search
close-white

Legi, hotărâri, decrete, dispoziții, tratate, alte acte oficiale,

informații, anunțuri, comunicate

Monitorul Oficial Nr. 9-12

Numărul curent e disponibil prin abonament
de la 15 ianuarie 2021

Monitorul Oficial Nr. 272-277

 

PARTEA I

 
Legi, hotărâri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova
 
588. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Codului transporturilor rutiere nr. 150/2014 (nr. 1819-VIII, 1 octombrie 2020)
 
589. Lege pentru modificarea Codului transporturilor rutiere nr. 150/2014 (nr. 181, 11 septembrie 2020)
 
Acte ale Curţii Constituţionale a Republicii Moldova
 
150. Decizie referitoare la solicitarea suspendării acțiunii Legii nr. 67 din 21 mai 2020 pentru modificarea articolului III din Legea nr. 193/2019 pentru modificarea unor acte legislative (sesizarea nr. 143a/2020) (nr. 102, 21 septembrie 2020)
 
151. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 86g/2020 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 422 alin. (6) și alin. (8) din Legea nr. 407 din 21 decembrie 2006 cu privire la asigurări (nr. 103, 24 septembrie 2020)
 
152. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 95g/2020 privind excepția de neconstituționalitate a articolelor 93 pct. 12) și 99 alin. (1) din Codul fiscal (livrarea efectuată la un preţ mai mic decât cel de piaţă din cauza relaţiilor specifice stabilite între furnizor şi cumpărător) (nr. 104, 24 septembrie 2020)
 
153. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 97a/2020 privind controlul constituționalității prevederilor articolelor 59 alin. (5) și 73 alin. (7) din Legea privind societățile pe acțiuni nr. 1134 din 2 aprilie 1997, precum și interpretarea articolelor 20, 26 și 53 alin. (1) din Constituție (anularea hotărârilor adunării generale a acționarilor la cererea angajatului-membru al organului de conducere) (nr. 105, 24 septembrie 2020)
 
154. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 87g/2020 privind excepția de neconstituționalitate a unor dispoziții din articolul 326 alin. (1) din Codul de procedură penală (modificarea acuzării în ședința de judecată în sensul agravării ei) (nr. 106, 29 septembrie 2020)
 
155. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 110g/2020 privind excepția de neconstituționalitate a articolelor 199 alin. (2) și 258 alineatele (2) și (3) din Codul administrativ (declinarea competenței în cauze civile și acțiunea Codului administrativ în timp) (nr. 107, 29 septembrie 2020)
 
156. Opinie separată a judecătorilor Vladimir Ţurcan și Eduard Ababei la decizia de inadmisibilitate a sesizării nr. 50B/2020 (a se vedea Decizia de inadmisibilitate nr. 40 din 13 aprilie 2020, publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 165-176 din 10 iulie 2020, articolul 81)
 

PARTEA II

 
Hotărâri ale Guvernului Republicii Moldova
 
885. Hotărâre cu privire la Platforma informațională în domeniul protecției drepturilor de proprietate intelectuală (nr. 721, 30 septembrie 2020)
 
886. Hotărâre pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la producerea, comercializarea și utilizarea materialului forestier de reproducere (nr. 735, 7 octombrie 2020)
 
887. Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind evaluarea bibliotecilor publice (nr. 747, 7 octombrie 2020)
 
888. Hotărâre cu privire la aprobarea Programului-pilot de creare a platformelor industriale multifuncționale (nr. 748, 13 octombrie 2020)
 
889. Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind modelele unice ale titlurilor de autentificare a dreptului deținătorului de teren, modul de completare, eliberare și păstrare a acestora (nr. 750, 13 octombrie 2020)
 
890. Hotărâre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 231/2010 cu privire la comerțul interior (nr. 754, 13 octombrie 2020)
 
891. Hotărâre pentru inițierea negocierilor și aprobarea semnării Protocolului de amendare a Acordului privind comerțul liber dintre Guvernul Republicii Moldova și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei, semnat la Chișinău la 13 noiembrie 2003 (nr. 757, 21 octombrie 2020)
 
892. Hotărâre cu privire la transmiterea unei sonde arteziene (nr. 758, 21 octombrie 2020)
 
893. Hotărâre cu privire la transmiterea unor bunuri (nr. 759, 21 octombrie 2020)
 
894. Hotărâre cu privire la dizolvarea (lichidarea) unor întreprinderi de stat (nr. 760, 21 octombrie 2020)
 
895. Hotărâre cu privire la înființarea monumentului în memoria persoanelor deportate în perioada 1940-1953 din satul Căplani, raionul Ștefan Vodă (nr. 761, 21 octombrie 2020)
 
896. Hotărâre privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 494/2020 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la achizițiile publice necesare pentru prevenirea și controlul infecției COVID-19 (nr. 762, 21 octombrie 2020)
 
897. Hotărâre cu privire la modificarea Hotărârii Guvernului nr. 657/2009 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcționarea, structurii şi efectivului-limită ale Cancelariei de Stat (nr. 763, 21 octombrie 2020)
 
898. Hotărâre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative (nr. 764, 21 octombrie 2020)
 
899. Hotărâre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea articolului 12 din Legea nr. 156/1998 privind sistemul public de pensii (nr. 765, 21 octombrie 2020)
 
900. Hotărâre privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea Codului navigației maritime comerciale al Republicii Moldova nr. 599/1999 (nr. 766, 21 octombrie 2020)
 
901. Hotărâre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 397/2003 privind finanțele publice locale (nr. 767, 21 octombrie 2020)
 
902. Hotărâre cu privire la modificarea Listei agenților economici cu drept de prelungire a termenului de plată a TVA și a taxei vamale, pentru perioada ciclului de producere, dar nu mai mult de 180 de zile, la materia primă, materialele, accesoriile, ambalajul primar și articolele de completare importate pentru fabricarea în exclusivitate a mărfurilor destinate exportului, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 359/2014 (nr. 769, 21 octombrie 2020)
 
903. Hotărâre pentru modificarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 959/2018 cu privire la aprobarea Nomenclatorului funcțiilor și coeficienților de ierarhizare pentru stabilirea indemnizațiilor de funcție pentru personalul instituțiilor serviciului diplomatic al Republicii Moldova peste hotare, a bazei de calcul pentru stabilirea indemnizațiilor de funcție, precum și a structurilor și efectivelor de personal ale acestora (nr. 770, 21 octombrie 2020)
 
904. Hotărâre pentru prelungirea termenului de aplicare a unor norme din Legea nr. 69/2020 cu privire la instituirea unor măsuri pe perioada stării de urgență în sănătate publică și modificarea unor acte normative (nr. 771, 21 octombrie 2020)
 
905. Hotărâre сu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 773, 21 octombrie 2020)
 
906. Hotărâre сu privire la eliberarea unor bunuri materiale din rezervele de stat (nr. 774, 21 octombrie 2020)
 
907. Dispoziţie сu privire la eliberarea din funcţie a domnului Valeriu SECAȘ (nr. 142-d, 21 octombrie 2020)
 
908. Dispoziţie cu privire la instituirea Grupului național de lucru pentru coordonarea implementării programelor de cooperare transfrontalieră și transnațională, finanțate de Uniunea Europeană (nr. 143-d, 21 octombrie 2020)
 

PARTEA III

 
Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Economiei și Infrastructurii al Republicii Moldova
 
1001. Ordin cu privire la aprobarea Normei de metrologie legală NML 2-16:2020 „Aparate de cântărit în mers a autovehiculelor. Cerințe tehnice și metrologice. Procedura de verificare metrologică” (nr. 189, 2 octombrie 2020)
 
Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova
 
1002. Ordin cu privire la modificarea Ordinului Ministerului Finanțelor nr.58 din 29 aprilie 2020 (nr. 131, 19 octombrie 2020)
 
1003. Ordin cu privire la modificarea Registrului auditorilor interni certificaţi din sectorul public (nr. 132, 19 octombrie 2020)
 
Acte ale Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova, ale Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova, ale Centrului Naţional Anticorupţie şi ale Serviciului Vamal al Republicii Moldova
 
1004. Ordin comun pentru aprobarea Regulamentului privind modul de organizare şi efectuare a măsurilor speciale de investigaţii în reţelele de comunicaţii electronice (nr. 53/405/83/307-О, 15 septembrie 2020)
 
Acte ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei
 
1005. Hotărâre privind stabilirea cuantumului plăţii de reglementare şi monitorizare în domeniul comunicațiilor electronice pentru anul 2021 (nr. 47, 15 octombrie 2020)
 
1006. Hotărâre privind stabilirea cuantumului plăţii de reglementare şi monitorizare în domeniul comunicațiilor poștale pentru anul 2021 (nr. 48, 15 octombrie 2020)
 
Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare
 
1007. Hotărâre cu privire la înregistrări în Registrul emitenților de valori mobiliare (nr. 49/2, 20 octombrie 2020)
 
Acte ale Comisiei Electorale Centrale
 
1008. Hotărâre pentru modificarea anexei la hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 4240 din 14 septembrie 2020 „Cu privire la degrevarea de atribuțiile de la locul de muncă permanent și convocarea unor membri ai consiliilor electorale de circumscripție, constituite pentru organizarea și desfășurarea alegerilor prezidențiale din 1 noiembrie 2020” și privind degrevarea de atribuțiile de la locul de muncă permanent și convocarea unor membri ai consiliilor electorale de nivelul al doilea (nr. 4255, 17 septembrie 2020)
 
1009. Hotărâre cu privire la aprobarea statelor de personal ale aparatului Consiliului electoral al circumscripției electorale municipale Chișinău nr. 1 constituit pentru organizarea și desfășurarea alegerilor prezidențiale din 1 noiembrie 2020 (nr. 4256, 17 septembrie 2020)
 
1010. Hotărâre pentru modificarea punctului 2 din hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 4204 din 11 septembrie 2020 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Cimișlia nr. 11” (nr. 4257, 17 septembrie 2020)
 
1011. Hotărâre pentru modificarea punctului 2 din hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 4205 din 11 septembrie 2020 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Criuleni nr. 12” (nr. 4258, 17 septembrie 2020)
 
1012. Hotărâre pentru modificarea punctului 2 din hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 4226 din 11 septembrie 2020 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Taraclia nr. 33” (nr. 4259, 17 septembrie 2020)
 
1013. Hotărâre cu privire la acreditarea observatorilor internaționali din partea Biroului OSCE pentru Instituții Democratice și Drepturile Omului (OSCE/BIDDO) în vederea monitorizării alegerilor Președintelui Republicii Moldova din 1 noiembrie 2020 (nr. 4260, 17 septembrie 2020)
 
1014. Hotărâre cu privire la cererea de înregistrare a domnului Andrian Candu în calitate de candidat la funcția de Președinte al Republicii Moldova, desemnat de Partidul Politic „PRO MOLDOVA”, a simbolului electoral și de confirmare a reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală și a persoanei responsabile de finanțe (trezorierul) (nr. 4263, 18 septembrie 2020)
 
1015. Hotărâre pentru modificarea anexei la hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 4240 din 14 septembrie 2020 „Cu privire la degrevarea de atribuțiile de la locul de muncă permanent și convocarea unor membri ai consiliilor electorale de circumscripție, constituite pentru organizarea și desfășurarea alegerilor prezidențiale din 1 noiembrie 2020” și privind degrevarea de atribuțiile de la locul de muncă permanent și convocarea unor membri ai consiliilor electorale de nivelul al doilea (nr. 4264, 18 septembrie 2020)
 
1016. Hotărâre pentru modificarea punctului 2 din hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 4195 din 11 septembrie 2020 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale municipale, nr. 1” (nr. 4265, 18 septembrie 2020)
 
1017. Hotărâre pentru modificarea punctului 2 din hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 4224 din 11 septembrie 2020 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale raionale Șoldănești nr. 31” (nr. 4266, 18 septembrie 2020)
 
1018. Hotărâre cu privire la cererea de înregistrare a domnului Tudor Deliu în calitate de candidat la funcția de Președinte al Republicii Moldova, desemnat de Partidul Liberal Democrat din Moldova și a simbolului electoral (nr. 4272, 19 septembrie 2020)
 
1019. Hotărâre cu privire la acreditarea observatorilor naționali din partea Asociației obștești „Promo-LEX” în vederea monitorizării alegerilor Președintelui Republicii Moldova din 1 noiembrie 2020 (nr. 4273, 19 septembrie 2020)
 
1020. Hotărâre cu privire la acreditarea observatorilor din partea Ambasadei Regatului Țărilor de Jos în Republica Moldova în vederea monitorizării alegerilor Președintelui Republicii Moldova din 1 noiembrie 2020 (nr. 4274, 19 septembrie 2020)
 
1021. Hotărâre cu privire la aprobarea unor modele ale documentelor electorale ce vor fi utilizate în cadrul alegerilor pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova din 1 noiembrie 2020 (nr. 4275, 25 septembrie 2020)
 
1022. Hotărâre pentru modificarea punctului 2 din hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 4195 din 11 septembrie 2020 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale municipale Chișinău nr. 1” (nr. 4276, 25 septembrie 2020)
 
1023. Hotărâre pentru modificarea punctului 2 din hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 4203 din 11 septembrie 2020 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Căușeni nr. 10” (nr. 4277, 25 septembrie 2020)
 
1024. Hotărâre pentru modificarea punctului 2 din hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 4205 din 11 septembrie 2020 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Criuleni nr. 12” (nr. 4278, 25 septembrie 2020)
 
1025. Hotărâre pentru modificarea punctului 2 din hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 4221 din 11 septembrie 2020 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Sângerei nr. 28” (nr. 4279, 25 septembrie 2020)
 
1026. Hotărâre pentru modificarea punctului 2 din hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 4223 din 11 septembrie 2020 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Strășeni nr. 30” (nr. 4280, 25 septembrie 2020)
 
1027. Hotărâre pentru modificarea anexei la hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 4240 din 14 septembrie 2020 „Cu privire la degrevarea de atribuțiile de la locul de muncă permanent și convocarea unor membri ai consiliilor electorale de circumscripție, constituite pentru organizarea și desfășurarea alegerilor prezidențiale din 1 noiembrie 2020” și privind degrevarea de atribuțiile de la locul de muncă permanent și convocarea unor membri ai consiliilor electorale de nivelul al doilea (nr. 4281, 25 septembrie 2020)
 
1028. Hotărâre cu privire la confirmarea persoanei responsabile de finanțe (trezorierul) din partea domnului Tudor Deliu, candidat pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova la alegerile prezidențiale din 1 noiembrie 2020 (nr. 4282, 25 septembrie 2020)
 
1029. Hotărâre cu privire la acreditarea observatorilor internaționali din partea Rețelei Europene a Organizațiilor de Monitorizare a Alegerilor (ENEMO) în vederea monitorizării alegerilor Președintelui Republicii Moldova din 1 noiembrie 2020 (nr. 4283, 25 septembrie 2020)
 
1030. Hotărâre cu privire la acreditarea observatorilor internaționali din partea Biroului OSCE pentru Instituții Democratice și Drepturile Omului (OSCE/BIDDO) în vederea monitorizării alegerilor Președintelui Republicii Moldova din 1 noiembrie 2020 (nr. 4284, 25 septembrie 2020)
 
1031. Hotărâre cu privire la acreditarea observatorului internațional din partea Ambasadei Ungariei în Republica Moldova în vederea monitorizării alegerilor Președintelui Republicii Moldova din 1 noiembrie 2020 (nr. 4285, 25 septembrie 2020)
 
1032. Hotărâre cu privire la acreditarea observatorilor naționali din partea Filialei din Chișinău a Institutului Internațional de monitorizare a dezvoltării democrației, parlamentarismului și respectării drepturilor electorale ale cetățenilor statelor membre ale Adunării Interparlamentare a Comunității Statelor Independente în vederea monitorizării alegerilor Președintelui Republicii Moldova din 1 noiembrie 2020 (nr. 4286, 25 septembrie 2020)
 
1033. Hotărâre cu privire la acreditarea observatorilor internaționali din partea Ambasadei Regatului Suediei în Republica Moldova în vederea monitorizării alegerilor Președintelui Republicii Moldova din 1 noiembrie 2020 (nr. 4287, 25 septembrie 2020)
 
Acte ale Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova
 
1034. Decizie cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării unor furnizori de servicii media la capitolul respectării prevederilor art. 4 alin. (3) și alin. (7) din Codul serviciilor media audiovizuale (nr. 19/113, 25 august 2020)
 
1035. Decizie cu privire la examinarea unei cereri prealabile depusă de PP „Exclusiv Media” SRL (nr. 19/121, 25 august 2020)
 
1036. Decizie cu privire la examinarea inițiativei legislative nr. 362 din 17 august 2020 cu privire la modificarea Legii Cinematografiei nr. 116/2014 (nr. 19/123, 25 august 2020)
 
1037. Decizie cu privire la examinarea și avizarea proiectului Regulamentului privind reflectarea campaniei electorale la alegerile prezidențiale din 1 noiembrie 2020 în mijloacele de informare în masă din Republica Moldova (nr. 20/124, 26 august 2020)
 
1038. Decizie cu privire la examinarea unei cereri prealabile depusă de AO „People For Free Media” (nr. 21/125, 3 septembrie 2020)
 
1039. Decizie cu privire la examinarea unei cereri prealabile depusă de către „General Media Group Corp.” SRL (nr. 21/126, 3 septembrie 2020)
 
1040. Decizie cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării unor furnizori de servicii media la capitolul respectării prevederilor art. 4 alin. (3) și alin. (7) din Codul serviciilor media audiovizuale (nr. 21/127, 3 septembrie 2020)
 
1041. Decizie cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării unor furnizori de servicii media la capitolul respectării prevederilor art. 19 alin. (4) din Codul serviciilor media audiovizuale (nr. 21/128, 3 septembrie 2020)
 
1042. Decizie cu privire la bilanțul Concursului pentru suplinirea capacității rămase disponibile (4 sloturi) a Multiplexului A, anunțat prin Decizia CA nr. 14/81 din 30.06.2020 (nr. 21/129, 3 septembrie 2020)
 
1043. Decizie cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării unor furnizori de servicii media la capitolul respectării prevederilor art. 4 alin. (3), alin. (7) și alin. (8) din Codul serviciilor media audiovizuale (nr. 22/130, 11 septembrie 2020)
 
1044. Decizie cu privire la examinarea unor cereri de eliberare a licenței de emisie (nr. 25/164, 1 octombrie 2020)
 

PARTEA IV

 
Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici
 

PARTEA V

 
Avize pierderi de acte
Perfectați abonamentul pentru acces complet la document
Nr. 272-277 23 octombrie 2020 XXVII

Selectați data