search
close-white

Legi, hotărâri, decrete, dispoziții, tratate, alte acte oficiale, informații, anunțuri, comunicate

Ediția curentă Monitorul Oficial Nr. 308-310 din 18 iulie 2024

Monitorul Oficial Nr. 287-290

 

PARTEA I

 
Legi, hotărâri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova
 
424. Decret cu privire la promulgarea Legii pentru ratificarea Amendamentului nr. 2 la Acordul-cadru de împrumut dintre Republica Moldova și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru realizarea Proiectului de construcție a penitenciarului din Chișinău (nr. 1513-IX, 1 iulie 2024)
 
425. Lege pentru ratificarea Amendamentului nr. 2 la Acordul-cadru de împrumut dintre Republica Moldova și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru realizarea Proiectului de construcție a penitenciarului din Chișinău (nr. 158, 27 iunie 2024)
 
426. Hotărâre cu privire la Raportul Avocatului Poporului privind respectarea drepturilor și libertăților omului în Republica Moldova în anul 2023 (nr. 163, 27 iunie 2024)
 
Acte ale Curţii Constituţionale a Republicii Moldova
 
102. Hotărâre privind controlul de constituționalitate al articolului II din Legea nr. 116 din 16 mai 2024 pentru modificarea unor acte normative (adoptarea legilor organice de către Parlament) (sesizarea nr. 131a/2024) (nr. 14, 20 iunie 2024)
 
103. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 48g/2024 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 213 lit. a) din Codul penal (imprevizibilitatea textului „vătămarea gravă a integrității corporale sau a sănătății”) (nr. 56, 4 iunie 2024)
 
104. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 5g/2024 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 4 alin. (21) din Legea ocrotirii sănătăţii nr. 411 din 28 martie 1995, a unor prevederi din pct. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1016 din 1 septembrie 2016 și a unor prevederi din Regulamentul privind numirea în funcţie pe bază de concurs a conducătorilor instituţiilor medico-sanitare publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1016 din 1 septembrie 2016 (numirea în funcţie a conducătorilor instituţiilor medico-sanitare publice municipale pe bază de concurs) (nr. 58, 6 iunie 2024)
 
105. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 62g/2024 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 185 alin. (5) din Legea privind protecția consumatorilor (omisiunea de a reglementa obligația consumatorului privind anexarea rezultatului expertizei inițiate de vânzător în cazul formulării unei acțiuni în justiție) (nr. 59, 6 iunie 2024)
 
106. Decizie referitoare la cererea de suspendare a acțiunii articolului 102 alin. (5) lit. f) din Codul electoral (sesizarea nr. 126a/2024) (nr. 60, 6 iunie 2024)
 
107. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 80g/2024 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 3 alin. (4) din Legea nr. 269 din 12 decembrie 2008 privind aplicarea testării la detectorul comportamentului simulat (poligraf) (omisiunea de a reglementa dreptul de inițiere a testării la detectorul comportamentului simulat) (nr. 61, 6 iunie 2024)
 
108. Decizie cu privire la cererea de suspendare a acțiunii Articolului II din Legea nr. 116 din 16 mai 2024 pentru modificarea unor acte normative (sesizarea nr. 131a/2024) (nr. 62, 10 iunie 2024)
 
109. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 247g/2023 privind excepția de neconstituționalitate a articolelor 74 alin. (1) și 111 alin. (2) litera a) din Codul familiei (obligația de întreținere a copiilor de către părinți) (nr. 63, 13 iunie 2024)
 
110. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 6g/2024 privind excepția de neconstituționalitate a articolelor 385 alin. (5) și 4734 alin. (4) din Codul de procedură penală (reducerea pedepsei pentru detenție în condiţii precare (nr. 2)) (nr. 64, 13 iunie 2024)
 
111. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 115g/2024 privind excepția de neconstituționalitate a unui text din definiția noțiunii „incapacitate de plată” din articolul 2 din Legea insolvabilității nr.149 din 29 iunie 2012 (prezumția incapacității de plată) (nr. 65, 13 iunie 2024)
 
Acte ale Curţii de Conturi a Republicii Moldova
 
26. Hotărâre cu privire la Raportul de audit asupra Raportului Guvernului privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat în anul 2023 (nr. 23, 27 mai 2024)
 
27. Hotărâre cu privire la Raportul de audit asupra rapoartelor financiare consolidate ale Ministerului Mediului încheiate la 31 decembrie 2023 (nr. 31, 20 iunie 2024)
 
28. Hotărâre cu privire la Raportul de audit asupra rapoartelor financiare consolidate ale Ministerului Apărării încheiate la 31 decembrie 2023 (nr. 34, 25 iunie 2024)
 

PARTEA II

 
Hotărâri ale Guvernului Republicii Moldova
 
574. Hotărâre cu privire la modificarea și abrogarea unor acte normative (eficientizarea procesului de elaborare și promovare a actelor Guvernului) (nr. 447, 26 iunie 2024)
 
575. Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 935/2022 cu privire la aprobarea Normativelor de timp și de cheltuieli pentru organizarea și desfășurarea examenelor naționale de absolvire în învățământul general și abrogarea unei hotărâri a Guvernului (nr. 457, 26 iunie 2024)
 
576. Hotărâre pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la spațiile de testare inovativă în materie de reglementare în domeniul energiei (nr. 462, 3 iulie 2024)
 
577. Hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (aspecte organizatorice privind sistemul judecătoresc și Institutul Național al Justiției) (nr. 463, 3 iulie 2024)
 
578. Hotărâre cu privire la planurile (comanda de stat) de pregătire a cadrelor de specialitate pe meserii, specialități în instituțiile de învățământ profesional tehnic pentru anul de studii 2024-2025 (nr. 464, 3 iulie 2024)
 
579. Hotărâre cu privire la transmiterea Complexului Memorial „Eternitate” din proprietatea statului, administrarea Ministerului Apărării, în proprietatea municipiului Chișinău (nr. 471, 3 iulie 2024)
 
580. Hotărâre pentru aprobarea proiectului de hotărâre a Parlamentului privind participarea contingentului Armatei Naționale în cadrul operației Uniunii Europene în Bosnia și Herțegovina (EUFOR ALTHEA) (nr. 472, 3 iulie 2024)
 
581. Hotărâre cu privire la participarea personalului Armatei Naționale la Misiunea de instruire a Uniunii Europene în Somalia (EUTM Somalia) (nr. 473, 3 iulie 2024)
 
582. Hotărâre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Aranjamentului tehnic dintre Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova și Ministerul Apărării al Republicii Italiene cu privire la asistența și suportul logistic în unitățile multinaționale specializate (MSU) și împuternicirea delegației oficiale pentru negocierea acestuia (nr. 474, 3 iulie 2024)
 
583. Hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului de modificare nr. 1, semnat la Chișinău la 14 iunie 2024, la Acordul de împrumut dintre Republica Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare „RLF – Răspuns de urgență – Căile Ferate din Moldova”, semnat la Chișinău la 27 iunie 2023 (nr. 475, 3 iulie 2024)
 
584. Hotărâre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului de facilitate de împrumut dintre Republica Moldova, acționând prin intermediul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova, și Majestatea Sa Regele de drept al Canadei, reprezentat de ministrul dezvoltării internaționale, acționând prin intermediul Departamentului afacerilor externe, comerțului și dezvoltării și acordarea împuternicirilor pentru negocierea acestuia (nr. 476, 3 iulie 2024)
 
585. Hotărâre cu privire la transmiterea unor încăperi izolate din administrarea Agenției Proprietății Publice în administrarea Cancelariei de Stat (nr. 478, 3 iulie 2024)
 
586. Hotărâre pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de lege cu privire la modificarea Legii nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător (nr. 480, 3 iulie 2024)
 
587. Dispoziţie cu privire la aprobarea componenței nominale a delegației Republicii Moldova în legătură cu vizita de lucru a domnului Dorin Recean, Prim-ministru, în orașul Atena, Republica Elenă (30 iunie - 4 iulie 2024) (nr. 104-d, 28 iunie 2024)
 
588. Dispoziţie cu privire la eliberarea din funcție a doamnei Jana COSTACHI (nr. 105-d, 3 iulie 2024)
 
589. Dispoziţie cu privire la numirea în funcție a domnului Igor LUNGU (nr. 106-d, 3 iulie 2024)
 

PARTEA III

 
Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova
 
528. Ordin cu privire la aprobarea contractului-tip privind modificarea termenului de stingere a obligației fiscale prin amânare sau eșalonare conform Legii nr. 78/2024 pentru susținerea agricultorilor prin facilitarea accesului la credite garantate de stat (nr. 74, 26 iunie 2024)
 
Acte ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică
 
529. Hotărâre privind tariful pentru operarea sistemului de distribuție de tip închis al energiei electrice de către S.A. „Tracom” (nr. 367, 28 iunie 2024)
 
530. Hotărâre privind aprobarea tarifelor reglementate pentru serviciul de distribuție a gazelor naturale prestat de către S.R.L. „Proalfa-Service” (nr. 368, 28 iunie 2024)
 
531. Hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă, de canalizare și de epurare a apelor uzate de către S.A. „Regia Apă Canal-Orhei” (nr. 369, 28 iunie 2024)
 
532. Hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru furnizarea serviciului public de alimentare cu apă de către Î.M. Regia „Apă-Canal-Bălți” (nr. 370, 28 iunie 2024)
 
533. Hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru serviciile auxiliare prestate consumatorilor de către Î.I.S. „Acva-Nord” (nr. 371, 28 iunie 2024)
 
534. Hotărâre privind aprobarea cheltuielilor de bază pentru Î.M. „Apă-Canal Cantemir” (nr. 372, 28 iunie 2024)
 
Acte ale Serviciului Fiscal de Stat
 
535. Ordin cu privire la modificarea Ordinului SFS nr.13/2017 cu privire la modul de eliberare a formularelor tipizate de documente primare cu regim special (nr. 307, 2 iulie 2024)
Nr. 287-290 Joi, 04 iulie 2024 XXXI

Selectați data