search
close-white

Legi, hotărâri, decrete, dispoziții, tratate, alte acte oficiale,

informații, anunțuri, comunicate

Monitorul Oficial Nr. 105-107

Numărul curent e disponibil prin abonament
de la 23 aprilie 2021

Monitorul Oficial Nr. 57-65

 

PARTEA I

 
Legi, hotărâri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova
 
32. Hotărâre pentru modificarea articolului 2 din Hotărârea Parlamentului nr. 122/2020 privind instituirea Comisiei speciale pentru elaborarea Strategiei naționale de dezvoltare a sectorului de irigare 2030 (nr. 9, 12 februarie 2021)
 
33. Hotărâre pentru modificarea punctului 1 din Hotărârea Parlamentului nr. 433/1990 cu privire la zilele comemorative, zilele de sărbătoare şi la zilele de odihnă în Republica Moldova (nr. 12, 12 februarie 2021)
 
34. Decret privind desemnarea candidatului pentru funcţia de Prim-ministru (nr. 25-IX, 27 ianuarie 2021)
 
35. Decret pentru modificarea Decretului Preşedintelui Republicii Moldova nr. 1253-VII din 23 iulie 2014 (nr. 35-IX, 18 februarie 2021)
 
36. Decret privind numirea doamnei Natalia DAVIDOVICI în funcţia de consilier al Preşedintelui Republicii Moldova pentru relații interetnice (nr. 36-IX, 23 februarie 2021)
 
Acte ale Curţii Constituţionale a Republicii Moldova
 
23. Decizie referitoare la cererea de suspendare a acțiunii articolului I punctul 3 din Legea nr. 240 din 16 decembrie 2020 pentru modificarea unor acte normative (sesizarea nr. 222a/2020) (nr. 1, 4 ianuarie 2021)
 
24. Decizie referitoare la cererea de suspendare a acțiunii articolului I punctul 3 din Legea nr. 240 din 16 decembrie 2020 pentru modificarea unor acte normative (sesizarea nr. 224a/2020) (nr. 2, 5 ianuarie 2021)
 
25. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 145g/2020 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din punctul 20 din Regulamentul cu privire la modul de ocupare a posturilor didactice în instituţiile de învăţământ superior, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 854 din 21 septembrie 2010 (nr. 3, 5 ianuarie 2021)
 
26. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 183g/2020 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 50 alin. (2) din Legea nr. 156 din 14 octombrie 1998 privind sistemul public de pensii (delegarea către Guvern a competenței de stabilire a modalității de confirmare a stagiului de cotizare pentru obținerea dreptului la pensie) (nr. 4, 5 ianuarie 2021)
 
27. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 184g/2020 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 17 alin. (4) din Codul contravențional adoptat prin Legea nr. 218 din 24 octombrie 2008 (răspunderea contravenţională a persoanei juridice) (nr. 5, 5 ianuarie 2021)
 
28. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 219g/2020 privind excepția de neconstituționalitate a unor dispoziții din articolul 35 alin. (2) din Codul de procedură penală (procedura soluționării cererii de recuzare și a declarației de abținere) (nr. 6, 11 ianuarie 2021)
 
29. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 226b/2020 privind interpretarea articolelor 2 alin. (1), 60 alineatul (1), 61 alineatele (1) și (2) și 66 litera a) din Constituție (autodizolvarea Parlamentului) (nr. 7, 18 ianuarie 2021)
 
30. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 154g/2020 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 21 alin. (2) lit. f) din Legea nr. 113 din 17 iunie 2010 privind executorii judecătorești (încălcarea gravă a Codului deontologic) (nr. 8, 26 ianuarie 2021)
 
31. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 158g/2020 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 273 din Codul de procedură civilă al Republicii Moldova, adoptat prin Legea nr. 225 din 30 mai 2003 (obligativitatea întocmirii procesului-verbal) (nr. 9, 26 ianuarie 2021)
 
32. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 162g/2020 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi de la articolul 24 alin. (3) din Legea cu privire la statutul judecătorului nr. 544 din 20 iulie 1995 (nr. 10, 26 ianuarie 2021)
 

PARTEA II

 
Hotărâri ale Guvernului Republicii Moldova
 
56. Hotărâre cu privire la aprobarea Cerințelor sanitar-veterinare față de hrana pentru animale (nr. 910, 16 decembrie 2020)
 
57. Hotărâre cu privire la transmiterea unui bun imobil (nr. 993, 22 decembrie 2020)
 

PARTEA III

 
Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Economiei și Infrastructurii al Republicii Moldova
 
225. Ordin cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în anexa la Ordinul nr. 66/2010 (nr. 21, 16 februarie 2021)
 
Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova
 
226. Ordin cu privire la modificarea unor ordine ale Ministerului Finanțelor (nr. 34, 22 februarie 2021)
 
Acte ale Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova
 
227. Ordin cu privire la aprobarea procedurii de măsurare legală PML 10-02:2021 „Măsurarea vitezei mijloacelor de transport auto cu ajutorul aparatului (laser) pentru măsurarea vitezei de mișcare a autovehiculelor tip LTI 20/20 TruCAM II” (nr. 76, 17 februarie 2021)
 
Acte ale Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova
 
228. Ordin cu privire la aprobarea standardului ocupațional „Expert în standarde ocupaționale” (nr. 135, 18 februarie 2021)
 
Acte ale Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului al Republicii Moldova
 
229. Ordin cu privire la modificarea Ordinului Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului nr. 79/2019 (nr. 29, 16 februarie 2021)
 
230. Ordin pentru modificarea Ordinului Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare nr. 51 din 22 martie 2017 cu privire la rezultatele atestării de stat a fermelor zootehnice de prăsilă (nr. 30, 17 februarie 2021)
 
231. Ordin cu privire la modificarea Nomenclatorului raselor, tipurilor și crossurilor de animale omologate (raionate) în Republica Moldova, aprobat prin Ordinul MAIA nr. 36 din 3 martie 2014 (nr. 41, 22 februarie 2021)
 
Acte ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică
 
232. Hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru serviciile auxiliare prestate de către S.A. „Regia Apă-Canal Orhei” (nr. 61, 16 februarie 2021)
 
233. Hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru serviciile auxiliare prestate de către S.A. „Regia Apă-Canal Soroca” (nr. 69, 23 februarie 2021)
 
234. Hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru serviciile auxiliare prestate de către Î.M. „Apă-Canal Căușeni” (nr. 70, 23 februarie 2021)
 
235. Hotărâre cu privire la abrogarea Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 444/2020 din 24 noiembrie 2020 (nr. 72, 23 februarie 2021)
 
Acte ale Agenţiei Naţionale Antidoping
 
236. Ordin privind aprobarea și publicarea Reglementărilor antidoping 2021 ale Agenției Naționale Antidopig (nr. 7 B, 16 februarie 2021)
 
Acte ale Comisiei Electorale Centrale
 
237. Hotărâre cu privire la aprobarea avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea și completarea Codului electoral nr. 1381-XIII din 21.11.1997 (inițiativa legislativă nr. 531 din 28 decembrie 2020) (nr. 4640, 9 februarie 2021)
 
238. Hotărâre cu privire la aprobarea avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea și completarea Codului electoral nr. 1381/1997, republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 451 – 463, art. 768 (inițiativa legislativă nr. 14 din 27 ianuarie 2021) (nr. 4641, 9 februarie 2021)
 
Acte ale Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova
 
239. Decizie cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării postului de televiziune „TV 8”, urmare a sesizării Asociației Oștești „Comunitatea Evreiască din Republica Moldova” (nr. 1/1, 12 ianuarie 2021)
 
240. Decizie cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării postului de televiziune „NTV Moldova”, urmare a sesizărilor Instituției Private „Centrul pentru Jurnalism Independent” (nr. 1/2, 12 ianuarie 2021)
 
241. Decizie cu privire la examinarea cererii de prelungire a licenței de emisie eliberată Casei Editoriale „INDEPENDENT MEDIA” SRL pentru postul de radio „Aquarelle FM” (nr. 1/3, 12 ianuarie 2021)
 
242. Decizie cu privire la examinarea cererii de eliberare a licenței de emisie „TV ENTERTAINMENT PLUS” SRL pentru postul de televiziune „TV PLUS” (nr. 2/13, 22 ianuarie 2021)
 
243. Decizie cu privire la anunțarea concursului pentru utilizarea frecvențelor radio disponibile și rămase disponibile (nr. 5/24, 4 februarie 2021)
 
Acte ale Serviciului Fiscal de Stat
 
244. Ordin cu privire la abrogarea Ordinului SFS nr. 315 din 25.06.2020 și aprobarea formularului tipizat al Calculului impozitului pe bunurile imobiliare (Forma BIJ 17) în versiune nouă (nr. 73, 15 februarie 2021)
 
245. Ordin cu privire la modificarea Ordinului IFPS nr. 400 din 14 martie 2014 (nr. 80, 16 februarie 2021)
 

PARTEA IV

 
Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici
 

PARTEA V

 
Avize pierderi de acte
Perfectați abonamentul pentru acces complet la document
Nr. 57-65 26 februarie 2021 XXVIII

Selectați data