search
close-white

Legi, hotărâri, decrete, dispoziții, tratate, alte acte oficiale, informații, anunțuri, comunicate

Ediția curentă Monitorul Oficial Nr. 187-193 din 24 iunie 2022

Monitorul Oficial Nr. 129-133

 

PARTEA I

 
Legi, hotărâri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova
 
228. Decret pentru promulgarea Legii privind activitatea de asigurare sau de reasigurare (nr. 447-IX, 27 aprilie 2022)
 
229. Lege privind activitatea de asigurare sau de reasigurare (nr. 92, 7 aprilie 2022)
 
230. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea unor acte normative (nr. 448-IX, 27 aprilie 2022)
 
231. Lege pentru modificarea unor acte normative (nr. 93, 7 aprilie 2022)
 
232. Decret cu privire la promulgarea Legii pentru abrogarea capitolului XIII1 din Codul de procedură civilă al Republicii Moldova nr. 225/2003 (nr. 442-IX, 26 aprilie 2022)
 
233. Lege pentru abrogarea capitolului XIII1 din Codul de procedură civilă al Republicii Moldova nr. 225/2003 (nr. 97, 14 aprilie 2022)
 
234. Decret cu privire la promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre Republica Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare în vederea realizării proiectului „Sistemul termoenergetic al municipiului Bălți (S.A. „CET-Nord”)” faza II (nr. 434-IX, 20 aprilie 2022)
 
235. Lege pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre Republica Moldova şi Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare în vederea realizării proiectului „Sistemul termoenergetic al municipiului Bălți (S.A. „CET-Nord”)”, faza II (nr. 99, 14 aprilie 2022)
 
236. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea anexei nr. 2 la Legea nr. 149/2006 privind fondul piscicol, pescuitul și piscicultura (nr. 443-IX, 26 aprilie 2022)
 
237. Lege pentru modificarea anexei nr. 2 la Legea nr. 149/2006 privind fondul piscicol, pescuitul şi piscicultura (nr. 101, 14 aprilie 2022)
 
238. Decret cu privire la promulgarea Legii privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru pagube produse de vehicule (nr. 449-IX, 27 aprilie 2022)
 
239. Lege privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru pagube produse de vehicule (nr. 106, 21 aprilie 2022)
 
240. Hotărâre pentru modificarea unor hotărâri ale Parlamentului (nr. 100, 14 aprilie 2022)
 
241. Hotărâre privind încuviințarea ridicării imunității parlamentare a deputatului în Parlament Radu MUDREAC (nr. 104, 21 aprilie 2022)
 
242. Hotărâre privind prelungirea stării de urgență (nr. 105, 21 aprilie 2022)
 
243. Decret privind constituirea Comisiei naționale pentru integrare europeană (nr. 441-IX, 22 aprilie 2022)
 
244. Decret privind acordarea gradului militar de general de brigadă domnului Eduard OHLADCIUC (nr. 444-IX, 26 aprilie 2022)
 
245. Decret privind conferirea Ordinului „Bogdan Întemeietorul” Marelui Stat Major al Armatei Naționale (nr. 445-IX, 27 aprilie 2022)
 
246. Decret privind conferirea de distincții de stat (nr. 446-IX, 27 aprilie 2022)
 
Acte ale Curţii Constituţionale a Republicii Moldova
 
66. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 31g/2021 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 4 alin. (1) lit. b) și alin. (2) lit. b) din Legea fondului de susținere a populației nr. 827 din 18 februarie 2000 (instituirea taxei aeroportuare) (nr. 43, 31 martie 2022)
 
67. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 289g/2021 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 70 alin. (7) pct. 3) din Codul de procedură penală (confirmarea împuternicirilor apărătorului) (nr. 44, 12 aprilie 2022)
 

PARTEA II

 
Hotărâri ale Guvernului Republicii Moldova
 
327. Hotărâre pentru aprobarea Programului de creare și dezvoltare a Mecanismului național de referire pentru protecția și asistența victimelor infracțiunilor pe anii 2022-2026 și a Planului de acțiuni pentru anii 2022-2024 privind implementarea acestuia (nr. 182, 23 martie 2022)
 
328. Hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de lege a zootehniei (nr. 274, 27 aprilie 2022)
 
329. Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind modul de repartizare a mijloacelor Fondului național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural pentru compensarea parțială a accizelor la motorina utilizată de producătorii agricoli în anul 2022 (nr. 275, 27 aprilie 2022)
 
330. Hotărâre cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului (nr. 276, 27 aprilie 2022)
 
331. Hotărâre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 278, 27 aprilie 2022)
 
332. Hotărâre cu privire la edificarea în orașul Călărași a busturilor domnitorilor Dimitrie Cantemir, Alexandru cel Bun, Petru Rareș și ale scriitorilor Ion Creangă, Alexei Mateevici și Adrian Păunescu (nr. 280, 27 aprilie 2022)
 
333 Hotărâre privind înființarea bustului Domnitorului Ștefan cel Mare și Sfânt în satul Sălcuța, raionul Căușeni (nr. 281, 27 aprilie 2022)
 
334. Hotărâre cu privire la lichidarea Registrului de evidență al operatorilor de date cu caracter personal și abrogarea unor hotărâri ale Guvernului (nr. 282, 27 aprilie 2022)
 
335. Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 472/2008 cu privire la aprobarea componenței Comitetului național pentru combaterea traficului de ființe umane și a Regulamentului Comitetului național (nr. 283, 27 aprilie 2022)
 
336. Hotărâre cu privire la inițierea negocierilor și aprobarea semnării Amendamentului nr. 1, prin schimb de scrisori, la Acordul de finanțare dintre Guvernul Republicii Moldova, Uniunea Europeană și Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice al României privind Programul Operațional Comun România – Republica Moldova 2014-2020 pentru Programul de Cooperare Transfrontalieră al Instrumentului European de Vecinătate (ENI) pentru anii 2014-2020, semnat la Chișinău la 12 decembrie 2016 (nr. 284, 27 aprilie 2022)
 
337. Hotărâre cu privire la inițierea negocierilor și aprobarea semnării Amendamentului nr. 1, prin schimb de scrisori, la Acordul de finanțare dintre Guvernul Republicii Moldova, Uniunea Europeană și Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice al României privind Programul Operațional Comun Bazinul Mării Negre 2014-2020 pentru Programul de Cooperare Transfrontalieră al Instrumentului European de Vecinătate (ENI) pentru anii 2014-2020, semnat la Chișinău la 12 decembrie 2016 (nr. 285, 27 aprilie 2022)
 
338. Hotărâre pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 768/2011 cu privire la aprobarea Programului național strategic în domeniul securității demografice a Republicii Moldova (2011-2025) (nr. 286, 27 aprilie 2022)
 
339. Hotărâre cu privire la rezultatele încorporării în serviciul militar în octombrie 2021-ianuarie 2022 şi încorporarea în serviciul militar în aprilie-iulie 2022 (nr. 287, 27 aprilie 2022)
 
340. Hotărâre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Macedonia de Nord privind schimbul și protecția reciprocă a informațiilor clasificate (nr. 288, 27 aprilie 2022)
 
341. Hotărâre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 212/2004 privind regimul stării de urgență, de asediu și de război (nr. 289, 27 aprilie 2022)
 
342. Hotărâre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 221/2007 privind activitatea sanitară veterinară (nr. 290, 27 aprilie 2022)
 
343. Hotărâre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (nr. 291, 27 aprilie 2022)
 
344. Hotărâre privind aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (nr. 292, 27 aprilie 2022)
 

PARTEA III

 
Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale al Republicii Moldova
 
478. Ordin cu privire la aprobarea Chestionarului de evaluare tehnică a accesibilității infrastructurii pentru persoane cu dizabilităţi (nr. 64, 18 aprilie 2022)
 
479. Raport referitor la implementarea Programului privind repartizarea mijloacelor fondului rutier pentru drumurile publice naționale pe anul 2021.
 
Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova
 
480. Ordin cu privire la modificarea Ordinului ministrului finanțelor nr.135/2017 și a dărilor de seamă pentru rezidenții parcurilor pentru tehnologia informației (nr. 51, 18 aprilie 2022)
 
Acte ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică
 
481. Hotărâre cu privire la aprobarea tarifelor pentru serviciile auxiliare prestate consumatorilor de către S.A.„Servicii Comunale Florești” (nr. 203, 20 aprilie 2022)
 
482. Hotărâre cu privire la Raportul situațiilor financiare și Raportul auditorului independent referitor la situațiile financiare ale Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică pentru anul 2021 (nr. 231, 20 aprilie 2022)
 
Acte ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei
 
483. Hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru serviciile poştale din sfera serviciului poştal universal furnizate de Î.S.„Poșta Moldovei” (nr. 32, 22 aprilie 2022)
 
Acte ale Autorităţii Aeronautice Civile
 
484. Ordin cu privire la aprobarea amendamentului nr.01 la Cerințele tehnice referitoare la operațiunile aeriene (CT-OPS) Anexa III -Manuale, jurnale și înregistrări (subpartea MLR, SEC, FC, CC, TC, FTL) și Anexa V – Aprobări specific (partea SPA) (nr. 22/GEN, 18 aprilie 2022)
 
485. Ordin cu privire la aprobarea amendamentului nr.01 la Mijloacele de punere în conformitate și la materialele de îndrumare la Regulamentul privind procedurile administrative referitoare la operațiunile aeriene și la Cerințele tehnice referitoare la operațiunile aeriene Partea ORO (prevederi specifice operatorilor aerieni) (AMC&GM-OPSORO) (nr. 23/GEN, 18 aprilie 2022)
 
486. Ordin cu privire la aprobarea ediției nr.02 a Procedurilor și Instrucțiunilor Aeronautice Civile privind calificările de tip, calificarea de instructor și calificarea de examinator a membrilor echipajelor de cabină (PIAC-CC) (nr. 24/GEN, 18 aprilie 2022)
 
Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare
 
487. Extras din Hotărârea CNPF nr. 14/8 din 19 aprilie 2022 cu privire la cererile BAR „TOP ASIG” SRL.
 
488. Hotărâre privind modificarea Hotărârii CNPF nr. 4/22/2022 (nr. 14/9, 19 aprilie 2022)
 
489. Hotărâre privind prelungirea termenului contractului cu administratorul, redactorul-șef al Instituției Publice Buletinul Informativ al Comisiei Naționale a Pieței Financiare „Capital Market” (nr. 14/12, 19 aprilie 2022)
 
490. Hotărâre cu privire la înregistrarea în Registrul emitenților de valori mobiliare a valorilor mobiliare conform dării de seamă privind rezultatele emisiunii de obligațiuni ale Primăriei mun. Chișinău (nr. 14/16, 19 aprilie 2022)
 
491. Hotărâre cu privire la înregistrări în Registrul emitenților de valori mobiliare aferente Societății pe acțiuni „VIORICA-COSMETIC” (nr. 14/17, 19 aprilie 2022)
 
492. Hotărâre cu privire la radierea valorilor mobiliare din Registrul emitenților de valori mobiliare emise de unele societăți pe acțiuni (nr. 14/18, 19 aprilie 2022)
 
493. Hotărâre cu privire la plata contribuției anuale în Fondul de compensare a investitorilor (nr. 14/19, 19 aprilie 2022)
 
494. Hotărâre referitor la aprobarea Ghidului practic privind emisiunea și tranzacționarea obligațiunilor corporative (nr. 14/21, 19 aprilie 2022)
 
Acte ale Comisiei Electorale Centrale
 
495. Hotărâre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale sătești Hagimus nr. 10/15, raionul Căușeni (nr. 422, 18 aprilie 2022)
 
496. Hotărâre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale sătești Moara de Piatră nr. 14/15, raionul Drochia (nr. 423, 18 aprilie 2022)
 
497. Hotărâre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale sătești Glinjeni nr. 17/11, raionul Fălești (nr. 424, 18 aprilie 2022)
 
498. Hotărâre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale comunale Bobeica nr. 20/3, raionul Hîncești (nr. 425, 18 aprilie 2022)
 
499. Hotărâre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale comunale Ghetlova nr. 25/13, raionul Orhei (nr. 426, 18 aprilie 2022)
 
500. Hotărâre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale comunale Horodiște nr. 26/9, raionul Rezina (nr. 427, 18 aprilie 2022)
 
501. Hotărâre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale sătești Zăicani nr. 27/28, raionul Rîșcani (nr. 428, 18 aprilie 2022)
 
502. Hotărâre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale sătești Zastînca nr. 29/35, raionul Soroca (nr. 429, 18 aprilie 2022)
 
503. Hotărâre cu privire la degrevarea de atribuțiile de la locul de muncă permanent și convocarea unor membri ai consiliilor electorale de circumscripție de nivelul întâi și aprobarea statelor de personal ale aparatelor acestora pentru organizarea și desfășurarea alegerilor locale noi din 29 mai 2022 (nr. 437, 21 aprilie 2022)
 
504. Hotărâre cu privire la notificarea domnului Sturza Alexandru, primar al satului Mihailovca, raionul Cimișlia (nr. 438, 21 aprilie 2022)
 
505. Hotărâre pentru modificarea punctului 2 din hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 430 din 18 aprilie 2022 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale comunale Lozova nr. 30/11, raionul Strășeni” (nr. 439, 21 aprilie 2022)
 
506. Hotărâre pentru modificarea punctului 2 din hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 424 din 18 aprilie 2022 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale sătești Glinjeni nr. 17/11, raionul Fălești” (nr. 440, 21 aprilie 2022)
 
Acte ale Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova
 
507. Decizie cu privire la monitorizarea furnizorilor de servicii media aflați în jurisdicția Republicii Moldova referitor la respectarea prevederilor art. 4 alin. (3) și (7) din Codul serviciilor media audiovizuale (nr. 102, 30 martie 2022)
 
508. Decizie cu privire la examinarea și avizarea proiectului Regulamentului privind reflectarea campaniei electorale la alegerile locale noi din 29 mai 2022 în mijloacele de informare în masă din Republica Moldova (nr. 103, 4 aprilie 2022)
 
509. Decizie cu privire la examinarea demersului Cancelariei de Stat a Republicii Moldova de mediatizare a unui spot video (nr. 104, 4 aprilie 2022)
 
510. Decizie cu privire la examinarea cererii de suspendare a executării Deciziei CA nr. 101 din 30 martie 2022, depusă de „Radio Hit” SRL (nr. 105, 4 aprilie 2022)
 
Acte ale Băncii Naţionale a Moldovei
 
511. Hotărâre pentru modificarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei (nr. 65, 7 aprilie 2022)
 

PARTEA IV

 
Anunțuri, comunicate, informații de interes public
 

PARTEA V

 
Avize pierderi de acte
Nr. 129-133 29 aprilie 2022 XXIX

Selectați data