search
close-white

Legi, hotărâri, decrete, dispoziții, tratate, alte acte oficiale,

informații, anunțuri, comunicate

Monitorul Oficial Nr. 175-179

Numărul curent e disponibil prin abonament
de la 23 iulie 2021

Monitorul Oficial Nr. 159

 

PARTEA I

 
Legi, hotărâri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova
 
298. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și abrogarea unor acte normative (nr. 1622-VIII, 26 iunie 2020)
 
299. Lege pentru modificarea și abrogarea unor acte normative (nr. 102, 18 iunie 2020)
 
300. Decret privind numirea în funcție a unor judecători (nr. 1623-VIII, 26 iunie 2020)
 
301. Decret privind numirea domnului Ion TALPA în funcția de vicepreședinte al Curții de Apel Bălți (nr. 1624 -VIII, 26 iunie 2020)
 

PARTEA III

 
Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova
 
577. Ordin cu privire la aprobarea formularului standard al Documentului unic de achiziții european (nr. 72, 11 iunie 2020)
 
Acte ale Ministerului Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova
 
578. Ordin cu privire la eliberarea actelor de studii la finalizarea programelor de formare profesională tehnică, anul de studii 2019-2020 (nr. 584, 26 iunie 2020)
 
Acte ale Autorităţii Aeronautice Civile
 
579. Ordin cu privire la aprobarea ediției 01 a Cerințelor tehnice privind Operațiunile pe aerodromurile naționale unde nu sunt furnizate servicii de control a traficului aerian și stabilirea zonelor de trafic de aerodrom (CT – OAN) (25/GEN, 22 iunie 2020)
 
Acte ale Serviciului Fiscal de Stat
 
580. Ordin privind aprobarea Regulamentului cu privire la sistemul informațional automatizat de creare și circulație a facturilor fiscale electronice „e-Factura” (nr. 317, 26 iunie 2020)
Perfectați abonamentul pentru acces complet la document
Nr. 159 30 iunie 2020 XXVII

Selectați data