search
close-white

Legi, hotărâri, decrete, dispoziții, tratate, alte acte oficiale, informații, anunțuri, comunicate

Ediția curentă Monitorul Oficial Nr. 308-313 din 07 octombrie 2022

Monitorul Oficial Nr. 170-176

 

PARTEA I

 
Legi, hotărâri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova
 
316. Decret pentru promulgarea Legii privind identificarea electronică și serviciile de încredere (nr. 493-IX, 6 iunie 2022)
 
317. Lege privind identificarea electronică și serviciile de încredere (nr. 124, 19 mai 2022)
 
318. Decret cu privire la promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Polone în sumă de 20 de milioane de euro (nr. 498-IX, 7 iunie 2022)
 
319. Lege pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Polone în sumă de 20 de milioane de euro (nr. 134, 26 mai 2022)
 
320. Decret cu privire la promulgarea Legii pentru modificarea articolului 27 din Legea nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar (nr. 491-IX, 2 iunie 2022)
 
321. Lege pentru modificarea articolului 27 din Legea nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar (nr. 135, 26 mai 2022)
 
322. Decret cu privire la promulgarea Legii pentru modificarea articolului 14 din Legea nr. 74/2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale (nr. 496-IX, 6 iunie 2022)
 
323. Lege pentru modificarea articolului 14 din Legea nr. 74/2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale (nr. 136, 26 mai 2022)
 
324. Decret cu privire la promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 283/2003 privind activitatea particulară de detectiv și de pază (nr. 494-IX, 6 iunie 2022)
 
325. Lege pentru modificarea Legii nr. 283/2003 privind activitatea particulară de detectiv și de pază (nr. 137, 26 mai 2022)
 
326. Hotărâre cu privire la Raportul general al Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității privind situația în domeniul prevenirii și combaterii discriminării în Republica Moldova în anul 2021 (nr. 140, 26 mai 2022)
 
327. Hotărâre privind eliberarea din funcția de director al Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova (nr. 141, 2 iunie 2022)
 
328. Hotărâre privind numirea în funcție a directorului Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova (nr. 142, 2 iunie 2022)
 
329. Hotărâre privind constituirea Comisiei speciale de examinare a procesului decizional privind controlul inflației și politica monetară pe parcursul ultimelor 18 luni (nr. 147, 2 iunie 2022)
 
330. Hotărâre privind constituirea Comisiei speciale pentru examinarea eficienței aplicării reglementărilor din sectorul produselor petroliere (nr. 148, 2 iunie 2022)
 
331. Decret pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană privind transportul rutier de mărfuri (nr. 492-IX, 2 iunie 2022)
 
332. Decret privind eliberarea domnului Sergiu PLEȘCA din funcția de judecător la Judecătoria Căușeni (nr. 495-IX, 6 iunie 2022)
 
333. Decret privind acordarea cetățeniei Republicii Moldova (nr. 497-IX, 7 iunie 2022)
 
Acte ale Curţii Constituţionale a Republicii Moldova
 
90. Hotărâre privind excepția de neconstituționalitate a articolului 24 alin. (1) din Legea nr. 156 din 14 octombrie 1998 privind sistemul public de pensii (condițiile de acordare a pensiei de urmaș) (sesizările nr. 158g/2021 și nr. 179g/2021) (nr. 11, 26 mai 2022)
 
91. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 287g/2021 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 190 din Codul penal, în redactarea Legii nr. 179 din 26 iulie 2018 pentru modificarea unor acte legislative (procedura de adoptare a noilor modificări la infracțiunea de escrocherie și retroactivitatea lor) (nr. 66, 17 mai 2022)
 
92. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 157g/2021 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 20 literele d3) și z6) din Codul fiscal (nr. 67, 17 mai 2022)
 
93. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 216g/2021 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 22 în ansamblul său, precum și a unor prevederi de la articolul 22 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 75 din 30 aprilie 2015 cu privire la locuințe și a articolului 581 din Codul civil (evacuarea din locuința de serviciu) (nr. 68, 19 mai 2022)
 
94. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 6g/2022 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 399 alin. (2) din Codul contravențional (competența agentului constatator de a constata contravenții a căror constatare, soluționare și sancționare țin de competența altor organe) (nr. 69, 19 mai 2022)
 
95. Decizie de inadmisibilitate a sesizărilor nr. 103a/2021 și nr. 117a/2021 privind controlul constituționalității unor prevederi din articolele 11 alin. (1) lit. c), 12 alin. (11) din Legea cetățeniei Republicii Moldova nr. 1024 din 2 iunie 2000 și din articolul I punctul 10 din Legea nr. 132 din 21 decembrie 2017 pentru modificarea şi completarea Legii cetățeniei Republicii Moldova nr. 1024/2000 (condițiile dobândirii cetățeniei prin naștere, prin recunoaștere și temeiurile refuzului de acordare a cetățeniei) (nr. 70, 26 mai 2022)
 
96. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 58g/2022 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 188 alin. (7) din Codul de procedură penală (înlocuirea măsurii preventive în cazul nerespectării restricțiilor stabilite de către judecător) (nr. 71, 26 mai 2022)
 
Acte ale Curţii de Conturi a Republicii Moldova
 
15. Hotărâre cu privire la Raportul auditului asupra rapoartelor financiare consolidate ale Ministerului Justiției încheiate la 31 decembrie 2021 (nr. 18, 25 mai 2022)
 
16. Hotărâre cu privire la Raportul auditului performanței Proiectului „Construcția penitenciarului din Chișinău” (nr. 19, 25 mai 2022)
 

PARTEA II

 
Hotărâri ale Guvernului Republicii Moldova
 
426. Hotărâre cu privire la aprobarea Programului „START pentru TINERI: o afacere durabilă la tine acasă” (nr. 348, 1 iunie 2022)
 
427. Hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 172/2014 privind aprobarea Nomenclaturii combinate a mărfurilor (nr. 364, 8 iunie 2022)
 
428. Hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 150/2020 pentru aderarea Republicii Moldova la Convenția privind transporturile internaționale feroviare (COTIF) (nr. 365, 8 iunie 2022)
 
429. Hotărâre pentru modificarea anexelor nr. 1 și nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 838/2008 privind instituirea Comitetului interministerial pentru planificarea strategică (nr. 366, 8 iunie 2022)
 
430. Hotărâre privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1413/2003 cu privire la alocațiile de stat pentru merite deosebite față de stat (nr. 367, 8 iunie 2022)
 
431. Hotărâre pentru modificarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire și plată a compensației pentru serviciile de transport, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1413/2016 (nr. 368, 8 iunie 2022)
 
432. Hotărâre pentru modificarea Regulamentului privind expertiza tehnică în construcții, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 936/2006 (nr. 371, 8 iunie 2022)
 
433. Hotărâre cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului (nr. 372, 8 iunie 2022)
 
434. Hotărâre cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului (nr. 373, 8 iunie 2022)
 
435. Hotărâre cu privire la transmiterea unor bunuri (nr. 374, 8 iunie 2022)
 
436. Hotărâre cu privire la transmiterea unor bunuri imobile și modificarea unor hotărâri ale Guvernului (nr. 375, 8 iunie 2022)
 
437. Hotărâre privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 242/2010 cu privire la taxele consulare (nr. 376, 8 iunie 2022)
 
438. Hotărâre privind aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 330/1999 cu privire la cultura fizică și sport (nr. 377, 8 iunie 2022)
 
439. Hotărâre privind aprobarea Avizului asupra proiectului de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului nr. 533/1995 cu privire la drepturile cetățenilor Republicii Moldova decorați cu distincții de stat ale fostei U.R.S.S. (nr. 378, 8 iunie 2022)
 
440. Hotărâre privind aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru introducerea modificărilor în Legea nr. 3/2016 cu privire la Procuratură (nr. 379, 8 iunie 2022)
 
441. Hotărâre pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de lege privind compensarea tarifelor la energia electrică utilizată de consumatorii casnici (nr. 380, 8 iunie 2022)
 
442. Hotărâre pentru modificarea punctului 6 din Hotărârea Guvernului nr. 621/1995 cu privire la Acordul de concesiune dintre Guvernul Republicii Moldova și Compania de explorare a resurselor „Redeco” LTD din S.U.A. (nr. 381, 8 iunie 2022)
 
443. Dispoziţie cu privire la conferirea gradului de calificare (nr. 71-d, 6 iunie 2022)
 
444. Dispoziţie cu privire la conferirea gradului de calificare (nr. 72-d, 6 iunie 2022)
 
445. Dispoziţie cu privire la aprobarea componenţei nominale a delegaţiei Republicii Moldova în legătură cu participarea doamnei Natalia Gavriliţa, Prim-ministru, la Summitul șefilor de stat și guverne ai statelor participante la Procesul de Cooperare în Europa de Sud-Est (SEECP) (or. Salonic, Republica Elenă, 10-11 iunie 2022) (nr. 73-d, 7 iunie 2022)
 
446. Dispoziţie cu privire la aprobarea componenţei nominale a delegaţiei Republicii Moldova în legătură cu vizita oficială a doamnei Natalia Gavriliţa, Prim-ministru, în orașul Doha, Statul Qatar (11-13 iunie 2022) (nr. 74-d, 7 iunie 2022)
 
447. Dispoziţie cu privire la instituirea Comitetului de supraveghere a Proiectului de susținere a Programului în sectorul drumurilor și a proiectelor din sectorul feroviar (nr. 75-d, 7 iunie 2022)
 
448. Dispoziţie cu privire la numirea în funcţie a domnului Dumitru OBADĂ (nr. 76-d, 8 iunie 2022)
 

PARTEA III

 
Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale al Republicii Moldova
 
662. Ordin cu privire la instituirea restricțiilor temporare la modificarea programelor de transport rutier interraional/internațional și listelor operatorilor de transport antrenați la deservirea rutelor/curselor incluse în programele menționate (nr. 89, 30 mai 2022)
 
Acte ale Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova
 
663. Ordin cu privire la intrarea în vigoare a unor tratate internaționale (nr. 126-T-03, 31 mai 2022)
 
664. Ordin cu privire la situaţia din Sudanul de Sud şi reînnoirea măsurilor restrictive aplicate acestui stat, prin rezoluţia Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite S/RES/2633 (2022) din 26 mai 2022 (nr. 129-S-2, 1 iunie 2022)
 
Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova
 
665. Ordin cu privire la modificarea formei Registrului de evidenţă a mărfurilor supuse accizelor ce se expediază (se transportă) din antrepozitul fiscal şi a modului de completare a acestuia (nr. 62, 25 mai 2022)
 
666. Ordin cu privire la modificarea Ordinului Ministerului Finanţelor nr.118/2017 cu privire la aprobarea formularului tipizat de document primar cu regim special „Factura fiscală” şi a Instrucţiunii privind completarea acestuia (nr. 66, 1 iunie 2022)
 
Acte ale Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare al Republicii Moldova
 
667. Ordin cu privire la aprobarea normelor de însămânțare recomandabile per ha la unele culturi leguminoase pentru boabe (nr. 98, 2 iunie 2022)
 
Acte ale Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova
 
668. Ordin cu privire la modificarea Statutului Întreprinderii de Stat „Servicii Pază” a Ministerului Afacerilor Interne, aprobat prin Ordinul MAI nr. 76/2020 (nr. 208, 10 mai 2022)
 
Acte ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică
 
669. Hotărâre privind aprobarea prețurilor reglementate pentru furnizarea gazelor naturale de către S.A. „Moldovagaz” în contextul obligației de serviciu public (nr. 294, 31 mai 2022)
 
670. Hotărâre privind modificarea cuantumului plăților regulatorii stabilite prin Hotărârea ANRE nr. 570 din 24 noiembrie 2021 (nr. 324, 3 iunie 2022)
 
671. Hotărâre privind tarifele pentru serviciul de distribuție a energiei electrice prestat de către Î.C.S. „Premier Energy Distribution” S.A. (nr. 325, 8 iunie 2022)
 
672. Hotărâre privind prețurile reglementate de furnizare a energiei electrice de către Î.C.S. „Premier Energy” S.R.L. (nr. 326, 8 iunie 2022)
 
673. Hotărâre privind prețurile reglementate de furnizare a energiei electrice de către S.A. „Furnizarea Energiei Electrice Nord” (nr. 327, 8 iunie 2022)
 
Acte ale Autorității Aeronautice Civile a Republicii Moldova
 
674. Ordin cu privire la aprobarea cerințelor tehnice privind Grupul mixt de coordonare a operațiunilor de căutaresalvare (CT-GMCOCS) (nr. 27/GEN, 3 mai 2022)
 
Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare
 
675. Hotărâre cu privire la înregistrări în Registrul emitenților de valori mobiliare aferente Societății pe acțiuni „DACIA-LV” (nr. 25/3, 7 iunie 2022)
 
676. Hotărâre cu privire la înregistrări în Registrul emitenților de valori mobiliare aferente Societății pe acțiuni „FERARU-S” (nr. 25/4, 7 iunie 2022)
 
677. Hotărâre cu privire la înregistrări în Registrul emitenților de valori mobiliare aferente Societății pe acțiuni „MERCURIU K” (nr. 25/5, 7 iunie 2022)
 
Acte ale Comisiei Naționale de Heraldică
 
678. Decizie cu privire la înregistrarea unor însemne corporative ale Detașamentului cu Destinație Specială „Pantera” al Administrației Naționale a Penitenciarelor a Ministerului Justiției în Armorialul General al Republicii Moldova (nr. 80-VI.01, 22 martie 2022)
 
679. Decizie cu privire la înregistrarea insignei de apartenență corporativă a funcționarului public cu statut special din cadrul sistemului Administrației Naționale a Penitenciarelor a Ministerului Justiției, la ținuta civilă, în Armorialul General al Republicii Moldova (nr. 81-VI.01, 22 martie 2022)
 
680. Decizie cu privire la includerea unor simboluri teritoriale în Armorialul General al Republicii Moldova (nr. 82-VI.01, 22 martie 2022)
 
Acte ale Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova
 
681. Decizie cu privire la examinarea cererilor de eliberare a autorizațiilor de retransmisiune „CAGHET-PLUS” SRL, „BRAVOS-CONECT” SRL și „HARTUM TV” SRL (nr. 121, 15 aprilie 2022)
 
682. Decizie cu privire la examinarea cererii de reperfectare a condițiilor la autorizația de retransmisiune eliberată „STV IT Company” SRL (nr. 122, 15 aprilie 2022)
 
683. Decizie cu privire la aprobarea Ghidului explicativ privind uniformizarea tăriei sonore și nivelul maxim permis al semnalelor audio conform standardelor internaționale (nr. 123, 15 aprilie 2022)
 
684. Decizie cu privire la examinarea și avizarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative nr. 123 din 05.04.2022 (nr. 124, 15 aprilie 2022)
 
685. Decizie cu privire la examinarea declarațiilor privind politica editorială pentru campania electorală la alegerile locale noi din 29 mai 2022 de către instituțiile audiovizualului din Republica Moldova (nr. 125, 15 aprilie 2022)
 
686. Decizie cu privire la examinarea petiției depusă de dna Viorica Mija (nr. 130, 22 aprilie 2022)
 
687. Decizie cu privire la examinarea cererii prealabile depusă de „TV-Comunicații Grup” SRL (nr. 131, 22 aprilie 2022)
 
688. Decizie cu privire la examinarea cererii prealabile depusă de „Bravo TV” SRL (nr. 132, 22 aprilie 2022)
 
689. Decizie cu privire la examinarea cererii prealabile depusă de „A. Video-Content” SRL (nr. 133, 22 aprilie 2022)
 
690. Decizie cu privire la examinarea cererii prealabile depusă de „Media Production TV” SRL (nr. 134, 22 aprilie 2022)
 
691. Decizie cu privire la declarațiile privind politica editorială pentru campania electorală la alegerile locale noi din 29 mai 2022 (nr. 136, 22 aprilie 2022)
 
692. Decizie cu privire la examinarea petiției Asociației Patronale a Radiodifuzorilor din Moldova (nr. 142, 6 mai 2022)
 
693. Decizie cu privire la examinarea cererii de reperfectare a licenței de emisie eliberată „General Media Group Corp.” SRL pentru serviciul media audiovizual de radiodifuziune sonoră „MEGA HIT FM” (nr. 144, 6 mai 2022)
 
694. Decizie cu privire la examinarea cererii de reperfectare a condițiilor la autorizația de retransmisiune eliberată „SV STANDART” SRL (nr. 148, 6 mai 2022)
 
695. Decizie cu privire la examinarea și avizarea proiectului de lege pentru modificarea Codului contravențional al Republicii Moldova nr. 218/2008 (nr. 150, 6 mai 2022)
 
696. Decizie cu privire la dispunerea monitorizării programului informativ „Știrile orei 19:00”, difuzat în cadrul serviciului media audiovizual de televiziune „Jurnal TV”, referitor la respectarea prevederilor art. 13 și 15 din Codul serviciilor media audiovizuale (nr. 158, 6 mai 2022)
 
697. Decizie cu privire la monitorizarea serviciului media audiovizual de televiziune „10 TV”, referitor la respectarea Concepției generale a serviciului de programe, prevăzută în conținutul licenței de emisie, Anexa nr. 1 (nr. 159, 6 mai 2022)
 
Acte ale Comisiei Electorale Centrale a Republicii Moldova
 
698. Hotărâre cu privire la exercitarea atribuției de supraveghere a rapoartelor privind gestiunea financiară a partidelor politice pentru anul 2021 (nr. 530, 31 mai 2022)
 
Acte ale Băncii Naţionale a Moldovei
 
699. Hotărâre pentru modificarea Instrucțiunii privind modul de întocmire şi prezentare de către bănci a rapoartelor primare în vederea identificării și supravegherii riscului de credit, aprobată prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.54/2016 (nr. 108, 26 mai 2022)
 
700. Hotărâre cu privire la nivelul ratelor dobânzilor Băncii Naționale a Moldovei și la norma rezervelor obligatorii (nr. 117, 3 iunie 2022)
 

PARTEA IV

 
Anunțuri, comunicate, informații de interes public
 

PARTEA V

 
Avize pierderi de acte
Nr. 170-176 10 iunie 2022 XXIX

Selectați data