search
close-white

Legi, hotărâri, decrete, dispoziții, tratate, alte acte oficiale,

informații, anunțuri, comunicate

Monitorul Oficial Nr. 152

Numărul curent e disponibil prin abonament
de la 18 iunie 2021

Monitorul Oficial Nr. 372-382

 

PARTEA I

 
Legi, hotărâri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova
 
341. Lege privind societăţile pe acţiuni* (nr. 1134-XIII , 2 aprilie 1997)
 
342. Lege privind integrarea străinilor în Republica Moldova (nr. 274-XIII , 27 decembrie 2011)
 
343. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea articolului 4 din Legea taxei de stat nr.1216/1992 (nr. 1942-VIII, 23 decembrie 2020)
 
344. Lege pentru modificarea articolului 4 din Legea taxei de stat nr. 1216/1992 (nr. 251, 16 decembrie 2020)
 
345. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea anexei la Legea nr. 668/1995 pentru aprobarea Listei unităților ale căror terenuri destinate agriculturii rămân în proprietatea statului (nr. 1933-VIII, 22 decembrie 2020)
 
346. Lege pentru modificarea anexei la Legea nr. 668/1995 pentru aprobarea Listei unităților ale căror terenuri destinate agriculturii rămân în proprietatea statului (nr. 253, 16 decembrie 2020)
 
347. Hotărâre pentru modificarea articolului 1 din Hotărârea Parlamentului nr. 216/2020 cu privire la constituirea Comisiei de anchetă privind modul de exploatare a substanțelor minerale utile (nr. 254, 16 decembrie 2020)
 
348. Decret privind aprobarea semnării Acordului de Parteneriat Strategic, Comerț și Cooperare între Republica Moldova și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (nr. 1936-VIII, 23 decembrie 2020)
 
349. Decret privind conferirea de distincții de stat unor colaboratori ai Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgență al Ministerului Afacerilor Interne (nr. 1937-VIII, 23 decembrie 2020)
 
350. Decret privind conferirea medaliei „Meritul Civic” (nr. 1938-VIII, 23 decembrie 2020)
 
351. Decret privind conferirea de distincții de stat unui grup de colaboratori din domeniul ocrotirii sănătății (nr. 1939-VIII, 23 decembrie 2020)
 
352. Decret pentru aprobarea uniformei militare, a însemnelor distinctive și regulilor de port al acestora de către militarii din cadrul Inspectoratului General de Carabinieri al Ministerului Afacerilor Interne (nr. 1940-VIII, 23 decembrie 2020)
 
353. Decret privind numirea domnului Andrei SPÎNU în funcţia de secretar general al Aparatului Preşedintelui Republicii Moldova (nr. 1-IX, 24 decembrie 2020)
 
354. Decret privind numirea doamnei Ala NEMERENCO în funcţia de consilier al Preşedintelui Republicii Moldova în domeniul sănătății (nr. 2-IX, 24 decembrie 2020)
 
355. Decret privind numirea doamnei Liliana NICOLAESCU-ONOFREI în funcţia de consilier al Preşedintelui Republicii Moldova în domeniul educației și cercetării (nr. 3-IX, 24 decembrie 2020)
 
356. Decret privind numirea doamnei Olesea STAMATE în funcţia de consilier al Preşedintelui Republicii Moldova în domeniul justiției (nr. 4-IX, 24 decembrie 2020)
 
357. Decret privind numirea doamnei Elena DRUȚĂ în funcţia de consilier al Preşedintelui Republicii Moldova pentru relațiile cu diaspora (nr. 5-IX, 24 decembrie 2020)
 
358. Decret privind numirea domnului Veaceslav NEGRUȚA în funcţia de consilier al Preşedintelui Republicii Moldova în domeniul economic (nr. 6-IX, 24 decembrie 2020)
 
359. Decret privind numirea doamnei Angela ERIZANU în funcţia de consilier al Preşedintelui Republicii Moldova în domeniul culturii (nr. 7-IX, 24 decembrie 2020)
 
360. Decret privind numirea domnului Sergiu TOFILAT în funcţia de consilier al Preşedintelui Republicii Moldova în domeniul energeticii (nr. 8-IX, 24 decembrie 2020)
 
Acte ale Curţii Constituţionale a Republicii Moldova
 
199. Hotărâre privind excepția de neconstituționalitate a unor texte din articolul 67 alineatele (2) și (7) din Codul de executare, adoptat prin Legea nr. 443 din 24 decembrie 2004 (momentul înmânării actelor executorului judecătoresc către destinatar) (sesizarea nr. 91g/2020) (nr. 31, 17 decembrie 2020)
 
200. Decizie de inadmisibilitate a sesizărilor nr.106g/2020 și nr. 138g/2020 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 12 pct. 14) din Codul fiscal (influența noțiunii „venituri brute” asupra impozitării veniturilor contribuabilului) (nr. 142, 15 decembrie 2020)
 
201. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 123g/2020 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 2311 din Codul contravențional (conducerea vehiculului cu număr de înmatriculare eliberat în unitățile administrativ-teritoriale din stânga Nistrului sau municipiul Bender ori cu număr de înmatriculare neutru) (nr. 143, 15 decembrie 2020)
 
202. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 108b/2020 privind interpretarea articolelor 68, 69 și 71 din Constituție (mandatul deputaților) (nr. 144, 17 decembrie 2020)
 
203. Decizie de inadmisibilitate a sesizărilor nr. 117g/2020 și nr. 128g/2020 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 2 alin. (2) din Codul administrativ (reglementarea unor raporturi administrative prin norme speciale derogatorii) (nr. 145, 17 decembrie 2020)
 
204. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 134g/2020 privind excepția de neconstituționalitate a unor dispoziții din Legea nr. 170 din 19 iulie 2007 privind statutul ofițerului de informații și securitate și din Regulamentul cu privire la unele reglementări ce țin de asigurarea financiară a ofițerilor de informații și securitate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 253 din 20 aprilie 2012 (trecerea la dispoziţie a ofițerului de informații și securitate în cazul pornirii urmăririi penale în privința sa) (nr. 147, 17 decembrie 2020)
 
205. Decizie referitoare la cererea de suspendare a acțiunii Legii nr. 234 din 16 decembrie 2020 cu privire la funcționarea limbilor vorbite pe teritoriul Republicii Moldova (sesizarea nr. 207a/2020) (nr. 148, 18 decembrie 2020)

 

PARTEA II

 
Hotărâri ale Guvernului Republicii Moldova
 
1134. Hotărâre cu privire la aprobarea Programului de lucrări statistice pentru anul 2021 (nr. 912, 16 decembrie 2020)
 
1135. Hotărâre pentru aprobarea Programului privind repartizarea mijloacelor fondului rutier pentru drumurile publice naționale pe anul 2021 (nr. 924, 22 decembrie 2020)
 
1136. Hotărâre pentru modificarea anexelor nr. 1 și nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 314/2020 cu privire la aprobarea Programului de reparație a drumurilor publice naționale și a Programului de reparație periodică/întreținere a drumurilor publice naționale, locale, comunale și a străzilor (nr. 925, 22 decembrie 2020)
 
1137. Hotărâre cu privire la măsurile de pregătire a protecţiei civile a Republicii Moldova pentru anul 2021 (nr. 929, 22 decembrie 2020)
 
1138. Hotărâre cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului și abrogarea unei hotărâri de Guvern (nr. 936, 22 decembrie 2020)
 
1139. Hotărâre pentru modificarea Regulamentului privind evidența și calcularea amortizării mijloacelor fixe în scopuri fiscale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.704/2019 (nr. 939, 22 decembrie 2020)
 
1140. Hotărâre cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului (nr. 940, 22 decembrie 2020)
 
1141. Hotărâre cu privire la aprobarea Catalogului mijloacelor fixe (nr. 941, 22 decembrie 2020)
 
1142. Hotărâre cu privire la aprobarea Metodologiei de calcul al costului Serviciului de îngrijire socială la domiciliu (nr. 948, 22 decembrie 2020)
 
1143. Hotărâre cu privire la aprobarea posibilității de recoltare a masei lemnoase în procesul tăierilor de produse principale pentru perioada 2021–2025 (nr. 958, 22 decembrie 2020)
 
1144. Hotărâre pentru modificarea Regulamentului cu privire la sistemele speciale de telecomunicații ale Republicii Moldova, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 735/2002 (nr. 965, 22 decembrie 2020)
 
1145. Hotărâre cu privire la serviciile prestate de către Agenția Servicii Publice (nr. 966, 22 decembrie 2020)
 
1146. Hotărâre cu privire la transmiterea unui mijloc de transport (nr. 968, 22 decembrie 2020)
 
1147. Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 902/2017 cu privire la organizarea și funcționarea Agenției Proprietății Publice (nr. 969, 22 decembrie 2020)
 
1148. Hotărâre pentru modificarea punctului 39 din Regulamentul privind activitatea administrativ-financiară a instituțiilor serviciului diplomatic al Republicii Moldova peste hotare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 987/2003 (nr. 981, 22 decembrie 2020)
 
1149. Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 697/2017 cu privire la organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene (nr. 982, 22 decembrie 2020)
 
1150. Hotărâre cu privire la achitarea din bugetul de stat pentru anul 2021 a cotelor de membru şi a datoriilor Republicii Moldova faţă de organizațiile internaţionale şi regionale (nr. 983, 22 decembrie 2020)
 
1151. Hotărâre cu privire la modificarea și abrogarea unor hotărâri ale Guvernului (nr. 984, 22 decembrie 2020)
 
1152. Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 395/2017 cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcționarea Serviciului Fiscal de Stat (nr. 988, 22 decembrie 2020)
 
1153. Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 71/2013 cu privire la aprobarea Regulamentului, structurii și efectivului-limită ale Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (nr. 989, 22 decembrie 2020)
 
1154. Dispoziţie cu privire la eliberarea din funcţie a domnului Radu FOLTEA (nr. 163-d, 22 decembrie 2020)
 
1155. Dispoziţie cu privire la eliberarea din funcţie a domnului Dorin LIȘMAN (nr. 164-d, 22 decembrie 2020)
 

PARTEA III

 
Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Economiei și Infrastructurii al Republicii Moldova
 
1446. Ordin cu privire la aprobarea tarifelor pentru serviciile de navigație aeriană de rută pentru anul 2021 (nr. 257, 24 decembrie 2020)
 
Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova
 
1447. Ordin privind modificarea şi completarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar şi a Normelor metodologice privind evidenţa contabilă şi raportarea financiară în sistemul bugetar, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor nr.216 din 28 decembrie 2015 (nr. 162, 21 decembrie 2020)
 
1448. Ordin cu privire la modul de achitare şi evidență a plăților la bugetul public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor în anul 2021 (nr. 166, 22 decembrie 2020)
 
1449. Ordin cu privire la aprobarea termenelor de prezentare a rapoartelor financiare pentru anul 2020 (nr. 168, 23 decembrie 2020)
 
1450. Ordin cu privire la modificarea ordinului nr. 38 din 17.02.2017 cu privire la aprobarea formularelor Rapoartelor privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi Normelor metodologice privind modul de întocmire a acestora (nr. 169, 23 decembrie 2020)
 
1451. Ordin privind modificarea Ordinului ministrului finanţelor nr.121 din 14 septembrie 2016 „Cu privire la modul de determinare şi de raportare a creanţelor cu termen expirat şi a datoriilor cu termen de achitare expirat (arierate)” (nr. 172, 28 decembrie 2020)
 
Acte ale Autorităţii Aeronautice Civile
 
1452. Ordin cu privire la aprobarea amendamentului 03 la actul tehnico-normativ “Cerinţele tehnice privind proiectarea şi exploatarea heliporturilor” ediția 01 (nr. 53/GEN, 14 decembrie 2020)
 
1453. Ordin cu privire la aprobarea amendamentului nr.04 la cerințele tehnice ”Servicii de trafic aerian” ediția nr.01 (CT-ATS) (nr. 54/GEN, 17 decembrie 2020)
 
1454. Ordin cu privire la aprobarea ediției 01 a mijloacelor acceptabile de punere în conformitate și materialelor de îndrumare la Regulamentul privind menținerea navigabilității aeronavelor şi a produselor, reperelor și dispozitivelor aeronautice și autorizarea întreprinderilor şi a personalului cu atribuții în domeniu, aprobat prin Hotărîrea Guvernului 641/2019 (nr. 55/GEN, 24 decembrie 2020)
 
Acte ale Comisiei Naționale de Heraldică
 
1455. Decizie cu privire la înregistrarea stemei și drapelului subdiviziunilor de urmărire penală din cadrul subdiviziunilor Ministerului Afacerilor Interne în Armorialul General al Republicii Moldova (nr. 231-V.01., 11 august 2020)
 
1456. Decizie cu privire la înregistrarea unor simboluri corporative ale Agenției pentru Supraveghere Tehnică a Ministerului Economiei și Infrastructurii (nr. 246-V.01., 20 octombrie 2020)
 
1457. Decizie cu privire la includerea unor însemne uniformistice ale Inspectoratului Principal de Stat pentru Supravegherea Tehnică a Obiectelor Industriale Periculoase al Ministerului Economiei în Armorialul General al Republicii Moldova (nr. 512-IV.01., 23 noiembrie 2016)
 
Acte ale Serviciului Fiscal de Stat
 
1458. Ordin privind aprobarea Regulamentului cu privire la modul de evidență și sigilare a echipamentelor de casă și de control (nr. 632, 18 decembrie 2020)
 
1459. Ordin cu privire la modificarea Ordinului SFS nr.238 din 19.05.2020 cu privire la aprobarea formularului tipizat al dării de seamă privind taxele în Fondul de susținere a populației și a instrucțiunii privind modul de completare și de prezentare a acesteia (nr. 640, 24 decembrie 2020)
 
Acte ale Băncii Naţionale a Moldovei
 
1460. Hotărâre cu privire la stabilirea termenului de transmitere a unor registre ale deținătorilor de valori mobiliare către S.A. „Depozitarul central unic al valorilor mobiliare” (nr. 278, 17 decembrie 2020)
 
1461. Hotărâre cu privire la menținerea ratei amortizorului pentru risc sistemic (nr. 287, 24 decembrie 2020)

 

PARTEA IV

 
Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte
Perfectați abonamentul pentru acces complet la document
Nr. 372-382 31 decembrie 2020 XXVII

Selectați data