search
close-white

Legi, hotărâri, decrete, dispoziții, tratate, alte acte oficiale, informații, anunțuri, comunicate

Ediția curentă Monitorul Oficial Nr. 394-400 din 09 decembrie 2022

Monitorul Oficial Nr. 6-16

 

PARTEA I

 
Legi, hotărâri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova
 
8. Decret cu privire la promulgarea Legii pentru modificarea articolului 10 din Legea nr. 173/1994 privind modul de publicare și intrare în vigoare a actelor oficiale (nr. 318-IX, 10 ianuarie 2022)
 
9. Lege pentru modificarea articolului 10 din Legea nr. 173/1994 privind modul de publicare și intrare în vigoare a actelor oficiale (nr. 236, 23 decembrie 2021)
 
10. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea unor acte normative (nr. 320-IX, 11 ianuarie 2022)
 
11. Lege pentru modificarea unor acte normative (nr. 237, 24 decembrie 2021)
 
12. Decret privind conferirea „Ordinului de Onoare” doamnei Oana SERAFIM (nr. 319-IX, 10 ianuarie 2022)
 

PARTEA II

 
Hotărâri ale Guvernului Republicii Moldova
 
2. Hotărâre cu privire la rechemarea domnului Lilian DARII din funcţia de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Regatul Belgiei și, prin cumul, în Marele Ducat de Luxemburg (nr. 1, 12 ianuarie 2022)
 
3. Hotărâre cu privire la numirea domnului Lilian DARII în funcţia de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Federaţia Rusă (nr. 2, 12 ianuarie 2022)
 
4. Hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (nr. 3, 12 ianuarie 2022)
 
5. Hotărâre pentru aprobarea proiectului de lege privind modificarea Codului contravențional al Republicii Moldova nr. 218/2008 (nr. 4, 12 ianuarie 2022)
 
6. Hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Deciziei nr. 2/2021 a Comitetului Mixt instituit prin Acordul privind spațiul aerian comun dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană și statele sale membre, semnat la 26 iunie 2012 (nr. 5, 12 ianuarie 2022)
 
7. Hotărâre cu privire la acordarea Bursei de excelență a Guvernului şi a Bursei pe domenii științifice pentru studenţii doctoranzi pe anul 2022 (nr. 6, 12 ianuarie 2022)
 
8. Hotărâre cu privire la modificarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Național al Monumentelor Istorice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 73/2014 (nr. 7, 12 ianuarie 2022)
 
9. Hotărâre privind modul şi condiţiile de acordare a permisiunii de folosire a denumirii oficiale sau istorice a statului în marcă/desen sau model industrial (nr. 8, 12 ianuarie 2022)
 
10. Hotărâre privind aprobarea bugetului Instituției Publice Consiliul de supraveghere publică a auditului pentru anul 2022 (nr. 9, 12 ianuarie 2022)
 
11. Hotărâre cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului (nr. 10, 12 ianuarie 2022)
 
12. Hotărâre pentru transmiterea unor bunuri imobile și modificarea Hotărârii Guvernului nr. 945/2007 cu privire la măsurile de realizare a Legii nr. 121/2007 privind administrarea și deetatizarea proprietății publice (nr. 13, 12 ianuarie 2022)
 
13. Hotărâre cu privire la acordul trecerii unor bunuri din domeniul public în domeniul privat al unităților administrativ-teritoriale (nr. 14, 12 ianuarie 2022)
 
14. Hotărâre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (nr. 15, 12 ianuarie 2022)
 
15. Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 65/2019 cu privire la Consiliul național pentru drepturile omului (nr. 16, 12 ianuarie 2022)
 
16. Hotărâre cu privire la achitarea din bugetul de stat pentru anul 2022 a cotelor de membru şi a datoriilor Republicii Moldova faţă de organizațiile internaţionale şi regionale (nr. 17, 12 ianuarie 2022)
 
17. Hotărâre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea articolului VI1 din Legea nr. 69/2020 cu privire la instituirea unor măsuri pe perioada stării de urgență în sănătate publică și modificarea unor acte normative (nr. 19, 12 ianuarie 2022)
 
18. Hotărâre cu privire la aprobarea Metodologiei de calculare a tarifelor la serviciile prestate de Instituția Publică „Mold-Didactica” și a Nomenclatorului serviciilor prestate și tarifelor la acestea (nr. 20, 12 ianuarie 2022)
 
19. Hotărâre privind inițierea negocierilor și aprobarea semnării Memorandumului de înțelegere dintre Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova și Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare cu privire la faza I a Proiectului „Creăm valoare pentru alții: instituțiile de învățământ profesional tehnic oferă competențe profesionale relevante (CREATIVO)” (nr. 21, 12 ianuarie 2022)
 
20. Hotărâre pentru modificarea anexelor nr. 10 și nr. 2212 la Hotărârea Guvernului nr. 351/2005 cu privire la aprobarea listelor bunurilor imobile proprietate publică a statului și la transmiterea unor bunuri imobile (nr. 22, 12 ianuarie 2022)
 
21. Hotărâre cu privire la aprobarea Documentului unic de program pentru anii 2022-2024 (nr. 23, 12 ianuarie 2022)
 
22. Dispoziţie сu privire la numirea în funcţie a domnului Vladimir ARACHELOV (nr. 1-d, 12 ianuarie 2022)
 
23. Dispoziţie сu privire la eliberarea din funcţie a domnului Mihail HARABAGIU (nr. 2-d, 12 ianuarie 2022)
 
24. Dispoziţie сu privire la eliberarea din funcţie a domnului Alexandru OPREA (nr. 3-d, 12 ianuarie 2022)
 
25. Dispoziţie cu privire la numirea în funcție a domnului Alexandru OPREA (nr. 4-d, 12 ianuarie 2022)
 
26. Dispoziţie сu privire la numirea în funcţie a domnului Viorel CERNĂUȚEANU (nr. 5-d, 12 ianuarie 2022)
 
27. Dispoziţie сu privire la numirea în funcţie a doamnei Daniela MISAIL-NICHITIN (nr. 6-d, 12 ianuarie 2022)
 
28. Dispoziţie сu privire la numirea în funcție a domnului Afanasi TARLEV (nr. 7-d, 12 ianuarie 2022)
 
29. Dispoziţie сu privire la numirea în funcţie a doamnei Tatiana SAVVA (nr. 8-d, 12 ianuarie 2022)
 
30. Dispoziţie cu privire la instituirea Grupului național de lucru pentru coordonarea implementării Programelor de cooperare transfrontalieră și transnațională finanțate de Uniunea Europeană (nr. 9-d, 12 ianuarie 2022)
 

PARTEA III

 
Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova
 
20. Ordin privind modificarea Ordinului nr. 38 din 17.02.2017 cu privire la aprobarea formularelor Rapoartelor privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat și Normelor metodologice privind modul de întocmire a acestora (nr. 160, 30 decembrie 2021)
 
21. Ordin privind modificarea și completarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar și a Normelor metodologice privind evidența contabilă și raportarea financiară în sistemul bugetar, aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor nr.216 din 28 decembrie 2015 (nr. 161, 30 decembrie 2021)
 
22. Ordin cu privire la modificarea Ordinului ministrului finanțelor nr. 29/2019 privind aprobarea Instrucțiunii cu privire la plasarea, tranzacționarea și răscumpărarea Obligațiunilor de stat cu dobândă flotantă și a Instrucțiunii cu privire la plasarea, tranzacționarea și răscumpărarea Obligațiunilor de stat cu dobândă fixă (nr. 2, 6 ianuarie 2022)
 
Acte ale Ministerului Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova
 
23. Ordin cu privire la aprobarea Clasificatorului Ocupaţiilor din Republica Moldova (nr. 11, 12 noiembrie 2021)
 
24. Ordin cu privire la aprobarea standardului ocupațional „Îngrijitor/îngrijitoare de copii (bonă)” (nr. 1, 5 ianuarie 2022)
 
Acte ale Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru a Republicii Moldova
 
25. Ordin cu privire la modificarea Instrucţiunii cu privire la înregistrarea bunurilor imobile şi a drepturilor asupra lor (nr. 8, 17 februarie 2021)
 
Acte ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică
 
26. Hotărâre pentru modificarea Clauzelor obligatorii ale contractului pentru achiziționarea energiei electrice produse din surse regenerabile, aprobate prin Hotărârea Consiliului de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică nr. 252/2019 din 5 iulie 2019 (nr. 657, 21 decembrie 2021)
 
Acte ale Comisiei Naționale de Heraldică
 
27. Decizie cu privire la înregistrarea unor simboluri corporative ale Centrului republican de instruire (cu statut de direcție) al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență al Ministerului Afacerilor Interne în Armorialul General al Republicii Moldova (nr. 76-VI.01, 14 decembrie 2021)
 
28. Decizie cu privire la înregistrarea unor simboluri corporative ale Direcției generale intervenții a Inspectoratului General pentru Situații de Urgență al Ministerului Afacerilor Interne (nr. 77-VI.01, 27 decembrie 2021)
 
Acte ale Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova
 
29. Decizie cu privire la examinarea și avizarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (nr. 42/243, 20 decembrie 2021)
 
30. Decizie cu privire la examinarea cererii „HONESTAS” SRL pentru postul de televiziune „Axial TV” (nr. 43/247, 23 decembrie 2021)
 
31. Decizie cu privire la examinarea cererii prealabile a „BRAVOS-CONECT” SRL (nr. 43/253, 23 decembrie 2021)
 
32. Decizie cu privire la examinarea și avizarea proiectului de hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de lege privind dreptul de autor și drepturile conexe (nr. 43/254, 23 decembrie 2021)
 
33. Decizie cu privire la statele de personal (nr. 43/255, 23 decembrie 2021)
 
Acte ale Consiliului Concurenţei
 
34. Decizie (nr. ASO-73, 21 decembrie 2021)
 
Acte ale Serviciului Fiscal de Stat
 
35. Ordin cu privire la modificarea Ordinului Directorului SFS nr. 665 din 12.12.2018 cu privire la aprobarea Regulamentului privind funcționarea posturilor fiscale (nr. 661, 31 decembrie 2021)
 
Acte ale Serviciului Vamal al Republicii Moldova
 
36. Ordin cu privire la modificarea anexei nr.11 la Ordinul Serviciului Vamal nr.346-O/2009 „Referitor la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu” (nr. 388-O, 30 decembrie 2021)
 

PARTEA IV

 
Anunțuri, comunicate, informații de interes public
 

PARTEA V

 
Avize pierderi de acte
Nr. 6-16 14 ianuarie 2022 XXIX

Selectați data