search
close-white

Legi, hotărâri, decrete, dispoziții, tratate, alte acte oficiale, informații, anunțuri, comunicate

Ediția curentă Monitorul Oficial Nr. 364-365 din 22 septembrie 2023

Monitorul Oficial Nr. 179-181

 

PARTEA I

 
Legi, hotărâri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova
 
298. Hotărâre privind încuviințarea ridicării imunității parlamentare a deputatului în Parlament Marina TAUBER (nr. 128, 26 mai 2023)
 
299. Hotărâre privind încuviințarea ridicării imunității parlamentare a deputatului în Parlament Marina TAUBER (nr. 129, 26 mai 2023)
 
300. Hotărâre privind încuviințarea ridicării imunității parlamentare a deputatului în Parlament Marina TAUBER (nr. 130, 26 mai 2023)
 
301. Hotărâre privind prelungirea stării de urgență (nr. 133, 26 mai 2023)
 
Acte ale Curţii Constituţionale a Republicii Moldova
 
86. Decizie de inadmisibilitate a sesizărilor nr. 105g/2023, nr. 106g/2023, nr. 107g/2023, nr. 108g/2023, nr. 109g/2023, nr. 110g/2023, nr. 111g/2023 , nr. 112g/2023, nr. 113g/2023 și nr. 122g/2023 privind excepțiile de neconstituționalitate a articolului 205 alin. (1) din Codul de procedură penală (condiția existenței unei bănuieli rezonabile că bunurile care urmează să fie puse sub sechestru vor fi tăinuite, deteriorate sau cheltuite) (nr. 55, 4 mai 2023)
 
87. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 229g/2022 privind interpretarea articolelor 88 lit. d) și 116 alin. (2) din Constituție și cu privire la controlul constituționalității Legii nr. 47 din 10 martie 2022 pentru modificarea articolului 13 din Legea privind selecția, evaluarea performanțelor și cariera judecătorilor și a unor prevederi din Legea nr. 120 din 23 septembrie 2021 pentru modificarea Constituției Republicii Moldova (nr. 56, 4 mai 2023)
 
88. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 126a/2023 privind controlul constituționalității Hotărârii Parlamentului nr. 92 din 27 aprilie 2023 privind declararea vacanței unui mandat de deputat în Parlament (nr. 57, 4 mai 2023)
 

PARTEA II

 
Hotărâri ale Guvernului Republicii Moldova
 
406. Hotărâre cu privire la modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1276/2018 pentru aprobarea procedurilor privind accesul la măsurile de ocupare a forței de muncă (nr. 242, 26 aprilie 2023)
 
407. Hotărâre cu privire la aprobarea Cerinţelor privind modelele de certificate zootehnice pentru animalele de reproducţie şi materialul germinativ provenit de la acestea (nr. 262, 3 mai 2023)
 
408. Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind modul de funcționare a fondului de reparații și dezvoltare al asociației de proprietari din condominiu (nr. 296, 17 mai 2023)
 
409. Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de aplicare a facilităților fiscale și vamale la importul și/sau livrările de mărfuri și/sau servicii destinate implementării proiectului „Eficiența energetică în Republica Moldova” (nr. 314, 24 mai 2023)
 
410. Hotărâre cu privire la transmiterea unor bunuri orașului Anenii Noi (nr. 317, 24 mai 2023)
 

PARTEA III

 
Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Culturii al Republicii Moldova
 
519. Ordin cu privire la modificarea Ordinului ministrului educației, culturii și cercetării nr. 319/2020 cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției de director al instituțiilor teatral – concertistice subordonate Ministerului Educației, Culturii și Cercetării (nr. 97, 5 mai 2023)
 
Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare
 
520. Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind participațiile calificate în capitalul social al societăților de asigurare sau de reasigurare (nr. 22/3, 2 mai 2023)
 
521. Hotărâre cu privire la înregistrarea în Registrul emitenților de valori mobiliare a valorilor mobiliare plasate la înființarea Societății pe acțiuni „ASTARTA INVEST” (nr. 26/11, 23 mai 2023)
 
522. Hotărâre cu privire la radierea din Registrul emitenților de valori mobiliare a valorilor mobiliare emise anterior de unele societăți pe acțiuni (nr. 26/14, 23 mai 2023)
 
523. Hotărâre cu privire la radierea din Registrul emitenților de valori mobiliare a valorilor mobiliare emise anterior de unele societăți pe acțiuni (nr. 26/15, 23 mai 2023)
 
Acte ale Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova
 
523a. Decizie cu privire la examinarea și avizarea proiectului de lege cu privire la statutul limbii ruse pe teritoriul Republicii Moldova (nr. 133, 12 mai 2023)
 
523b. Decizie cu privire la avizarea proiectului de hotărâre pentru aprobarea Programului național de dezvoltare a mass-mediei pentru anii 2023-2026 și a Planului de acțiuni privind implementarea acestuia (nr. 134, 12 mai 2023)
 
523c. Decizie cu privire la avizarea proiectului de dispoziție a Guvernului „Cu privire la aprobarea Regulamentului Comisiei specializate în cadrul Consiliului național pentru drepturile omului, coordonată de către Cancelaria de Stat” (nr. 135, 12 mai 2023)
 
523d. Decizie cu privire la anularea punctului 8 și, parțial, a punctelor 12, 12.1 și 13 în partea ce se referă la „TV Elita” din Decizia Consiliului Audiovizualului nr. 381 din 23.12.2022 (nr. 136, 12 mai 2023)
 
523e. Decizie cu privire la dispunerea controlului respectării de către serviciul media audiovizual de televiziune „Cinema 1” a Concepției generale a serviciului de programe prevăzute în conținutul licenței de emisie (nr. 137, 12 mai 2023)
 
523f. Decizie cu privire la dispunerea controlului respectării de către serviciul media audiovizual de televiziune „ORIZONT TV” a prevederilor art. 13 din Codul serviciilor media audiovizuale al Republicii Moldova nr. 174/2018 (nr. 138, 12 mai 2023)
 
523g. Decizie cu privire la dispunerea controlului respectării de către serviciul media audiovizual de radiodifuziune sonoră „Radio Orhei FM” a prevederilor art. 13 din Codul serviciilor media audiovizuale al Republicii Moldova nr. 174/2018 (nr. 139, 12 mai 2023)
 
523h. Decizie cu privire la dispunerea controlului respectării de către serviciul media audiovizual de televiziune „CANAL 3” a prevederilor Codului serviciilor media audiovizuale al Republicii Moldova nr. 174/2018 privind comunicările comerciale audiovizuale și a pct. 66 din Regulamentul privind conținuturile audiovizuale (nr. 140, 12 mai 2023)
 
523i. Decizie cu privire la avizarea proiectului de hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului privind reflectarea alegerilor de către instituțiile mass-media din Republica Moldova (nr. 148, 19 mai 2023)
 
523j. Decizie cu privire la avizarea proiectului de hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfășurarea sondajelor de opinie şi a exit-pollurilor în perioada electorală (nr. 149, 19 mai 2023)
 
523k. Decizie cu privire la actualizarea Listei serviciilor media audiovizuale libere la retransmisiune ale furnizorilor de servicii media aflați în jurisdicția Republicii Moldova (nr. 150, 19 mai 2023)
 
523l. Decizie cu privire la avizarea proiectului de hotărâre pentru modificarea punctului 1 din Hotărârea Parlamentului nr. 433/1990 cu privire la zilele comemorative, zilele de sărbătoare și la zilele de odihnă în Republica Moldova (nr. 151, 19 mai 2023)
 
Acte ale Serviciului Vamal al Republicii Moldova
 
524. Ordin cu privire la modificarea anexei nr.11 la Normele tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu, aprobate prin Ordinul directorului general al Serviciului Vamal nr.346-O/2009 (nr. 171-O, 13 mai 2023)
Nr. 179-181 Marţi, 30 mai 2023 XXX

Selectați data