search
close-white

Legi, hotărâri, decrete, dispoziții, tratate, alte acte oficiale,

informații, anunțuri, comunicate

Monitorul Oficial Nr. 301

Numărul curent e disponibil prin abonament
de la 06 decembrie 2021

Monitorul Oficial Nr. 286-289

 

PARTEA I

 
Legi, hotărâri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova
 
401. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 1553/1998 cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă a transportatorilor față de călători (nr. 244-IX, 22 noiembrie 2021)
 
402. Lege pentru modificarea Legii nr. 1553/1998 cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă a transportatorilor față de călători (nr. 170, 11 noiembrie 2021)
 
403. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Protocolului, întocmit prin schimb de note, cu privire la modificarea Memorandumului de înțelegere dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Ungaria privind cooperarea pentru dezvoltare (nr. 243-IX, 22 noiembrie 2021)
 
404. Lege pentru ratificarea Protocolului, întocmit prin schimb de note, cu privire la modificarea Memorandumului de înțelegere dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Ungaria privind cooperarea pentru dezvoltare (nr. 173, 11 noiembrie 2021)
 
405. Hotărâre privind Raportul de evaluare a activității Centrului Național Anticorupție pentru perioada ianuarie 2016 – septembrie 2021 (nr. 186, 18 noiembrie 2021)
 
406. Hotărâre privind revocarea din funcție a directorului Centrului Național Anticorupție (nr. 187, 18 noiembrie 2021)
 
407. Decret privind numirea domnilor Sergiu DAGUȚA și Boris TALPĂ în funcția de judecător la Curtea de Apel Chișinău (nr. 240-IX, 22 noiembrie 2021)
 
408. Decret privind înregistrarea stemei și drapelului raionului Taraclia (nr. 241-IX, 22 noiembrie 2021)
 
Acte ale Curţii Constituţionale a Republicii Moldova
 
207. Hotărâre privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din Legea nr. 63 din 5 iulie 2019 pentru modificarea unor acte legislative și din Hotărârea Guvernului nr. 347 din 18 iulie 2019 cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului (funcțiile de secretar de stat, de șef și de șef-adjunct al oficiului teritorial al Cancelariei de Stat) (sesizările nr. 157g/2020, nr. 225g/2020, nr. 7g/2021, nr. 8g/2021, nr. 9g/2021, nr. 27g/2021, nr. 54g/2021, nr. 104g/2021, nr. 107g/2021, nr. 125g/2021, nr. 183g/2021, nr. 184g/2021 și nr. 244g/2021) (nr. 35, 9 noiembrie 2021)
 
208. Decizie de inadmisibilitate a sesizărilor nr. 198a/2021, nr. 202a/2021 și nr. 203a/2021 privind controlul constituționalității unor prevederi din Legea nr. 3 din 25 februarie 2016 cu privire la Procuratură, a Legii nr. 102 din 24 august 2021 și a Decretului Președintelui Republicii Moldova nr. 147-IX din 6 septembrie 2021 privind încetarea de drept a mandatului de membru al Consiliului Superior al Procurorilor al domnului Dumitru Pulbere (nr. 149, 30 septembrie 2021)
 
209. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 165g/2021 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 327 din Codul de procedură penală (amânarea ședinței de judecată pentru prezentarea probelor suplimentare) (nr. 157, 28 octombrie 2021)
 
210. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 192g/2021 privind excepția de neconstituționalitate a tezei a doua din articolul 7 alin. (33) din Codul de procedură penală (recursul formulat împotriva încheierii prin care se respinge ridicarea excepției de neconstituționalitate [2]) (nr. 158, 28 octombrie 2021)
 

PARTEA II

 
Hotărâri ale Guvernului Republicii Moldova
 
631. Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 281/2018 cu privire la aprobarea Strategiei naționale de prevenire și combatere a violenței față de femei și a violenței în familie pe anii 2018-2023 și a Planului de acțiuni pentru anii 2018-2020 privind implementarea acesteia (nr. 318, 10 noiembrie 2021)
 
632. Hotărâre pentru aprobarea Conceptului Sistemului informațional „Catalogul semantic” și a Regulamentului privind modul de ținere a Registrului format de Sistemul informațional „Catalogul semantic” (nr. 323, 10 noiembrie 2021)
 
633. Hotărâre privind aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea articolului 12 din Legea nr. 156/1998 privind sistemul public de pensii (nr. 346, 17 noiembrie 2021)
 
634. Hotărâre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege cu privire la modificarea articolului 4 din Legea nr. 93/1998 cu privire la patenta de întreprinzător (nr. 348, 17 noiembrie 2021)
 
635. Hotărâre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 359, 24 noiembrie 2021)
 
636. Hotărâre pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Lituania cu privire la conversiunea și recunoașterea reciprocă a permiselor de conducere, semnat la 7 octombrie 2021 (nr. 360, 24 noiembrie 2021)
 
637. Hotărâre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea articolului 6 alineatul (5) din Legea nr. 86/2020 cu privire la organizațiile necomerciale (nr. 361, 24 noiembrie 2021)
 
638. Hotărâre cu privire la modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1003/2014 pentru aprobarea regulamentelor privind cerințele de etichetare energetică a unor produse cu impact energetic (nr. 362, 24 noiembrie 2021)
 
639. Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1259/2006 privind aprobarea componenței părții guvernamentale în cadrul Comisiei naționale pentru consultări și negocieri colective (nr. 363, 24 noiembrie 2021)
 
640. Hotărâre cu privire la schimbul unor terenuri (nr. 364, 24 noiembrie 2021)
 
641. Hotărâre pentru modificarea Regulamentului privind modul de corectare a erorilor comise în procesul atribuirii în proprietate a terenurilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 437/2019 (nr. 365, 24 noiembrie 2021)
 
642. Hotărâre cu privire la transmiterea și schimbarea categoriei de destinație a unor terenuri (nr. 366, 24 noiembrie 2021)
 
643. Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 919/2008 cu privire la organizarea și desfășurarea concursurilor comerciale și investiționale de privatizare a proprietății publice (nr. 368, 24 noiembrie 2021)
 
644. Hotărâre privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 276/2016 cu privire la principiile de subvenționare în dezvoltarea agriculturii și mediului rural (nr. 369, 24 noiembrie 2021)
 
645. Hotărâre privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (nr. 370, 24 noiembrie 2021)
 
646. Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 246/2010 cu privire la modul de aplicare a facilităților fiscale și vamale aferente realizării proiectelor de asistență tehnică şi investițională în derulare, care cad sub incidența tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte (nr. 371, 24 noiembrie 2021)
 
647. Hotărâre privind inițierea negocierilor asupra proiectului Contractului de finanțare dintre Republica Moldova și Banca Europeană de Investiții pentru realizarea proiectului „Moldova drumuri IV” și acordarea împuternicirilor pentru negocierea acestuia (nr. 372, 24 noiembrie 2021)
 
648. Hotărâre privind aprobarea semnării Acordului de Cooperare dintre Banca Europeană de Investiții, Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Agenția pentru Eficiență Energetică și Unitatea consolidată pentru implementarea și monitorizarea proiectelor în domeniul energeticii cu privire la asistența tehnică pentru elaborarea și implementarea proiectului „Eficiența Energetică în Republica Moldova” (nr. 373, 24 noiembrie 2021)
 
649. Hotărâre pentru modificarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire și plată a alocațiilor lunare de stat unor categorii de populație, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 470/2006 (nr. 374, 24 noiembrie 2021)
 
650. Hotărâre privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 3/2016 cu privire la Procuratură (nr. 375, 24 noiembrie 2021)
 
651. Hotărâre privind aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (nr. 377, 24 noiembrie 2021)
 
652. Hotărâre cu privire la aprobarea Avizului asupra amendamentelor la proiectul de lege privind modificarea Legii bugetului de stat pentru anul 2021 nr. 258/2020 (nr. 378, 24 noiembrie 2021)
 
653. Dispoziție cu privire la aprobarea componenței nominale a delegației Republicii Moldova în legătură cu vizita de lucru a doamnei Natalia GAVRILIȚA, Prim-ministru, la Bruxelles, Regatul Belgiei (29 noiembrie – 1 decembrie 2021) (nr. 259-d, 24 noiembrie 2021)
 
654. Dispoziție cu privire la numirea în funcţie a doamnei Felicia BECHTOLDT (nr. 260-d, 24 noiembrie 2021)
 
655. Dispoziție cu privire la numirea în funcţie a domnului Ion DODON (nr. 261-d, 24 noiembrie 2021)
 
656. Dispoziție cu privire la încetarea raporturilor de serviciu ale domnului Adrian ERMURACHI (nr. 262-d, 24 noiembrie 2021)
 

PARTEA III

 
Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Mediului al Republicii Moldova
 
1333. Ordin privind aprobarea cotelor de recoltare pentru unele specii de faună de interes cinegetic, la care vânătoarea este permisă, pentru sezonul de vânătoare 2021-2022 (nr. 13, 23 noiembrie 2021)
 
Acte ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică
 
1334. Hotărâre privind modificările ce se operează în Hotărârea ANRE nr. 283/2020 din 07.08.2020 cu privire la aprobarea Regulilor pieței energiei electrice (nr. 478, 29 octombrie 2021)
 
1335. Hotărâre privind aprobarea cheltuielilor de bază pentru S.A. „Servicii Comunale Florești” (nr. 525, 19 noiembrie 2021)
 
1336. Hotărâre privind ajustarea extraordinară a prețului la energia electrică produsă și tarifului pentru energia termică livrată consumatorilor de către S.A. „Termoelectrica” (nr. 547, 20 noiembrie 2021)
 
1337. Hotărâre privind ajustarea extraordinară a prețului la energia electrică produsă și tarifului pentru energia termică livrată consumatorilor de către S.A. „CET-Nord” (nr. 548, 20 noiembrie 2021)
 
1338. Hotărâre privind ajustarea extraordinară a tarifului pentru energia termică livrată consumatorilor de către S.A. „Apă-Canal Chișinău” (nr. 549, 20 noiembrie 2021)
 
1339. Hotărâre privind ajustarea extraordinară a tarifului pentru energia termică livrată consumatorilor de către Î.M. „Termogaz-Bălți” (nr. 550, 20 noiembrie 2021)
 
1340. Hotărâre privind ajustarea extraordinară a tarifului pentru energia termică livrată consumatorilor de către S.A. „Comgaz-Plus” (nr. 551, 20 noiembrie 2021)
 
1341. Hotărâre privind ajustarea extraordinară a tarifului pentru energia termică livrată consumatorilor de către Î.M. a „Rețelelor și Centralelor Termice Comrat” (nr. 552, 20 noiembrie 2021)
 
1342. Hotărâre privind ajustarea extraordinară a tarifului pentru energia termică livrată consumatorilor de către Î.M. „Servicii Comunale Glodeni” (nr. 553, 20 noiembrie 2021)
 
1343. Hotărâre privind prețul provizoriu pentru energia electrică furnizată de furnizorul central de energie electrică (nr. 554, 20 noiembrie 2021)
 
Acte ale Autorităţii Aeronautice Civile
 
1344. Ordin cu privire la aprobarea ediției 01 a Cerințelor Tehnice „Măsuri alternative de securitate” (CT-MAS) (nr. 52/GEN, 16 noiembrie 2021)
 
Acte ale Serviciului Vamal al Republicii Moldova
 
1345. Ordin cu privire la modificarea anexei nr.11 la Ordinul Serviciului Vamal nr.346-O/2009 „Referitor la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu” (nr. 330-O, 12 noiembrie 2021)
 
Acte ale Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar
 
1346. Hotărîre privind aprobarea mărimii ratei procentuale aplicată la calcularea vărsămîntului obligatoriu anual (nr. 37/2, 19 noiembrie 2021)
 
Acte ale Băncii Naţionale a Moldovei
 
1347. Hotărâre cu privire la punerea în circulație ca mijloc de plată și în scop numismatic a unor monede jubiliare și comemorative (nr. 33, 8 noiembrie 2021)
 

PARTEA IV

 
Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici
 

PARTEA V

 
Avize pierderi de acte
Perfectați abonamentul pentru acces complet la document
Nr. 286-289 26 noiembrie 2021 XXVIII

Selectați data