search
close-white

Legi, hotărâri, decrete, dispoziții, tratate, alte acte oficiale, informații, anunțuri, comunicate

Ediția curentă Monitorul Oficial Nr. 112 din 31 martie 2023

Monitorul Oficial Nr. 65-68

 

PARTEA II

 
Hotărâri ale Guvernului Republicii Moldova
 
123. Hotărâre cu privire la modificarea unor acte normative (în domeniul infrastructurii naționale de date spațiale) (nr. 12, 11 ianuarie 2023)
 
124. Hotărâre pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la subvenționarea în agricultură și mediul rural (nr. 72, 22 februarie 2023)
 
125. Hotărâre pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României privind controlul coordonat pe teritoriul României în punctul de trecere a frontierei de stat Leușeni (Republica Moldova) – Albița (România) rutier, pe sensul de intrare în România, semnat la Albița la 9 februarie 2023) (nr. 91, 28 februarie 2023)
 
126. Hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (îmbunătățirea mecanismului de eliberare a licențelor obligatorii) (nr. 96, 28 februarie 2023)
 
127. Hotărâre cu privire la modificarea Hotărârii Guvernului nr. 520/2006 privind aprobarea Normelor de cheltuieli în bani pentru întreținerea persoanelor cazate în instituțiile sociale (nr. 98, 28 februarie 2023)
 
128. Hotărâre pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la ratificarea Convenției Consiliului Europei privind coproducția cinematografică (varianta revizuită), adoptată la 30 ianuarie 2017 și semnată la Strasbourg la 16 ianuarie 2023) (nr. 99, 28 februarie 2023)
 
129. Hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Protocolului privind Regulile de determinare a țării de origine a mărfurilor la Acordul privind crearea zonei de comerț liber între statele-membre ale GUUAM, semnat la New York la 20 septembrie 2022 (nr. 100, 28 februarie 2023)
 
130. Hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova și Comitetul Internațional al Crucii Roșii privind statutul, privilegiile și imunitățile Comitetului Internațional al Crucii Roșii în Republica Moldova, semnat la Chișinău la 11 ianuarie 2023) (nr. 101, 28 februarie 2023)
 
131. Hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană privind asocierea Republicii Moldova la Programul „UE pentru sănătate”, semnat la Bruxelles la 7 februarie 2023) (nr. 102, 28 februarie 2023)
 
132. Hotărâre pentru aprobarea semnării Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord privind serviciile aeriene (nr. 103, 28 februarie 2023)
 
133. Hotărâre pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Turkmenistanului privind transportul rutier internațional, semnat la Chișinău și Turkmenbași la 16 august 2022 (nr. 104, 28 februarie 2023)
 
134. Hotărâre cu privire la abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 300/2010 pentru aprobarea componenței nominale a Consiliului fondului rutier (nr. 107, 28 februarie 2023)
 
135. Hotărâre privind aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea articolului 2 din Legea nr. 121/2001 cu privire la protecția socială suplimentară a unor categorii de populație (nr. 109, 28 februarie 2023)
 
136. Dispoziție cu privire la organizarea și desfășurarea manifestărilor consacrate Zilei Memoriei și Recunoștinței (2 martie) (ziua de comemorare a celor căzuți în conflictul armat din anul 1992 pentru apărarea integrității și independenței Republicii Moldova, a victimelor conflictului și de exprimare a recunoștinței față de veteranii acestui conflict) (nr. 29-d, 24 februarie 2023)
 
137. Dispoziție cu privire la aprobarea componenței nominale a delegației Republicii Moldova în legătură cu vizita de lucru a domnului Dorin RECEAN, Prim-ministru, în orașul București, România (1 martie 2023) (nr. 30-d, 27 februarie 2023)
 
138. Dispoziție pentru modificarea Dispoziției Guvernului nr. 209-d/2021 cu privire la instituirea Comisiei permanente pentru organizarea și desfășurarea concursurilor de ocupare a funcțiilor publice de conducere de nivel superior (nr. 31-d, 27 februarie 2023)
 
139. Dispoziție cu privire la încetarea raporturilor de serviciu a doamnei Mariana PÂNZARU (nr. 32-d, 28 februarie 2023)
 
140. Dispoziție cu privire la aprobarea componenței nominale a Consiliului fondului rutier (nr. 33-d, 28 februarie 2023)
 

PARTEA III

 
Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova
 
239. Ordin privind acceptarea și publicarea Standardelor de audit (nr. 20, 23 februarie 2023)
 
240. Ordin privind acceptarea și publicarea Standardului Internațional de Raportare Financiară (nr. 21, 23 februarie 2023)
 
Acte ale Ministerului Educației și Cercetării al Republicii Moldova
 
241. Ordin cu privire la acreditarea programelor de studii superioare de licență (ciclul I) și de master (ciclul II) în instituțiile de învățământ superior din Republica Moldova (nr. 82, 3 februarie 2023)
 
Acte ale Centrului Național pentru Protecţia Datelor сu Caracter Personal
 
242. Decizie pentru modificarea și abrogarea unor decizii (nr. 08, 23 februarie 2023)
Nr. 65-68 Miercuri, 01 martie 2023 XXX

Selectați data