search
close-white

Legi, hotărâri, decrete, dispoziții, tratate, alte acte oficiale, informații, anunțuri, comunicate

Ediția curentă Monitorul Oficial Nr. 308-313 din 07 octombrie 2022

Monitorul Oficial Nr. 274-278

 

PARTEA I

 
Legi, hotărâri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova
 
365. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului de modificare nr. 2 la Acordul de împrumut dintre Republica Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind realizarea lucrărilor de construcție și reabilitare a drumurilor în Republica Moldova (nr. 225-IX, 8 noiembrie 2021)
 
366. Lege pentru ratificarea Acordului de modificare nr. 2 la Acordul de împrumut dintre Republica Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind realizarea lucrărilor de construcție și reabilitare a drumurilor în Republica Moldova (nr. 149, 28 octombrie 2021)
 
367. Hotărâre privind numirea în funcție a unui judecător al Curții Supreme de Justiție (nr. 159, 4 noiembrie 2021)
 
368. Hotărâre privind numirea în funcție a unui judecător al Curții Supreme de Justiție (nr. 160, 4 noiembrie 2021)
 
369. Hotărâre privind numirea unui viceguvernator al Băncii Naționale a Moldovei (nr. 161, 4 noiembrie 2021)
 
370. Hotărâre cu privire la constituirea Comisiei de anchetă privind modul de exploatare a substanțelor minerale utile și determinarea impactului asupra mediului (nr. 163, 4 noiembrie 2021)
 
371. Hotărâre cu privire la constituirea Comisiei parlamentare speciale de monitorizare și control parlamentar asupra realizării politicii de reintegrare a Republicii Moldova (nr. 165, 4 noiembrie 2021)
 
372. Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Parlamentului nr. 86/2021 privind aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Parlamentului (nr. 166, 4 noiembrie 2021)
 
373. Hotărâre pentru modificarea articolului 1 din Hotărârea Parlamentului nr. 107/2021 privind alegerea membrilor supleanți în comisiile permanente ale Parlamentului (nr. 167, 4 noiembrie 2021)
 
374. Decret privind numirea domnului Eduard OHLADCIUC în funcţia de şef al Marelui Stat Major al Armatei Naţionale, comandant al Armatei Naţionale (nr. 223-IX, 5 noiembrie 2021)
 
375. Decret privind numirea domnului Victor CHIRILĂ în funcţia de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în România (nr. 224-IX, 5 noiembrie 2021)
 
376. Decret privind demisia domnului Vladislav KULMINSKI din funcția de viceprim-ministru pentru reintegrare (nr. 226-IX, 8 noiembrie 2021)
 
377. Decret privind conferirea de distincții de stat domnilor Valentin FOCȘA și Sergiu COȘMAN (nr. 227-IX, 10 noiembrie 2021)
 
Acte ale Curţii Constituţionale a Republicii Moldova
 
200. Hotărâre privind excepția de neconstituționalitate a articolului 17 alineatele (1), (2) și (3) din Codul vamal (furnizarea informațiilor de organul vamal) (sesizarea nr. 115g/2021) (nr. 33, 26 octombrie 2021)
 
201. Hotărâre privind validarea unui mandat de deputat în Parlamentul Republicii Moldova (sesizarea nr. 239e/2021) (nr. 34, 4 noiembrie 2021)
 
202. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 156g/2021 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 3134 lit. a) din Codul contravențional (încălcarea regimului juridic al incompatibilităților aplicabile funcției publice sau funcției de demnitate publică) (nr. 146, 28 septembrie 2021)
 
203. Decizie de inadmisibilitate a sesizărilor nr. 132g/2021, nr. 163g/2021, nr. 180g/2021 și nr. 191g/2021 privind excepția de neconstituționalitate a articolului XII alin. (2) din Legea nr. 280 din 16 decembrie 2016 pentru modificarea și completarea unor acte legislative și a unor dispoziții din articolul 287 alin. (8) din Codul contravențional (termenul de declarare de 180 de zile a mijloacelor de transport neînmatriculate în Republica Moldova) (nr. 147, 28 septembrie 2021)
 
204. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 194g/2021 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 267 alin. (2) teza a II-a din Codul de executare (adresarea repetată a demersului privind liberarea condiționată de pedeapsă înainte de termen a condamnatului la detenţiune pe viaţă [2]) (nr. 148, 28 septembrie 2021)
 
205. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 63a/2021 pentru controlul constituționalității Legii nr. 95 din 11 iunie 2020 pentru modificarea unor acte normative și a Hotărârii Guvernului nr. 751 din 13 octombrie 2020 de aprobare a Regulamentului-cadru privind organizarea concursului de selectare a autorului monumentului de for public sau al operei comemorative de război (cheltuielile pentru organizarea concursului de selectare a autorului monumentului de for public sau al operei comemorative de război) (nr. 155, 28 octombrie 2021)
 
206. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 98g/2021 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 78 alin. (2) lit. a) din Codul muncii (suspendarea contractului individual de muncă pe durata anchetei de serviciu) (nr. 156, 28 octombrie 2021)
 

PARTEA II

 
Hotărâri ale Guvernului Republicii Moldova
 
582. Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea Sistemului național de căutare-salvare în cazul producerii unui accident aeronautic (nr. 249, 13 octombrie 2021)
 
583. Hotărâre pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de lege cu privire la modificarea Legii nr. 190/2003 cu privire la veterani (nr. 308, 3 noiembrie 2021)
 
584. Hotărâre pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de lege cu privire la protecția socială a copiilor războiului (nr. 309, 3 noiembrie 2021)
 
585. Hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova, pe de o parte, și Uniunea Europeană, pe de altă parte, privind participarea Republicii Moldova la Programul Uniunii Europene „Orizont Europa” – Programul-cadru pentru cercetare și inovare (nr. 317, 10 noiembrie 2021)
 
586. Hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (nr. 320, 10 noiembrie 2021)
 
587. Hotărâre cu privire la modificarea Hotărârii Guvernului nr. 266/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Comisiei de Certificare şi a modelului Certificatului de utilitate publică (nr. 321, 10 noiembrie 2021)
 
588. Hotărâre cu privire la pilotarea centrelor unificate de prestare a serviciilor publice (nr. 322, 10 noiembrie 2021)
 
589. Hotărâre pentru modificarea unor hotărâri ale Guvernului (nr. 324, 10 noiembrie 2021)
 
590. Hotărâre cu privire la modificarea Hotărârii Guvernului nr. 977/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de acordare a facilităților fiscale și vamale la importul obiectelor de cult și a Listei beneficiarilor de facilități fiscale și vamale la importul obiectelor de cult (nr. 325, 10 noiembrie 2021)
 
591. Hotărâre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 327, 10 noiembrie 2021)
 
592. Hotărâre pentru aprobarea proiectului de lege privind modificarea unor acte normative (nr. 329, 10 noiembrie 2021)
 
593. Hotărâre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind mecanismul de examinare a investițiilor de importanță pentru securitatea statului (nr. 330, 10 noiembrie 2021)
 
594. Hotărâre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea articolului 151 din Legea nr. 133/2008 cu privire la ajutorul social (nr. 331, 10 noiembrie 2021)
 
595. Hotărâre privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1167/2008 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire şi plată a ajutorului social (nr. 332, 10 noiembrie 2021)
 
596. Hotărâre pentru aprobarea proiectului de lege privind modificarea Legii bugetului de stat pentru anul 2021 nr. 258/2020 (nr. 334, 10 noiembrie 2021)
 
597. Dispoziţie cu privire la conferirea gradului de calificare (nr. 250-d, 3 noiembrie 2021)
 
598. Dispoziţie cu privire la aprobarea componenței nominale a delegației Republicii Moldova în legătură cu participarea doamnei Natalia Gavrilița, Prim ministru, la Forumul Investițional „Moldovan Capital Markets Day 2021” (or. Londra, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, 14-16 noiembrie 2021) (nr. 251-d, 8 noiembrie 2021)
 
599. Dispoziţie cu privire la numirea în funcție a doamnei Nelea CAZACU (nr. 252-d, 10 noiembrie 2021)
 
600. Dispoziţie cu privire la numirea în funcție a domnului Vitalie JOSANU (nr. 253-d, 10 noiembrie 2021)
 

PARTEA III

 
Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale al Republicii Moldova
 
1288. Ordin cu privire la aprobarea Programului național de instruire și certificare a personalului în domeniul securității aviației civile (nr. 142, 12 octombrie 2021)
 
Acte ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică
 
1289. Hotărâre cu privire la aprobarea tarifelor pentru serviciile auxiliare prestate consumatorilor de către Î.M. „Servicii Comunale Glodeni” (nr. 494, 5 noiembrie 2021)
 
1290. Hotărâre privind aprobarea prețurilor provizorii reglementate pentru furnizarea gazelor naturale de către S.A. „Moldovagaz” în contextul obligației de serviciu public (nr. 503, 9 noiembrie 2021)
 
Acte ale Comisiei Electorale Centrale
 
1291. Hotărâre cu privire la aprobarea bugetului Comisiei Electorale Centrale pentru anul 2022 (nr. 69, 19 octombrie 2021)
 
1292. Hotărâre cu privire la responsabilităţile suplimentare ale unor autorităţi ale administraţiei publice centrale, ale autorităților administrației publice locale, precum şi ale unor instituţii, în scopul asigurării desfăşurării în bune condiţii a alegerilor locale noi din 21 noiembrie 2021 (nr. 70, 19 octombrie 2021)
 
1293. Hotărâre cu privire la aprobarea unor modele ale documentelor electorale pentru alegerile locale noi din data de 21 noiembrie 2021 (nr. 71, 19 octombrie 2021)
 
1294. Hotărâre cu privire la veniturile și cheltuielile concurenților electorali în campania electorală pentru alegerile locale noi din 21 noiembrie 2021, la situația din 8 și 15 octombrie 2021 (nr. 78, 23 octombrie 2021)
 
1295. Hotărâre cu privire la confirmarea persoanei responsabile de finanțe (trezorierul) din partea Partidului Politic „Platforma Demnitate și Adevăr” pentru perioada campaniei electorale a alegerilor locale noi din data de 21 noiembrie 2021 (nr. 79, 23 octombrie 2021)
 
1296. Hotărâre cu privire la confirmarea persoanei responsabile de finanțe (trezorierul) din partea Partidului Democrat din Moldova pentru perioada campaniei electorale a alegerilor locale noi din data de 21 noiembrie 2021 (nr. 80, 23 octombrie 2021)
 
1297. Hotărâre pentru modificarea punctului 2 din hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 33 din 8 octombrie 2021 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale comunale Hârtop nr.11/10, raionul Cimișlia” (nr. 81, 23 octombrie 2021)
 
1298. Hotărâre cu privire la confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală și a persoanei responsabile de finanțe (trezorierul) din partea Partidului Politic „Șor” pentru perioada campaniei electorale a alegerilor locale noi din data de 21 noiembrie 2021 (nr. 82, 23 octombrie 2021)
 
1299. Hotărâre cu privire la contestația nr.CEC-9/8 din 23 octombrie 2021 a Partidului Politic ”NOI” (nr. 90, 26 octombrie 2021)
 
1300. Hotărâre cu privire la supravegherea veniturilor și cheltuielilor concurenților electorali în campania electorală pentru alegerile locale noi din 21 noiembrie 2021, la situația din 22 octombrie 2021 (nr. 91, 26 octombrie 2021)
 
1301. Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 64 din 14 octombrie 2021 „Cu privire la degrevarea de atribuțiile de la locul de muncă permanent și convocarea unor membri ai consiliilor electorale de circumscripție de nivelul întâi și aprobarea statelor de personal ale aparatelor acestora pentru organizarea și desfășurarea alegerilor locale noi din 21 noiembrie 2021” și convocarea unui membru al Consiliului electoral al circumscripției electorale comunale Hârtop nr.11/10, raionul Cimișlia (nr. 92, 26 octombrie 2021)
 
1302. Hotărâre cu privire la stabilirea datei alegerilor locale noi pentru funcția de primar al comunei Horodiște, raionul Rezina (nr. 93, 26 octombrie 2021)
 
1303. Hotărâre pentru modificarea hotărârii Comisiei Electorale Centrale nr. 4276 din 10 noiembrie 2015 „Cu privire la aprobarea modelelor buletinelor de vot pentru alegerile locale noi” (nr. 95, 30 octombrie 2021)
 
1304. Hotărâre cu privire la aprobarea simbolurilor electorale ale partidelor și organizațiilor social-politice înregistrate în calitate de concurenți electorali la alegerile locale noi din 21 noiembrie 2021 (nr. 96, 30 octombrie 2021)
 
1305. Hotărâre cu privire la confirmarea persoanei responsabile de finanțe (trezorierul) din partea Partidului Politic Moldovenesc „Ai Noștri” pentru perioada campaniei electorale a alegerilor locale noi din data de 21 noiembrie 2021 (nr. 97, 30 octombrie 2021)
 
Acte ale Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova
 
1306. Decizie cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării postului de televiziune „TV8”, urmare a petiției dlui Mihai (Rizea) Cristian (nr. 37/220, 15 octombrie 2021)
 
1307. Decizie cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării postului de televiziune „TV8”, urmare a sesizării dnei Daria Racu (nr. 37/222, 15 octombrie 2021)
 
1308. Decizie cu privire la examinarea cererilor de prelungire a unor licențe de emisie (nr. 37/223, 15 octombrie 2021)
 
1309. Decizie cu privire la modul de executare a prevederilor legislației în vigoare și a condițiilor la autorizațiile de retransmisiune (nr. 37/225, 15 octombrie 2021)
 
1310. Decizie cu privire la examinarea cererilor de reperfectare a condițiilor la autorizațiile de retransmisiune eliberate „TV SAT” SRL și „CVINTA-GRUP” SRL (nr. 37/226, 15 octombrie 2021)
 
1311. Decizie cu privire la activitatea Consiliului Audiovizualului în trimestrul III al anului 2021 (nr. 38/233, 22 octombrie 2021)
 
1312. Decizie cu privire la examinarea unor cereri de eliberare a licenței de emisie (nr. 39/235, 28 octombrie 2021)
 
Acte ale Consiliului Concurenţei
 
1313. Decizie (nr. ASO-52, 28 octombrie 2021)
 
Acte ale Serviciului Fiscal de Stat
 
1314. Ordin cu privire la modificarea Ordinului Serviciului Fiscal de Stat nr.131 din 29 mai 2017 cu privire la aprobarea Certificatului privind sumele TVA nerestituite pentru mărfurile exportate (nr. 567, 8 noiembrie 2021)
 
Acte ale Inspectoratului General pentru Situații de Urgență
 
1315. Ordin cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea şi realizarea acţiunilor de prevenire (nr. 98, 8 iunie 2021)
 
Acte ale Serviciului Vamal al Republicii Moldova
 
1316. Ordin cu privire la modificarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea și completarea declarației vamale în detaliu aprobate prin Ordinului directorului general al Serviciului Vamal nr.346-O/2009 (nr. 317-O, 29 octombrie 2021)
 

PARTEA IV

 
Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici
 

PARTEA V

 
Avize pierderi de acte
Nr. 274-278 12 noiembrie 2021 XXVIII

Selectați data