search
close-white

Legi, hotărâri, decrete, dispoziții, tratate, alte acte oficiale, informații, anunțuri, comunicate

Ediția curentă Monitorul Oficial Nr. 307 din 06 octombrie 2022

Monitorul Oficial Nr. 221-229

 

PARTEA I

 
Legi, hotărâri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova
 
423. Decret cu privire la promulgarea Legii pentru modificarea unor acte normative (nr. 556-IX, 19 iulie 2022)
 
424. Lege pentru modificarea unor acte normative (nr. 176, 1 iulie 2022)
 
425. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea anexei la Legea nr. 668/1995 pentru aprobarea Listei unităților ale căror terenuri destinate agriculturii rămân în proprietatea statului (nr. 546-IX, 18 iulie 2022)
 
426. Lege pentru modificarea anexei la Legea nr. 668/1995 pentru aprobarea Listei unităților ale căror terenuri destinate agriculturii rămân în proprietatea statului (nr. 177, 1 iulie 2022)
 
427. Decret cu privire la promulgarea Legii pentru modificarea articolului 51 din Legea nr. 75/2015 cu privire la locuințe (nr. 555-IX, 19 iulie 2022)
 
428. Lege pentru modificarea articolului 51 din Legea nr. 75/2015 cu privire la locuințe (nr. 178, 1 iulie 2022)
 
429. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea unor acte normative (nr. 547-IX, 18 iulie 2022)
 
430. Lege pentru modificarea unor acte normative (nr. 181, 7 iulie 2022)
 
431. Decret cu privire la promulgarea Legii pentru modificarea articolului 2 din Legea nr. 121/2001 cu privire la protecția socială suplimentară a unor categorii de populație (nr. 557-IX, 19 iulie 2022)
 
432. Lege pentru modificarea articolului 2 din Legea nr. 121/2001 cu privire la protecția socială suplimentară a unor categorii de populație (nr. 183, 7 iulie 2022)
 
433. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea unor acte normative (nr. 558-IX, 19 iulie 2022)
 
434. Lege pentru modificarea unor acte normative (nr. 196, 14 iulie 2022)
 
435. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre Republica Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare în vederea realizării proiectului „Securitatea furnizării gazelor naturale” (nr. 561-IX, 20 iulie 2022)
 
436. Lege pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre Republica Moldova şi Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare în vederea realizării proiectului „Securitatea furnizării gazelor naturale” (nr. 206, 15 iulie 2022)
 
437. Decret cu privire la promulgarea Legii pentru ratificarea Amendamentului nr. 1, întocmit prin schimb de scrisori, la Acordul de finanțare dintre Guvernul Republicii Moldova, Uniunea Europeană și Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice al României privind Programul Operațional Comun Bazinul Mării Negre 2014-2020 pentru Programul de Cooperare Transfrontalieră al Instrumentului European de Vecinătate (ENI) pentru anii 2014-2020 (nr. 560-IX, 20 iulie 2022)
 
438. Lege pentru ratificarea Amendamentului nr. 1, întocmit prin schimb de scrisori, la Acordul de finanțare dintre Guvernul Republicii Moldova, Uniunea Europeană și Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice al României privind Programul Operațional Comun Bazinul Mării Negre 2014–2020 pentru Programul de Cooperare Transfrontalieră al Instrumentului European de Vecinătate (ENI) pentru anii 2014–2020 (nr. 207, 15 iulie 2022)
 
439. Hotărâre cu privire la Raportul Comisiei de anchetă privind modul de exploatare a substanțelor minerale utile și determinarea impactului asupra mediului (nr. 200, 14 iulie 2022)
 
440. Hotărâre privind demisia unui deputat în Parlament (nr. 201, 14 iulie 2022)
 
441. Hotărâre privind declararea vacanței unui mandat de deputat în Parlament (nr. 202, 14 iulie 2022)
 
442. Decret privind înregistrarea stemei, drapelului și imnului orașului Tvardița, raionul Taraclia (nr. 548-IX, 18 iulie 2022)
 
443. Decret privind înregistrarea stemei și drapelului satului Cojușna, raionul Strășeni (nr. 549-IX, 18 iulie 2022)
 
444. Decret privind inițierea negocierilor și aprobarea semnării Acordului de Grant dintre Republica Moldova și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru realizarea asistenței financiare din Fondul pentru migranți și refugiați „Sprijinirea furnizării în Moldova a serviciilor de sănătate pentru persoanele afectate de criza din Ucraina” (nr. 550-IX, 18 iulie 2022)
 
445. Decret privind acordarea cetățeniei Republicii Moldova (nr. 551-IX, 18 iulie 2022)
 
446. Decret privind aprobarea renunțării la cetățenia Republicii Moldova (nr. 552-IX, 18 iulie 2022)
 
447. Decret cu privire la redobândirea cetățeniei Republicii Moldova (nr. 553-IX, 18 iulie 2022)
 
448. Decret privind retragerea cetăţeniei Republicii Moldova (nr. 554-IX, 18 iulie 2022)
 
Acte ale Curţii Constituţionale a Republicii Moldova
 
110. Hotărâre privind validarea unui mandat de deputat în Parlamentul Republicii Moldova (sesizarea nr. 116e/2022) (nr. 13, 15 iulie 2022)
 
111. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 182g/2021 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 114 alin. (4) din Codul de executare (nr. 84, 30 iunie 2022)
 
112. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 208g/2021 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din Codul educației (finanțarea de la bugetul de stat a pachetului standard de servicii educaționale pentru învățământul general) (nr. 85, 30 iunie 2022)
 
113. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 248g/2021 privind excepția de neconstituționalitate a articolelor 49 alineatele (1) lit. b) și (5) și 56 alin. (3) din Legea concurenței nr. 183 din 11 iulie 2012 (competența Consiliului Concurenței de a dispune efectuarea inspecției la întreprindere în lipsa mandatului judecătoresc) (nr. 86, 30 iunie 2022)
 
114. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 9a/2022 privind controlul constituționalității articolelor 8 alineatele (2) și (4), 14, 18, 19 alineatele (1), (21) și (31), 20 alin. (3) din Legea nr. 131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător și a articolelor 1 alin. (21), 111 alineatele (2) și (7), 112 alin. (2) din Legea nr. 140 din 10 mai 2001 privind Inspectoratul de Stat al Muncii (controlul de stat în domeniul muncii, securității și sănătății în muncă) (nr. 87, 5 iulie 2022)
 
115. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 29g/2022 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 50 alineatul (1) litera e) din Codul de procedură civilă (motivele de recuzare a judecătorului) (nr. 88, 5 iulie 2022)
 
116. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 11g/2022 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 214 alineatele (6), (7) și (8) din Codul fiscal şi a articolului 4 alin. (6) din Legea nr. 1054 din 16 iunie 2000 privind punerea în aplicare a titlului IV din Codul fiscal (în redactarea de până la 1 iulie 2016) (controlul fiscal repetat în cazul achitării unor accize) (nr. 89, 5 iulie 2022)
 
117. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 73g/2022 privind excepția de neconstituționalitate a articolelor 70 alin. (1) pct. n) și 72 din Legea nr. 3 din 25 februarie 2016 cu privire la Procuratură (atribuțiile Președintelui Consiliului Superior al Procurorilor) (nr. 90, 5 iulie 2022)
 
118. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 63g/2022 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 71 alin. (3) din Codul penal (aplicarea pedepsei detențiunii pe viață în privința persoanelor care au atins vârsta de 18 ani, dar care nu au atins vârsta de 21 de ani [2]) (nr. 91, 5 iulie 2022)
 
Acte ale Curţii de Conturi a Republicii Moldova
 
25. Hotărâre cu privire la Raportul auditului conformității eliberării actelor permisive și administrării taxelor, amenzilor și plăților aferente mediului (nr. 28, 27 iunie 2022)
 
26. Hotărâre cu privire la Raportul auditului asupra rapoartelor financiare consolidate ale Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului încheiate la 31 decembrie 2021 (nr. 29, 28 iunie 2022)
 
27. Hotărâre cu privire la Raportul auditului asupra rapoartelor financiare consolidate ale Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare încheiate la 31 decembrie 2021 (nr. 30, 28 iunie 2022)
 
28. Hotărâre cu privire la Raportul auditului asupra rapoartelor financiare consolidate ale Ministerului Apărării încheiate la 31 decembrie 2021 (nr. 32, 30 iunie 2022)
 

PARTEA II

 
Hotărâri ale Guvernului Republicii Moldova
 
575. Hotărâre cu privire la aprobarea Conceptului Sistemului informațional de supraveghere video portabil „Camera de corp” și a Regulamentului cu privire la organizarea și funcționarea acestuia (nr. 441, 29 iunie 2022)
 
576. Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modalitatea de ținere a Registrului de stat format de Sistemul informațional automatizat „Registrul electronic al angajaţilor” (nr. 443, 29 iunie 2022)
 
577. Hotărâre cu privire la organizarea și funcționarea Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor (nr. 466, 6 iulie 2022)
 
578. Hotărâre cu privire la organizarea și funcționarea Instituției Publice Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (nr. 487, 13 iulie 2022)
 
579. Hotărâre cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului (nr. 490, 13 iulie 2022)
 
580. Hotărâre cu privire la aprobarea modului de recunoaștere a semnăturilor electronice calificate create utilizând un certificat calificat al cheii publice eliberat de un prestator de servicii de încredere dintr-un stat membru al Uniunii Europene (nr. 491, 13 iulie 2022)
 
581. Dispoziţie cu privire la componența nominală a Comisiei pentru decernarea Premiului Național (nr. 86-d, 14 iulie 2022)
 

PARTEA III

 
Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Justiţiei al Republicii Moldova
 
841. Ordin cu privire la aplicarea sancțiunii disciplinare notarului Bondarciuc Olga (nr. 177, 13 iulie 2022)
 
842. Ordin cu privire la suspendarea activității notarului Jîntica Rita (nr. 180, 14 iulie 2022)
 
Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova
 
843. Ordin cu privire la modificarea și completarea Normelor metodologice privind executarea de casă a bugetelor componente ale bugetului public național și a mijloacelor extrabugetare prin Contul Unic Trezorerial al Ministerului Finanțelor, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor nr.215 din 28 decembrie 2015 (nr. 79, 8 iulie 2022)
 
Acte ale Ministerului Economiei al Republicii Moldova
 
844. Ordin cu privire la modificarea procedurii de metrologie legală PML 2-01:2014 (nr. 70, 12 iulie 2022)
 
845. Ordin cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în anexa la Ordinul nr. 66/2010 (nr. 71, 13 iulie 2022)
 
Acte ale Agenţiei Naţionale pentru Siguranța Alimentelor
 
846. Ordin cu privire la aplicarea restricțiilor sanitar-veterinare de mișcare a porcilor din exploatațiile nonprofesionale către abatoare, puncte de sacrificare, piețe de animale, în scopul prevenirii răspândirii pestei porcine africane pe teritoriul Republicii Moldova (nr. 233, 13 iulie 2022)
 
Acte ale Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova
 
847. Decizie cu privire la examinarea cererii prealabile depusă de „Reforma Art” SRL, fondatoarea serviciului media audiovizual „Jurnal TV” (nr. 182, 27 mai 2022)
 
848. Decizie cu privire la examinarea cererii de eliberare a licenței de emisie Instituției Publice Compania „Teleradio-Moldova” pentru serviciul media audiovizual de radiodifuziune sonoră „Radio Moldova Muzical” (nr. 184, 3 iunie 2022)
 
849. Decizie cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării serviciului media audiovizual de televiziune „NTV Moldova”, urmare a autosesizărilor membrilor CA, Larisa Turea și Orest Dabija, și a sesizării Asociației Obștești „WatchDog.MD” (nr. 186, 3 iunie 2022)
 
850. Decizie cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării unor furnizori de servicii media audiovizuale, la capitolul respectării prevederilor art. 4 alin. (3) și (7) din Codul serviciilor media audiovizuale, urmare a autosesizării vicepreședintei Consiliului Audiovizualului, Ana Gonța (nr. 187, 3 iunie 2022)
 
851. Decizie cu privire la examinarea cererii prealabile depusă de „Bravo TV” SRL, fondatoarea serviciului media audiovizual de televiziune „Bravo TV” (nr. 188, 3 iunie 2022)
 
852. Decizie cu privire la examinarea cererii prealabile depusă de „Telesistem TV” SRL, fondatoarea serviciului media audiovizual de televiziune „Primul în Moldova” (nr. 189, 3 iunie 2022)
 
853. Decizie cu privire la examinarea cererii prealabile depusă de „TV Comunicații Grup” SRL, fondatoarea serviciului media audiovizual de televiziune „RTR Moldova” (nr. 190, 3 iunie 2022)
 
854. Decizie cu privire la neprezentarea înregistrărilor de către serviciul media audiovizual de televiziune „10 TV” (nr. 196, 10 iunie 2022)
 
855. Decizie cu privire la examinarea și avizarea repetată a proiectului de Hotărâre de Guvern cu privire la aprobarea Programului pentru susținerea populației de etnie romă din Republica Moldova pentru anii 2022-2025 (nr. 198, 10 iunie 2022)
 
856. Decizie cu privire la examinarea cererii de reperfectare a licenței de emisie eliberată „Media Production TV” SRL pentru serviciul media audiovizual de televiziune „PEH TV” (nr. 200, 10 iunie 2022)
 
857. Decizie cu privire la dispunerea monitorizării serviciului media audiovizual de televiziune „10 TV”, referitor la respectarea Concepției generale a serviciului de programe, prevăzută în conținutul licenței de emisie, Anexa nr. 1 (nr. 201, 10 iunie 2022)
 
858. Decizie cu privire la dispunerea monitorizării serviciilor media audiovizuale de televiziune „Accent TV”, „Exclusiv TV”, „NTV Moldova” și „Primul în Moldova” referitor la respectarea Concepției generale a serviciului de programe, prevăzută în conținutul licențelor de emisie, Anexa nr. 1 (nr. 202, 10 iunie 2022)
 
859. Decizie cu privire la neprezentarea înregistrărilor de către „RTV-MEDIA-CENTER” SRL, fondatoarea serviciului media audiovizual de televiziune „ATV COGUK” (nr. 204, 17 iunie 2022)
 
860. Decizie cu privire la examinarea cererii de eliberare a licenței de emisie „TV-CONTENT” SRL pentru serviciul media audiovizual de televiziune „RTR” (nr. 206, 17 iunie 2022)
 
861. Decizie cu privire la examinarea demersului Ministerului Muncii și Protecției Sociale de promovare a campaniei „Trecem pe alb” (nr. 207, 17 iunie 2022)
 
862. Decizie cu privire la inițierea consultărilor publice asupra proiectului de modificare a Regulamentului privind conținuturile audiovizuale (nr. 210, 24 iunie 2022)
 
863. Decizie cu privire la inițierea consultărilor publice asupra proiectului Strategiei de dezvoltare a domeniului audiovizual pentru anii 2023-2027 (nr. 213, 24 iunie 2022)
 
864. Decizie cu privire la dispunerea monitorizării serviciului media audiovizual de televiziune „Pro TV Chișinău” referitor la respectarea prevederilor Codului serviciilor media audiovizuale privind comunicările comerciale audiovizuale (nr. 214, 24 iunie 2022)
 
865. Decizie cu privire la monitorizarea furnizorilor de servicii media audiovizuale de radiodifuziune sonoră aflați în jurisdicția Republicii Moldova referitor la respectarea prevederilor art. 4 alin. (6) și (7) din Codul serviciilor media audiovizuale (nr. 215, 24 iunie 2022)
 
Acte ale Consiliului Concurenței al Republicii Moldova
 
866. Decizie (nr. ASS-47, 30 iunie 2022)
 
Acte ale Casei Naționale de Asigurări Sociale
 
867. Ordin cu privire la publicarea Raportului privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat în anul 2021 (nr. 104-A, 12 iulie 2022)
 
Acte ale Companiei Naționale de Asigurări în Medicină
 
868. Raport privind executarea fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală.
 
Acte ale Băncii Naţionale a Moldovei
 
869. Hotărâre pentru modificarea anexei nr.1 la Instrucțiunea privind modul de prezentare a rapoartelor în formă electronică la Banca Națională a Moldovei, aprobată prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr. 245/2019 (nr. 146, 7 iulie 2022)
 

PARTEA IV

 
Anunțuri, comunicate, informații de interes public
 

PARTEA V

 
Avize pierderi de acte
Nr. 221-229 22 iulie 2022 XXIX

Selectați data