search
close-white

Legi, hotărâri, decrete, dispoziții, tratate, alte acte oficiale, informații, anunțuri, comunicate

Ediția curentă Monitorul Oficial Nr. 112 din 31 martie 2023

Monitorul Oficial Nr. 31-34

 

PARTEA I

 
Legi, hotărâri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova
 
56. Hotărâre privind prelungirea stării de urgență (nr. 12, 2 februarie 2023)
 
57. Decret privind acordarea unor grațieri individuale (nr. 808-IX, 26 ianuarie 2023)
 
58. Decret privind conferirea „Ordinului Republicii” domnului Petru TARHON (nr. 814-IX, 31 ianuarie 2023)
 
59. Decret privind conferirea de distincții de stat (nr. 815-IX, 1 februarie 2023)
 
Acte ale Curţii Constituţionale a Republicii Moldova
 
14. Hotărâre privind excepția de neconstituționalitate a articolului 321 alin. (2) pct. 3) și alin. (4) din Codul de procedură penală (renunțarea inculpatului la dreptul de a fi prezent la ședința de judecată) (sesizarea nr. 129g/2022) (nr. 3, 24 ianuarie 2023)
 
15. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 188g/2022 privind excepția de neconstituționalitate a textelor „venituri ilicite” și „care știe sau trebuie să știe că acestea constituie venituri ilicite” din articolul 243 alin. (1) lit. b) din Codul penal (subiectul activ al infracțiunii de spălare a banilor) (nr. 182, 15 decembrie 2022)
 
16. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 88g/2022 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 65 alin. (3) din Codul administrativ (repunerea în termenul de contestare a actului administrativ) (nr. 183, 20 decembrie 2022)
 
17. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 216g/2022 privind excepția de neconstituționalitate a textului „o parte” din articolul 248 alin. (1) din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012 (nr. 184, 20 decembrie 2022)
 
18. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 139g/2022 privind excepția de neconstituționalitate a articolelor 1, 3 și 6 din Legea nr. 1545 din 25 februarie 1998 privind modul de reparare a prejudiciului cauzat prin acțiunile ilicite ale organelor de urmărire penală, ale procuraturii şi ale instanțelor judecătorești (repararea prejudiciului provocat prin acțiunile ilegale ale agentului constatator) (nr. 185, 20 decembrie 2022)
 
19. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 125g/2022 privind excepția de neconstituționalitate a textului „și absolvirea” din punctul 78 din Regulamentul privind modalitatea de calculare a pensiilor şi modalitatea de confirmare a stagiului de cotizare pentru stabilirea pensiilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 165 din 21 martie 2017 (nr. 186, 22 decembrie 2022)
 
20. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 172g/2022 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 50 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 121 din 4 mai 2007 privind administrarea și deetatizarea proprietății publice, în redactarea de până la 10 septembrie 2021 (privatizarea încăperilor nelocuibile proprietate publică date în locațiune) (nr. 190, 23 decembrie 2022)
 
21. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 170g/2022 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolele 85 alin. (1) lit. a) și 94 alin. (1) din Codul de procedură civilă (scutirea reclamanților de taxa de stat în cazul acțiunilor privind încasarea cheltuielilor de judecată suportate în procesele civile anterioare) (nr. 191, 23 decembrie 2022)
 
22. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 173g/2022 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 39 alin. (11) din Codul de procedură civilă (alegerea instanței judecătorești de către reclamant) (nr. 192, 23 decembrie 2022)
 
23. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 177g/2022 privind excepția de neconstituționalitate a articolelor 315 și 364 alineatele (2) și (3) din Codul de procedură penală (examinarea probelor în cadrul judecării recursului declarat împotriva hotărârilor judecătorești pentru care nu este prevăzută calea de atac a apelului) (nr. 1, 12 ianuarie 2023)
 
24. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 159g/2022 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 36 alin. (1) din Legea nr. 132 din 17 iunie 2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (contestarea actului de constatare) (nr. 2, 12 ianuarie 2023)
 

PARTEA II

 
Hotărâri ale Guvernului Republicii Moldova
 
77. Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la mecanismul de finanțare a sportului de performanță conform criteriilor distincte (nr. 22, 18 ianuarie 2023)
 

PARTEA III

 
Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Sănătății al Republicii Moldova și ale Companiei Naționale de Asigurări în Medicină
 
136. Ordin cu privire la modificarea Ordinului ministrului sănătății şi directorului general al Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină nr.729/495-A din 22.09.2016 (nr. 29/14-A, 24 ianuarie 2023)
 
Acte ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică
 
137. Hotărâre privind modificarea unor Hotărâri ale Consiliului de administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică (nr. 8, 13 ianuarie 2023)
 
Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare
 
138. Hotărâre cu privire la înregistrarea în Registrul emitenților de valori mobiliare, aferentă Societății pe acțiuni „CEREALE-GLODENI” (nr. 4/5, 31 ianuarie 2023)
 
139. Hotărâre cu privire la înregistrarea în Registrul emitenților de valori mobiliare a valorilor mobiliare plasate la înființarea Societății pe acțiuni „B & M TEST” (nr. 4/6, 31 ianuarie 2023)
 
140. Hotărâre cu privire la înregistrarea în Registrul emitenților de valori mobiliare, aferentă BC„MOLDOVAAGROINDBANK” SA (nr. 4/7, 31 ianuarie 2023)
 
141. Hotărâre cu privire la înregistrarea în Registrul emitenților de valori mobiliare, aferentă Întreprinderii Grecești „HELLAS GROUPS” SA (nr. 4/8, 31 ianuarie 2023)
 
142. Hotărâre cu privire la radierea din Registrul emitenților de valori mobiliare a valorilor mobiliare emise anterior de Societatea pe acțiuni „COTITEB-GRUP” (nr. 4/9, 31 ianuarie 2023)
 
143. Hotărâre cu privire la radierea din Registrul emitenților de valori mobiliare a valorilor mobiliare emise anterior de unele societăți pe acțiuni (nr. 4/10, 31 ianuarie 2023)
 

PARTEA IV

 
Anunțuri, comunicate, informații de interes public
 

PARTEA V

 
Avize pierderi de acte
Nr. 31-34 Vineri, 03 februarie 2023 XXX

Selectați data