search
close-white

Legi, hotărâri, decrete, dispoziții, tratate, alte acte oficiale,

informații, anunțuri, comunicate

Monitorul Oficial Nr. 199-204

Numărul curent e disponibil prin abonament
de la 07 august 2020

Monitorul Oficial Nr. 75-83

 

PARTEA I

 
Legi, hotărâri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova
 
74. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la modificarea anexei la Legea nr.457/2003 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind constituirea și funcționarea consiliilor locale și raionale (nr. 1478-VIII, 4 martie 2020)
 
75. Lege cu privire la modificarea anexei la Legea nr. 457/2003 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind constituirea și funcționarea consiliilor locale și raionale (nr. 20, 20 februarie 2020)
 
76. Hotărîre privind numirea în funcția de director al Consiliului de administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (nr. 34, 27 februarie 2020)
 
77. Decret privind conferirea titlului onorific „Artist Emerit” unor artiști-instrumentiști ai Orchestrei Naționale de Muzică Populară „Lăutarii” (nr. 1476-VIII, 4 martie 2020)
 
78. Decret privind conferirea titlului onorific „Om Emerit” domnului Gheorghe MUSTEA (nr. 1477-VIII, 4 martie 2020)
 

PARTEA II

 
Hotărâri ale Guvernului Republicii Moldova
 
219. Hotărâre cu privire la modificarea Hotărârii Guvernului nr. 950/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind cerinţele de colectare, epurare şi deversare a apelor uzate în sistemele de canalizare şi/sau în emisare pentru localităţile urbane şi rurale (nr. 90, 19 februarie 2020)
 
220. Hotărâre cu privire la aprobarea însemnelor uniformei și a normelor de echipare cu uniformă a funcționarului fiscal cu statut special (nr. 120, 26 februarie 2020)
 
221. Hotărâre cu privire la numirea domnului Eugen CARAS în funcţia de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Statele Unite ale Americii (nr. 156, 11 martie 2020)
 
222. Hotărâre cu privire la numirea doamnei Oxana GRECEANÎI, ministru consilier pentru problemele economice, Ambasada Republicii Moldova în Federația Rusă, în funcţia de Reprezentant Plenipotenţiar al Guvernului Republicii Moldova în Comisia Economică Eurasiatică (nr. 157, 11 martie 2020)
 
223. Hotărâre privind aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea articolului 4 din Legea nr. 1585/1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală (nr. 158, 11 martie 2020)
 
224. Hotărâre pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de lege privind modificarea Codului contravențional al Republicii Moldova nr. 218/2008 (nr. 159, 11 martie 2020)
 
225. Hotărâre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege cu privire la modificarea unor acte legislative (nr. 160, 11 martie 2020)
 
226. Hotărâre privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative (nr. 161, 11 martie 2020)
 
227. Hotărâre pentru modificarea Regulamentului cu privire la permisul de conducere, organizarea și desfășurarea examenului pentru obținerea permisului de conducere și condițiile de admitere la traficul rutier, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1452/2007 (nr. 162, 11 martie 2020)
 
228. Hotărâre pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 87/2020 cu privire la unele măsuri de prevenire a introducerii virusului gripei aviare (nr. 163, 11 martie 2020)
 
229. Hotărâre pentru aprobarea Programului privind repartizarea mijloacelor fondului rutier pentru drumurile publice naționale pe anul 2020 (nr. 164, 11 martie 2020)
 
230. Hotărâre cu privire la indexarea prestațiilor de asigurări sociale și a unor prestații sociale de stat (nr. 165, 11 martie 2020)
 
231. Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 820/2009 cu privire la Comisia națională extraordinară de sănătate publică (nr. 166, 11 martie 2020)
 
232. Hotărâre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (nr. 167, 11 martie 2020)
 
233. Hotărâre cu privire la interzicerea exportului unor produse (nr. 168, 11 martie 2020)
 
234. Dispoziţie cu privire la numirea în funcţie a domnului Anton GAMURAR (nr. 70-d, 4 martie 2020)
 
235. Dispoziţie cu privire la numirea în funcţie a doamnei Iulia PETUHOV (nr. 71-d, 11 martie 2020)
 

PARTEA III

 
Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Economiei și Infrastructurii al Republicii Moldova
 
259. Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ CP D.02.23:2019 „Drumuri și poduri. Ghid privind cerințele tehnice la materialele utilizate la prevenirea și combaterea lunecușului pe timp de iarnă” (nr. 25, 3 februarie 2020)
 
260. Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ NCM G.04.11:2019 „Coșuri colective de fum pentru clădiri rezidențiale. Partea 2: Proiectarea coșurilor colective de fum care deservesc mai multe aparate de încălzire” (nr. 50, 26 februarie 2020)
 
Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova
 
261. Ordin privind modificarea şi completarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar şi a Normelor metodologice privind evidenţa contabilă şi raportarea financiară în sistemul bugetar aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor nr.216 din 28 decembrie 2015 (nr. 32, 20 februarie 2020)
 
Acte ale Ministerului Justiţiei al Republicii Moldova
 
262. Ordin cu privire la modificarea ordinului ministrului justiției nr. 499/2018 privind aprobarea Nomenclatorului privind nivelul de învățământ şi ciclul de studii minim necesare pentru ocuparea funcţiilor corpului agenţilor de penitenciare (nr. 33, 27 februarie 2020)
 
263. Ordin cu privire la încetarea activităţii executorului judecătoresc Crețu Adriana (nr. 38, 3 martie 2020)
 
Acte ale Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova
 
264. Ordin cu privire la modificarea anexelor nr. 2, nr. 4 și nr. 6 la ordinul nr. 960 din 01.10.2012 ”Cu privire la modul de prescriere și eliberare a medicamentelor” (nr. 217, 4 martie 2020)
 
265. Ordin cu privire la recunoașterea Organismului de Inspecție (nr. 230, 5 martie 2020)
 
266. Informaţie cu privire la mărimea salariului mediu lunar pe economie realizat în anul 2019.
 
Acte ale Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova şi ale Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină
 
267. Ordin cu privire la modificarea Ordinului MS și CNAM „Cu privire la aprobarea formularelor de evidenţă medicală primară şi dărilor de seamă în cadrul asigurării obligatorii de asistenţă medicală” (nr. 214/58-A, 2 martie 2020)
 
Acte ale Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova
 
268. Ordin privind modificarea Anexei nr. 2 la Ordinul directorului Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova nr.14 din 28 martie 2019 (nr. 10, 24 februarie 2020)
 
269. Ordin privind modificarea Anexei nr. 2 la Ordinul directorului Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova nr.14 din 28 martie 2019 (nr. 13, 5 martie 2020)
 
Acte ale Serviciului Vamal al Republicii Moldova
 
270. Ordin cu privire la completarea anexei nr.11 la Ordinul nr.346-O din 24.12.2009 „Referitor la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu” (nr. 31-O, 24 ianuarie 2020)
 
271. Ordin cu privire la aprobarea Notelor explicative la Nomenclatura combinată a mărfurilor (nr. 114-O, 2 martie 2020)
 
272. Ordin referitor la modificarea ordinelor cu privire la clasificarea unor categorii de mărfuri (nr. 115-O, 2 martie 2020)
 
273.Ordin cu privire la abrogarea Ordinului Serviciului Vamal nr. 519-O/2013 cu privire la clasificarea lămpilor şi echipamentelor de iluminat, bazate pe diode emiţătoare de lumină (LED) (nr. 77-O, 17 februarie 2020)
 
274. Ordin cu privire la abrogarea Ordinului Serviciului Vamal nr. 113-O/2009 referitor la clasificarea preparatelor bazate pe vitamine, minerale (nr. 80-O, 18 februarie 2020)
 
275. Ordin cu privire la modificarea anexei nr.11 la Ordinul nr.346-O din 24.12.2009 „Referitor la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu” (nr. 92-O, 24 februarie 2020)
 
Acte ale Biroului Naţional de Statistică
 
276. Indicii preţurilor de consum.
 
Acte ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică
 
277. Hotărâre privind tariful la energia termică și la apa de adaos livrată consumatorilor de către S.A. „Apă-Canal Chișinău” (50/2020, 28 februarie 2020)
 
278. Hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru furnizarea serviciului public de alimentare cu apă de către Î.M. „AQUA Basarabeasca” (53/2020, 28 februarie 2020)
 
279. Hotărâre privind interpretarea unor sintagme din pct. 1 al Hotărârii Consiliului de administrație al ANRE nr. 88/2018 din 16.03.2018 privind tarifele și prețurile reglementate la gazele naturale (56/2020, 28 februarie 2020)
 
Acte ale Autorităţii Aeronautice Civile
 
280. Ordin cu privire la aprobarea modificărilor la Procedurile și Instrucțiunile Aeronautice Civile referitoare la emiterea legitimațiilor de membru al echipajului (LME) pentru personalul operatorilor aerieni naționali (PIAC – LME) (nr. 10/GEN, 3 martie 2020)
 
Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare
 
281. Hotărâre cu privire la unele măsuri aferente verificării și transmiterii registrelor deținătorilor de valori mobiliare ale societăților pe acțiuni, în care cota statului depășește 50% din capitalul social (nr. 10/2, 9 martie 2020)
 
282. Extras din Hotărârea nr.10/5 din 09.03.2020 cu privire la CA „MOLDOVA - ASTROVAZ” SA.
 
283. Extras din Hotărârea CNPF nr.10/11 din 09.03.2020 privind administratorul special al CA „KLASSIKA ASIGURĂRI” SA.
 
Acte ale Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova
 
284. Decizie cu privire la examinarea cererii de reperfectare a licenței de emisie eliberată „HONESTAS” SRL pentru postul de televiziune „AXIAL TV” (nr. 4/17, 13 februarie 2020)
 
285. Decizie cu privire la examinarea cererii de eliberare a licenței de emisie „NIKA TV MEDIA” SRL pentru postul de televiziune „Nika TV” (nr. 4/18, 13 februarie 2020)
 
286. Decizie cu privire la examinarea declarațiilor privind reflectarea campaniei electorale la alegerile parlamentare noi din 15 martie 2020 în circumscripția electorală uninominală nr. 38, mun. Hâncești, de către instituțiile audiovizualului din Republica Moldova (nr. 4/19, 13 februarie 2020)
 
287. Decizie cu privire la examinarea unor cereri de reperfectare a condițiilor la autorizațiile de retransmisiune (nr. 4/21, 13 februarie 2020)
 
288. Decizie cu privire la examinarea propunerilor de monitorizare tematică a furnizorilor de servicii media de televiziune, la capitolul respectarea prevederilor art. 19 alin. (4) din Codul serviciilor media audiovizuale (nr. 5/25, 25 februarie 2020)
 
289. Decizie cu privire la examinarea cererii de eliberare a autorizației de retransmisiune „ALIANȚA-TV” SRL pentru studioul de televiziune „ALIANȚA-TV” (nr. 5/27, 25 februarie 2020)
 
290. Decizie cu privire la mediatizarea unor campanii sociale (nr. 5/28, 25 februarie 2020)
 
291. Decizie cu privire la mediatizarea unei campanii sociale (nr. 6/36, 4 martie 2020)
 
Acte ale Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină
 
292. Ordin cu privire la aprobarea formularului tipizat (nr. 55-A, 28 februarie 2020)
 
Acte ale Serviciului Fiscal de Stat
 
293. Ordin cu privire la modificarea Ordinului SFS nr.417 din 14.08.2018 cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de anulare a obligaţiilor fiscale care cad sub incidenţa art.172 alin.(3) din Codul fiscal (nr. 79, 5 februarie 2020)
 
Acte ale Băncii Naţionale a Moldovei
 
294. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la standardele tehnice de reglementare a supravegherii suplimentare a conglomeratelor financiare (nr. 31, 13 februarie 2020)
 
295. Hotărîre cu privire la nivelul ratelor dobânzilor Băncii Naționale a Moldovei (nr. 55, 4 martie 2020)
 

PARTEA IV

 
Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici
 

PARTEA V

 
Avize pierderi de acte
Perfectați abonamentul pentru acces complet la document
Nr. 75-83 13 martie 2020

Selectați data