search
close-white

Legi, hotărâri, decrete, dispoziții, tratate, alte acte oficiale,

informații, anunțuri, comunicate

Monitorul Oficial Nr. 152

Numărul curent e disponibil prin abonament
de la 18 iunie 2021

Monitorul Oficial Nr. 285

 

PARTEA I

 
Legi, hotărâri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova
 
162. Decret privind acordarea cetăţeniei Republicii Moldova (nr. 1820-VIII, 2 noiembrie 2020)
 
163. Decret privind aprobarea renunțării la cetățenia Republicii Moldova (nr. 1821-VIII, 2 noiembrie 2020)
 
164. Decret cu privire la redobîndirea cetățeniei Republicii Moldova (nr. 1822-VIII, 2 noiembrie 2020)
 
165. Decret privind retragerea cetăţeniei Republicii Moldova (nr. 1823-VIII, 2 noiembrie 2020)
 
166. Decret privind înregistrarea unor simboluri teritoriale ale comunei Lipnic, raionul Ocnița (nr. 1824-VIII, 2 noiembrie 2020)
 

PARTEA II

 
Hotărâri ale Guvernului Republicii Moldova
 
925. Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la întocmirea și păstrarea dosarului achiziției publice (nr. 778, 28 octombrie 2020)
 
926. Hotărâre pentru modificarea Regulamentului privind acordarea/suspendarea statutului de persoană asigurată în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1246/2018 (nr. 779, 28 octombrie 2020)
 

PARTEA III

 
Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova
 
1091. Ordin privind modificarea Clasificaţiei bugetare (nr. 134, 26 octombrie 2020)
 
Acte ale Ministerului Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova
 
1092. Ordin cu privire la aprobarea Certificatului de calificare eliberat la validarea educației nonformale și informale (nr. 1154, 22 octombrie 2020)
 
Acte ale Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova
 
1093. Ordin privind modificarea Anexei nr. 2 la Ordinul directorului Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova nr. 14 din 28 martie 2019 (nr. 63, 30 octombrie 2020)
 
Acte ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică
 
1094. Hotărâre privind aprobarea prețurilor reglementate pentru furnizarea gazelor naturale de către S.A. „Moldovagaz” în contextul obligației de serviciu public (nr. 396/2020, 28 octombrie 2020)
 
Acte ale Agenției Naționale Transport Auto
 
1095. Ordin cu privire la modificarea ordinelor Agenției nr. 288 din 15.09.2020 și nr. 294 din 21.09.2020 (nr. 333, 19 octombrie 2020)
 
Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare
 
1096. Hotărâre cu privire la retragerea licenței CA „KLASSIKA ASIGURĂRI” SA (nr. 51/1, 29 octombrie 2020)
 
Acte ale Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova
 
1097. Decizie cu privire la examinarea propunerilor de monitorizare a furnizorilor de servicii media naționali la capitolul reflectării campaniei electorale la alegerile prezidențiale din 1 noiembrie 2020 (25/161, 1 octombrie 2020)
Perfectați abonamentul pentru acces complet la document
Nr. 285 03 noiembrie 2020 XXVII

Selectați data