search
close-white

Legi, hotărâri, decrete, dispoziții, tratate, alte acte oficiale,

informații, anunțuri, comunicate

Monitorul Oficial Nr. 199-204

Numărul curent e disponibil prin abonament
de la 07 august 2020

Monitorul Oficial Nr. 131-141

 

PARTEA I

 
Legi, hotărâri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova
 
232. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 293/2017 privind unele măsuri în vederea implementării Programului de stat „Prima casă” (nr. 1590-VIII, 1 iunie 2020)
 
233. Lege pentru modificarea Legii nr. 293/2017 privind unele măsuri în vederea implementării Programului de stat „Prima casă” (nr. 70, 21 mai 2020)
 
234. Decret pentru promulgarea Legii privind anularea examenelor naționale de absolvire a programelor de studii în învățămîntul general, sesiunea de examene 2020 (nr. 1589-VIII, 1 iunie 2020)
 
235. Lege privind anularea examenelor naționale de absolvire a programelor de studii în învățământul general, sesiunea de examene 2020 (nr. 71, 21 mai 2020)
 
236. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Amendamentului nr. 1 la Acordul de credit dintre Republica Moldova și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare și la Acordul de finanțare dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare în vederea realizării Proiectului de ameliorare a competitivității II (PAC II) (nr. 1587-VIII, 28 mai 2020)
 
237. Lege pentru ratificarea Amendamentului nr. 1 la Acordul de credit dintre Republica Moldova şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare și la Acordul de finanţare dintre Republica Moldova şi Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare în vederea realizării Proiectului de ameliorare a competitivității II (PAC II) (nr. 77, 21 mai 2020)
 
238. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Amendamentului, întocmit prin schimb de scrisori, la Acordul de finanțare (a doua finanțare adițională) dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare în vederea realizării Proiectului „Agricultura competitivă” (credit nr. 5858-MD) (nr. 1586-VIII, 28 mai 2020)
 
239. Lege pentru ratificarea Amendamentului, întocmit prin schimb de scrisori, la Acordul de finanțare (a doua finanțare adițională) dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare în vederea realizării Proiectului „Agricultura competitivă” (credit nr. 5858-MD) (nr. 78, 21 mai 2020)
 
240. Hotărâre pentru modificarea articolului 1 din Hotărârea Parlamentului nr. 37/2019 privind înființarea comisiilor permanente ale Parlamentului şi componența lor numerică (nr. 79, 21 mai 2020)
 
241. Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Parlamentului nr. 151/2019 privind aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Parlamentului (nr. 80, 21 mai 2020)
 
242. Hotărâre pentru modificarea articolului 1 din Hotărârea Parlamentului nr. 47/2019 privind componența nominală a delegației Parlamentului Republicii Moldova de legislatura a X-a la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei (nr. 81, 21 mai 2020)
 
243. Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Parlamentului nr. 71/2019 privind componența nominală a delegațiilor Parlamentului Republicii Moldova la organizațiile parlamentare internaționale și organizațiile parlamentare bilaterale (nr. 82, 21 mai 2020)
 
244. Decret privind conferirea „Ordinului Republicii” (nr. 1576-VIII, 25 mai 2020)
 
245. Decret privind numirea domnului Igor BODIU în funcţia de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Polonă (nr. 1577-VIII, 27 mai 2020)
 
246. Decret privind numirea domnului Anatol CEBUC în funcţia de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Bulgaria (nr. 1578-VIII, 27 mai 2020)
 
247. Decret privind numirea domnului Alexandru CODREANU în funcţia de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Cehă (nr. 1579-VIII, 27 mai 2020)
 
248. Decret privind numirea domnului Alexei CRACAN în funcţia de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Portugheză (nr. 1580-VIII, 27 mai 2020)
 
249. Decret privind numirea domnului Andrian ROȘA în funcţia de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Letonia (nr. 1581-VIII, 27 mai 2020)
 
250. Decret privind numirea domnului Anatolie URECHEANU în funcţia de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Italiană (nr. 1582-VIII, 27 mai 2020)
 
251. Decret privind numirea doamnei Larisa MICULEȚ în funcţia de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Irlanda (nr. 1583-VIII, 27 mai 2020)
 
252. Decret privind conferirea de titluri onorifice (nr. 1584-VIII, 27 mai 2020)
 
253. Decret privind conferirea „Ordinului Republicii” domnilor Mihail GURSCHI și Ion LAZARIUC (nr. 1585-VIII, 27 mai 2020)
 
254. Decret pentru modificarea anexei nr. 2 la Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 309-VIII din 28 iulie 2017 (nr. 1588-VIII, 29 mai 2020)
 
255. Decret privind rechemarea doamnei Ala BELEAVSCHI din funcţia de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Canada (nr. 1591-VIII, 1 iunie 2020)
 
256. Decret privind rechemarea domnului Victor OSIPOV din funcţia de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Republica Austria, în Republica Slovacă, Reprezentant Permanent al Republicii Moldova pe lîngă OSCE și Reprezentant pe lîngă Biroul Națiunilor Unite de la Viena (nr. 1592-VIII, 1 iunie 2020)
 
257. Decret privind rechemarea domnului Mihai GRIBINCEA din funcţia de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în România, în Muntenegru și în Republica Serbia (nr. 1593-VIII, 1 iunie 2020)
 
258. Decret privind numirea în funcție a unui judecător (nr. 1597-VIII, 3 iunie 2020)
 
Acte ale Curţii Constituţionale a Republicii Moldova
 
76. Hotărîre pentru controlul constituționalității Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Federației Ruse privind acordarea Guvernului Republicii Moldova a unui împrumut financiar de stat, semnat pe 17 aprilie 2020, a Hotărârilor Guvernului nr. 169 din 13 martie 2020 și nr. 252 din 21 aprilie 2020 și a Legii nr. 57 din 23 aprilie 2020 (sesizările nr. 56a/2020, nr. 57a/2020 și nr. 58a/2020) (nr. 12, 7 mai 2020)
 
Acte ale Curţii de Conturi a Republicii Moldova
 
16. Hotărâre cu privire la Raportul auditului asupra rapoartelor financiare ale Agenției „Moldsilva” încheiate la 31 decembrie 2019 (nr. 15, 29 aprilie 2020)
 
17. Hotărâre privind aprobarea Raportului misiunii de follow-up asupra implementării cerințelor și recomandărilor aprobate prin Hotărârea Curții de Conturi nr. 43 din 22 septembrie 2017 cu privire la Raportul auditului performanței „Eficiența gestiunii economico-financiare și administrării patrimoniului de către întreprinderile care prestează servicii de aprovizionare cu apă a populației” (nr. 16, 29 aprilie 2020)
 

PARTEA II

 
Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova
 
414. Hotărâre cu privire la organizarea și funcționarea Serviciului Tehnologii Informaționale (nr. 317, 3 iunie 2020)
 
415. Hotărâre cu privire la transmiterea unor bunuri (nr. 318, 3 iunie 2020)
 
416. Hotărâre cu privire la transmiterea unor bunuri imobile (nr. 319, 3 iunie 2020)
 
417. Hotărâre cu privire la transmiterea unui autovehicul (nr. 320, 3 iunie 2020)
 
418. Hotărâre cu privire la transmiterea unor bunuri (nr. 321, 3 iunie 2020)
 
419. Hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului, întocmit prin schimb de note, la 14 aprilie 2020, dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Turcia privind modificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Turcia privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, întocmit la 16 decembrie 2016 (nr. 322, 3 iunie 2020)
 
420. Hotărâre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind modificarea Legii nr. 489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale (nr. 323, 3 iunie 2020)
 
421. Hotărâre privind aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 324, 3 iunie 2020)
 
422. Hotărâre pentru aprobarea Avizului la proiectul de hotărâre a Parlamentului cu privire la măsuri de sprijinire a persoanelor fizice și juridice în contextul pandemiei de COVID-19 (nr. 325, 3 iunie 2020)
 
423. Hotărâre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind reîntoarcerea benevolă a conaționalilor în țară (nr. 326, 3 iunie 2020)
 
424. Hotărâre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 212/2004 privind regimul stării de urgenţă, de asediu şi de război (nr. 327, 3 iunie 2020)
 
425. Hotărâre pentru modificarea punctului 6 din Hotărârea Guvernului nr. 621/1995 cu privire la Acordul de concesiune între Guvernul Republicii Moldova şi Compania de explorare a resurselor „Redeco” LTD din S.U.A (nr. 328, 3 iunie 2020)
 
426. Hotărâre pentru modificarea Regulamentului cu privire la permisul de conducere, organizarea şi desfăşurarea examenului pentru obţinerea permisului de conducere şi condiţiile de admitere la traficul rutier, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1452/2007 (nr. 329, 3 iunie 2020)
 
427. Hotărâre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului-cadru de împrumut dintre Republica Moldova și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru realizarea Proiectului „Răspuns de urgență la COVID-19 şi suport pentru întreprinderile micro, mici și mijlocii” și acordarea împuternicirilor pentru negocierea acestuia (nr. 330, 3 iunie 2020)
 
428. Hotărâre cu privire la inițierea negocierilor și aprobarea semnării Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Organizația pentru Alimentație și Agricultură a Națiunilor Unite în scopul implementării Proiectului „Integrarea adaptării în procesele de planificare în vederea reducerii vulnerabilității la schimbările climatice la nivel local și central în sectorul agricol al Republicii Moldova” (GCP/MOL/007/GCR) (nr. 331, 3 iunie 2020)
 
429. Hotărâre cu privire la modul de recuperare a zilelor declarate libere de către Comisia pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova (nr. 332, 3 iunie 2020)
 
430. Hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului de finanțare (Proiectul Învățământul Superior) dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare, încheiat la 19 mai 2020 (nr. 333, 3 iunie 2020)
 
431. Hotărâre pentru aprobarea proiectului de lege privind anularea examenelor de calificare la finalizarea programelor de formare profesională tehnică, anul de studii 2019-2020 (nr. 334, 3 iunie 2020)
 
432. Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 186/2009 cu privire la unele măsuri privind asigurarea activităţii Portului Internaţional Liber Giurgiuleşti (nr. 335, 3 iunie 2020)
 
433. Hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (nr. 336, 3 iunie 2020)
 
434. Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 596/2018 cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de selectare şi cerințele față de candidatul la funcția de director general al Agenției Naționale pentru Cercetare şi Dezvoltare, precum şi a componenței nominale a Comisiei de selectare (nr. 337, 3 iunie 2020)
 
435. Hotărâre cu privire la Oficiul de Gestionare a Programelor de Asistență Externă (nr. 338, 3 iunie 2020)
 
436. Hotărâre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea articolului 7 din Legea nr. 768/2000 privind statutul alesului local (nr. 339, 3 iunie 2020)
 
437. Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 246/2010 cu privire la modul de aplicare a facilităților fiscale și vamale aferente realizării proiectelor de asistență tehnică și investițională în derulare, care cad sub incidența tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte (nr. 340, 3 iunie 2020)
 
438. Hotărâre cu privire la iniţierea negocierilor şi aprobarea semnării Acordului, întocmit prin schimb de note, dintre Guvernul Republicii Moldova şi Oficiul ONU pentru Servicii de Proiect privind livrarea medicamentului „Avigan” (favipiravir) în formă de ajutor de urgență pentru combaterea infecției COVID-19, oferit de Guvernul Japoniei (nr. 341, 3 iunie 2020)
 
439. Dispoziţie cu privire la conferirea gradului de calificare (nr. 100-d, 29 mai 2020)
 
440. Dispoziţie cu privire la numirea în funcție a domnului Anatolie GHILAȘ (nr. 101-d, 3 iunie 2020)
 
441. Dispoziţie cu privire la eliberarea din funcție a doamnei Silvia CIBOTARI (nr. 102-d, 3 iunie 2020)
 
442. Dispoziţie cu privire la numirea în funcție a domnului Eremei PRISEAJNIUC (nr. 103-d, 3 iunie 2020)
 
443. Dispoziţie pentru modificarea Dispoziției Guvernului nr. 102-d/2019 cu privire la instituirea Comisiei permanente pentru organizarea și desfășurarea concursurilor de ocupare a funcțiilor publice de conducere de nivel superior (nr. 104-d, 3 iunie 2020)
 

PARTEA III

 
Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Economiei și Infrastructurii al Republicii Moldova
 
493. Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ NCM A.01.08:2013/A3:2020 „Principiile și metodologia reglementării în construcții. Modul de determinare a costului elaborării documentelor normative în construcții” (nr. 92, 20 mai 2020)
 
494. Ordin cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în anexa la Ordinul nr. 66/2010 (nr. 104, 29 mai 2020)
 
Acte ale Ministerului Justiţiei al Republicii Moldova
 
495. Ordin cu privire la anularea Ordinului ministrului justiției nr. 90 din 21.02.2014 (nr. 76, 26 mai 2020)
 
Acte ale Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului al Republicii Moldova
 
496. Ordin cu privire la modificarea Ordinului Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului nr. 79/2019 (nr. 90, 12 mai 2020)
 
Acte ale Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru a Republicii Moldova
 
497. Ordin privind modificarea Instrucţiunii cu privire la modul de executare a lucrărilor cadastrale la nivel de clădiri și încăperi izolate (nr. 20, 5 mai 2020)
 
Acte ale Autorităţii Aeronautice Civile
 
498. Ordin cu privire la aprobarea ediției 02 a cerințelor tehnice „Transportul aerian al bunurilor periculoase” (CT-TABP) (nr. 19/GEN, 27 mai 2020)
 
499. Ordin cu privire la aprobarea ediției 01 a Procedurilor și Instrucțiunilor Aeronautice Civile referitoare la emiterea actelor permisive ale Autorității Aeronautice Civile (PIAC -AP) (nr. 20/GEN, 1 iunie 2020)
 
Acte ale Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală
 
500. Decizie cu privire la publicarea Deciziei de eliberare a avizului din 21.10.2011, emisă în privinţa Asociației Obșteşti ”Asociația Națională pentru Protecția Creației Intelectuale” (nr. 37/921, 29 mai 2020)
 
501. Decizie cu privire la respingerea cererii de avizare depusă de către Uniunea de persoane juridice „Uniunea Societăţilor Tehnico-Ştiinţifice din Moldova” (USTŞM) (nr. 38/922, 29 mai 2020)
 
Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare
 
502. Hotărâre referitor la retragerea licențelor unor intermediari în (re) asigurări (nr. 23/5, 27 mai 2020)
 
503. Hotărâre cu privire la înregistrări în Registrul emitenților de valori mobiliare (nr. 23/10, 27 mai 2020)
 
504. Hotărâre referitor la autorizarea reorganizării unor societăți pe acțiuni (nr. 23/11, 27 mai 2020)
 
505. Hotărâre cu privire la radierea valorilor mobiliare din Registrul emitenților de valori mobiliare (nr. 23/12, 27 mai 2020)
 
Acte ale Comisiei Electorale Centrale
 
506. Hotărâre cu privire la rapoartele privind gestiunea financiară a partidelor politice pentru anul 2019 (nr. 3917, 22 mai 2020)
 
Acte ale Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova
 
507. Decizie cu privire la reperfectarea unor licențe de emisie (nr. 6/32, 4 martie 2020)
 
508. Decizie cu privire la modul de executare a prevederilor legislației în vigoare și a condițiilor la autorizațiile de retransmisiune de către distribuitorii de servicii media și examinarea sesizării Asociației Patronale a Radiodifuzorilor din Republica Moldova (nr. 9/50, 10 aprilie 2020)
 
509. Decizie cu privire la examinarea cererii de eliberare a autorizației de retransmisiune „RAZNET” SRL pentru studioul de televiziune „Răzeni TV” (nr. 9/52, 10 aprilie 2020)
 
510. Decizie cu privire la mediatizarea unor campanii sociale (nr. 11/61, 14 mai 2020)
 
Acte ale Consiliului Concurenţei
 
511. Decizie (nr. ASR-18, 15 mai 2020)
 
Acte ale Serviciului Fiscal de Stat
 
512. Ordin cu privire la modificarea unor ordine (nr. 239, 19 mai 2020)
 
Acte ale Băncii Naţionale a Moldovei
 
513. Hotărâre cu privire la stabilirea ratei amortizorului anticiclic pentru expunerile din credite situate în Republica Moldova (nr. 135, 28 mai 2020)
 

PARTEA IV

 
Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici
 

PARTEA V

 
Avize pierderi de acte
Perfectați abonamentul pentru acces complet la document
Nr. 131-141 05 iunie 2020

Selectați data