search
close-white

Legi, hotărâri, decrete, dispoziții, tratate, alte acte oficiale, informații, anunțuri, comunicate

Ediția curentă Monitorul Oficial Nr. 393 din 08 decembrie 2022

Monitorul Oficial Nr. 309-312

 

PARTEA I

 
Legi, hotărâri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova
 
464. Hotărâre privind încetarea mandatului Avocatului Poporului (Ombudsmanului) (nr. 217, 9 decembrie 2021)
 
465. Decret privind aprobarea unei graţieri individuale (nr. 272-IX, 13 decembrie 2021)
 
Acte ale Curţii de Conturi a Republicii Moldova
 
72. Hotărâre cu privire la Raportul auditului conformității privind gestionarea patrimoniului public de către Întreprinderea de Stat „Administrația de Stat a Drumurilor” în anul 2020 (nr. 58, 26 noiembrie 2021)
 
73. Hotărâre cu privire la Raportul auditului conformității gestionării patrimoniului public de către Societatea pe Acțiuni „Termoelectrica” în anul 2020 (nr. 61, 30 noiembrie 2021)
 

PARTEA II

 
Hotărâri ale Guvernului Republicii Moldova
 
714. Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1277/2018 cu privire la instituirea și funcționarea Sistemului național de monitorizare și raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră și altor informații relevante pentru schimbările climatice (nr. 358, 24 noiembrie 2021)
 
715. Hotărâre cu privire la transmiterea unor bunuri (nr. 412, 14 decembrie 2021)
 
716. Hotărâre cu privire la instituirea sărbătorii profesionale „Ziua lucrătorului din domeniul transportului naval” (nr. 414, 14 decembrie 2021)
 
717. Hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (nr. 415, 14 decembrie 2021)
 
718. Hotărâre cu privire la măsurile de pregătire a protecţiei civile a Republicii Moldova pentru anul 2022 (nr. 420, 14 decembrie 2021)
 
719. Hotărâre cu privire la transmiterea unui mijloc de transport (nr. 421, 14 decembrie 2021)
 
720. Hotărâre cu privire la modificarea Hotărârii Guvernului nr. 483/2018 pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Aranjamentului administrativ dintre Casa Națională de Asigurări Sociale a Republicii Moldova și Agenția de Asigurări Sociale de Stat a Republicii Letonia privind procedurile de solicitare, transfer și plată a pensiilor, prestațiilor și compensațiilor în conformitate cu Acordul dintre Republica Moldova și Republica Letonia în domeniul securității sociale (nr. 422, 14 decembrie 2021)
 
721. Hotărâre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru completarea Legii nr. 154/2018 privind atragerea investițiilor străine în domeniul producției de film și alte opere audiovizuale (nr. 424, 14 decembrie 2021)
 
722. Hotărâre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 200/2010 privind regimul străinilor în Republica Moldova (nr. 425, 14 decembrie 2021)
 
723. Hotărâre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea Codului funciar nr. 828/1991 (nr. 426, 14 decembrie 2021)
 
724. Hotărâre privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (nr. 427, 14 decembrie 2021)
 
725. Hotărâre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege privind capitalul familial (nr. 428, 14 decembrie 2021)
 
726. Hotărâre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 140/2013 privind protecția specială a copiilor aflați în situație de risc și a copiilor separați de părinți (nr. 429, 14 decembrie 2021)
 
727. Hotărâre pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de lege privind compensarea tarifelor la gazele naturale și energia termică utilizate de consumatorii casnici (nr. 430, 14 decembrie 2021)
 
728. Dispoziţie privind aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea și desfășurarea concursului public pentru selectarea de către Guvern a membrilor Comisiei de certificare (nr. 273-d, 9 decembrie 2021)
 

PARTEA III

 
Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene
 
1406. Ordin cu privire la alinierea la măsuri restrictive internaționale ale Uniunii Europene (nr. 309-S-12, 3 decembrie 2021)
 
Acte ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică
 
1407. Hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru serviciul de distribuție a gazelor naturale prestat de către S.R.L „Rotalin Gaz Trading” (nr. 636, 14 decembrie 2021)
 
Acte ale Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală
 
1408. Decizie cu privire la anularea Deciziei AGEPI nr. 16/2418 din 27.10.2017, publicată în Monitorul Oficial al R.M. nr. 383-388 din 03.11.2017 cu privire la modificarea Deciziei AGEPI nr. 10/3269 din 29 decembrie 2015, publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 2-12 din 15 ianuarie 2016 (nr. 42/2358, 9 decembrie 2021)
 
Acte ale Consiliului Concurenţei
 
1409. Decizie (nr. ASER-67, 25 noiembrie 2021)
 
1410. Decizie (nr. ASS-71, 9 decembrie 2021)
 
Acte ale Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova
 
1411. Ordin privind modificarea Anexei nr. 2 la Ordinul directorului Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova nr. 14 din 28 martie 2019 (nr. 82, 13 decembrie 2021)
 
Acte ale Serviciului Vamal al Republicii Moldova
 
1412. Ordin cu privire la modificarea anexei nr.11 la Ordinul Serviciului Vamal nr.346-O/2009 „Referitor la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu” (nr. 344-O, 19 noiembrie 2021)
 

PARTEA IV

 
Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici
 

PARTEA V

 
Avize pierderi de acte
Nr. 309-312 17 decembrie 2021 XXVIII

Selectați data