search
close-white

Legi, hotărâri, decrete, dispoziții, tratate, alte acte oficiale, informații, anunțuri, comunicate

Monitorul Oficial Nr. 19-25

Numărul curent e disponibil prin abonament
de la 21 ianuarie 2022

Monitorul Oficial Nr. 264-265

 

PARTEA I

 
Legi, hotărâri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova
 
331. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea unor acte normative (nr. 210-IX, 27 octombrie 2021)
 
332. Lege pentru modificarea unor acte normative (nr. 130, 7 octombrie 2021)
 
333. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Codului muncii al Republicii Moldova nr. 154/2003 (nr. 209-IX, 27 octombrie 2021)
 
334. Lege pentru modificarea Codului muncii al Republicii Moldova nr. 154/2003 (nr. 140, 14 octombrie 2021)
 
335. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Protocolului de modificare a Acordului în domeniul asigurărilor sociale dintre Republica Moldova și Republica Estonia (nr. 203-IX, 25 octombrie 2021)
 
336. Lege pentru ratificarea Protocolului de modificare a Acordului în domeniul asigurărilor sociale dintre Republica Moldova și Republica Estonia (nr. 141, 14 octombrie 2021)
 
337. Decret privind rechemarea doamnei Corina CĂLUGĂRU din funcţia de Ambasador, Reprezentant Permanent al Republicii Moldova pe lângă Consiliul Europei (nr. 204-IX, 25 octombrie 2021)
 
338. Decret privind rechemarea doamnei Violeta AGRICI din funcţia de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Regatul Spaniei (nr. 205-IX, 25 octombrie 2021)
 
339. Decret privind numirea doamnei Daniela CUJBĂ în funcția de Ambasador, Reprezentant Permanent al Republicii Moldova pe lângă Consiliul Europei (nr. 206-IX, 25 octombrie 2021)
 
340. Decret privind aprobarea unei graţieri individuale (nr. 207-IX, 25 octombrie 2021)
 
341. Decret privind constituirea Consiliului Suprem de Securitate (nr. 208-IX, 25 octombrie 2021)
 
Acte ale Curţii Constituţionale a Republicii Moldova
 
186. Hotărâre privind excepția de neconstituționalitate a articolului 33 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 156 din 14 octombrie 1998 privind sistemul public de pensii (reexaminarea pensiei de dizabilitate) (sesizările nr. 10g/2021, nr. 48g/2021, nr. 116g/2021 și nr. 130g/2021) (nr. 30, 23 septembrie 2021)
 
187. Hotărâre privind excepția de neconstituționalitate a articolului 1329 alin. (12) și alin. (15) din Codul de procedură penală (nimicirea informației interceptate și înregistrate) (sesizarea nr. 58g/2021) (nr. 31, 23 septembrie 2021)
 
188. Decizie referitoare la cererea de suspendare a acțiunii textului „Procurorul General” din articolul 12 alin. (4) din Legea securității statului nr. 618 din 31 octombrie 1995 (calitatea Procurorului General de membru al Consiliului Suprem de Securitate) (sesizarea nr. 201a/2021) (nr. 139, 16 septembrie 2021)
 
189. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 16a/2021 privind controlul constituționalității articolelor I și II din Legea nr. 222 din 4 decembrie 2020 pentru modificarea articolului 32 din Legea nr. 544 din 20 iulie 1995 cu privire la statutul judecătorului (vârsta de pensionare și mărimea pensiei judecătorilor care ies la pensie începând cu 1 iulie 2021) (nr. 140, 16 septembrie 2021)
 
190. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 175g/2021 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 32 alin. (4) lit. k) din Legea nr. 162 din 22 iulie 2005 cu privire la statutul militarilor (trecerea militarului la dispoziție) (nr. 141, 16 septembrie 2021)
 
191. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 95g/2021 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 5 alin. (5) din Legea nr. 163 din 9 iulie 2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcție (valabilitatea certificatului de urbanism pentru proiectare) (nr. 142, 16 septembrie 2021)
 
192. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 171g/2021 privind excepția de neconstituționalitate a articolului II alineatele (1) și (3) din Legea nr. 173 din 22 octombrie 1998 pentru modificarea și completarea Codului funciar (pretenții referitoare la atribuirea cotelor de teren echivalent) (nr. 143, 16 septembrie 2021)
 
Acte ale Curţii de Conturi a Republicii Moldova
 
70. Hotărâre cu privire la Raportul auditului asupra rapoartelor financiare ale Unității Teritoriale Autonome Găgăuzia (bugetul central) încheiate la 31 decembrie 2020 (nr. 55, 7 octombrie 2021)
 
71. Hotărâre cu privire la auditul conformității procesului bugetar și gestionării patrimoniului public în anii 2018-2020 la Unitatea Teritorială Autonomă Găgăuzia (bugetul central) (nr. 56, 7 octombrie 2021)
 

PARTEA II

 
Hotărâri ale Guvernului Republicii Moldova
 
540. Hotărâre pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la serviciile publice (nr. 276, 20 octombrie 2021)
 

PARTEA III

 
Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Justiţiei al Republicii Moldova
 
1266. Ordin pentru modificarea Regulamentului privind selectarea reprezentanților societății civile în Colegiul disciplinar al judecătorilor, aprobat prin Ordinul ministrului justiției nr. 91/2016 (nr. 150, 26 octombrie 2021)
 
Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova
 
1267. Ordin privind modificarea și completarea Cerințelor la întocmirea Raportului narativ privind executarea bugetelor autorităților/instituțiilor bugetare, aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor nr. 164 din 30 decembrie 2016 (nr. 126, 18 octombrie 2021)
 
Acte ale Ministerului Sănătății al Republicii Moldova și ale Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină
 
1268. Ordin cu privire la modificarea Ordinului MSMPS și CNAM nr.1311/377-A din 30.12.2020 privind aprobarea Criteriilor de contractare a prestatorilor de servicii medicale în cadrul sistemului asigurării obligatorii de asistenţă medicală pentru anul 2021 (nr. 996/274-A, 27 octombrie 2021)
 
Acte ale Comisiei Electorale Centrale
 
1269. Hotărâre cu privire la confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală și a persoanei responsabile de finanțe (trezorierul) din partea Blocului electoral al Comuniștilor și Socialiștilor, pentru perioada campaniei electorale a alegerilor locale noi din data de 21 noiembrie 2021 (nr. 74, 19 octombrie 2021)
 
1270. Hotărâre cu privire la confirmarea persoanei responsabile de finanțe (trezorierul) din partea Partidului Politic Partidul Acasă Construim Europa „PACE”, pentru perioada campaniei electorale a alegerilor locale noi din data de 21 noiembrie 2021 (nr. 75, 19 octombrie 2021)
 
1271. Hotărâre cu privire la stabilirea datei alegerilor locale noi pentru funcția de primar al comunei Ghetlova, raionul Orhei (nr. 76, 19 octombrie 2021)
 

PARTEA IV

 
Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici
 

PARTEA V

 
Avize pierderi de acte
Perfectați abonamentul pentru acces complet la document
Nr. 264-265 29 octombrie 2021 XXVIII

Selectați data