search
close-white

Legi, hotărâri, decrete, dispoziții, tratate, alte acte oficiale, informații, anunțuri, comunicate

Ediția curentă Monitorul Oficial Nr. 308-310 din 18 iulie 2024

Monitorul Oficial Nr. 256-259

 

PARTEA I

 
Legi, hotărâri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova
 
372. Hotărâre cu privire la aplicarea de sancțiuni unor deputați (nr. 146, 13 iunie 2024)
 
Acte ale Curţii Constituţionale a Republicii Moldova
 
94. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 84g/2023 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 4391 din Codul contravențional (suspendarea dreptului de utilizare a vehiculului rutier) (nr. 49, 4 iunie 2024)
 
Acte ale Curţii de Conturi a Republicii Moldova
 
20. Hotărâre cu privire la Raportul de audit asupra rapoartelor financiare consolidate ale Ministerului Finanțelor încheiate la 31 decembrie 2023 (nr. 25, 28 mai 2024)
 
21. Hotărâre cu privire la Raportul de audit al conformității asupra managementului datoriei de stat, garanțiilor de stat și recreditării de stat în anul 2023 (nr. 26, 28 mai 2024)
 
22. Hotărâre cu privire la Raportul de audit asupra rapoartelor financiare consolidate ale Ministerului Energiei încheiate la 31 decembrie 2023 (nr. 29, 4 iunie 2024)
 

PARTEA II

 
Hotărâri ale Guvernului Republicii Moldova
 
528. Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de calcul, repartizare, utilizare și evidență a transferurilor cu destinație specială pentru susținerea tinerilor specialiști din domeniul culturii (nr. 392, 5 iunie 2024)
 

PARTEA III

 
Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare al Republicii Moldova
 
453. Ordin cu privire la aprobarea Instrucțiunii pentru evidența zootehnică în fermele societăților de ameliorare a animalelor din specia bovină, ovină, caprină și ecvină și în exploatațiile reproducătoare de suine (nr. 81, 5 iunie 2024)
 
Acte ale Ministerului Educației și Cercetării al Republicii Moldova
 
454. Ordin cu privire la autorizarea de funcționare provizorie/acreditarea/neacreditarea programelor de studii superioare de licență (ciclul I) și de master (ciclul II) în instituțiile de învățământ superior din Republica Moldova (nr. 797, 6 iunie 2024)
Nr. 256-259 Marţi, 18 iunie 2024 XXXI

Selectați data