search
close-white

Legi, hotărâri, decrete, dispoziții, tratate, alte acte oficiale, informații, anunțuri, comunicate

Ediția curentă Monitorul Oficial Nr. 112 din 31 martie 2023

Monitorul Oficial Nr. 21-22

 

PARTEA I

 
Legi, hotărâri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova
 
50. Decret privind înregistrarea stemei și drapelului satului Ruseni, comuna Ruseni, raionul Edineț (nr. 807-IX, 23 ianuarie 2023)
 

PARTEA II

 
Hotărâri ale Guvernului Republicii Moldova
 
37. Hotărâre cu privire la aprobarea Conceptului Sistemului informațional „Registrul de stat al unităților de drept”  (nr. 955, 28 decembrie 2022)
 
38. Hotărâre privind acordarea protecției temporare persoanelor strămutate din Ucraina (nr. 21, 18 ianuarie 2023)
 
39. Hotărâre cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în unele hotărâri ale Guvernului și abrogarea unei hotărâri a Guvernului (nr. 25, 18 ianuarie 2023)
 
40. Hotărâre cu privire la numirea domnului Viorel URSU, Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Statele Unite ale Americii , în funcţia de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Statele Unite Mexicane, prin cumul, cu reşedinţa la Washington (nr. 30, 25 ianuarie 2023)
 
41. Hotărâre cu privire la rechemarea domnului Evghenii BALÎCA din funcția de reprezentant plenipotențiar al Republicii Moldova în Biroul pentru coordonarea combaterii criminalității organizate și altor infracțiuni periculoase pe teritoriul statelor-membre ale C.S.I. (nr. 31, 25 ianuarie 2023)
 
42. Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind modul de acordare a compensațiilor pentru compensarea majorării ratei dobânzii la creditele parțial garantate de stat acordate în cadrul Programului de stat „Prima casă” (nr. 32, 25 ianuarie 2023)
 
43. Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 966/2020 cu privire la serviciile prestate de către Agenția Servicii Publice (nr. 33, 25 ianuarie 2023)
 
44. Hotărâre pentru transmiterea unui teren și modificarea Hotărârii Guvernului nr. 161/2019 cu privire la aprobarea listei terenurilor proprietate publică a statului din administrarea Agenției Proprietății Publice (nr. 37, 25 ianuarie 2023)
 
45. Hotărâre cu privire la aderarea Republicii Moldova la Asociația Mondială de Drumuri (PIARC) (nr. 38, 25 ianuarie 2023)
 
46. Hotărâre privind modificarea subpunctului 3) din Normativele vizând numărul abonamentelor de telefoane de serviciu, faxuri, telefoane mobile pentru angajații autorităților administrației publice (cu excepția legăturii telefonice guvernamentale), aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1362/2005 (nr. 40, 25 ianuarie 2023)
 
47. Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 515/2010 cu privire la delegația Republicii Moldova în Comisia Unificată de Control (nr. 41, 25 ianuarie 2023)
 
48. Dispoziție cu privire la aprobarea componenţei nominale a delegaţiei Republicii Moldova în legătură cu participarea doamnei Natalia GAVRILIŢA, Prim-ministru, la reuniunea Consiliului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană (Bruxelles, Regatul Belgiei, 4-8 februarie 2023) (nr. 8-d, 23 ianuarie 2023)
 
49. Dispoziție cu privire la numirea în funcţie a domnului Viorel GARAZ (nr. 9-d, 25 ianuarie 2023)
 
50. Dispoziție cu privire la numirea în funcţie a domnului Alexandru GASNAȘ (nr. 10-d, 25 ianuarie 2023)
 
51. Dispoziție cu privire la eliberarea din funcţie a domnului Petru ȚURCAN (nr. 11-d, 25 ianuarie 2023)
 
52. Dispoziție cu privire la numirea în funcţie a domnului Andrei CECOLTAN (nr. 12-d, 25 ianuarie 2023)
 
53. Dispoziție cu privire la eliberarea din funcţie a domnului Gheorghe CUCIUREANU (nr. 13-d, 25 ianuarie 2023)
 
54. Dispoziție cu privire la numirea în funcţie a domnului Grigore STRATULAT (nr. 14-d, 25 ianuarie 2023)
 
55. Dispoziție cu privire la încetarea raporturilor de serviciu ale domnului Vitalie VALCOV (nr. 15-d, 25 ianuarie 2023)
 

PARTEA III

 
Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Economiei al Republicii Moldova
 
82. Ordin cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în anexa la Ordinul nr. 66/2010 (nr. 8, 24 ianuarie 2023)
 
Acte ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică
 
83. Hotărâre privind stabilirea costurilor de bază aferente serviciului de furnizare prestat de către S.A. „Moldovagaz” (nr. 17, 20 ianuarie 2023)
 
Acte ale Comisiei Naționale de Heraldică
 
84. Decizie cu privire la înregistrarea stemei și drapelului Instituției Publice Liceul Teoretic Tvardița din orașul Tvardița, raionul Taraclia, în Armorialul General al Republicii Moldova (nr. 125-VI.01, 29 decembrie 2022)
 
85. Decizie cu privire la înregistrarea unor simboluri corporative ale Inspectoratului Național de Securitate Publică al Inspectoratului General al Poliției al Ministerului Afacerilor Interne în Armorialul General al Republicii Moldova (nr. 126-VI.01, 29 decembrie 2022)
 
86. Decizie cu privire la scoaterea din uz a însemnelor corporative ale Inspectoratului Național de Patrulare al Inspectoratului General al Poliției al Ministerului Afacerilor Interne (nr. 126-VI.02, 29 decembrie 2022)
 
87. Decizie cu privire la înregistrarea unor simboluri corporative ale Direcției protecția martorilor a Inspectoratului General al Poliției al Ministerului Afacerilor Interne în Armorialul General al Republicii Moldova (nr. 127-VI.01, 29 decembrie 2022)
 
Acte ale Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova
 
88. Decizie cu privire la monitorizarea furnizorilor publici și privați naționali de servicii media de televiziune la capitolul respectării prevederilor art. 4 alin. (3) lit. a)-c), alin. (4), alin. (7) și alin. (9) din Codul serviciilor media audiovizuale al Republicii Moldova nr. 174/2018 (nr. 371, 16 decembrie 2022)
 
89. Decizie cu privire la monitorizarea furnizorilor publici și privați naționali de servicii media de televiziune la capitolul respectării prevederilor art. 4 alin. (3) lit. a)-c), alin. (4), alin. (7) și alin. (9) din Codul serviciilor media audiovizuale al Republicii Moldova nr. 174/2018 (nr. 377, 23 decembrie 2022)
 
90. Decizie cu privire la examinarea raportului de monitorizare a serviciilor media audiovizuale „RTR Moldova”, „GN TV”, „LEGAL TV”, „Busuioc TV”, „ATV”, „Media TV”, „ORIZONT TV”, „PRO TV CHIȘINĂU”, „TV Elita” și „ZONA M” la capitolul respectării art. 63 alin. (6) din Codul serviciilor media audiovizuale al Republicii Moldova nr. 174/2018 (nr. 381, 23 decembrie 2022)
Nr. 21-22 Joi, 26 ianuarie 2023 XXX

Selectați data