search
close-white

Legi, hotărâri, decrete, dispoziții, tratate, alte acte oficiale,

informații, anunțuri, comunicate

Monitorul Oficial Nr. 301

Numărul curent e disponibil prin abonament
de la 06 decembrie 2021

Monitorul Oficial Nr. 219-225

 

PARTEA I

 
Legi, hotărâri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova
 
237. Decret privind promulgarea Codului vamal (nr. 156-IX, 14 septembrie 2021)
 
238. Codul vamal (nr. 95, 24 august 2021)
 
239. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea unor acte normative (nr. 152-IX, 8 septembrie 2021)
 
240. Lege pentru modificarea unor acte normative (nr. 103, 24 august 2021)
 
241. Hotărâre privind numirea în funcție a unui judecător al Curții Supreme de Justiție (nr. 104, 9 septembrie 2021)
 
242. Hotărâre privind Raportul anual 2020 al Comisiei Naționale a Pieței Financiare (nr. 105, 9 septembrie 2021)
 
243. Hotărâre privind revocarea unor membri ai Consiliului de administrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare (nr. 106, 9 septembrie 2021)
 
244. Hotărâre privind inițierea controlului parlamentar asupra activității Centrului Național Anticorupție (nr. 108, 9 septembrie 2021)
 
245. Hotărâre privind demisia unui deputat în Parlament (nr. 109, 9 septembrie 2021)
 
246. Hotărâre privind demisia unui deputat în Parlament (nr. 110, 9 septembrie 2021)
 
247. Hotărâre privind demisia unui deputat în Parlament (nr. 111, 9 septembrie 2021)
 
248. Hotărâre privind demisia unui deputat în Parlament (nr. 112, 9 septembrie 2021)
 
249. Hotărâre privind demisia unui deputat în Parlament (nr. 113, 9 septembrie 2021)
 
250. Decret pentru modificarea Decretului Președintelui Republicii Moldova nr. 1815-VIII din 1 octombrie 2020 cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană privind participarea Republicii Moldova la Programul-cadru al Uniunii Europene pentru Cercetare și Inovare „Orizont Europa” pentru perioada 2021-2027 (nr. 151-IX, 8 septembrie 2021)
 
251. Decret privind eliberarea din serviciul militar în termen şi cu termen redus şi trecerea în rezervă a militarilor, durata serviciului militar al cărora a expirat, precum şi încorporarea cetăţenilor în serviciul militar în termen şi cu termen redus, în octombrie 2021 – ianuarie 2022 (nr. 153-IX, 8 septembrie 2021)
 
252. Decret privind conferirea de distincții de stat unor colaboratori ai Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova (nr. 154-IX, 9 septembrie 2021)
 
253. Decret privind destituirea domnului Igor GORGAN din funcţia de şef al Marelui Stat Major al Armatei Naţionale, comandant al Armatei Naţionale (nr. 155-IX, 14 septembrie 2021)
 
Acte ale Curţii Constituţionale a Republicii Moldova
 
171. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 143g/2021 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 23 alineatele (1) și (2) din Legea cetățeniei Republicii Moldova nr. 1024 din 2 iunie 2000 (retragerea cetățeniei Republicii Moldova) (nr. 129, 10 august 2021)
 
172. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 178g/2021 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 53 alineatele (21) și (22) din Legea privind siguranţa traficului rutier nr. 131 din 7 iunie 2007 (condițiile de circulație a autovehiculelor înregistrate în unitățile administrativ-teritoriale din stânga Nistrului, în municipiul Bender, precum și în statele străine nerecunoscute de Republica Moldova) (nr. 130, 10 august 2021)
 
173. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 187g/2021 privind excepția de neconstituționalitate a unor dispoziții din articolul 186 alin. (1) din Codul de procedură penală (data de la care începe să curgă termenul de arest preventiv) (nr. 131, 12 august 2021)
 
174. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 61g/2021 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolele 488 alin. (2) lit. d), 489 alin. (1) și 490 din Codul de procedură civilă (examinarea cererii de confirmare a tranzacției prin care părțile previn un proces civil) (nr. 132, 12 august 2021)
 
175. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 177g/2021 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 242 alin. (1) din Codul contravențional și din articolul 2 din Legea nr. 414 din 22 decembrie 2006 cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule (încălcarea de către conducătorul de vehicul a regulilor de circulație rutieră soldată cu deteriorarea neînsemnată a vehiculelor) (nr. 133, 12 august 2021)
 
176. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 185g/2021 privind excepția de neconstituționalitate a prevederilor articolelor 70 alin. (7) pct. 3) și 458 alin. (3) din Codul de procedură penală (admiterea apărătorului la proces și motivele de revizuire a hotărârilor judecătorești irevocabile [II]) (nr. 134, 12 august 2021)
 
177. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 186g/2021 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 445 alin. (1) din Codul contravențional (nulitatea procesului-verbal cu privire la contravenție [II]) (nr. 135, 12 august 2021)
 
178. Decizie referitoare la cererea de suspendare a acțiunii unor prevederi din Legea nr. 3 din 25 februarie 2016 cu privire la Procuratură, în redactarea Legii nr. 102 din 24 august 2021 (sesizarea nr. 198a/2021) (nr. 136, 6 septembrie 2021)
 

PARTEA II

 
Hotărâri ale Guvernului Republicii Moldova
 
389. Hotărâre cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului și abrogarea unei hotărâri de Guvern (nr. 160, 3 septembrie 2021)
 
390. Hotărâre cu privire la modificarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Național al Monumentelor Istorice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 73/2014 (nr. 166, 8 septembrie 2021)
 
391. Hotărâre cu privire la rechemarea domnului Anatolie VANGHELI din funcţia de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Republica Elenă și, prin cumul, în Republica Cipru (nr. 175, 15 septembrie 2021)
 
392. Hotărâre cu privire la încetarea mandatului de director al Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor (nr. 176, 15 septembrie 2021)
 
393. Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 820/2009 cu privire la Comisia națională extraordinară de sănătate publică (nr. 177, 15 septembrie 2021)
 
394. Hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului de finanțare dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare privind Proiectul „Răspuns de Urgență la COVID-19 – finanțare adițională”, semnat la 9 august 2021 (nr. 178, 15 septembrie 2021)
 
395. Hotărâre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (nr. 180, 15 septembrie 2021)
 
396. Hotărâre privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 789/1996 cu privire la Curtea Supremă de Justiție (nr. 181, 15 septembrie 2021)
 
397. Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 173/2014 cu privire la Unitatea de implementare a Proiectului de construcție a penitenciarului din Chișinău (nr. 182, 15 septembrie 2021)
 
398. Hotărâre pentru modificarea Regulamentului privind eliberarea şi utilizarea autorizaţiilor de transporturi rutiere, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 257/2017 (nr. 183, 15 septembrie 2021)
 
399. Hotărâre privind abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 854/2010 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de ocupare a posturilor didactice în instituțiile de învățământ superior (nr. 184, 15 septembrie 2021)
 
400. Hotărâre cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului (nr. 185, 15 septembrie 2021)
 
401. Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 549/2018 cu privire la constituirea, organizarea și funcționarea Agenției de Mediu (nr. 186, 15 septembrie 2021)
 
402. Dispoziție pentru modificarea Dispoziţiei Guvernului nr.48-d/2021 cu privire la componenţa nominală a Comisiei pentru decernarea Premiului Naţional (nr. 197-d, 10 septembrie 2021)
 
403. Dispoziție cu privire la aprobarea componenței nominale a delegației Republicii Moldova în legătură cu vizita de lucru a doamnei Natalia GAVRILIȚA, Prim-ministru, la instituțiile Uniunii Europene (or. Bruxelles, Regatul Belgiei, 26-29 septembrie 2021) (nr. 198-d, 14 septembrie 2021)
 
404. Dispoziție cu privire la numirea în funcţie a domnului Iurie SCRIPNIC (nr. 199-d, 15 septembrie 2021)
 
405. Dispoziție cu privire la eliberarea din funcţie a domnului Vladimir CEBAN (nr. 200-d, 15 septembrie 2021)
 
406. Dispoziție cu privire la eliberarea din funcţie a domnului Alexandr GAGA (nr. 201-d, 15 septembrie 2021)
 
407. Dispoziție cu privire la eliberarea din funcţie a doamnei Aliona STUDENT (nr. 202-d, 15 septembrie 2021)
 
408. Dispoziție cu privire la numirea în funcție a domnului Ghennadi CAZANJI (nr. 203-d, 15 septembrie 2021)
 
409. Dispoziție cu privire la numirea în funcție a domnului Veaceslav BURLACU (nr. 204-d, 15 septembrie 2021)
 
410. Dispoziție cu privire la numirea în funcție a doamnei Victoria BERZAN (nr. 205-d, 15 septembrie 2021)
 
411. Dispoziție cu privire la numirea în funcție a domnului Alexandru BORDEINÎI (nr. 206-d, 15 septembrie 2021)
 
412. Dispoziție cu privire la numirea în funcție a doamnei Elena BORȘ (nr. 207-d, 15 septembrie 2021)
 
413. Dispoziție cu privire la numirea în funcție a doamnei Aurica CONDREA (nr. 208-d, 15 septembrie 2021)
 
414. Dispoziție cu privire la instituirea Comisiei permanente pentru organizarea și desfășurarea concursurilor de ocupare a funcțiilor publice de conducere de nivel superior (nr. 209-d, 15 septembrie 2021)
 

PARTEA III

 
Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova
 
1125. Ordin cu privire la situaţia din Mali și reînnoirea măsurilor restrictive aplicate în privința acestui stat, prin adoptarea Rezoluţiei Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite S/RES/2590 (2021) din 30 august 2021 (nr. 230-S-11, 8 septembrie 2021)
 
Acte ale Ministerului Justiţiei al Republicii Moldova
 
1126. Ordin cu privire la încetarea activității executorului judecătoresc Nichitoi Emil (nr. 105, 14 septembrie 2021)
 
Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova
 
1127. Ordin cu privire la aprobarea modificărilor la Ordinul ministrului finanțelor nr.118/2013 (nr. 110, 13 septembrie 2021)
 
1128. Ordin cu privire la aprobarea modificărilor la Ordinul ministrului finanțelor nr.119/2013 (nr. 111, 13 septembrie 2021)
 
1129. Ordin privind modificarea Clasificaţiei bugetare (nr. 112, 14 septembrie 2021)
 
Acte ale Ministerului Economiei al Republicii Moldova
 
1130. Ordin cu privire la aprobarea standardului ocupațional „Cusător” (în industria ușoară) (nr. 127, 10 septembrie 2021)
 
1131. Ordin cu privire la aprobarea standardului ocupațional „Electrician – Electronist Auto” (nr. 128, 10 septembrie 2021)
 
1132. Ordin cu privire la aprobarea standardului ocupațional „Mecanic Auto” (nr. 129, 10 septembrie 2021)
 
Acte ale Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova
 
1133. Ordin privind modificarea Anexei nr. 6 la Ordinul directorului Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova nr. 14 din 28 martie 2019 (nr. 48, 23 august 2021)
 
Acte ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică
 
1134. Hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru serviciile auxiliare prestate consumatorilor de către S.A. „Apă-Termo” (nr. 399, 8 septembrie 2021)
 
Acte ale Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova
 
1135. Decizie cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării postului de televiziune „Jurnal TV”, urmare a petițiilor parvenite din partea dlor Alexei Vizdan și Ion Țărnă (nr. 29/189, 4 august 2021)
 
1136. Decizie cu privire la examinarea cererii de prelungire a licenței de emisie eliberată „BASARADIO” SRL pentru postul de radio „Europa Plus Moldova” (nr. 29/192, 4 august 2021)
 
1137. Decizie cu privire la prelungirea termenului de depunere a dosarelor la Concursul pentru ocuparea unei funcții vacante de membru al Consiliului de Supraveghere al furnizorului public național de servicii media Instituția Publică Compania „Teleradio-Moldova” (nr. 32/201, 3 septembrie 2021)
 

PARTEA IV

 
Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici
 

PARTEA V

 
Avize pierderi de acte
Perfectați abonamentul pentru acces complet la document
Nr. 219-225 17 septembrie 2021 XXVIII

Selectați data