search
close-white

Legi, hotărâri, decrete, dispoziții, tratate, alte acte oficiale,

informații, anunțuri, comunicate

Monitorul Oficial Nr. 152

Numărul curent e disponibil prin abonament
de la 18 iunie 2021

Monitorul Oficial Nr. 344-351

 

PARTEA I

 
Legi, hotărâri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova
 
224. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea unor acte normative (nr. 1863-VIII, 7 decembrie 2020)
 
225. Lege pentru modificarea unor acte normative (nr. 190, 19 noiembrie 2020)
 
226. Decret pentru promulgarea Legii privind fondurile de pensii facultative (nr. 1866-VIII, 7 decembrie 2020)
 
227. Lege privind fondurile de pensii facultative (nr. 198, 20 noiembrie 2020)
 
228. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Regulamentului Parlamentului, adoptat prin Legea nr.797/1996 (nr. 1864-VIII, 7 decembrie 2020)
 
229. Lege pentru modificarea Regulamentului Parlamentului, adoptat prin Legea nr.797/1996 (nr. 202, 20 noiembrie 2020)
 
230. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Amendamentului nr.3 la Contractul de finanțare dintre Republica Moldova și Banca Europeană de Investiții privind realizarea Proiectului de reabilitare a drumurilor din Republica Moldova (nr. 1865-VIII, 7 decembrie 2020)
 
231. Lege pentru ratificarea Amendamentului nr.3 la Contractul de finanțare dintre Republica Moldova și Banca Europeană de Investiții privind realizarea Proiectului de reabilitare a drumurilor din Republica Moldova (nr. 206, 26 noiembrie 2020)
 
232. Decret cu privire la promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 221/2007 privind activitatea sanitarveterinară (nr. 1870-VIII, 9 decembrie 2020)
 
233. Lege pentru modificarea Legii nr. 221/2007 privind activitatea sanitar-veterinară (nr. 208, 26 noiembrie 2020)
 
234. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea unor acte normative (nr. 1872-VIII, 9 decembrie 2020)
 
235. Lege pentru modificarea unor acte normative (nr. 212, 27 noiembrie 2020)
 
236. Hotărâre pentru modificarea articolului 2 din Hotărârea Parlamentului nr. 11/2020 cu privire la constituirea Comisiei de anchetă pentru elucidarea circumstanțelor înstrăinării patrimoniului sindicatelor (nr. 210, 26 noiembrie 2020)
 
237. Hotărâre pentru aprobarea Raportului privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat în anul 2019 (nr. 220, 4 decembrie 2020)
 
238. Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Parlamentului nr. 151/2019 privind aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Parlamentului (nr. 227, 4 decembrie 2020)
 
239. Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Parlamentului nr. 71/2019 privind componența nominală a delegațiilor Parlamentului Republicii Moldova la organizațiile parlamentare internaționale și organizațiile parlamentare bilaterale (nr. 228, 4 decembrie 2020)
 
240. Hotărâre privind alegerea unui vicepreședinte al Parlamentului (nr. 229, 4 decembrie 2020)
 
241. Decret privind conferirea de distincții de stat unor membri ai Comisiei Naționale de Heraldică de pe lîngă Președintele Republicii Moldova (nr. 1867-VIII, 7 decembrie 2020)
 
242. Decret privind conferirea „Ordinului de Onoare” domnului Péter SZIJJÁRTÓ (nr. 1868-VIII, 7 decembrie 2020)
 
243. Decret privind conferirea de distincții de stat unui grup de lucrători din complexul de gospodărire a gazelor (nr. 1869-VIII, 7 decembrie 2020)
 
244. Decret privind numirea în funcție a unor judecători (nr. 1871-VIII, 9 decembrie 2020)
 
245. Decret privind conferirea de distincții de stat unor colaboratori ai Serviciului de Protecție și Pază de Stat (nr. 1873-VIII, 9 decembrie 2020)
 
246. Decret cu privire la inițierea negocierilor și aprobarea semnării Hotărîrii Consiliului șefilor de state al Comunității Statelor Independente privind Concepția dezvoltării ulterioare a Comunității Statelor Independente și Planul de acțiuni principale pentru realizarea acesteia (nr. 1874-VIII, 11 decembrie 2020)
 
247. Decret pentru inițierea negocierilor și aprobarea semnării Acordului de grant privind finanțarea adițională pentru Proiectul „Răspuns de Urgență la COVID-19” dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare (nr. 1875-VIII, 11 decembrie 2020)
 
248. Decret privind conferirea de distincții de stat (nr. 1876-VIII, 11 decembrie 2020)
 
249. Decret privind înregistrarea Medaliei comemorative „30 de ani ai Poliției Republicii Moldova” în Armorialul General al Republicii Moldova (nr. 1877-VIII, 11 decembrie 2020)
 
250. Decret privind eliberarea domnului Artur GUMENIUC din funcţia de director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova (nr. 1878-VIII, 11 decembrie 2020)
 
251. Decret privind conferirea de distincții de stat unor silvicultori (nr. 1879-VIII, 14 decembrie 2020)
 
252. Decret privind conferirea de distincții de stat unor colaboratori și veterani ai sistemului administrației penitenciare (nr. 1880-VIII, 14 decembrie 2020)
 
253. Decret privind rechemarea domnului Andrei NEGUȚA din funcţia de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Federația Rusă, în Republica Kazahstan, în Republica Tadjikistan și în Republica Kîrgîză (nr. 1881-VIII, 14 decembrie 2020)
 
254. Decret cu privire la redobîndirea cetățeniei Republicii Moldova (nr. 1882-VIII, 15 decembrie 2020)
 
255. Decret privind acordarea cetățeniei Republicii Moldova (nr. 1883-VIII, 15 decembrie 2020)
 
256. Decret privind acordarea cetățeniei Republicii Moldova (nr. 1884-VIII, 15 decembrie 2020)
 
257. Decret privind aprobarea renunțării la cetățenia Republicii Moldova (nr. 1885-VIII, 15 decembrie 2020)
 
258. Decret privind numirea domnului Vladimir GOLOVATIUC în funcția de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Federația Rusă (nr. 1892-VIII, 16 decembrie 2020)
 
Acte ale Curţii Constituţionale a Republicii Moldova
 
186. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 98g/2020 privind excepția de neconstituționalitate a prevederilor articolului 182 alin. (5) din Codul de procedură penală (ridicarea provizorie a permisului de conducere [2]) (nr. 131, 19 noiembrie 2020)
 
187. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 99a/2020 privind controlul constituționalității unor prevederi din articolul 144 alin. (8) din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012 (nr. 132, 19 noiembrie 2020)
 
188. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 131g/2020 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 60 alin. (4) din Codul de executare (contestarea încheierii de intentare a procedurii de executare de către debitor) (nr. 133, 19 noiembrie 2020)
 
189. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 141g/2020 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din punctele 13 și 35 din Regulamentul privind modul de testare alcoolscopică şi de examinare medicală pentru stabilirea stării de ebrietate şi a naturii ei, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 296 din 16 aprilie 2009 (nr. 134, 24 noiembrie 2020)
 
190. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 148g/2020 privind excepția de neconstituționalitate a textului „pentru vătămări corporale sau deces” din articolul 33 alin. (3) din Legea nr. 414 din 22 decembrie 2006 cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule (destinația fondului de protecție a victimelor străzii) (nr. 135, 24 noiembrie 2020)
 
191. Decizie de inadmisibilitate a sesizărilor nr. 161g/2020 și nr. 179g/2020 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 38 alin. (1) lit. c) și alin. (4) din Legea nr. 288 din 16 decembrie 2016 privind funcționarul public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne (încetarea raporturilor de serviciu ale funcționarului public cu statut special după acumularea vechimii în muncă ce permite dreptul la pensie) [3] (nr. 136, 24 noiembrie 2020)
 
192. Decizie referitoare la solicitarea suspendării acțiunii Legii nr. 218 din 3 decembrie 2020 pentru modificarea unor acte normative (sesizarea nr. 195a/2020) (nr. 137, 7 decembrie 2020)
 
193. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 197a/2020 pentru controlul constituționalității proiectului de lege nr. 482 din 2 decembrie 2020 cu privire la construcția Complexului național de dezvoltare, educație, creativitate și agrement (nr. 138, 8 decembrie 2020)
 
194. Decizie referitoare la solicitarea suspendării acțiunii Legii nr. 218 din 3 decembrie 2020 pentru modificarea unor acte normative (sesizarea nr. 199a/2020) (nr. 139, 8 decembrie 2020)
 
195. AVIZ la proiectul de lege pentru modificarea și completarea Constituției (sistemul judecătoresc [4]) (sesizarea nr. 155c/2020) (nr. 2, 3 decembrie 2020)
 

PARTEA II

 
Hotărâri ale Guvernului Republicii Moldova
 
1053. Hotărâre cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în unele hotărâri ale Guvernului (nr. 898, 14 decembrie 2020)
 
1054. Hotărâre cu privire la numirea domnului Vladimir GOLOVATIUC în funcţia de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Federaţia Rusă (nr. 899, 16 decembrie 2020)
 
1055. Hotărâre cu privire la numirea domnului Emil DRUC în funcţia de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiaral Republicii Moldova în Canada (nr. 900, 16 decembrie 2020)
 
1056. Hotărâre cu privire la rechemarea domnului Victor MORARU din funcţia de Ambasador, Reprezentant Permanent al Republicii Moldova pe lângă Organizaţia Naţiunilor Unite (New York) (nr. 901, 16 decembrie 2020)
 
1057. Hotărâre cu privire la numirea domnului Lilian MORARU în funcţia de Consul General al Republicii Moldova în orașul Nisa, Republica Franceză (nr. 902, 16 decembrie 2020)
 
1058. Hotărâre privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 159/2018 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire şi plată a ajutorului material (nr. 904, 16 decembrie 2020)
 
1059. Hotărâre cu privire la aprobarea nomenclatoarelor prețurilor și tarifelor aplicate de către Instituția Publică „Centrul Republican Experimental Protezare, Ortopedie și Reabilitare” și modificarea unor acte normative (nr. 905, 16 decembrie 2020)
 
1060. Hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Convenției Organizației Internaționale a Muncii nr. 161 privind serviciile de sănătate ocupațională, adoptată la 26 iunie 1985 (nr. 907, 16 decembrie 2020)
 
1061. Hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii viei şi vinului nr. 57/2006 (nr. 908, 16 decembrie 2020)
 
1062. Hotărâre cu privire la inițierea negocierilor asupra Acordului de cooperare dintre Guvernul Republicii Moldova și Corporația Financiară Internațională în vederea realizării proiectului „Reforma climatului investițional în Republica Moldova”, faza II (nr. 909, 16 decembrie 2020)
 
1063. Hotărâre privind modificarea anexelor nr. 1 și nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1237/2018 cu privire la exproprierea pentru cauză de utilitate publică a bunurilor imobile (terenurilor) și a dreptului de folosință asupra bunurilor imobile (terenurilor) situate pe amplasamentul lucrărilor de interes național de construcție a conductei de transport gaze naturale pe direcția Ungheni-Chișinău (nr. 911, 16 decembrie 2020)
 
1064. Hotărâre pentru modificarea unor hotărâri ale Guvernului (nr. 913, 16 decembrie 2020)
 
1065. Hotărâre pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la grupurile de acțiune locală (nr. 915, 16 decembrie 2020)
 
1066. Hotărâre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 917, 16 decembrie 2020)
 
1067. Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1232/2016 cu privire la unele aspecte de introducere a produselor petroliere prin frontiera de est (nr. 919, 16 decembrie 2020)
 
1068. Dispoziţie cu privire la eliberarea din funcţie a domnului Vitalie TARLEV (nr. 159-d, 16 decembrie 2020)
 
1069. Dispoziţie cu privire la eliberarea din funcţie a domnului Ion MEREUȚĂ (nr. 160-d, 16 decembrie 2020)
 
1070. Dispoziţie cu privire la eliberarea din funcţie a domnului Sergiu JEREGHI (nr. 161-d, 16 decembrie 2020)
 

PARTEA III

 
Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Economiei și Infrastructurii al Republicii Moldova
 
1358. Ordin cu privire la instituirea restricțiilor temporare la modificarea programului de transport rutier interraional (nr. 237, 30 noiembrie 2020)
 
Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova
 
1359. Ordin privind modificarea Clasificaţiei bugetare (nr. 144, 23 noiembrie 2020)
 
1360. Ordin cu privire la modificarea Regulamentului privind modul de efectuare a înscrierilor în conturile personale ale contribuabilului și perfectarea rapoartelor asupra obligațiilor fiscale, inclusiv asupra restanțelor, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.103 din 9 decembrie 2005 cu privire la reglementarea înscrierilor în conturile personale ale contribuabililor (nr. 148, 25 noiembrie 2020)
 
1361. Ordin privind modificarea Clasificaţiei bugetare (nr.156, 9 decembrie 2020)
 
Acte ale Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului al Republicii Moldova
 
1362. Ordin cu privire la aprobarea Standardelor ocupaționale pentru unele ocupații (nr. 262, 10 decembrie 2020)
 
Acte ale Biroului Naţional de Statistică
 
1363. Indicii preţurilor de consum.
 
Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare
 
1364. Hotărâre privind cerințele față de capitalul organizațiilor de creditare nebancare (nr. 58/1, 1 decembrie 2020)
 
1365. Hotărâre referitor la administrarea specială în cadrul „MOLDASIG” SA (nr. 60/1, 10 decembrie 2020)
 
1366. Hotărâre referitor la reperfectarea licenţei Societății de investiții „PROAJIOC” SA (nr. 61/11, 15 decembrie 2020)
 
1367. Hotărâre cu privire la înregistrări în Registrul emitenților de valori mobiliare (nr. 61/12, 15 decembrie 2020)
 
1368. Hotărâre cu privire la înregistrări în Registrul emitenților de valori mobiliare (nr. 61/13, 15 decembrie 2020)
 
1369. Hotărâre referitor la autorizarea reorganizării unei societăți pe acțiuni (nr. 61/14, 15 decembrie 2020)
 
1370. Hotărâre referitor la autorizarea reorganizării unei societăți pe acțiuni (nr. 61/15, 15 decembrie 2020)
 
1371. Hotărâre cu privire la radierea valorilor mobiliare din Registrul emitenților de valori mobiliare (nr. 61/16, 15 decembrie 2020)
 
Acte ale Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova
 
1372. Decizie cu privire la examinarea Raportului privind volumul de emisie electorală (spoturi, dezbateri și materiale electorale difuzate în cadrul rubricilor special create pentru reflectarea campaniei electorale, emisiuni informative), inclusiv informația despre spoturile de educație electorală/informare a alegătorilor la alegerile prezidențiale din 1 noiembrie 2020 în mijloacele de informare în masă din Republica Moldova plasată de către furnizorii de servicii media, pentru perioada: 02-11 octombrie 2020 (nr. 29/182, 22 octombrie 2020)
 
1373. Decizie cu privire la examinarea unor cereri de reperfectare a licențelor de emisie (nr. 29/183, 22 octombrie 2020)1374. Decizie cu privire la modul de executare a prevederilor legislației în vigoare și a condițiilor la autorizațiile de retransmisiune (nr. 29/184, 22 octombrie 2020)
 
1375. Decizie cu privire la examinarea cererii de eliberare a autorizației de retransmisiune „REPROMON TV” SRL pentru studioul de televiziune „New Alliance Net Studio” (nr. 29/185, 22 octombrie 2020)
 
1376. Decizie cu privire la examinarea și avizarea proiectului de hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 154/2018 privind atragerea investițiilor străine în domeniul producției de film și alte opere audiovizuale (nr. 31/189, 30 octombrie 2020)
 
1377. Decizie cu privire la examinarea Raportului privind volumul de emisie electorală (spoturi, dezbateri și materiale electorale difuzate în cadrul rubricilor special create pentru reflectarea campaniei electorale, emisiuni informative), inclusiv informația despre spoturile de educație electorală/informare a alegătorilor la alegerile prezidențiale din 1 noiembrie 2020 în mijloacele de informare în masă din Republica Moldova plasată de către furnizorii de servicii media, pentru perioada: 12-25 octombrie 2020 (nr. 32/190, 2 noiembrie 2020)
 
1378. Decizie cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării postului de televiziune „Televiziunea Centrală”, urmare a sesizării IP „Centrul pentru Jurnalism Independent” (nr. 32/192, 2 noiembrie 2020)
 
1379. Decizie cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării postului de televiziune „Ren Moldova”, urmare a autosesizării membrei Consiliului Audiovizualului, Lidia Viziru (nr. 32/194, 2 noiembrie 2020)
 
1380. Decizie cu privire la anunțarea repetată a Concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de membru al Consiliului de Supraveghere al furnizorului public național de servicii media Compania „Teleradio-Moldova” (nr. 38/236, 11 decembrie 2020)
 
Acte ale Serviciului Fiscal de Stat
 
1381. Ordin privind modificarea și completarea Regulamentului cu privire la sistemul informațional automatizat de creare și circulație a facturilor fiscale electronice „e-Factura”, aprobat prin Ordinul Serviciului Fiscal de Stat nr.317 din 26.06.2020 (nr. 586, 26 noiembrie 2020)
 
1382. Ordin cu privire la organizarea activităţii de administrare a contribuabililor mari (nr. 613, 9 decembrie 2020)
 
Acte ale Băncii Naţionale a Moldovei
 
1383. Hotărâre cu privire la nivelul ratelor dobânzilor Băncii Naționale a Moldovei (nr. 271, 9 decembrie 2020)
 
1384. Hotărâre cu privire la stabilirea ratei amortizorului anticiclic pentru expunerile din credite situate în Republica Moldova (nr. 273, 10 decembrie 2020)
 

PARTEA IV

 
Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici
 

PARTEA V

 
Avize pierderi de acte
Perfectați abonamentul pentru acces complet la document
Nr. 344-351 18 decembrie 2020 XXVII

Selectați data