search
close-white

Legi, hotărâri, decrete, dispoziții, tratate, alte acte oficiale,

informații, anunțuri, comunicate

Monitorul Oficial Nr. 152

Numărul curent e disponibil prin abonament
de la 18 iunie 2021

Monitorul Oficial Nr. 152

PARTEA I

Legi, hotărâri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

178. Decret privind conferirea post-mortem a „Ordinului de Onoare” unui grup de lucrători medicali (nr. 117-IX, 17 iunie 2021)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei

Acte ale Casei Naţionale de Asigurări Sociale

705. Ordin cu privire la modificarea Regulamentului privind evidenţa plătitorilor de contribuţii la bugetul asigu￾rărilor sociale de stat (nr. 141 A, 9 iunie 2021)

Perfectați abonamentul pentru acces complet la document
Nr. 152 18 iunie 2021 XXVIII

Selectați data