search
close-white

Legi, hotărâri, decrete, dispoziții, tratate, alte acte oficiale, informații, anunțuri, comunicate

Ediția curentă Monitorul Oficial Nr. 308-310 din 18 iulie 2024

Monitorul Oficial Nr. 278-281

 

PARTEA I

 
Legi, hotărâri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova
 
410. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea unor acte normative (unele aspecte privind profesiile juridice conexe) (nr. 1511-IX, 28 iunie 2024)
 
411. Lege pentru modificarea unor acte normative (unele aspecte privind profesiile juridice conexe) (nr. 138, 6 iunie 2024)
 
412. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea unor acte normative (eficientizarea parcurilor industriale) (nr. 1503-IX, 27 iunie 2024)
 
413. Lege pentru modificarea unor acte normative (eficientizarea parcurilor industriale) (nr. 143, 13 iunie 2024)
 
414. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea articolului 11 din Legea nr. 397/2003 privind finanțele publice locale (nr. 1508-IX, 27 iunie 2024)
 
415. Lege pentru modificarea articolului 11 din Legea nr. 397/2003 privind finanțele publice locale (nr. 147, 14 iunie 2024)
 
416. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea unor acte normative (facilitarea donării de alimente) (nr. 1506-IX, 27 iunie 2024)
 
417. Lege pentru modificarea unor acte normative (facilitarea donării de alimente) (nr. 148, 14 iunie 2024)
 
418. Hotărâre privind desemnarea unui membru al Comisiei Electorale Centrale (nr. 161, 27 iunie 2024)
 
419. Hotărâre privind confirmarea în funcție a unui membru al Comisiei Electorale Centrale (nr. 162, 27 iunie 2024)
 

PARTEA II

 
Hotărâri ale Guvernului Republicii Moldova
 
573. Hotărâre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (declararea averii și a intereselor personale) (nr. 461, 26 iunie 2024)
 

PARTEA III

 
Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării al Republicii Moldova
 
515. Ordin cu privire la abrogarea Ordinului nr. 71/2014 (nr. 76, 26 iunie 2024)
 
Acte ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova
 
516. Ordin cu privire la aprobarea termenelor de prezentare a rapoartelor financiare pe semestrul I al anului 2024 (nr. 72, 25 iunie 2024)
 
517. Ordin cu privire la lansarea în utilizare industrială a Sistemului Informațional „Raportarea financiară a autorităților/instituțiilor bugetare” (nr. 73, 25 iunie 2024)
 
Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare
 
518. Hotărâre cu privire la înregistrarea în Registrul emitenților de valori mobiliare, aferentă Societății pe acțiuni „BURSA DE VALORI A MOLDOVEI” (nr. 31/3, 25 iunie 2024)
 
519. Hotărâre cu privire la înregistrarea în Registrul emitenților de valori mobiliare, aferentă Societății pe acțiuni „TARACLIAAGROSNAB” (nr. 31/4, 25 iunie 2024)
 
Acte ale Casei Naționale de Asigurări Sociale
 
520. Ordin cu privire la publicarea Raportului privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat în anul 2023 (nr. 134-A, 25 iunie 2024)
 
Acte ale Companiei Naționale de Asigurări în Medicină
 
521. Raport privind executarea fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală în anul 2023.
 
Acte ale Serviciului Fiscal de Stat
 
522. Ordin cu privire la modificarea Anexei nr. 2 la Instrucțiunea privind evidența obligațiilor fiscale, aprobată prin Ordinul IFPS nr. 400 din 14.03.2014 (nr. 283, 26 iunie 2024)
Nr. 278-281 Marţi, 02 iulie 2024 XXXI

Selectați data