search
close-white

Legi, hotărâri, decrete, dispoziții, tratate, alte acte oficiale, informații, anunțuri, comunicate

Ediția curentă Monitorul Oficial Nr. 112 din 31 martie 2023

Monitorul Oficial Nr. 25-27

 

PARTEA I

 
Legi, hotărâri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova
 
51. Decret privind conferirea de distincții de stat unor angajați ai Serviciului de Protecție și Pază de Stat (nr. 809-IX, 27 ianuarie 2023)
 
52. Decret privind conferirea gradului special de general-maior al Serviciului de Protecție și Pază de Stat domnului Vasile POPA (nr. 810-IX, 27 ianuarie 2023)
 
53. Decret privind conferirea medaliei „Nicolae Testemițanu” domnului Valentin ȚUREA (nr. 811-IX, 27 ianuarie 2023)
 
54. Decret privind conferirea „Ordinului de Onoare” domnului Stephen MACKLER (nr. 812-IX, 27 ianuarie 2023)
 
55. Decret privind numirea domnului Viorel URSU, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Statele Unite ale Americii, în funcția de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Statele Unite Mexicane (nr. 813-IX, 28 ianuarie 2023)
 

PARTEA II

 
Hotărâri ale Guvernului Republicii Moldova
 
58. Hotărâre cu privire la instituirea Sistemului informațional de supraveghere a bolilor transmisibile și evenimentelor de sănătate publică (nr. 885, 14 decembrie 2022)
 
59. Hotărâre cu privire la modificarea și abrogarea unor hotărâri ale Guvernului (nr. 35, 25 ianuarie 2023)
 
60. Hotărâre pentru modificarea Regulamentului cu privire la modul de transmitere, schimbare a destinației şi schimb de terenuri, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1170/2016 (nr. 39, 25 ianuarie 2023)
 

PARTEA III

 
Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale al Republicii Moldova
 
91. Ordin cu privire la aprobarea Planului Național de Numerotare (nr. 5, 12 ianuarie 2023)
 
Acte ale Ministerului Justiţiei al Republicii Moldova
 
92. Ordin întru executarea hotărârii judecătorești privind schimbarea teritoriului de activitate „post pe post” a notarilor Burac Lilia și Mihailic Olga (nr. 30, 25 ianuarie 2023)
 
93. Ordin întru executarea hotărârii judecătorești privind schimbarea teritoriului de activitate a notarilor Stati Natalia și Chirtoacă Petru (nr. 31, 25 ianuarie 2023)
 
Acte ale Ministerului Economiei al Republicii Moldova
 
94. Ordin сu privire la modificarea Anexei la Ordinul Ministerului Economiei nr. 105 din 02.12.2022 (nr. 8-a, 25 ianuarie 2023)
 
Acte ale Ministerului Sănătății al Republicii Moldova
 
95. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 48, 27 ianuarie 2023)
 
96. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 49, 27 ianuarie 2023)
 
97. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 50, 27 ianuarie 2023)
 
98. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 51, 27 ianuarie 2023)
 
99. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 52, 27 ianuarie 2023)
 
100. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 53, 27 ianuarie 2023)
 
101. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 54, 27 ianuarie 2023)
 
102. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 55, 27 ianuarie 2023)
 
103. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 56, 27 ianuarie 2023)
 
104. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 57, 27 ianuarie 2023)
 
105. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 58, 27 ianuarie 2023)
 
106. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 59, 27 ianuarie 2023)
 
107. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 60, 27 ianuarie 2023)
 
108. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 61, 27 ianuarie 2023)
 
109. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 62, 27 ianuarie 2023)
 
110. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 63, 27 ianuarie 2023)
 
111. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 64, 27 ianuarie 2023)
 
112. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 65, 27 ianuarie 2023)
 
113. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 66, 27 ianuarie 2023)
 
114. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 67, 27 ianuarie 2023)
 
Acte ale Agenţiei Naţionale pentru Siguranța Alimentelor
 
115. Ordin cu privire la modificarea Ordinului directorului general al Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor nr. 233/2022 cu privire la aplicarea restricțiilor sanitar-veterinare de mișcare a porcilor din exploatațiile nonprofesionale către abatoare, puncte de sacrificare, piețe de animale în scopul prevenirii răspândirii pestei porcine africane pe teritoriul Republicii Moldova (nr. 448, 6 decembrie 2022)
 
Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare
 
116. Hotărâre cu privire la înregistrarea în Registrul emitenților de valori mobiliare, aferentă Societății pe acțiuni „ENERGOCOM” (nr. 3/9, 24 ianuarie 2023)
 
117. Hotărâre referitor la autorizarea reorganizării Societății pe acțiuni „SPORT” din societate pe acțiuni în societate cu răspundere limitată (nr. 3/10, 24 ianuarie 2023)
 
Acte ale Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova
 
118. Decizie cu privire la monitorizarea furnizorilor publici și privați naționali de servicii media de televiziune la capitolul respectării prevederilor art. 4 alin. (3) lit. a)-c), alin. (4), alin. (7) și alin. (9) din Codul serviciilor media audiovizuale al Republicii Moldova nr. 174/2018 (nr. 393, 29 decembrie 2022)
 
119. Decizie cu privire la examinarea cererii de modificare a asociatului „NG Production” SRL (nr. 396, 29 decembrie 2022)
 
120. Decizie cu privire la examinarea cererii de reperfectare a licențelor de emisie eliberate IP Companiei „Teleradio-Moldova” pentru serviciile de radiodifuziune sonoră „Radio Moldova”, „Radio Moldova Tineret” și „Radio Moldova Muzical” (nr. 397, 29 decembrie 2022)
 
121. Decizie cu privire la examinarea cererilor de reperfectare a autorizațiilor de retransmisiune eliberate „STV IT COMPANY” SRL și „TV SAT” SRL (nr. 399, 29 decembrie 2022)
 
122. Decizie cu privire la examinarea cererii de recuzare depusă de dna Fulga Grabovski (nr. 400, 29 decembrie 2022)
 
123. Decizie cu privire la examinarea petițiilor dnei Fulga Grabovski, a deputatului în Parlamentul Republicii Moldova Vlad Batrîncea și a dlui Gheorghe Cavcaliuc (nr. 401, 29 decembrie 2022)
 
124. Decizie cu privire la prelungirea termenului de examinare a petițiilor dlui Vitalie Grabovski (nr. 2, 20 ianuarie 2023)
 
125. Decizie cu privire la dispunerea controlului activității furnizorului de servicii media audiovizuale „EUROSHOW GRUP” SRL prin prisma respectării prevederilor legislației privind licența de emisie (nr. 12, 20 ianuarie 2023)
 
Acte ale Companiei Naționale de Asigurări în Medicină
 
126. Ordin cu privire la aprobarea Regulamentului privind evaluarea și monitorizarea prestatorilor de servicii medicale şi farmaceutice, încadraţi în sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicală (nr. 18-A, 25 ianuarie 2023)
 
127. Ordin cu privire la aprobarea formularului Raportului privind serviciile medicale incluse în factura fiscală electronică (nr. 19-A, 28 ianuarie 2023)
 
Acte ale Serviciului Fiscal de Stat
 
128. Ordin cu privire la modificarea Ordinului Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr.1164 din 25 octombrie 2012 cu privire la aprobarea formularului Declaraţiei privind TVA şi a Modului de completare a Declaraţiei privind TVA (nr. 20, 27 ianuarie 2023)
Nr. 25-27 Miercuri, 01 februarie 2023 XXX

Selectați data