search
close-white

Legi, hotărâri, decrete, dispoziții, tratate, alte acte oficiale, informații, anunțuri, comunicate

Ediția curentă Monitorul Oficial Nr. 305 din 30 septembrie 2022

Monitorul Oficial Nr. 325-333

 

PARTEA I

 
Legi, hotărâri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova
 
493. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea unor acte normative (nr. 298-IX, 28 decembrie 2021)
 
494. Lege pentru modificarea unor acte normative (nr. 204, 24 decembrie 2021)
 
495. Decret cu privire la promulgarea Legii pentru aprobarea Strategiei privind asigurarea independenței și integrității sectorului justiției pentru anii 2022–2025 și a Planului de acțiuni pentru implementarea acesteia (nr. 299-IX, 28 decembrie 2021)
 
496. Lege pentru aprobarea Strategiei privind asigurarea independenței și integrității sectorului justiției pentru anii 2022–2025 și a Planului de acțiuni pentru implementarea acesteia (nr. 211, 6 decembrie 2021)
 
497. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea articolului 6 din Legea nr. 86/2020 cu privire la organizațiile necomerciale (nr. 294-IX, 27 decembrie 2021)
 
498. Lege pentru modificarea articolului 6 din Legea nr. 86/2020 cu privire la organizațiile necomerciale (nr. 218, 16 decembrie 2021)
 
499. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea unor acte normative (nr. 293-IX, 27 decembrie 2021)
 
500. Lege pentru modificarea unor acte normative (nr. 219, 16 decembrie 2021)
 
501. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea unor acte normative (nr. 308-IX, 29 decembrie 2021)
 
502. Lege pentru modificarea unor acte normative (nr. 220, 16 decembrie 2021)
 
503. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr.1536/1998 cu privire la activitatea hidrometeorologică (nr. 297-IX, 28 decembrie 2021)
 
504. Lege pentru modificarea Legii nr.1536/1998 cu privire la activitatea hidrometeorologică (nr. 221, 16 decembrie 2021)
 
505. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 276/2016 cu privire la principiile de subvenționare în dezvoltarea agriculturii și mediului rural (nr. 292-IX, 24 decembrie 2021)
 
506. Lege pentru modificarea Legii nr. 276/2016 cu privire la principiile de subvenționare în dezvoltarea agriculturii și mediului rural (nr. 222, 16 decembrie 2021)
 
507. Decret cu privire la promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale (nr. 296-IX, 28 decembrie 2021)
 
508. Lege pentru modificarea Legii nr. 489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale (nr. 238, 24 decembrie 2021)
 
509. Decret pentru promulgarea Legii privind amnistia în legătură cu aniversarea a XXX-a de la proclamarea independenței Republicii Moldova (nr. 307-IX, 29 decembrie 2021)
 
510. Lege privind amnistia în legătură cu aniversarea a XXX-a de la proclamarea independenței Republicii Moldova (nr. 243, 24 decembrie 2021)
 
511. Hotărâre privind numirea în funcție a directorului Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal (nr. 224, 23 decembrie 2021)
 
512. Hotărâre privind încuviințarea ridicării imunității parlamentare a deputatului în Parlament Ilan ȘOR (nr. 225, 23 decembrie 2021)
 
513. Hotărâre privind încuviințarea ridicării imunității parlamentare a deputatului în Parlament Ilan ȘOR (nr. 226, 23 decembrie 2021)
 
514. Hotărâre privind încuviințarea ridicării imunității parlamentare a deputatului în Parlament Ilan ȘOR (nr. 227, 23 decembrie 2021)
 
515. Hotărâre privind încuviințarea ridicării imunității parlamentare a deputatului în Parlament Ilan ȘOR (nr. 228, 23 decembrie 2021)
 
516. Hotărâre privind încuviințarea ridicării imunității parlamentare a deputatului în Parlament Ilan ȘOR (nr. 229, 23 decembrie 2021)
 
517. Hotărâre privind încuviințarea ridicării imunității parlamentare a deputatului în Parlament Ilan ȘOR (nr. 230, 23 decembrie 2021)
 
518. Hotărâre privind încuviințarea ridicării imunității parlamentare a deputatului în Parlament Ilan ȘOR (nr. 231, 23 decembrie 2021)
 
519. Hotărâre privind încuviințarea ridicării imunității parlamentare a deputatului în Parlament Ilan ȘOR (nr. 232, 23 decembrie 2021)
 
520. Hotărâre privind încuviințarea ridicării imunității parlamentare a deputatului în Parlament Ilan ȘOR (nr. 233, 23 decembrie 2021)
 
521. Hotărâre pentru modificarea articolului 1 din Hotărârea Parlamentului nr. 163/2021 cu privire la constituirea Comisiei de anchetă privind modul de exploatare a substanțelor minerale utile și determinarea impactului asupra mediului (nr. 242, 24 decembrie 2021)
 
522. Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Parlamentului nr. 218/2011 cu privire la aprobarea modelului legitimației de judecător al Curții Supreme de Justiție (nr. 247, 24 decembrie 2021)
 
523. Hotărâre cu privire la încheierea sesiunii a doua ordinare a anului 2021 (nr. 248, 24 decembrie 2021)
 
524. Decrtet privind înregistrarea stemei și drapelului satului Talmaza, raionul Ștefan Vodă (nr. 290-IX, 22 decembrie 2021)
 
525. Decret pentru modificarea articolului 1 din Decretul Preşedintelui Republicii Moldova nr.1196-VIII din 2 iulie 2019 (nr. 291-IX, 23 decembrie 2021)
 
526. Decret privind aprobarea unei graţieri individuale (nr. 300-IX, 28 decembrie 2021)
 
527. Decret privind numirea domnului Eugeniu REVENCO în funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Regatul Spaniei (nr. 301-IX, 28 decembrie 2021)
 
528. Decret privind numirea domnului Valeriu CHIVERI în funcția de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Ucraina (nr. 302-IX, 28 decembrie 2021)
 
529. Decret privind numirea în funcție a unui judecător (nr. 303-IX, 28 decembrie 2021)
 
530. Decret privind numirea domnului Ion TALPA în funcția de președinte al Curții de Apel Bălți (nr. 304-IX, 28 decembrie 2021)
 
531. Decret privind eliberarea din funcție a unor judecători (nr. 305-IX, 28 decembrie 2021)
 
532. Decret privind numirea domnului Igor BOTEZATU în funcția de președinte al Judecătoriei Comrat (nr. 306-IX, 28 decembrie 2021)
 
533. Decret privind aprobarea renunțării la cetățenia Republicii Moldova (nr. 309-IX, 29 decembrie 2021)
 
534. Decret cu privire la unele probleme privind cetățenia Republicii Moldova (nr. 310-IX, 29 decembrie 2021)
 
535. Decret privind acordarea cetățeniei Republicii Moldova (nr. 311-IX, 29 decembrie 2021)
 
Acte ale Curţii Constituţionale a Republicii Moldova
 
231. Hotărâre pentru interpretarea articolelor 1 alin. (3), 20 și 116 alin. (1) și (2) din Constituție și controlul de constituționalitate al articolului 11 alin. (1) din Legea nr. 544 din 20 iulie 1995 privind statutul judecătorului (numirea în funcție a judecătorilor până la atingerea plafonului de vârstă) (sesizările nr. 96a/2021 și nr. 124g/2021) (nr. 38, 7 decembrie 2021)
 
232. Hotărâre privind excepția de neconstituționalitate a unor dispoziții din articolul 335 alin. (1) din Codul penal (imprevizibilitatea expresiei „intereselor publice”) (sesizarea nr. 172g/2021) (nr. 39, 21 decembrie 2021)
 
233. Decizie de inadmisibilitate a sesizărilor nr. 222g/2021, nr. 223g/2021, nr. 224g/2021, nr. 225g/2021, nr. 226g/2021, nr. 227g/2021, nr. 228g/2021, nr. 229g/2021, nr. 230g/2021, nr. 231g/2021, nr. 232g/2021 și nr. 233g/2021 privind excepțiile de neconstituționalitate a articolului 204 alin. (3) din Codul de procedură penală (sechestrarea bunurilor în vederea unei eventuale confiscări) (nr. 174, 11 noiembrie 2021)
 
234. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 128g/2021 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 42 alin. (2) din Legea nr. 156 din 14 octombrie 1998 privind sistemul public de pensii (stagiul de cotizare realizat în condiții deosebite de muncă) (nr. 175, 23 noiembrie 2021)
 
235. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 220g/2021 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 79 alin. (1) din Codul penal (aplicarea pedepsei mai blânde decât cea prevăzută de lege [II]) (nr. 181, 25 noiembrie 2021)
 
Acte ale Curţii de Conturi a Republicii Moldova
 
75. Hotărâre cu privire la Raportul auditului asupra rapoartelor financiare ale unității administrativ-teritoriale raionul Cimișlia încheiate la 31 decembrie 2020 (UAT/bugetul de nivelul II) (nr. 62, 8 decembrie 2021)
 
76. Hotărâre cu privire la Raportul auditului conformității asupra procesului bugetar și gestionării patrimoniului public în anul 2020 la unitatea administrativ-teritorială raionul Cimișlia (UAT/bugetul de nivelul II) (nr. 63, 8 decembrie 2021)
 
77. Hotărâre cu privire la Raportul auditului asupra rapoartelor financiare ale Agenției Naționale pentru Cercetare și Dezvoltare încheiate la 31 decembrie 2020 (nr. 64, 8 decembrie 2021)
 
78. Hotărâre cu privire la Raportul auditului conformității finanțării proiectelor de cercetare și inovare pentru anul 2020 (nr. 65, 8 decembrie 2021)
 
79. Hotărâre cu privire la Raportul auditului asupra rapoartelor financiare ale unității administrativ-teritoriale raionul Nisporeni încheiate la 31 decembrie 2020 (UAT/bugetul de nivelul II) (nr. 66, 13 decembrie 2021)
 
80. Hotărâre cu privire la Raportul auditului conformității asupra procesului bugetar și gestionării patrimoniului public în anul 2020 la unitatea administrativ-teritorială raionul Nisporeni (UAT/bugetul de nivelul II) (nr. 67, 13 decembrie 2021)
 
81. Hotărâre cu privire la Raportul auditului performanței atinse în cadrul proiectelor finanțate din fondurile externe gestionate prin intermediul Unității Consolidate pentru Implementarea Programelor Fondului Internațional pentru Dezvoltare Agricolă (nr. 68, 13 decembrie 2021)
 
82. Hotărâre pentru aprobarea Raportului auditului performanței „Autoritățile competente au întreprins suficiente măsuri în vederea asigurării cetățenilor cu vaccinuri și atingerii imunității colective pentru combaterea infecției COVID-19?” (nr. 71, 16 decembrie 2021)
 

PARTEA II

 
Hotărâri ale Guvernului Republicii Moldova
 
759. Hotărâre cu privire la aprobarea Programului de lucrări statistice pentru anul 2022 (nr. 441, 22 decembrie 2021)
 
760. Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la Regulamentul cu privire la modul de stabilire şi plată a indemnizațiilor adresate familiilor cu copii, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1478/2002 (nr. 457, 29 decembrie 2021)
 
761. Hotărâre privind aprobarea cuantumului salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2022 (nr. 458, 29 decembrie 2021)
 
762. Hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României privind recunoașterea reciprocă a diplomelor, certificatelor și titlurilor științifice, semnat la 23 noiembrie 2021 (nr. 459, 29 decembrie 2021)
 
763. Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 972/2010 cu privire la Programul de atragere a remitențelor în economie „PARE 1+1” pentru anii 2010-2021 (nr. 460, 29 decembrie 2021)
 
764. Hotărâre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea articolului 21 din Legea nr. 190/2003 cu privire la veterani (nr. 461, 29 decembrie 2021)
 
765. Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 827/2010 privind organizarea și funcționarea organelor de probațiune (nr. 464, 29 decembrie 2021)
 
766. Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1206/2016 cu privire la Centrul Naţional de Coordonare Integrată a Acțiunilor de Ordine Publică (nr. 465, 29 decembrie 2021)
 
767. Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1232/2016 cu privire la unele aspecte de introducere a produselor petroliere prin frontiera de est (nr. 466, 29 decembrie 2021)
 
768. Hotărâre cu privire la modificarea punctului 21 din Hotărârea Guvernului nr. 960/2017 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 109/2017 privind unele măsuri de control la trecerea frontierei, de control vamal și privind asigurarea regimului fiscal în cadrul controlului comun la unele puncte de trecere a frontierei de stat moldo-ucrainene (nr. 467, 29 decembrie 2021)
 
769. Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 77/2021 cu privire la transmiterea unor bunuri (nr. 469, 29 decembrie 2021)
 
770. Hotărâre cu privire la transmiterea unor bunuri imobile (nr. 470, 29 decembrie 2021)
 
771. Hotărâre cu privire la transmiterea unor bunuri imobile (nr. 471, 29 decembrie 2021)
 
772. Hotărâre cu privire la transmiterea unor bunuri (nr. 472, 29 decembrie 2021)
 
773. Hotărâre cu privire la retragerea din Parlament a unui proiect de lege și abrogarea unei hotărâri de Guvern (nr. 473, 29 decembrie 2021)
 
774. Hotărâre privind retragerea din Parlament a unui proiect de lege și abrogarea unei hotărâri de Guvern (nr. 474, 29 decembrie 2021)
 
775. Hotărâre pentru stabilirea moratoriului temporar privind încadrarea personalului din sectorul bugetar în funcțiile vacante înregistrate (nr. 475, 29 decembrie 2021)
 
776. Hotărâre cu privire la aprobarea Avizului asupra amendamentelor la proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (nr. 476, 29 decembrie 2021)
 
777. Hotărâre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea Regulamentului Parlamentului, adoptat prin Legea nr. 797/1996 (nr. 477, 29 decembrie 2021)
 
778. Hotărâre cu privire la aprobarea Avizului asupra amendamentului la proiectul Codului transportului feroviar (nr. 478, 29 decembrie 2021)
 
779. Hotărâre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege cu privire la modificarea articolului 136 din Codul educației al Republicii Moldova nr. 152/2014 (nr. 479, 29 decembrie 2021)
 
780. Hotărâre privind aprobarea Avizului la proiectul de lege cu privire la acordarea suportului financiar unic pentru pregătirea elevilor din învățământul obligatoriu de noul an școlar (nr. 480, 29 decembrie 2021)
 
781. Hotărâre pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de lege privind fondarea Centrului istoric „Cetatea Soroca” (nr. 481, 29 decembrie 2021)
 
782. Hotărâre cu privire la stabilirea pentru anul 2022 a marjei maxime în cadrul Programului de stat „Prima casă” (nr. 482, 29 decembrie 2021)
 
783. Hotărâre cu privire la modificarea Regulamentului privind condițiile și procedura de acordare a subvențiilor în avans pentru proiectele start-up din Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 507/2018 (nr. 483, 29 decembrie 2021)
 
784. Dispoziţie cu privire la eliberarea din funcţie a domnului Valeriu VLAS (nr. 286-d, 28 decembrie 2021)
 
785. Dispoziţie cu privire la numirea în funcție a domnului Eugeniu MOGOREAN (nr. 287-d, 29 decembrie 2021)
 

PARTEA III

 
Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale al Republicii Moldova
 
1455. Ordin cu privire la aprobarea tarifelor pentru serviciile de navigație aeriană pentru anul 2022 (nr. 185, 22 decembrie 2021)
 
Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova
 
1456. Ordin cu privire la stabilirea comisionului de garantare (nr. 150, 23 decembrie 2021)
 
1457. Ordin privind modificarea şi completarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar şi a Normelor metodologice privind evidenţa contabilă şi raportarea financiară în sistemul bugetar, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor nr.216 din 28 decembrie 2015 (nr. 151, 23 decembrie 2021)
 
1458. Ordin cu privire la modul de achitare şi evidență a plăților la bugetul public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor în anul 2022 (nr. 153, 27 decembrie 2021)
 
1459. Ordin privind modificarea Regulamentului privind modul de anulare a obligațiilor fiscale aflate în evidența serviciilor de colectare a impozitelor și taxelor locale care cad sub incidența art.172 alin.(3) din Codul fiscal, aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor nr.46 din 19 martie 2020 (nr. 154, 27 decembrie 2021)
 
1460. Ordin cu privire la modificarea Ordinului ministrului finanțelor nr.94 din 30 iulie 2020 (nr. 156, 29 decembrie 2021)
 
Acte ale Ministerului Economiei al Republicii Moldova
 
1461. Ordin cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în anexa la Ordinul nr. 66/2010 (nr. 166, 24 decembrie 2021)
 
Acte ale Ministerului Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova
 
1462. Ordin cu privire la aprobarea Listei de verificare pentru controlul de stat în domeniul raporturilor de muncă (nr. 18, 21 decembrie 2021)
 
Acte ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică
 
1463. Hotărâre privind aprobarea bugetului Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică pentru anul 2022 (nr. 570, 24 noiembrie 2021)
 
1464. Hotărâre privind aprobarea prețurilor reglementate pentru furnizarea gazelor naturale de către S.A. „Moldovagaz” în contextul obligației de serviciu public (nr. 666, 24 decembrie 2021)
 
1465. Hotărâre privind prețul la energia electrică produsă și tariful pentru energia termică livrată consumatorilor de către S.A. „Termoelectrica” (nr. 68, 24 decembrie 2021)
 
1466. Hotărâre privind prețul la energia electrică produsă și tariful pentru energia termică livrată consumatorilor de către S.A. „CET-Nord” (nr. 669, 24 decembrie 2021)
 
1467. Hotărâre privind tariful la energia termică și la apa de adaos livrată consumatorilor de către S.A. „Apă-Canal Chișinău” (nr. 670, 24 decembrie 2021)
 
1468. Hotărâre privind tariful pentru energia termică livrată consumatorilor de către Î.M. a „Rețelelor și Centralelor Termice Comrat” (nr. 671, 24 decembrie 2021)
 
1469. Hotărâre privind tariful pentru energia termică livrată consumatorilor de către Î.M. „Servicii Comunale Glodeni” (nr. 672, 24 decembrie 2021)
 
1470. Hotărâre privind tariful pentru energia termică livrată consumatorilor de către Î.M. „Termogaz-Bălți” (nr. 673, 24 decembrie 2021)
 
1471. Hotărâre privind tariful pentru energia termică livrată consumatorilor de către S.A. „Comgaz-Plus” (nr. 674, 24 decembrie 2021)
 
1472. Hotărâre privind prețul pentru energia electrică furnizată de furnizorul central de energie electrică (nr. 675, 24 decembrie 2021)
 
1473. Hotărâre privind aprobarea marjei comerciale specifice la comercializarea cu amănuntul a produselor petroliere principale de tip standard pentru semestrul unu al anului 2022 (nr. 677, 24 decembrie 2021)
 
Acte ale Agenției Naționale pentru Sănătate Publică
 
1474. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a produselor biocide (nr. 203, 13 decembrie 2021)
 
Acte ale Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală
 
1475. Decizie cu privire la desemnarea organizaţiei de gestiune colectivă care să gestioneze drepturile ce cad sub incidenţa licenței extinse și obligatorii (nr. 43/2453, 24 decembrie 2021)
 
Acte ale Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova
 
1476. Decizie cu privire la modul de executare a prevederilor legislației în vigoare și a condițiilor la autorizațiile de retransmisiune (nr. 38/231, 22 octombrie 2021)
 
1477. Decizie cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării unor furnizori de servicii media, urmare a Deciziei CA nr. 26/172 din 15 iulie 2021 și a petițiilor Asociației Patronale a Radiodifuzorilor din Moldova (nr. 39/234, 28 octombrie 2021)
 
1478. Decizie cu privire la modul de executare a prevederilor legislației în vigoare și a condițiilor la autorizațiile de retransmisiune (nr. 39/236, 28 octombrie 2021)
 
1479. Decizie cu privire la examinarea cererii de suspendare a executării Deciziei CA nr. 38/229 din 22 octombrie 2021, depusă de ÎCS „Reforma Art” SRL prin cererea prealabilă inițială nr. 213-3/21-E din 22 octombrie 2021 (nr. 39/237, 28 octombrie 2021)
 
1480. Decizie cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării postului de televiziune „ITV”, urmare a autosesizării unor membri ai Consiliului Audiovizualului (nr. 40/238, 5 noiembrie 2021)
 
1481. Decizie cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării postului de televiziune „TV8”, urmare a sesizării dnei Elizaveta Suvac (nr. 40/239, 5 noiembrie 2021)
 
Acte ale Serviciului Fiscal de Stat
 
1482. Ordin cu privire la modificarea unor ordine (nr. 649, 27 decembrie 2021)
 
Acte ale Serviciului Vamal al Republicii Moldova
 
1483. Ordin cu privire la aprobarea Normelor metodologice privind clasificarea unor mărfuri (nr. 372-O, 15 decembrie 2021)
 
1484. Ordin cu privire la aprobarea Normelor metodologice privind clasificarea unor mărfuri (nr. 373-O, 15 decembrie 2021)
 
1485. Ordin cu privire la aprobarea Normelor metodologice privind clasificarea unor mărfuri (nr. 374-O, 15 decembrie 2021)
 
1486. Ordin cu privire la aprobarea Normelor metodologice privind clasificarea unor mărfuri (nr. 375-O, 15 decembrie 2021)
 

PARTEA IV

 
Anunțuri, comunicate, informații de interes public
 

PARTEA V

 
Avize pierderi de acte
Nr. 325-333 31 decembrie 2021 XXVIII

Selectați data