search
close-white

Legi, hotărâri, decrete, dispoziții, tratate, alte acte oficiale, informații, anunțuri, comunicate

Ediția curentă Monitorul Oficial Nr. 308-310 din 18 iulie 2024

Monitorul Oficial Nr. 286

 

PARTEA I

 
Legi, hotărâri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova
 
423. Decret privind conferirea medaliei „Meritul Civic” unor angajați ai Serviciului Fiscal de Stat (nr. 1512-IX, 1 iulie 2024)
 

PARTEA III

 
Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Educației și Cercetării al Republicii Moldova
 
525. Ordin cu privire la aprobarea Regulamentului–cadru de organizare și funcționare a instituțiilor de învățământ profesional tehnic (nr. 824, 11 iunie 2024)
 
526. Ordin cu privire la abrogarea Ordinului Ministerului Educației, Culturii și Cercetării nr. 602/2021 (nr. 825, 11 iunie 2024)
 
Acte ale Serviciului Vamal al Republicii Moldova
 
527. Ordin cu privire la implementarea Noului Sistem Computerizat de Tranzit NCTS5-MD (nr. 244-O, 1 iulie 2024)
Nr. 286 Miercuri, 03 iulie 2024 XXXI

Selectați data