search
close-white

Legi, hotărâri, decrete, dispoziții, tratate, alte acte oficiale, informații, anunțuri, comunicate

Ediția curentă Monitorul Oficial Nr. 307 din 06 octombrie 2022

Monitorul Oficial Nr. 201-207

 

PARTEA I

 
Legi, hotărâri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova
 
366. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea unor acte normative (nr. 517-IX, 4 iulie 2022)
 
367. Lege pentru modificarea unor acte normative (nr. 161, 16 iunie 2022)
 
368. Decret cu privire la promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană privind activitățile operative desfășurate de Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă în Republica Moldova (nr. 518-IX, 4 iulie 2022)
 
369. Lege pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană privind activitățile operative desfășurate de Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă în Republica Moldova (nr. 162, 16 iunie 2022)
 
370. Hotărâre pentru aprobarea Raportului privind executarea bugetului de stat pentru anul 2021 (nr. 172, 23 iunie 2022)
 
371. Hotărâre pentru aprobarea Raportului privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat în anul 2021 (nr. 173, 23 iunie 2022)
 
372. Hotărâre pentru aprobarea Raportului privind executarea fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală în anul 2021 (nr. 174, 23 iunie 2022)
 
373. Hotărâre cu privire la Raportul de activitate al Autorității Naționale de Integritate pentru anul 2021 (nr. 175, 1 iulie 2022)
 
374. Hotărâre pentru modificarea articolului 2 din Hotărârea Parlamentului nr. 147/2022 privind constituirea Comisiei speciale de examinare a procesului decizional privind controlul inflației și politica monetară pe parcursul ultimelor 18 luni (nr. 179, 1 iulie 2022)
 
375. Hotărâre pentru modificarea articolului 2 din Hotărârea Parlamentului nr. 148/2022 privind constituirea Comisiei speciale pentru examinarea eficienței aplicării reglementărilor din sectorul produselor petroliere (nr. 180, 1 iulie 2022)
 
Acte ale Curţii Constituţionale a Republicii Moldova
 
97. Hotărâre pentru controlul constituționalității articolului 3 alin. (2) din Legea nr. 1432 din 28 decembrie 2000 privind modul de stabilire și reexaminare a salariului minim, a articolului 27 alin. (2) din Legea nr. 270 din 23 noiembrie 2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, a Hotărârii Guvernului nr. 165 din 9 martie 2010 cu privire la cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real și a Hotărârii Guvernului nr. 550 din 9 iulie 2014 privind stabilirea cuantumului salariului minim pe ţară (cuantumul salariului minim) (sesizarea nr. 18a/2021) (nr. 12, 16 iunie 2022)
 
98. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 236g/2021 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 226 din Codul civil (în redactarea de până la data de 1 martie 2019) (nulitatea actului juridic încheiat cu încălcarea limitelor împuternicirilor) (nr. 72, 16 iunie 2022)
 
99. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 282g/2021 privind excepția de neconstituționalitate a Legii nr. 132 din 17 iunie 2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate și a Legii nr. 133 din 17 iunie 2016 privind declararea averii și a intereselor personale (nr. 73, 16 iunie 2022)
 
100. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 8g/2022 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 2764 alin. (4) din Codul de procedură civilă (decizii ale instanței de apel care nu se contestă cu recurs) (nr. 74, 16 iunie 2022)
 
101. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 23g/2022 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi] din articolul 208 alin. (1) din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012 (creanțele și drepturile creditorilor în procedura de restructurare) (nr. 75, 16 iunie 2022)
 
102. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 30g/2022 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 38 alin. (1) din Legea nr. 161 din 18 iulie 2014 cu privire la administratorii autorizați (suspendarea activității administratorului autorizat) (nr. 76, 16 iunie 2022)
 
103. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 1g/2022 privind excepția de neconstituționalitate a unor dispoziții din articolul 313 alin. (6) din Codul de procedură penală (contestarea încheierilor judecătorului de instrucţie [nr. 3]) (nr. 77, 16 iunie 2022)
 
104. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 4g/2022 privind excepția de neconstituționalitate a unor dispoziții din articolul 322 alin. (1) din Codul penal (transmiterea ilegală a unor obiecte sau substanţe interzise persoanelor deţinute în instituţiile penitenciare) (nr. 78, 16 iunie 2022)
 

PARTEA II

 
Hotărâri ale Guvernului Republicii Moldova
 
516. Hotărâre cu privire la aprobarea Conceptului Sistemului informațional „Registrul de stat al incidentelor de securitate cibernetică” (nr. 388, 15 iunie 2022)
 
517. Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului-tip privind organizarea serviciilor de salvare acvatică și a stațiilor (posturilor) de salvare pe apă (nr. 409, 22 iunie 2022)
 
518. Hotărâre сu privire la aprobarea Conceptului Sistemului informațional în domeniul protecției copilului (nr. 446, 29 iunie 2022)
 
519. Hotărâre pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de lege privind statutul municipiului Bălți (nr. 453, 6 iulie 2022)
 
520. Hotărâre pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de lege cu privire la acordarea statutului de obiect al patrimoniului cultural național al Republicii Moldova bunurilor întreprinderii „Barza Albă” Societate pe Acțiuni (nr. 454, 6 iulie 2022
 
521. Hotărâre cu privire la transmiterea unor bunuri imobile și modificarea unei hotărâri a Guvernului (nr. 455, 6 iulie 2022)
 
522. Hotărâre cu privire la transmiterea unor bunuri imobile și modificarea unei hotărâri a Guvernului (nr. 456, 6 iulie 2022)
 
523. Hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 171/2012 privind piața de capital (nr. 457, 6 iulie 2022)
 
524. Hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (nr. 458, 6 iulie 2022)
 
525. Hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului de finanțare dintre Republica Moldova și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare în vederea realizării Programului ,,Moldova, măsuri în situație de urgență, reziliență și competitivitate. Operațiunea de politici de dezvoltare”, semnat la 4 iulie 2022 (nr. 459, 6 iulie 2022)
 
526. Hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului de finanțare dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare în vederea realizării Programului ,,Moldova, măsuri în situație de urgență, reziliență și competitivitate. Operațiunea de politici de dezvoltare”, semnat la 4 iulie 2022 (nr. 460, 6 iulie 2022)
 
527. Hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Franceze privind activitățile Agenției Franceze de Dezvoltare, Proparco și Expertise France în Republica Moldova, semnat la Chișinău la 15 iunie 2022 (nr. 461, 6 iulie 2022)
 
528. Hotărâre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului de facilitate de credit dintre Republica Moldova și Agenția Franceză pentru Dezvoltare, în sumă de 60 milioane de euro (nr. 462, 6 iulie 2022)
 
529. Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 266/2006 cu privire la alimentarea gratuită a elevilor din sistemul de învățământ profesional tehnic secundar (nr. 463, 6 iulie 2022)
 
530. Hotărâre cu privire la planurile (comanda de stat) de pregătire a cadrelor de specialitate pe meserii, specialități în instituțiile de învățământ profesional tehnic pentru anul de studii 2022-2023 (nr. 465, 6 iulie 2022)
 
531. Hotărâre cu privire la crearea Consiliului coordonator pentru asigurarea securității informaționale (nr. 467, 6 iulie 2022)
 
532. Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1468/2016 privind aprobarea listelor drumurilor publice naționale și locale din Republica Moldova (nr. 468, 6 iulie 2022)
 
533. Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 246/2010 cu privire la modul de aplicare a facilităților fiscale și vamale aferente realizării proiectelor de asistență tehnică și investițională în derulare, care cad sub incidența tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte (nr. 469, 6 iulie 2022)
 
534. Hotărâre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (nr. 470, 6 iulie 2022)
 
535. Hotărâre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea Codului funciar nr. 828/1991 (nr. 471, 6 iulie 2022)
 
536. Hotărâre cu privire la modificarea Hotărârii Guvernului nr. 275/2022 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de repartizare a mijloacelor Fondului național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural pentru compensarea parțială a accizelor la motorina utilizată de producătorii agricoli în anul 2022 (nr. 472, 6 iulie 2022)
 

PARTEA III

 
Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale al Republicii Moldova
 
769. Ordin cu privire la abrogarea punctului B.3 din Amendamentul CP L.01.02:2012/А2:2022 „Economia construcțiilor. Instrucțiuni pentru determinarea cheltuielilor de deviz la salarizarea în construcții” (nr. 124, 1 iulie 2022)
 
Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova
 
770. Ordin cu privire la modificarea unor ordine ale ministrului finanțelor (nr. 76, 24 iunie 2022)
 
771. Ordin cu privire la modificarea Clasificației bugetare (nr. 78, 30 iunie 2022)
 
Acte ale Ministerului Economiei al Republicii Moldova
 
772. Ordin cu privire la aprobarea Listei standardelor moldoveneşti care adoptă standarde europene armonizate pentru securitatea generală a produselor (nr. 59, 20 iunie 2022)
 
Acte ale Ministerului Educației și Cercetării al Republicii Moldova
 
773. Ordin cu privire la aprobarea plăților de închiriere a manualelor (pentru anul de studii 2022-2023) și plăților de înlocuire pentru manualele deteriorate sau pierdute (în anul de studii 2021-2022), destinate învățământului liceal și învățământului profesional tehnic cu programe integrate de formare profesională tehnică postsecundară (nr. 619, 28 iunie 2022)
 
Acte ale Ministerului Sănătății al Republicii Moldova și ale Companiei Naționale de Asigurări în Medicină
 
774. Ordin cu privire la modificarea Ordinului ministrului sănătății și directorului general al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină nr.727/494-A din 21.09.2016 despre aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea tratamentului episodic în sala de tratamente/staționar de zi, cabinet de proceduri și la domiciliu, cu medicamente compensate din fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală, a unor maladii frecvent întâlnite în practica medicului de familie (nr. 648/142-A, 30 iunie 2022)
 
Acte ale Agenţiei Naţionale Antidoping
 
775. Ordin privind aprobarea și publicarea Listei interzise pentru anul 2022 (nr. 10-B, 5 iulie 2022)
 
Acte ale Autorității Aeronautice Civile a Republicii Moldova
 
776. Ordin cu privire la aprobarea amendamentului nr.01 la Procedurile și Instrucțiunile Aeronautice Civile – Frazeologii (PIAC-Frazeologii) (nr. 30/GEN, 23 iunie 2022)
 
777. Ordin cu privire la aprobarea amendamentului nr.04 la Cerințele tehnice privind proiectrea și exploatarea aerodromurilor (CT-AD) ediția nr.04 (nr. 31/GEN, 27 iunie 2022)
 
778. Ordin cu privire la aprobarea ediției 01 a Cerințelor tehnice Dispoziții suplimentare de securiate aeronautică (CT-DSSA) (nr. 32/GEN, 29 iunie 2022)
 
Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare
 
779. Hotărâre cu privire la înregistrări în Registrul emitenților de valori mobiliare aferente Societății pe acțiuni „PROIECTCONSERVICE” (nr. 28/1, 24 iunie 2022)
 
780. Hotărâre referitor la autorizarea reorganizării Societății pe acțiuni „ANGELICA R PRIM” din societate pe acțiuni în societate cu răspundere limitată (nr. 28/2, 24 iunie 2022)
 
781. Hotărâre referitor la autorizarea reorganizării Societății Comerciale „LA GEVA” din societate pe acțiuni în societate cu răspundere limitată (nr. 28/3, 24 iunie 2022)
 
782. Hotărâre referitor la autorizarea reorganizării Societății pe acțiuni „SOFTCOM” din societate pe acțiuni în societate cu răspundere limitată (nr. 29/6, 28 iunie 2022)
 
783. Hotărâre cu privire la modificarea unor acte normative (nr. 30/1, 1 iulie 2022)
 
Acte ale Comisiei Electorale Centrale a Republicii Moldova
 
784. Hotărâre cu privire la controlul reflectării veniturilor și cheltuielilor concurentului electoral Partidul Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate” (nr. 564, 22 iunie 2022)
 
785. Hotărâre cu privire la dizolvarea organelor electorale constituite pentru organizarea și desfășurarea alegerilor locale noi din 29 mai 2022 (nr. 565, 22 iunie 2022)
 
786. Hotărâre cu privire la aprobarea avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea și completarea Codului electoral nr. 1381-XIII din 21.11.1997 (inițiativa legislativă nr. 229 din 9 iunie 2022) (nr. 571, 24 iunie 2022)
 
787. Hotărâre cu privire la stabilirea datei alegerilor locale noi pentru funcția de primar al comunei Ialpujeni, raionul Cimișlia (nr. 573, 30 iunie 2022)
 
 Acte ale Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova
 
788. Decizie cu privire la declarațiile privind politica editorială pentru campania electorală la alegerile locale noi din 29 mai 2022 (nr. 157, 6 mai 2022)
 
789. Decizie cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării unor furnizori de servicii media, în contextul promulgării legii ce interzice în Republica Moldova afișarea însemnelor asociate cu agresiunea militară a Federației Ruse în statul suveran Ucraina, urmare a autosesizării membrei Consiliului Audiovizualului, Larisa Turea (nr. 160, 16 mai 2022)
 
790. Decizie cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării serviciului media audiovizual de televiziune „NTV Moldova”, urmare a petiției AO „WatchDog.MD” (nr. 161, 16 mai 2022)
 
791. Decizie cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării serviciului media audiovizual de televiziune „Primul în Moldova”, urmare a petiției AO „WatchDog.MD” (nr. 162, 16 mai 2022)
 
792. Decizie cu privire la examinarea cererii de prelungire a licenței de emisie eliberată Companiei Publice „Găgăuziya Radio Televizionu” pentru serviciul media audiovizual de televiziune „TV-Găgăuzia” (nr. 163, 16 mai 2022)
 
793. Decizie cu privire la examinarea unor cereri depuse de „TV-Comunicații Grup” SRL, „Bravo TV” SRL, „A.Video-Content” SRL, „Media Production TV” SRL, „Selectcanal-TV” SRL și „Jevise” SRL privind anularea Deciziei CA nr. 100 din 30 martie 2022 (nr. 168, 16 mai 2022)
 
794. Decizie cu privire la examinarea cererii prealabile depusă de „Exclusiv Media” SRL privind anularea Deciziei CA nr. 74 din 11 martie 2022 (nr. 169, 16 mai 2022)
 
795. Decizie cu privire la examinarea și avizarea repetată a proiectului de hotărâre de Guvern cu privire la aprobarea proiectului de Lege privind recensământul populației și locuințelor (nr. 173, 27 mai 2022)
 
796. Decizie cu privire la aprobarea proiectului definitivat al Deciziei cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Audiovizualului, ca urmare a consultărilor publice (nr. 174, 27 mai 2022)
 
797. Decizie cu privire la examinarea și avizarea repetată a proiectului de hotărâre de Guvern cu privire la aprobarea Programului pentru susținerea populației de etnie romă din Republica Moldova pentru anii 2022-2025 (nr. 180, 27 mai 2022)
 
798. Decizie cu privire la examinarea și avizarea proiectului Decretului Președintelui Republicii Moldova pentru aprobarea semnării Convenției Consiliului Europei privind coproducția cinematografică (varianta revizuită) (nr. 181, 27 mai 2022)
 
799. Decizie cu privire la examinarea și avizarea repetată a proiectului de hotărâre de Guvern cu privire la aprobarea Programului Național pentru Protecția Copilului pe anii 2022-2026 și a Planului de acțiuni pentru implementarea acestuia (nr. 183, 27 mai 2022)
 
Acte ale Consiliului Concurenței al Republicii Moldova
 
800. Decizie (nr. ASO-46, 30 iunie 2022)
 
Acte ale Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova
 
801. Ordin privind modificarea Ordinului directorului Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova nr. 69/2016 (nr. 40, 29 iunie 2022)
 
Acte ale Serviciului Fiscal de Stat
 
802. Ordin cu privire la modificarea Ordinului Șefului Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. 379/2017 privind aprobarea formularelor cu privire la aplicarea măsurilor de asigurare a stingerii obligației fiscale (nr. 271, 22 iunie 2022)
 
Acte ale Serviciului Vamal al Republicii Moldova
 
803. Ordin privind modificarea Anexei nr.17 la Ordinul Serviciului Vamal nr.346-O/2009 cu privire la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu (nr. 189-O, 9 iunie 2022)
 
804. Ordin privind completarea Anexei nr.11 la Ordinul Serviciului Vamal nr.346-O/2009 cu privire la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu (nr. 210-O, 24 iunie 2022)
 
805. Ordin cu privire la delimitarea razei de activitate teritorială a birourilor vamale (nr. 212-O, 29 iunie 2022)
 

PARTEA IV

 
Anunțuri, comunicate, informații de interes public
 

PARTEA V

 
Avize pierderi de acte
Nr. 201-207 08 iulie 2022 XXIX

Selectați data