search
close-white

Legi, hotărâri, decrete, dispoziții, tratate, alte acte oficiale, informații, anunțuri, comunicate

Ediția curentă Monitorul Oficial Nr. 112 din 31 martie 2023

Monitorul Oficial Nr. 82-84

 

PARTEA I

 
Legi, hotărâri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova
 
127. Hotărâre pentru aprobarea Declarației Parlamentului Republicii Moldova cu privire la agresiunea Federației Ruse împotriva Ucrainei (nr. 31, 2 martie 2023)
 
128. Hotărâre privind rezultatele audierii Raportului auditului conformității asupra cheltuielilor și investițiilor capitale la întreprinderile de gaze naturale cărora le-au fost impuse obligații de serviciu public, precum și la întreprinderile înrudite, astfel cum sunt definite în Legea nr. 108/2016 cu privire la gazele naturale, inclusiv la cele deținute indirect (nr. 39, 3 martie 2023)
 

PARTEA II

 
Hotărâri ale Guvernului Republicii Moldova
 
165. Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 127/2008 cu privire la măsurile de realizare a Legii nr. 438/2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova (nr. 79, 22 februarie 2023)
 
166. Hotărâre pentru aprobarea proiectului de lege privind securitatea cibernetică (nr. 111, 7 martie 2023)
 

PARTEA III

 
Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova
 
285. Ordin cu privire la utilizarea experimentală a Sistemului informațional automatizat „Control intern managerial și audit intern” (nr. 24, 2 martie 2022)
 
Acte ale Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației
 
286. Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei nr. 54/2017 cu privire la regimul de autorizare generală și licențiere din domeniul comunicațiilor electronice (nr. 5, 3 martie 2022)
 
Acte ale Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală
 
287. Decizie (nr. 2/333, 6 martie 2023)
 
288. Decizie (nr. 3/334, 6 martie 2023)
 
Acte ale Serviciului Vamal al Republicii Moldova
 
289. Ordin cu privire la modificarea Ordinului directorului general al Serviciului Vamal nr.390-O/2016 „Cu privire la calcularea şi perceperea taxei pentru efectuarea procedurilor vamale” (nr. 60-O, 17 februarie 2023)
 
Acte ale Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor al Republicii Moldova
 
290. Ordin cu privire la modificarea și completarea Regulamentului privind desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante sau temporar vacante în cadrul Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor (nr. 3, 3 martie 2023)
 

PARTEA IV

 
Anunțuri, comunicate, informații de interes public
 

PARTEA V

 
Avize pierderi de acte
Nr. 82-84 Vineri, 10 martie 2023 XXX

Selectați data