search
close-white

Legi, hotărâri, decrete, dispoziții, tratate, alte acte oficiale, informații, anunțuri, comunicate

Ediția curentă Monitorul Oficial Nr. 31-34 din 03 februarie 2023

Monitorul Oficial Nr. 1-2

 

PARTEA I

 
Legi, hotărâri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova
 
1. Hotărâre pentru modificarea articolului 1 din Hotărârea Parlamentului nr. 91/2021 privind componența nominală a delegațiilor Parlamentului Republicii Moldova la organizațiile parlamentare internaționale și la organizațiile parlamentare bilaterale (nr. 380, 29 decembrie 2022)
 
2. Hotărâre cu privire la încheierea sesiunii a doua ordinare din anul 2022 (nr. 381, 29 decembrie 2022)
 

PARTEA II

 
Hotărâri ale Guvernului Republicii Moldova
 
1. Dispoziţie cu privire la conferirea gradului de calificare (nr. 141-d, 30 decembrie 2022)
 

PARTEA III

 
Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Educației și Cercetării al Republicii Moldova
 
1. Ordin cu privire la autorizarea de funcționare provizorie/acreditarea programelor de studii superioare de licență (ciclul I) și de master (ciclul II) în instituțiile de învățământ superior din Republica Moldova (nr. 1048, 24 octombrie 2022)
 
Acte ale Ministerului Sănătății al Republicii Moldova
 
2. Ordin cu privire la Comisia narcologică specială (nr. 1050, 2 noiembrie 2022)
 
3. Ordin cu privire la abrogarea Ordinului ministrului sănătății nr.479/2011 cu privire la Regulamentul Comisiei narcologice speciale (nr. 1188, 16 decembrie 2022)
 
Acte ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei
 
4. Hotărâre privind modificarea anexei 2 la hotărârea Consiliului de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei nr. 32 din 22.04.2022 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile poştale din sfera serviciului poştal universal furnizate de Î.S. „Poșta Moldovei” (nr. 54, 30 decembrie 2022)
 
Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare
 
5. Hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului privind investirea și evaluarea activelor fondului de pensii facultative (nr. 62/14, 28 noiembrie 2022)
 
6. Extras din Hotărârea CNPF nr. 66/8 din 29 decembrie 2022 privind cererile BAR „AMBER ASIG” SRL.
 
7. Hotărâre cu privire la înregistrarea în Registrul emitenților de valori mobiliare aferentă Societății pe acțiuni „AGROPRODSERVICE” (nr. 66/16, 29 decembrie 2022)
 
8. Hotărâre cu privire la înregistrarea în Registrul emitenților de valori mobiliare aferentă Societății pe acțiuni „CARTUȘ” (nr. 66/17, 29 decembrie 2022)
 
9. Hotărâre cu privire la înregistrarea în Registrul emitenților de valori mobiliare aferentă Societății pe acțiuni „ENERGOCOM” (nr. 66/18, 29 decembrie 2022)
 
10. Hotărâre cu privire la înregistrarea în Registrul emitenților de valori mobiliare aferentă Societății pe acțiuni „MINA DIN CHIȘINĂU” (nr. 66/19, 29 decembrie 2022)
 
11. Hotărâre referitor la autorizarea reorganizării Societății pe acțiuni Întreprinderea cu Capital Străin „DUNAV” din societate pe acțiuni în societate cu răspundere limitată (nr. 66/20, 29 decembrie 2022)
 
12. Hotărâre cu privire la radierea valorilor mobiliare din Registrul emitenților de valori mobiliare emise anterior de unele societăți pe acțiuni (nr. 66/21, 29 decembrie 2022)
 

PARTEA IV

 
Anunțuri, comunicate, informații de interes public
 

PARTEA V

 
Avize pierderi de acte
Nr. 1-2 Vineri, 06 ianuarie 2023 XXX

Selectați data