search
close-white

Legi, hotărâri, decrete, dispoziții, tratate, alte acte oficiale, informații, anunțuri, comunicate

Ediția curentă Monitorul Oficial Nr. 31-34 din 03 februarie 2023

Monitorul Oficial Nr. 3-4

 

PARTEA I

 
Legi, hotărâri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova
 
3. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea unor acte normative (nr. 781-IX, 10 ianuarie 2023)
 
4. Lege pentru modificarea unor acte normative (nr. 353, 22 decembrie 2022)
 
5. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Contractului de finanțare dintre Republica Moldova și Banca Europeană de Investiții pentru suplinirea și realizarea în continuare a proiectului „Moldova drumuri III” (nr. 782-IX, 10 ianuarie 2023)
 
6. Lege pentru ratificarea Contractului de finanțare dintre Republica Moldova și Banca Europeană de Investiții pentru suplinirea și realizarea în continuare a proiectului „Moldova drumuri III” (nr. 362, 29 decembrie 2022)
 
7. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea unor acte normative (nr. 783-IX, 10 ianuarie 2023)
 
8. Lege pentru modificarea unor acte normative (nr. 364, 29 decembrie 2022)
 
9. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii ocrotirii sănătății nr. 411/1995 (nr. 784-IX, 10 ianuarie 2023)
 
10. Lege pentru modificarea Legii ocrotirii sănătății nr. 411/1995 (nr. 368, 29 decembrie 2022)
 
11. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea articolului 4 din Legea nr. 89/2022 pentru ratificarea Contractului de finanțare dintre Republica Moldova și Banca Europeană de Investiții pentru realizarea Proiectului „Eficiența energetică în Republica Moldova (nr. 785-IX, 10 ianuarie 2023)
 
12. Lege pentru modificarea articolului 4 din Legea nr. 89/2022 pentru ratificarea Contractului de finanțare dintre Republica Moldova și Banca Europeană de Investiții pentru realizarea Proiectului „Eficiența energetică în Republica Moldova (nr. 377, 29 decembrie 2022)
 
13. Decret privind demisia domnului Marcel SPATARI din funcția de ministru al muncii și protecției sociale (nr. 777-IX, 10 ianuarie 2023)
 
14. Decret privind numirea domnului Alexei BUZU în funcția de ministru al muncii și protecţiei sociale (nr. 778-IX, 10 ianuarie 2023)
 
15. Decret privind înregistrarea stemei și drapelului satului Dubăsarii Vechi, raionul Criuleni (nr. 779-IX, 10 ianuarie 2023)
 
16. Decret privind înregistrarea stemei și drapelului satului Coșcalia, raionul Căușeni (nr. 780-IX, 10 ianuarie 2023)
 
17. Decret privind numirea doamnei Stella JANTUAN în funcţia de consilier al Preşedintelui Republicii Moldova pe probleme politice, relații cu autoritățile publice și societatea civilă (nr. 786-IX, 10 ianuarie 2023)
 
18. Decret privind eliberarea doamnei Cristina GHERASIMOV din funcția de secretar general al Aparatului Președintelui Republicii Moldova (nr. 787-IX, 10 ianuarie 2023)
 
19. Decret privind numirea doamnei Cristina GHERASIMOV în funcţia de consilier al Preşedintelui Republicii Moldova în domeniul politicii externe și integrării europene (nr. 788-IX, 10 ianuarie 2023)
 
20. Decret privind eliberarea domnului Veaceslav NEGRUȚA din funcția de consilier al Președintelui Republicii Moldova în domeniul economic (nr. 789-IX, 10 ianuarie 2023)
 
21. Decret privind numirea domnului Veaceslav NEGRUȚA în funcția de secretar general al Aparatului Președintelui Republicii Moldova (nr. 790-IX, 10 ianuarie 2023)
 
22. Decret privind eliberarea doamnei Sorina ȘTEFÎRȚĂ din funcția de consilier pentru comunicare publică, purtător de cuvânt al Președintelui Republicii Moldova (nr. 791-IX, 10 ianuarie 2023)
 
23. Decret pentru modificarea articolului 1 din Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 441-IX din 22 aprilie 2022 (nr. 798-IX, 11 ianuarie 2023)
 

PARTEA III

 
Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Educației și Cercetării al Republicii Moldova
 
13. Ordin cu privire la autorizarea de funcționare provizorie/acreditarea programelor de studii superioare de licență (ciclul I) și de master (ciclul II) în instituțiile de învățământ superior din Republica Moldova (nr. 1190, 5 decembrie 2022)
 
14. Ordin cu privire la acreditarea programelor de studii superioare de licență (ciclul I) și de master (ciclul II) în instituțiile de învățământ superior din Republica Moldova (nr. 1191, 5 decembrie 2022)
 
Acte ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică
 
15. Hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă, de canalizare și de epurare a apelor uzate de către S.A. „Apă-Canal Chișinău” (nr. 4, 11 ianuarie 2023)
 
16. Hotărâre privind aprobarea cheltuielilor de bază pentru Î.M. „Apă-Canal din Basarabeasca” (nr. 5, 11 ianuarie 2023)
 
17. Hotărâre privind aprobarea cheltuielilor de bază pentru Î.M. „Aqua Basarabeasca” (nr. 6, 11 ianuarie 2023)
 
Acte ale Agenţiei Naţionale pentru Siguranța Alimentelor
 
18. Ordin cu privire la stabilirea procedurii de recepționare și examinare a cererilor și dosarelor normative tehnice depuse pentru înregistrarea de stat a medicamentelor de uz veterinar (nr. 494, 29 decembrie 2022)
 
Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare
 
19. Hotărâre cu privire la radierea valorilor mobiliare din Registrul emitenților de valori mobiliare emise anterior de unele societăți pe acțiuni (nr. 1/3, 10 ianuarie 2023)
 
Acte ale Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova
 
20. Decizie cu privire la anunțarea concursului pentru acordarea dreptului de utilizare a sloturilor din multiplexele regionale (nr. 364, 9 decembrie 2022)
 
21. Decizie cu privire la anunțarea concursului pentru acordarea dreptului de utilizare a sloturilor din multiplexul A (nr. 365, 9 decembrie 2022)
 
22. Decizie cu privire la examinarea cererii de eliberare a autorizației de retransmisiune „LV-TOPAL” SRL (nr. 372, 16 decembrie 2022)
 
23. Decizie cu privire la monitorizarea unor furnizori privați naționali de servicii media de televiziune la capitolul respectării prevederilor art. 4 alin. (3) lit. c), alin. (4), alin. (7) și alin. (9) din Codul serviciilor media audiovizuale al Republicii Moldova (nr. 174/2018 (nr. 376, 16 decembrie 2022)
 
24. Decizie cu privire la examinarea cererii de reperfectare a autorizației de retransmisiune eliberate „ORANGE MOLDOVA” SA (nr. 382, 23 decembrie 2022)
 
25. Decizie cu privire la retragerea licenței de emisie eliberată „Media Sfera” SRL pentru serviciul de radiodifuziune sonoră „Radio Orhei” (nr. 386, 23 decembrie 2022)
 
Acte ale Consiliului Concurenței al Republicii Moldova
 
26. Decizie (nr. ASS-75, 21 decembrie 2022)
 
Acte ale Casei Naționale de Asigurări Sociale
 
27. Ordin cu privire la aprobarea Regulamentului privind corectarea plăților la bugetul asigurărilor sociale de stat (nr. 247-A, 27 decembrie 2022)
 
Acte ale Serviciului Vamal al Republicii Moldova
 
28. Ordin cu privire la modificarea anexei nr.11 la Ordinul Serviciului Vamal nr.346-O/2009 „Referitor la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu” (nr. 428-O, 28 decembrie 2022)
 
Acte ale Băncii Naţionale a Moldovei
 
29. Hotărâre pentru modificarea și abrogarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei (nr. 275, 29 decembrie 2022)
Nr. 3-4 Vineri, 13 ianuarie 2023 XXX

Selectați data