumuri III” (nr. 841, 7 decembrie 2022)
 
945. Hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului de Asociere dintre Republica Moldova, pe de o parte, și Uniunea Europeană, pe de altă parte, privind participarea Republicii Moldova la Programul Uniunii Europene pentru mediu și politici climatice – „LIFE”, semnat la 26 noiembrie 2022 (nr. 842, 7 decembrie 2022)
 
946. Hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Amendamentului nr. 3, prin schimb de scrisori, la Acordul de finanţare dintre Republica Moldova şi Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare şi Amendamentului nr. 3, prin schimb de scrisori, la Acordul de împrumut dintre Republica Moldova şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare în vederea realizării Proiectului de modernizare a administrării fiscale (TAMP), semnate la Chișinău la 28 iunie 2016 (nr. 843, 7 decembrie 2022)
 
947. Hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (nr. 844, 7 decembrie 2022)
 
948. Hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea articolului 11 din Legea ocrotirii sănătății nr. 411/1995 (nr. 845, 7 decembrie 2022)
 
949. Hotărâre cu privire la modificarea anexei nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 1231/2018 pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar (nr. 849, 7 decembrie 2022)
 
950. Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de aplicare a facilităților fiscale și vamale la importul și/sau livrările de mărfuri și/sau servicii destinate implementării proiectului „Securitatea furnizării gazelor naturale” (nr. 850, 7 decembrie 2022)
 
951. Hotărâre pentru inițierea negocierilor și aprobarea semnării Memorandumului de înțelegere dintre Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova și Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Elene privind cooperarea în domeniul instruirii diplomatice (nr. 851, 7 decembrie 2022)
 
952. Hotărâre cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului (consolidarea și eficientizarea activității Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale) (nr. 852, 7 decembrie 2022)
 
953. Hotărâre privind aprobarea bugetului Instituției Publice Consiliul de supraveghere publică a auditului pentru anul 2023 (nr. 853, 7 decembrie 2022)
 
954. Hotărâre pentru modificarea punctului 1 din Hotărârea Guvernului nr. 670/2022 privind stabilirea cuantumului salariului minim pe țară (nr. 854, 7 decembrie 2022)
 
955. Hotărâre cu privire la transmiterea unor bunuri imobile (din proprietatea unității administrativ-teritoriale Căușeni în proprietatea statului, administrarea Agenției Proprietății Publice și a Ministerului Afacerilor Interne) (nr. 855, 7 decembrie 2022)
 
956. Hotărâre cu privire la aprobarea Avizului asupra amendamentelor la proiectul de lege privind Programul de rambursare a TVA pentru producătorii agricoli (nr. 856, 7 decembrie 2022)
 
957. Hotărâre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege cu privire la asociațiile de dezvoltare intercomunitară (nr. 857, 7 decembrie 2022)
 
958. Hotărâre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (nr. 858, 7 decembrie 2022)
 
959. Hotărâre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege cu privire la serviciile alternative de îngrijire a copilului (nr. 859, 7 decembrie 2022)
 
960. Hotărâre pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de lege cu privire la interzicerea deconectărilor de la servicii locativ-comunale în perioada rece a anului (nr. 860, 7 decembrie 2022)
 
961. Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 222/2019 cu privire la trecerea unor bunuri imobile din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, schimbul de bunuri şi modificarea unor anexe ale hotărârilor de Guvern (nr. 861, 7 decembrie 2022)
 
962. Dispoziţie cu privire la aprobarea componenței nominale a delegației Republicii Moldova în legătură cu vizita de lucru a doamnei Natalia Gavrilița, Prim-ministru, în orașul Kiev, Ucraina (5-6 decembrie 2022) (nr. 129-d, 5 decembrie 2022)
 
963. Dispoziţie cu privire la încetarea raporturilor de serviciu ale doamnei Tatiana SAVVA (nr. 130-d, 5 decembrie 2022)
Nr. 393 Joi, 08 decembrie 2022 XXIX

Selectați data