search
close-white

Legi, hotărâri, decrete, dispoziții, tratate, alte acte oficiale, informații, anunțuri, comunicate

Ediția curentă Monitorul Oficial Nr. 141-150 din 13 mai 2022

Monitorul Oficial Nr. 292

 

PARTEA I

 
Legi, hotărâri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova
 
412. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la modificarea condiției de stabilire și acordare a ajutorului pentru perioada rece a anului (nr. 248-IX, 29 noiembrie 2021)
 
413. Lege cu privire la modificarea condiției de stabilire și acordare a ajutorului pentru perioada rece a anului (nr. 190, 25 noiembrie 2021)
 
414. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2021 nr.255/2020 (nr. 249-IX, 29 noiembrie 2021)
 
415. Lege pentru modificarea Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2021 nr. 255/2020 (nr. 191, 25 noiembrie 2021)
 
416. Decret pentru promulgarea Legii privind compensarea diferenței de preț pentru consumul gazelor naturale/energiei termice în perioada rece a anului (nr. 250-IX, 29 noiembrie 2021)
 
417. Lege privind compensarea diferenței de preț pentru consumul gazelor naturale/energiei termice în perioada rece a anului (nr. 192, 25 noiembrie 2021)
 
418. Hotărâre cu privire la participarea contingentului Armatei Naționale în cadrul Forței Interimare a Națiunilor Unite în Liban (UNIFIL) (nr. 184, 18 noiembrie 2021)
 

PARTEA III

 
Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică
 
1348. Hotărâre privind aprobarea Metodologiei de calcul și aplicare a prețurilor la produsele petroliere (nr. 446, 12 octombrie 2021)
 
Acte ale Consiliului Concurenţei
 
1349. Decizie (nr. ASR-61, 11 noiembrie 2021)
 
1350. Decizie (nr. OTG-62, 18 noiembrie 2021)
 
Acte ale Serviciului Vamal al Republicii Moldova
 
1351. Ordin cu privire la modificarea Normelor tehnice privind completarea certificatelor de origine preferențială a mărfurilor, aprobate prin Ordinul Serviciului Vamal nr.412-O din 23.09.2014 (nr. 339-O, 17 noiembrie 2021)
Nr. 292 30 noiembrie 2021 XXVIII

Selectați data