search
close-white

Avize

În conformitate cu prevederile Legii nr. 173-XIII din 06.07.94 privind modul de publicare şi intrare în vigoare a actelor oficiale, în părţile IV şi V ale Monitorului Oficial se publică informaţia cu privire la înregistrarea, sistarea şi încetarea activităţii partidelor, altor organizaţii social-politice, organizaţiilor obşteşti, agenţilor economici, informaţia privind aplicarea conform legii a procedurii falimentului întreprinderilor şi organizaţiilor, anunţuri privind pierderi de acte care atestă dreptul de proprietar, starea civilă, profesia şi studiile, pierderea legitimaţiei de serviciu, precum şi alte informaţii de interes public.

Regulamentul plasării avizelor

Pentru respectarea prevederilor legislației actuale și optimizarea publicării avizelor de către persoane juridice și fizice, în „Monitorul Oficial al Republicii Moldova” sunt definite următoarele cerințe.
Pentru plasarea anunţului despre lichidarea întreprinderii/organizaţiei solicitantul
Va prezenta:
 • certificatul de înregistrare a întreprinderii (originalul) cu menţiunea Camerei Înregistrării de Stat: „În lichidare”;
 • extrasul din Registrul de Stat;
 • decizia Camerei Înregistrării de Stat cu menţiunea: „În lichidare”;
 • buletinul de identitate (pentru director şi lichidator); buletinul de identitate şi procura în formă liberă (pentru reprezentant).
Va completa cererea standard cu aplicarea ştampilei;
Va depune copiile extrasului, deciziei, iar, în cazul reprezentantului, şi a procurii.
Pentru plasarea anunţului despre reorganizarea întreprinderii/organizaţiei solicitantul
Va prezenta:
 • extrasul din Registrul de Stat, eliberat cel mult un an înainte de ziua depunerii cererii, în original;
 • actul de identitate al solicitantului;
 • actul ce atestă împuternicirea de a reprezenta persoana juridică (procură etc.);
 • cererea de publicare a avizului conform formularului standard sau demersul solicitantului.
Pentru plasarea anunţurilor despre suspendarea activităţii întreprinderii/organizaţiei solicitantul
Va prezenta:
 • certificatul de înregistrare a întreprinderii (originalul);
 • extrasul din Registrul de Stat;
 • buletinul de identitate (pentru director); buletinul de identitate şi procura (pentru reprezentant).
Va completa cererea standard cu aplicarea ştampilei;
Va depune copia extrasului, iar, în cazul reprezentantului, şi a procurii.
Pentru plasarea anunţurilor despre schimbarea denumirii, schimbarea adresei juridice, schimbarea capitalului statutar al întreprinderii/organizaţiei solicitantul
Va prezenta:
 • certificatul de înregistrare a întreprinderii (originalul);
 • extrasul din Registrul de Stat;
 • buletinul de identitate (pentru director); buletinul de identitate şi procura (pentru reprezentant).
Va completa cererea standard cu aplicarea ştampilei;
Va depune copia extrasului, iar, în cazul reprezentantului, şi a procurii.
Pentru plasarea anunţurilor privind pierderea de către întreprindere/organizaţie a certificatului înregistrării de stat, certificatului de atribuire a codului fiscal, certificatului înregistrării subiectului plăţii TVA, certificatului de confecţionare a ştampilei, licenţei, ştampilei solicitantul
Va prezenta:
 • certificatul de înregistrare a întreprinderii (originalul);
 • extrasul din Registrul de Stat;
 • buletinul de identitate (pentru director); buletinul de identitate şi delegaţia (pentru reprezentant).
Va completa cererea standard cu aplicarea ştampilei (cu excepţia cazului cînd e pierdută ştampila);
Va depune copia extrasului, iar, în cazul reprezentantului, şi a delegaţiei.

N.B. 1. În cazul plasării anunţului despre pierderea ştampilei, extrasul din Registrul de Stat trebuie să aibă o vechime nu mai mare de o lună.

Pentru plasarea anunţurilor privind ocuparea funcţiilor vacante, organizarea de către întreprindere/organizaţie a licitaţiilor, convocarea adunărilor acţionarilor, anunţurilor judecătoriilor şi executorilor judecătoreşti etc. solicitantul:
Va prezenta anunţul/hotărîrea judecătorească semnat de director/primar/executor judecătoresc/judecător cu ştampila întreprinderii/organizaţiei/executorului judecătoresc/judecătoriei; avizele trebuie să fie în format electronic Word, pe suport de hîrtie în formă tipărită, cu mărimea de caracter 10.
Pentru plasarea anunţurilor de pierdere de către persoana fizică a actelor de proprietate, a documentelor de studii, a legitimaţiei de serviciu, de pensionar, a poliţei de asigurare medicală, a permisului de circulaţie în transportul public ş.a. solicitantul
Va prezenta:
 • buletinul de identitate (pentru posesorul documentului); buletinul de identitate şi procura notarială (pentru reprezentant).
Va completa cererea standard;
în cazul în care este reprezentant va depune copia procurii notariale.

N.B. 1. Pierderea buletinului de identitate şi a permisului de conducere nu se declară la Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Pentru plasarea citaţiilor în judecată solicitantul
Va prezenta citaţia semnată de judecător cu ştampila judecătoriei.
Adresa
Str. Pușkin 22, Chișinău, Republica Moldova, MD2012
Telefon
+373 22 23-34-39
Fax
+373 22 23-34-39
Prețul pentru toate tipurile de avize constituie

10 MDL

pentru un centimetru pătrat de spațiu de revistă.
Avizele pot fi depuse prin următoarele modalități:

Selectați data