search
close-white

Legi, hotărâri, decrete, dispoziții, tratate, alte acte oficiale, informații, anunțuri, comunicate

Ediția curentă Monitorul Oficial Nr. 31-34 din 03 februarie 2023

Monitorul Oficial Nr. 5-8

 

PARTEA II

 
Hotărâri ale Guvernului Republicii Moldova
 
2. Hotărâre cu privire la aprobarea Strategiei securității alimentare a Republicii Moldova pentru anii 2023-2030 (nr. 775, 9 noiembrie 2022)
 
3. Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și realizare a studiilor de rezidențiat (nr. 875, 14 decembrie 2022)
 
4. Hotărâre pentru aprobarea Metodologiei privind calcularea tarifelor la unele servicii publice de gestionare a deșeurilor municipale (nr. 881, 14 decembrie 2022)
 
5. Hotărâre cu privire la modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1065/2016 pentru aprobarea regulamentelor sanitare privind produsele din tutun și produsele conexe (nr. 946, 28 decembrie 2022)
 
6. Hotărâre cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului (aducerea în concordanță a cadrului normativ existent în domeniul dezvoltării regionale și locale) (nr. 957, 28 decembrie 2022)
 
7. Hotărâre cu privire la numirea domnului Andrei POPOV, Ambasador Extraordinar şi Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Elenă, în funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Cipru, prin cumul, cu reședința la Atena (nr. 1, 11 ianuarie 2023)
 
8. Hotărâre cu privire la numirea domnului Alexandr ESAULENCO, Ambasador Extraordinar şi Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Azerbaidjan, în funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Georgia, prin cumul, cu reședința la Baku (nr. 2, 11 ianuarie 2023)
 
9. Hotărâre cu privire la modificarea Hotărârii Guvernului nr. 127/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de ținere a registrelor de stat formate de Sistemul informațional „e-Autorizație transport” (nr. 3, 11 ianuarie 2023)
 
10. Hotărâre cu privire la comanda de stat privind dezvoltarea profesională a personalului din autoritățile publice în anul 2023 (nr. 4, 11 ianuarie 2023)
 
11. Hotărâre cu privire la unele măsuri pentru implementarea Memorandumului de înțelegere în domeniul transformării digitale dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României, semnat la 11 februarie 2022 (nr. 6, 11 ianuarie 2023)
 
12. Hotărâre cu privire la modificarea efectivului-limită al unor instituții publice (nr. 7, 11 ianuarie 2023)
 
13. Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1234/2018 privind condițiile de salarizare a personalului din instituțiile de învățământ care funcționează în regim de autogestiune financiar-economică (nr. 8, 11 ianuarie 2023)
 
14. Hotărâre cu privire la modificarea anexei nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 1231/2018 pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar (nr. 9, 11 ianuarie 2023)
 
15. Hotărâre pentru completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 454/2008 cu privire la optimizarea participării organelor centrale de specialitate ale administrației publice, precum și a altor autorități administrative centrale la executarea angajamentelor asumate față de organizațiile internaționale (nr. 11, 11 ianuarie 2023)
 
16. Hotărâre privind înființarea monumentului în memoria lui Vasil Levski în orașul Taraclia (nr. 13, 11 ianuarie 2023)
 
17. Hotărâre cu privire la modificarea Regulamentului de aplicare a destinațiilor vamale prevăzute de Codul vamal al Republicii Moldova, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1140/2005 (nr. 15, 11 ianuarie 2023)
 
18. Dispoziție cu privire la conferirea gradului de calificare (nr. 1-d, 9 ianuarie 2023)
 
19. Dispoziție cu privire la încetarea raporturilor de serviciu ale doamnei Stela CIOBANU (nr. 2-d, 11 ianuarie 2023)
 
20. Dispoziție cu privire la restabilirea în funcție a domnului Igor VÎLCU (nr. 3-d, 11 ianuarie 2023)
 

PARTEA IV

 
Anunțuri, comunicate, informații de interes public
 

PARTEA V

 
Avize pierderi de acte
Nr. 5-8 Vineri, 13 ianuarie 2023 XXX

Selectați data