search
close-white

Legi, hotărâri, decrete, dispoziții, tratate, alte acte oficiale, informații, anunțuri, comunicate

Ediția curentă Monitorul Oficial Nr. 393 din 08 decembrie 2022

Monitorul Oficial Nr. 209-210

 

PARTEA I

 
Legi, hotărâri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova
 
220. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 3/2016 cu privire la Procuratură (nr. 141-IX, 1 septembrie 2021)
 
221. Lege pentru modificarea Legii nr. 3/2016 cu privire la Procuratură (nr. 102, 24 august 2021)
 
222. Decret privind aprobarea semnării Acordului în domeniul securității sociale dintre Republica Moldova și Republica Elenă (nr. 139-IX, 26 august 2021)
 
223. Decret privind numirea doamnei Valentina CHICU în funcţia de consilier al Preşedintelui Republicii Moldova în domeniul educației și cercetării (nr. 140-IX, 1 septembie 2021)
 

PARTEA II

 
Hotărâri ale Guvernului Republicii Moldova
 
359. Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 246/2010 cu privire la modul de aplicare a facilităților fiscale și vamale aferente realizării proiectelor de asistență tehnică şi investițională în derulare, care cad sub incidența tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte (nr. 158, 25 august 2021)
 

PARTEA III

 
Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova
 
1094. Ordin cu privire la alinierea la măsuri restrictive internaționale ale Uniunii Europene (nr. 208-S-10, 13 august 2021)
 
Acte ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică
 
1095. Hotărâre pentru modificarea Regulamentului privind confirmarea statutului de producător eligibil, aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al ANRE nr. 251/2019 din 5 iulie 2019 (nr. 329, 30 iulie 2021)
 
Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare
 
1096. Hotărâre cu privire la modificarea unor acte normative ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare (nr. 42/8, 27 iulie 2021)
 
Acte ale Serviciului Fiscal de Stat
 
1097. Ordin cu privire la modificarea Ordinului IFPS nr. 982/2012 (nr. 451, 23 august 2021)
 
Acte ale Băncii Naţionale a Moldovei
 
1098. Hotărâre cu privire la punerea în circulație ca mijloc de plată și în scop numismatic a monedei comemorative „100 de ani de la inaugurarea Teatrului Național din Chișinău (actualmente Teatrul Național „Mihai Eminescu”)” (nr. 25, 17 august 2021)
 
1099. Hotărâre pentru modificarea anexei nr.1 la Instrucțiunea privind modul de prezentare a rapoartelor în formă electronică la Banca Națională a Moldovei, aprobată prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr. 245/2019 (nr. 151, 12 august 2021)
 
1100. Hotărâre pentru modificarea anexei nr.18 la Instrucțiunea privind modul de întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor în scopuri prudențiale, aprobată prin Hotărârea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr. 279/2011 (nr. 152, 12 august 2021)
 
1101. Ordonanță cu privire la înlocuirea temporară a lichidatorului BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. în proces de lichidare B.C. „UNIBANK” S.A. în proces de lichidare (nr. 23-01009/5, 24 august 2021)
 

PARTEA IV

 
Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici
 

PARTEA V

 
Avize pierderi de acte
Nr. 209-210 03 septembrie 2021 XXVIII

Selectați data