search
close-white

Legi, hotărâri, decrete, dispoziții, tratate, alte acte oficiale,

informații, anunțuri, comunicate

Monitorul Oficial Nr. 199-204

Numărul curent e disponibil prin abonament
de la 07 august 2020

Monitorul Oficial Nr. 70-74

 

PARTEA I

 
Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova
 
63. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea articolului 4 din Legea nr.1308/1997 privind prețul normativ și modul de vânzare-cumpărare a pământului (nr. 1470-VIII, 28 februarie 2020)
 
64. Lege pentru modificarea articolului 4 din Legea nr. 1308/1997 privind prețul normativ și modul de vânzarecumpărare a pământului (nr. 4, 6 februarie 2020)
 
65. Decret cu privire la promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 39/1994 despre statutul deputatului în Parlament (nr. 1474-VIII, 28 februarie 2020)
 
66. Lege pentru modificarea Legii nr. 39/1994 despre statutul deputatului în Parlament (nr. 8, 13 februarie 2020)
 
67. Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Parlamentului nr. 149/2019 privind componența numerică și nominală a Biroului permanent al Parlamentului (nr. 35, 27 februarie 2020)
 
68. Decret privind rechemarea domnului Vitalie RUSU din funcţia de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Republica Cehă și pe lângă Sfîntul Scaun (nr. 1466-VIII, 26 februarie 2020)
 
69. Decret privind rechemarea domnului Ștefan GORDA din funcţia de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Republica Bulgaria, în Republica Macedonia de Nord și în Republica Albania (nr. 1467-VIII, 26 februarie 2020)
 
70. Decret privind conferirea „Ordinului Republicii” Orchestrei Naționale Simfonice a Companiei „Teleradio-Moldova” (nr. 1471-VIII, 28 februarie 2020)
 
71. Decret privind conferirea de distincții de stat unor veterani ai structurilor de forță (nr. 1472-VIII, 28 februarie 2020)
 
72. Decret privind conferirea „Ordinului Republicii” domnului Alexandr GAVRILIUC (nr. 1473-VIII, 28 februarie 2020)
 
73. Decret privind înregistrarea unor simboluri teritoriale ale municipiului Chișinău (nr. 1475-VIII, 2 martie 2020)
 
Acte ale Curţii Constituţionale a Republicii Moldova
 
44. Hotărâre privind validarea unui mandat de deputat în Parlamentul Republicii Moldova (sesizarea nr. 24e/2020) (nr. 4, 25 februarie 2020)
 
45. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 230a/2019 pentru controlul constituţionalităţii Legii nr. 193 din 20 decembrie 2019 pentru modificarea unor acte legislative (numărul de voturi necesar pentru alegerea membrilor Consiliului Superior al Magistraturii din rândul profesorilor; Președintele Consiliului; condițiile care trebuie îndeplinite de judecător pentru a putea deveni membru al Consiliului) (nr. 7, 24 ianuarie 2020)
 
46. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr.119g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 476 alin. (2) din Codul contravențional (revizuirea deciziilor agentului constatator) (nr. 8, 24 ianuarie 2020)
 
47. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr.197g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 347 alin. (3) din Codul de procedură penală (nr. 9, 27 ianuarie 2020)
 
48. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 201g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 386 alin. (2) lit. e) din Codul contravențional (controlul legalității deciziilor agentului constatator) (nr. 10, 3 februarie 2020)
 
49. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 211g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a Hotărârii Guvernului nr. 841 din 7 iulie 2016 cu privire la unele măsuri pentru implementarea creditului de asistență oferit de Guvernul Republicii Polone (nr. 11, 3 februarie 2020)
 
50. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 222g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 207 alin. (1) și alin. (2) lit. d) din Codul administrativ (examinarea admisibilităţii acţiunii în contencios administrativ) (nr. 12, 3 februarie 2020)
 

PARTEA II

 
Hotărâri ale Guvernului Republicii Moldova
 
193. Hotărâre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea unor acte legislative (nr. 111, 26 februarie 2020)
 
194. Hotărâre privind regimul juridic al cadourilor (nr. 116, 26 februarie 2020)
 
195. Hotărâre pentru modificarea Regulamentului cu privire la delegarea salariaților entităților din Republica Moldova, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 10/2012 (nr. 118, 26 februarie 2020)
 
196. Hotărâre pentru modificarea Regulamentului privind procedura de repatriere a copiilor și adulților – victime ale traficului de ființe umane, a persoanelor aflate în situație de dificultate, precum și a copiilor neînsoțiți, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 948/2008 (nr. 133, 4 martie 2020)
 
197. Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 520/2006 privind aprobarea Normelor de cheltuieli în bani pentru întreţinerea persoanelor cazate în instituţiile sociale (nr. 134, 4 martie 2020)
 
198. Hotărâre privind modificarea punctului 12 din Hotărârea Guvernului nr. 1167/2008 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire și plată a ajutorului social (nr. 135, 4 martie 2020)
 
199. Hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (nr. 136, 4 martie 2020)
 
200. Hotărâre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 71/2007 cu privire la registre (nr. 137, 4 martie 2020)
 
201. Hotărâre cu privire la iniţierea negocierilor şi aprobarea semnării Memorandumului de înțelegere dintre Cancelaria de Stat a Republicii Moldova și Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare privind prima fază a Proiectului „Mă implic – proiect de implicare civică în guvernarea locală” (nr. 138, 4 martie 2020)
 
202. Hotărâre pentru iniţierea negocierilor asupra proiectului Memorandumului privind cooperarea în domeniul securității sociale dintre Casa Națională de Asigurări Sociale a Republicii Moldova şi Administrația Cehă de Securitate Socială din Republica Cehă (nr. 139, 4 martie 2020)
 
203. Hotărâre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (nr. 140, 4 martie 2020)
 
204. Hotărâre privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea articolului 3 din Legea nr. 947/1996 cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii (nr. 141, 4 martie 2020)
 
205. Hotărâre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru completarea articolului 1 din Legea nr. 26/2010 privind Zona Economică Liberă „Bălți” (nr. 142, 4 martie 2020)
 
206. Hotărâre pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de lege cu privire la modificarea anexei nr. 1 la Legea nr. 142/2005 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor de formare profesională şi al specialităţilor pentru pregătirea cadrelor în instituţiile de învățământ superior, ciclul I (nr. 143, 4 martie 2020)
 
207. Hotărâre pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de hotărâre a Parlamentului privind declararea lunii martie a anului 2020 „Luna consacrată celebrării a 30 de ani de activitate a femeilor în Parlamentul Republicii Moldova” (nr. 144, 4 martie 2020)
 
208. Hotărâre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege cu privire la importul unui bun conform necesităților IP „Institutul de Cercetări pentru Culturile de Câmp „Selecția” (nr. 145, 4 martie 2020)
 
209. Hotărâre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (nr. 146, 4 martie 2020)
 
210. Hotărâre privind aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea articolului 74 din Codul funciar nr. 828/1991 (nr. 147, 4 martie 2020)
 
211. Hotărâre privind aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public (nr. 148, 4 martie 2020)
 
212. Hotărâre pentru iniţierea negocierilor și aprobarea semnării Acordului, întocmit prin schimb de note, dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Japoniei privind cooperarea economică (nr. 150, 4 martie 2020)
 
213. Hotărâre cu privire la iniţierea negocierilor și aprobarea semnării Acordului de grant dintre Guvernul Republicii Moldova și Agenția Japoneză pentru Cooperare Internațională privind implementarea Proiectului „Îmbunătățirea echipamentului de digitalizare al Bibliotecii Naționale” (nr. 151, 4 martie 2020)
 
214. Hotărâre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (nr. 152, 4 martie 2020)
 
215. Hotărâre privind aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea articolului 4 din Legea nr. 1585/1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală (nr. 153, 4 martie 2020)
 
216. Hotărâre cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului (nr. 154, 4 martie 2020)
 
217. Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 945/2007 cu privire la măsurile de realizare a Legii nr. 121/2007 privind administrarea și deetatizarea proprietății publice (nr. 155, 4 martie 2020)
 
218. Dispoziţie cu privire la aprobarea componenței nominale a delegației moldovenești pentru participare la ședința ordinară a Consiliului Economic al CSI (13 martie 2020, or. Moscova, Federația Rusă) (nr. 69-d, 26 februarie 2020)
 

PARTEA III

 
Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova
 
240. Ordin cu privire la actualizarea/completarea Registrului monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat (nr. 146, 17 februarie 2020)
 
Acte ale Ministerului Economiei și Infrastructurii al Republicii Moldova, ale Confederației Naționale a Patronatului din Republica Moldova şi ale Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova
 
241. Convenție colectivă (nivel național) cu privire la modelul Tabelului de evidență a timpului de muncă (nr. 17, 28 februarie 2020)
 
242. Convenţie colectivă (nivel naţional) pentru aprobarea modificărilor ce se operează în Convenţia colectivă (nivel naţional) nr. 4 din 25 iulie 2005 „Cu privire la modelul Contractului individual de muncă” (nr. 18, 28 februarie 2020)
 
243. Convenție colectivă (nivel național) cu privire la modelul Programării concediilor de odihnă anuale (nr. 19, 28 februarie 2020)
 
Acte ale Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova şi ale Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină
 
244. Ordin cu privire la modificarea Ordinului MSMPS și CNAM nr. 1515/375-A din 31/2019 privind aprobarea Criteriilor de contractare a prestatorilor de servicii medicale în cadrul sistemului asigurării obligatorii de asistenţă medicală pentru anul 2020 (nr. 206/52-A, 28 februarie 2020)
 
Acte ale Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului al Republicii Moldova, ale Federaţiei Naţionale a Patronatelor din Agricultură şi Industria Alimentară şi ale Federaţiei Naţionale a Sindicatelor din Agricultură şi Alimentaţie „AGROINDSIND” din Republica Moldova
 
245. Protocol-acord de modificare și completare a Convenției colective (nivel de ramură) prelungită pentru anii 2017-2020 (11 februarie 2020)
 
Acte ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei
 
246. Decizie privind somația publică a unor furnizori de reţele şi/sau servicii publice de comunicaţii electronice (nr. 4, 28 februarie 2020)
 
Acte ale Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale
 
247. Ordin cu privire la înregistrarea preţurilor de producător la medicamente (nr. Rg04-000046, 28 februarie 2020)
 
Acte ale Autorităţii Aeronautice Civile
 
248. Ordin cu privire la aprobarea Procedurilor și Instrucțiunilor Aeronautice Civile ”Identificarea, evaluarea și raportarea deficiențelor de navigație aeriană” (PIAC-IERDNA) (nr. 07/GEN, 25 februarie 2020)
 
249. Ordin cu privire la introducerea modificărilor în Procedurile și Instrucțiunile Aeronautice Civile ”Supravegherea serviciilor de navigație aeriană” (PIAC-SSNA) Partea I și Partea II (nr. 08/GEN, 25 februarie 2020)
 
Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare
 
250. Hotărâre referitor la autorizarea reorganizării unei societăți pe acțiuni (nr. 9/1, 2 martie 2020)
 
251. Hotărâre referitor la sancționarea unor entități de intermediere în asigurări (nr. 9/8, 2 martie 2020)
 
Acte ale Comisiei Electorale Centrale
 
252. Hotărâre cu privire la acreditarea observatorului internațional din partea Asociației European Exchange, European Platform for Democratic Elections (EPDE) la alegerile parlamentare noi din 15 martie 2020 în circumscripția uninominală nr. 38, municipiul Hâncești (nr. 3765, 28 februarie 2020)
 
253. Hotărâre cu privire la stabilirea componenței nominale a Consiliului electoral al circumscripției electorale sătești Călinești nr. 17/5, raionul Fălești (nr. 3776, 28 februarie 2020)
 
254. Hotărâre cu privire la aprobarea devizului de cheltuieli estimativ pentru organizarea și desfășurarea votării repetate în cadrul turului doi al alegerilor pentru funcția de primar al satului Călinești, raionul Fălești (nr. 3777, 28 februarie 2020)
 
Acte ale Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova
 
255. Decizie cu privire la modul de executare a prevederilor legislației în vigoare şi a condiţiilor la autorizațiile de retransmisiune (nr. 61/217, 30 decembrie 2019)
 
256. Decizie cu privire la activitatea Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova în anul 2019 (nr. 5/29, 25 februarie 2020)
 
Acte ale Serviciului Fiscal de Stat
 
257. Ordin privind modificarea Ordinului SFS nr. 481/2017 (nr. 131, 27 februarie 2020)
 
Acte ale Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor
 
258. Ordin cu privire la modificarea Regulamentului privind desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor vacante sau temporar vacante în cadrul Serviciului (nr. 10, 3 martie 2020)
 

PARTEA IV

 
Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici
 

PARTEA V

 
Avize pierderi de acte

 

Perfectați abonamentul pentru acces complet la document
Nr. 70-74 06 martie 2020

Selectați data