search
close-white

Legi, hotărâri, decrete, dispoziții, tratate, alte acte oficiale, informații, anunțuri, comunicate

Ediția curentă Monitorul Oficial Nr. 307 din 06 octombrie 2022

Monitorul Oficial Nr. 208-216

 

PARTEA I

 
Legi, hotărâri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova
 
376. Decret pentru promulgarea Legii privind funcționarea în condiții de siguranță a obiectivelor industriale și a instalațiilor tehnice potențial periculoase (nr. 519-IX, 7 iulie 2022)
 
377. Lege privind funcționarea în condiții de siguranță a obiectivelor industriale și a instalațiilor tehnice potențial periculoase (nr. 151, 9 iunie 2022)
 
378. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la reglementarea și controlul organismelor modificate genetic (nr. 520-IX, 7 iulie 2022)
 
379. Lege cu privire la reglementarea și controlul organismelor modificate genetic (nr. 152, 9 iunie 2022)
 
380. Decret cu privire la promulgarea Legii pentru modificarea unor acte normative (nr. 537-IX, 12 iulie 2022)
 
381. Lege pentru modificarea unor acte normative (nr. 160, 7 iulie 2022)
 
382. Decret cu privire la promulgarea Legii pentru modificarea articolului 1 din Legea nr. 7/2022 privind atragerea împrumutului de stat extern din partea Fondului Monetar Internațional prin intermediul mecanismului de finanțare extinsă (EFF) (nr. 530-IX, 8 iulie 2022)
 
383. Lege pentru modificarea articolului 1 din Legea nr. 7/2022 privind atragerea împrumutului de stat extern din partea Fondului Monetar Internațional prin intermediul mecanismului de finanțare extinsă (EFF) (nr. 164, 23 iunie 2022)
 
384. Decret cu privire la promulgarea Legii pentru modificarea articolului 1 din Legea nr. 8/2022 privind atragerea împrumutului de stat extern din partea Fondului Monetar Internațional prin intermediul mecanismului extins de creditare (ECF) (nr. 526-IX, 8 iulie 2022)
 
385. Lege pentru modificarea articolului 1 din Legea nr. 8/2022 privind atragerea împrumutului de stat extern din partea Fondului Monetar Internațional prin intermediul mecanismului extins de creditare (ECF) (nr. 165, 23 iunie 2022)
 
386. Decret cu privire la promulgarea Legii pentru ratificarea Amendamentului, întocmit prin schimb de scrisori, la Acordul de finanțare (a doua finanțare adițională) dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare (credit nr. 5858-MD) în vederea realizării Proiectului „Agricultura Competitivă în Moldova (MAC-P)” (nr. 525-IX, 8 iulie 2022)
 
387. Lege pentru ratificarea Amendamentului, întocmit prin schimb de scrisori, la Acordul de finanțare (a doua finanțare adițională) dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare (credit nr. 5858-MD) în vederea realizării Proiectului „Agricultura Competitivă în Moldova (MAC-P)” (nr. 166, 23 iunie 2022)
 
388. Decret cu privire la promulgarea Legii pentru ratificarea Amendamentului, întocmit prin schimb de scrisori, la Acordul de finanțare (a treia finanțare adițională) dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare (credit nr. 6749-MD) în vederea realizării Proiectului „Agricultura Competitivă în Moldova (MAC-P)” (nr. 524-IX, 8 iulie 2022)
 
389. Lege pentru ratificarea Amendamentului, întocmit prin schimb de scrisori, la Acordul de finanțare (a treia finanțare adițională) dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare (credit nr. 6749-MD) în vederea realizării Proiectului „Agricultura Competitivă în Moldova (MAC-P)” (nr. 167, 23 iunie 2022)
 
390. Decret cu privire la promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului de grant dintre Republica Moldova și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BIRD) în calitate de Agenție de implementare pentru Fondul Global de Mediu (GEF) – (a patra finanțare adițională) în cadrul Proiectului „Agricultura Competitivă în Moldova (MAC-P)” (nr. 523-IX, 8 iulie 2022)
 
391. Lege pentru ratificarea Acordului de grant dintre Republica Moldova și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BIRD) în calitate de Agenție de implementare pentru Fondul Global de Mediu (GEF) – (a patra finanțare adițională) în cadrul Proiectului „Agricultura Competitivă în Moldova (MAC-P)” (nr. 168, 23 iunie 2022)
 
392. Decret cu privire la promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului de finanțare dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare în vederea realizării Proiectului „Securitatea aprovizionării cu apă și sanitație în Moldova” (nr. 528-IX, 8 iulie 2022)
 
393. Lege pentru ratificarea Acordului de finanțare dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare în vederea realizării Proiectului „Securitatea aprovizionării cu apă și sanitație în Moldova” (nr. 169, 23 iunie 2022)
 
394. Decret cu privire la promulgarea Legii pentru aprobarea Acordului de grant dintre Republica Moldova și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru realizarea asistenței tehnice „Activități preparatorii aferente unui proiect privind locuințele sociale” (nr. 527-IX, 8 iulie 2022)
 
395. Lege pentru aprobarea Acordului de grant dintre Republica Moldova și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru realizarea asistenței tehnice „Activități preparatorii aferente unui proiect privind locuințele sociale” (nr. 170, 23 iunie 2022)
 
396. Decret cu privire la promulgarea Legii pentru modificarea articolului 20 din Legea ocrotirii sănătății nr. 411/1995 (nr. 529-IX, 8 iulie 2022)
 
397. Lege pentru modificarea articolului 20 din Legea ocrotirii sănătății nr. 411/1995 (nr. 171, 23 iunie 2022)
 
398. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea unor acte normative (nr. 538-IX, 12 iulie 2022)
 
399. Lege pentru modificarea unor acte normative (nr. 184, 7 iulie 2022)
 
400. Hotărâre privind demisia unui deputat în Parlament (nr. 186, 7 iulie 2022)
 
401. Decret privind revocarea domnului Viorel GHERCIU din funcția de ministru al agriculturii și industriei alimentare (nr. 521-IX, 8 iulie 2022)
 
402. Decret privind numirea domnului Vladimir BOLEA în funcția de ministru al agriculturii și industriei alimentare (nr. 522-IX, 8 iulie 2022)
 
403. Decret privind înregistrarea stemei și drapelului satului Vadul lui Isac, raionul Cahul (nr. 531-IX, 8 iulie 2022)
 
404. Decret privind rechemarea doamnei Angela PONOMARIOV din funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (nr. 532-IX, 8 iulie 2022)
 
405. Decret privind rechemarea doamnei Tatiana PÂRVU din funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Regatul Țărilor de Jos (nr. 533-IX, 8 iulie 2022)
 
406. Decret privind rechemarea domnului Victor HARUȚA din funcția de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Emiratele Arabe Unite și în Regatul Arabiei Saudite (nr. 534-IX, 8 iulie 2022)
 
407. Decret privind rechemarea domnului Victor ȚVIRCUN din funcția de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Statul Qatar, în Sultanatul Oman și în Statul Kuwait (nr. 535-IX, 8 iulie 2022)
 
408. Decret privind numirea doamnei Ecaterina CASINGE în funcția de șef al Cabinetului Preşedintelui Republicii Moldova (nr. 536-IX, 11 iulie 2022)
 
Acte ale Curţii Constituţionale a Republicii Moldova
 
105. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 15g/2022 privind excepția de neconstituționalitate a unor dispoziții din punctul 104 alin. (2) din Regulamentul circulației rutiere, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 357 din 13 mai 2009 (interdicția deplasării pe drumurile publice, pe timp de noapte, a autovehiculelor care au volanul amplasat pe partea dreaptă a axei longitudinale) (nr. 79, 17 iunie 2022)
 
106. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 7g/2022 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 29 alin. (2) din Legea nr. 303 din 13 decembrie 2013 privind serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare (nr. 80, 17 iunie 2022)
 
107. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 52g/2022 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 7 alin. (33) din Codul de procedură penală (recursul formulat împotriva încheierii prin care se respinge ridicarea excepției de neconstituționalitate [5]) (nr. 81, 17 iunie 2022)
 
108. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 27g/2022 privind excepția de neconstituționalitate a textului „sau al expirării termenului de prescripție” din articolul 389 alin. (4) pct. 3) din Codul de procedură penală (sentința de condamnare fără stabilirea pedepsei în cazul expirării termenului de prescripție de tragere la răspundere penală) (nr. 82, 17 iunie 2022)
 
109. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 56g/2022 privind excepția de neconstituționalitate a textului „se invită” din articolul 127 alin. (2) din Codul de procedură penală (invitarea reprezentantului autorității executive a administrației publice locale la efectuarea percheziției) (nr. 83, 17 iunie 2022)
 

PARTEA II

 
Hotărâri ale Guvernului Republicii Moldova
 
537. Hotărâre cu privire la Sistemul informațional „e-Vinieta” (nr. 440, 29 iunie 2022)
 
538. Hotărâre pentru aprobarea proiectului de lege privind prevenirea pierderii și risipei alimentare (nr. 473, 13 iulie 2022)
 
539. Hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (nr. 474, 13 iulie 2022)
 
540. Hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (revizuirea cadrului normativ privind nediscriminarea și asigurarea egalității) (nr. 475, 13 iulie 2022)
 
541. Hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea articolului 6 din Legea nr. 293/2017 privind unele măsuri în vederea implementării Programului de stat „Prima Casă” (nr. 476, 13 iulie 2022)
 
542. Hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Contractului de finanțare dintre Republica Moldova şi Banca Europeană de Investiții pentru realizarea Proiectului „Moldova drumuri IV” (nr. 477, 13 iulie 2022)
 
543. Hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Amendamentului nr. 1, prin schimb de scrisori, la Acordul de finanțare dintre Guvernul Republicii Moldova, Uniunea Europeană și Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice al României privind Programul Operațional Comun Bazinul Mării Negre 2014-2020 pentru Programul de Cooperare Transfrontalieră al Instrumentului European de Vecinătate (ENI) pentru anii 2014-2020, semnat la Chișinău la 12 decembrie 2016 (nr. 478, 13 iulie 2022)
 
544. Hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Amendamentului nr. 1, prin schimb de scrisori, la Acordul de finanțare dintre Guvernul Republicii Moldova, Uniunea Europeană și Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice al României privind Programul Operațional Comun România – Republica Moldova 2014-2020 pentru Programul de Cooperare Transfrontalieră al Instrumentului European de Vecinătate (ENI) pentru anii 2014-2020, semnat la Chișinău la 12 decembrie 2016 (nr. 479, 13 iulie 2022)
 
545. Hotărâre privind aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Convenției dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Franceze pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii și fraudei fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnată la Chișinău la 15 iunie 2022 (nr. 480, 13 iulie 2022)
 
546. Hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre Republica Moldova și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BIRD) pentru realizarea Proiectului de competitivitate a întreprinderilor micro, mici și mijlocii (Proiectul ÎMMM), semnat la 7 iulie 2022 (nr. 481, 13 iulie 2022)
 
547. Hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului de finanțare dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare (AID) pentru realizarea Proiectului de competitivitate a întreprinderilor micro, mici și mijlocii (Proiectul ÎMMM), semnat la 7 iulie 2022 (nr. 482, 13 iulie 2022)
 
548. Hotărâre pentru aprobarea proiectului de lege privind modificarea unor acte normative (nr. 483, 13 iulie 2022)
 
549. Hotărâre pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la modificarea unor acte normative (nr. 484, 13 iulie 2022)
 
550. Hotărâre cu privire la reorganizarea prin fuziune (absorbție) a unor instituții din domeniile educației, cercetării și inovării și modificarea unor hotărâri ale Guvernului (nr. 485, 13 iulie 2022)
 
551. Hotărâre cu privire la planurile (comanda de stat) de admitere în învățământul superior cu finanțare de la bugetul de stat pentru anul de studii 2022-2023 (nr. 486, 13 iulie 2022)
 
552. Hotărâre cu privire la inițierea negocierilor și aprobarea semnării Amendamentului nr. 1 la Acordul de finanțare dintre Guvernul Republicii Moldova și Comisia Europeană privind Contractul de consolidare a statului și rezilienței pentru Republica Moldova, semnat la Bruxelles la 15 decembrie 2021 (nr. 488, 13 iulie 2022)
 
553. Hotărâre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul României privind controlul coordonat în punctul de trecere a frontierei de stat Leușeni–Albița rutier, pe sensul de intrare în România (nr. 489, 13 iulie 2022)
 
554. Hotărâre pentru inițierea negocierilor și aprobarea semnării Acordului, încheiat prin schimb de note, dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Japoniei privind Implementarea Programului de consolidare a sistemului medical (nr. 492, 13 iulie 2022)
 
555. Hotărâre privind modificarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 959/2018 cu privire la aprobarea Nomenclatorului funcțiilor și coeficienților de ierarhizare pentru stabilirea indemnizațiilor de funcție pentru personalul instituțiilor serviciului diplomatic al Republicii Moldova peste hotare, a bazei de calcul pentru stabilirea indemnizațiilor de funcție, precum și a structurilor și efectivelor de personal ale acestora (nr. 493, 13 iulie 2022)
 
556. Hotărâre cu privire la aderarea Agenției Relații Funciare și Cadastru la Consiliul Standardelor Internaționale de Evaluare (nr. 494, 13 iulie 2022)
 
557. Hotărâre cu privire la modelele actelor de identitate pentru apatrizi, cetățeni străini, refugiați și beneficiari de protecție umanitară (nr. 495, 13 iulie 2022)
 
558. Hotărâre cu privire la transmiterea unui bun imobil (nr. 496, 13 iulie 2022)
 
559. Hotărâre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 108/2020 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanțe periculoase (nr. 497, 13 iulie 2022)
 
560. Hotărâre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (nr. 498, 13 iulie 2022)
 
561. Hotărâre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (nr. 499, 13 iulie 2022)
 
562. Hotărâre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (nr. 500, 13 iulie 2022)
 
563. Hotărâre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (nr. 501, 13 iulie 2022)
 
564. Hotărâre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea unor acte legislative (nr. 502, 13 iulie 2022)
 
565. Hotărâre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind acordarea unor facilități fiscale și vamale pentru cetățenii Republicii Moldova care revin cu traiul în Republica Moldova (nr. 503, 13 iulie 2022)
 
566. Hotărâre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (nr. 504, 13 iulie 2022)
 
567. Hotărâre pentru aprobarea proiectului de lege privind eliberarea S.A. „ENERGOCOM” de obligația de a garanta rambursarea împrumutului și acordarea facilităților fiscale și vamale la importul și livrările de mărfuri (bunuri, lucrări, servicii) destinate implementării proiectului „Securitatea furnizării gazelor naturale” (nr. 505, 13 iulie 2022)
 
568. Hotărâre pentru aprobarea proiectului de lege privind Fondul de reducere a vulnerabilității energetice (nr. 506, 13 iulie 2022)
 
569. Dispoziţie cu privire la aprobarea componenței nominale a delegației Republicii Moldova în legătură cu vizita de lucru a doamnei Natalia GAVRILIŢA, Prim-ministru, în orașul Washington, Statele Unite ale Americii (14-21 iulie 2022) (nr. 80-d, 12 iulie 2022)
 
570. Dispoziţie cu privire la suspendarea mandatului doamnei Ana MARDARE (nr. 81-d, 13 iulie 2022)
 
571. Dispoziţie cu privire la încetarea raporturilor de serviciu ale domnului Anatolie FALA (nr. 82-d, 13 iulie 2022)
 
572. Dispoziţie cu privire la anularea Dispoziției Guvernului nr.41-d/2020 (nr. 83-d, 13 iulie 2022)
 
573. Dispoziţie cu privire la numirea în funcție a domnului Eduard VECVERT (nr. 84-d, 13 iulie 2022)
 
574. Dispoziţie cu privire la aprobarea componenţei nominale a delegaţiei Republicii Moldova pentru participarea la cea de-a doua ediție a Conferinței donatorilor „Platforma de suport pentru Republica Moldova” (or. București, România, 14-15 iulie 2022) (nr. 85-d, 13 iulie 2022)
 

PARTEA III

 
Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova
 
806. Ordin cu privire la intrarea în vigoare a unor tratate internaționale (nr. 152-T-04, 29 iunie 2022)
 
Acte ale Ministerului Justiției al Republicii Moldova
 
807. Ordin cu privire la încetarea activității executorului judecătoresc Borș Aurelia (nr. 173, 7 iulie 2022)
 
Acte ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova
 
808. Ordin cu privire la aprobarea Catalogului mijloacelor fixe și activelor nemateriale pentru autorități/instituții bugetare (nr. 77, 29 iunie 2022)
 
Acte ale Ministerului Economiei al Republicii Moldova
 
809. Ordin cu privire la aprobarea Listei standardelor moldovenești prin care se adoptă standarde europene armonizate pentru instalațiile pe cablu care transportă persoane (nr. 16, 10 februarie 2022)
 
Acte ale Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare al Republicii Moldova
 
810. Ordin pentru modificarea Ordinului Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare nr.16 din 05.02.2010 cu privire la aprobarea Regulilor privind înregistrarea agenților economici în producția agroalimentară ecologică (nr. 97, 31 mai 2022)
 
Acte ale Ministerului Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova, Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova, Ministerului Sănătății al Republicii Moldova, Ministerului Justiției al Republicii Moldova și ale Consiliului Național pentru Asistență Juridică Garantată de Stat
 
811. Ordin cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind mecanismul de cooperare intersectorială în cazurile de violență în familie (nr. 48/298/610/162/5/22 iunie 2022)
 
Acte ale Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică
 
812. Hotărâre privind tarifele pentru serviciile auxiliare prestate de Î.C.S. „Premier Energy Distribution” S.A. (nr. 407, 8 iulie 2022)
 
Acte ale Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației
 
813. Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului de Administrație al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei nr. 126 din 2 iunie 2009 cu privire la stabilirea categoriilor de frecvenţe radio şi echipamente radio a căror utilizare este permisă fără obţinerea unei licenţe sau a permisului tehnic (nr. 37, 8 iulie 2022)
 
Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare
 
814. Hotărâre cu privire la înregistrări în Registrul emitenților de valori mobiliare aferente Societății pe acțiuni „AVIS-NORD” (nr. 31/12, 6 iulie 2022)
 
815. Hotărâre cu privire la înregistrări în Registrul emitenților de valori mobiliare aferente Companiei de Asigurări „GALAS” SA (nr. 31/13, 6 iulie 2022)
 
816. Hotărâre cu privire la înregistrări în Registrul emitenților de valori mobiliare aferente FIRMEI DE PRODUCȚIE ȘI COMERȚ „FRĂȚIE-94” SA (nr. 31/14, 6 iulie 2022)
 
817. Hotărâre cu privire la înregistrări în Registrul emitenților de valori mobiliare aferente Societății pe acțiuni pentru construcții generale „MONTAJ” (nr. 31/15, 6 iulie 2022)
 
818. Hotărâre referitor la autorizarea reorganizării Societății pe acțiuni „LOGHIA” din societate pe acțiuni în societate cu răspundere limitată (nr. 31/16, 6 iulie 2022)
 
819. Hotărâre cu privire la asigurarea ținerii registrelor deținătorilor de valori mobiliare (nr. 31/17, 6 iulie 2022)
 
Acte ale Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova
 
820. Decizie cu privire la examinarea cererii prealabile depusă de „TV-Comunicații Grup” SRL privind anularea Deciziei CA nr. 82 din 17 martie 2022 (nr. 170, 16 mai 2022)
 
821. Decizie cu privire la aprobarea proiectului definitivat al Deciziei cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la procedura și condițiile de acordare a dreptului de utilizare a sloturilor din multiplex și/sau a frecvențelor radio prin concurs, ca urmare a consultărilor publice (nr. 175, 27 mai 2022)
 
822. Decizie cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării unor furnizori de servicii media, în contextul promulgării legii ce interzice în Republica Moldova afișarea însemnelor asociate cu agresiunea militară a Federației Ruse în statul suveran Ucraina, urmare a autosesizării membrei Consiliului Audiovizualului, Larisa Turea (nr. 176, 27 mai 2022)
 
823. Decizie cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării programului informativ „Știrile orei 19:00”, difuzat în cadrul serviciului media audiovizual de televiziune „Jurnal TV”, referitor la respectarea  revederilor art. 13 și 15 din Codul serviciilor media audiovizuale, urmare a autosesizării membrei Consiliului Audiovizualului, Tatiana Crestenco (nr. 177, 27 mai 2022)
 
824. Decizie cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării unor furnizori de servicii media audiovizuale, la capitolul respectării prevederilor art. 4 alin. (3) și (7) din Codul serviciilor media audiovizuale, urmare a autosesizării vicepreședintei Consiliului Audiovizualului, Ana Gonța (nr. 178, 27 mai 2022)
 
825. Decizie cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării serviciului media audiovizual „FAMILIA”, urmare a autosesizării membrului Consiliului Audiovizualului, Ruslan Mihalevschi (nr. 179, 27 mai 2022)
 
826. Decizie cu privire la examinarea cererii de reperfectare a licenței de emisie eliberată Instituției Publice Compania „Teleradio-Moldova” pentru serviciul media audiovizual de radiodifuziune sonoră „Radio Moldova” (nr. 185, 3 iunie 2022)
 
827. Decizie cu privire la examinarea și avizarea repetată a proiectului de Hotărâre de Guvern cu privire la aprobarea Regulamentului privind Programul de investiții în domeniul producției de film și alte opere audiovizuale (nr. 191, 3 iunie 2022)
 
828. Decizie cu privire la dispunerea monitorizării serviciilor media audiovizuale de televiziune „TV8”, „Canal 2”, „PEH TV”, „Canal 3”, „ITV”, „Exclusiv TV”, „Accent TV”, „Mega TV”, „Ren TV Moldova” și „Canal 5” referitor la respectarea prevederilor art. 13 din Codul serviciilor media audiovizuale, urmare a autosesizării membrului Consiliului Audiovizualului, Ruslan Mihalevschi (nr. 192, 3 iunie 2022)
 
829. Decizie cu privire la dispunerea monitorizării serviciilor media audiovizuale de televiziune „Publika TV”, „Prime”, „Canal 2” și „Canal 3” referitor la respectarea Concepției generale a serviciului de programe, prevăzută în conținutul licențelor de emisie, Anexa nr. 1, urmare a autosesizării vicepreședintei Consiliului Audiovizualului, Ana Gonța (nr. 193, 3 iunie 2022)
 
Acte ale Consiliului Concurenței
 
830. Decizie (nr. ASR-29, 31 mai 2022)
 
831. Decizie (nr. ASR-33/21-25, 25 mai 2022)
 
832. Decizie (nr. ASR-36, 9 iunie 2022)
 
833. Decizie (nr. ASR-38, 15 iunie 2022)
 
834. Decizie (nr. ASO-43, 24 iunie 2022)
 
Acte ale Companiei Naționale de Asigurări în Medicină
 
835. Ordin cu privire la aprobarea mecanismului de finanțare din fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală a medicamentelor cu destinație specială (nr. 151-A, 7 iulie 2022)
 
Acte ale Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale a Republicii Moldova
 
836. Ordin cu privire la înregistrarea preţurilor de producător la medicamente (nr. Rg04-000167, 12 iulie 2022)
 
Acte ale Comisiei interdepartamentale pentru echipamente de casă și de control a Republicii Moldova
 
837. Decizie (nr. 26-11/1-19/01-2022, 13 iulie 2022)
 
Acte ale Băncii Naționale a Moldovei
 
838. Hotărâre pentru modificarea Regulamentului privind tranzacțiile băncii cu persoanele sale afiliate, aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.240/2013 (nr. 137, 30 iunie 2022)
 
839. Hotărâre privind criteriile aplicabile societății de audit în scopul calificării acesteia drept o societate cu renume internațional (nr. 138, 30 iunie 2022)
 
840. Ordonanță cu privire la înlocuirea temporară a lichidatorului BC „INVESTPRIVATBANK” S.A. în proces de lichidare (nr. 23-01009/2, 7 iulie 2022)
 

PARTEA IV

 
Anunțuri, comunicate, informații de interes public
 

PARTEA V

 
Avize pierderi de acte
Nr. 208-216 15 iulie 2022 XXIX

Selectați data