search
close-white

Legi, hotărâri, decrete, dispoziții, tratate, alte acte oficiale, informații, anunțuri, comunicate

Ediția curentă Monitorul Oficial Nr. 305 din 30 septembrie 2022

Monitorul Oficial Nr. 291-296

 

PARTEA I

 
Legi, hotărâri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova
 
591. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea unor acte normative (instituirea unor funcții în cadrul autorităților administrației publice) (nr. 640-IX, 16 septembrie 2022)
 
592. Lege pentru modificarea unor acte normative (instituirea unor funcții în cadrul autorităților administrației publice) (nr. 263, 8 septembrie 2022)
 
593. Hotărâre pentru modificarea articolului 3 din Hotărârea Parlamentului nr. 84/2021 privind componența numerică și nominală a Biroului permanent al Parlamentului (nr. 264, 15 septembrie 2022)
 
594. Hotărâre pentru modificarea articolului 1 din Hotărârea Parlamentului nr. 165/2021 cu privire la constituirea Comisiei parlamentare speciale de monitorizare și control parlamentar asupra realizării politicii de reintegrare a Republicii Moldova (nr. 265, 15 septembrie 2022)
 
595. Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Parlamentului nr. 86/2021 privind aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Parlamentului (nr. 266, 15 septembrie 2022)
 
Acte ale Curţii Constituţionale a Republicii Moldova
 
138. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 255a/2021 privind controlul constituționalității articolelor I și II din Legea nr. 222 din 4 decembrie 2020 pentru modificarea articolului 32 din Legea nr. 544 din 20 iulie 1995 cu privire la statutul judecătorului (vârsta de pensionare și vechimea în muncă a judecătorilor care ies la pensie începând cu 1 iulie 2021 [nr. 2]) (nr. 108, 6 septembrie 2022)
 
139. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 286g/2021 privind excepția de neconstituționalitate a articolelor 19 lit. f), 39 alineatele (2), (3) și (4) din Legea nr. 132 din 17 iunie 2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate și a articolelor 23 alineatele (3), (4), (6), (7) și (9) și 24 alin. (12) din Legea nr. 133 din 17 iunie 2016 privind declararea averii și a intereselor personale (răspunderea pentru fapta de încălcare a regimului juridic al conflictelor de interese) (nr. 109, 6 septembrie 2022)
 
140. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 3g/2022 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 144 alineatele (8) și (9) din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012 (contestarea creanțelor incluse în tabelul definitiv consolidat al creanțelor) (nr. 110, 6 septembrie 2022)
 
141. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 5a/2022 pentru controlul constituționalității articolelor 152 alineatele (1) și (2), 41 și 42 din Legea nr. 156 din 14 octombrie 1998 privind sistemul public de pensii și a articolului II alin. (3) din Legea nr. 208 din 6 decembrie 2021 pentru modificarea Legii nr.156/1998 privind sistemul public de pensii (vârsta de pensionare, stagiul de cotizare și pensia anticipată pentru carieră lungă) (nr. 111, 6 septembrie 2022)
 
142. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 49g/2022 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 2791 alin. (2) din Codul de procedură penală (disjungerea cauzelor penale [III]) (nr. 112, 8 septembrie 2022)
 
143. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 17b/2022 privind interpretarea articolului 47 din Constituție (protecția socială a cetățenilor) (nr. 113, 8 septembrie 2022)
 
144. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 93g/2022 privind excepția de neconstituționalitate a prevederilor articolului 26 alin. (4) lit. a) din Legea privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare nr. 303 din 13 decembrie 2013 (nr. 114, 8 septembrie 2022)
 
145. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 71g/2022 privind excepția de neconstituționalitate a articolelor 276 alin. (1) și 285 alin. (2) pct. 1) din Codul de procedură penală şi a articolului 109 din Codul penal (efectele plângerii victimei sau a părții vătămate și efectele împăcării în procesul penal) (nr. 115, 8 septembrie 2022)
 
146. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 83g/2022 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 85 alin. (1) literele f) și i) din Codul de procedură civilă și din articolul 4 alin. (1) pct. 13) din Legea taxei de stat nr. 1216 din 3 decembrie 1992 (scutirea autorităților publice de la plata taxei de stat) (nr. 121, 13 septembrie 2022)
 
Acte ale Curţii de Conturi a Republicii Moldova
 
41. Hotărâre cu privire la Raportul auditului conformității privind gestionarea patrimoniului public de către Agenția Proprietății Publice în anii 2019-2021 (nr. 46, 26 august 2022)
 
42. Hotărâre cu privire la Raportul auditului asupra rapoartelor financiare ale Proiectului „Reforma învățământului în Moldova” încheiate la 31 decembrie 2021 (nr. 49, 2 septembrie 2022)
 

PARTEA II

 
Hotărâri ale Guvernului Republicii Moldova
 
731. Hotărâre cu privire la aprobarea Conceptului Sistemului informațional „Depozitarul public al situațiilor financiare” (nr. 590, 10 august 2022)
 
732. Hotărâre cu privire la aprobarea Conceptului Sistemului informațional „Statistici demografice și sociale” (nr. 604, 24 august 2022)
 
733. Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea anvelopelor uzate (nr. 610, 1 septembrie 2022)
 
734. Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 496/2014 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a Centrului de Asistență și Consiliere pentru Agresorii Familiali și a standardelor minime de calitate (nr. 624, 7 septembrie 2022)
 
735. Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 357/2009 cu privire la aprobarea Regulamentului circulației rutiere (nr. 642, 14 septembrie 2022)
 
736. Dispoziţie cu privire la conferirea gradului de calificare (nr. 97-d, 19 septembrie 2022)
 

PARTEA III

 
Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova
 
1081. Ordin cu privire la situația din Republica Mali și reînnoirea măsurilor restrictive aplicate acestui stat, prin adoptarea Rezoluției Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite S/RES/2649 (2022) din 30 august 2022 (nr. 213-S-05, 7 septembrie 2022)
 
Acte ale Ministerului Economiei al Republicii Moldova
 
1082. Ordin privind abrogarea Ordinului Ministerului Economiei nr. 6/2015 (nr. 83, 15 septembrie 2022)
 
Acte ale Ministerului Educației și Cercetării al Republicii Moldova
 
1083. Ordin cu privire la autorizarea de funcționare provizorie/acreditarea programelor de studii superioare de licență (ciclul I) și de master (ciclul II) în instituțiile de învățământ superior din Republica Moldova (nr. 891, 5 septembrie 2022)
 
Acte ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică
 
1084. Hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru serviciile auxiliare prestate consumatorilor de către S.A. „Operator Regional Apă-Canal Hîncești” (nr. 728, 16 septembrie 2022)
 
Acte ale Agenţiei Naţionale pentru Siguranța Alimentelor
 
1085. Ordin cu privire la modificarea Ordinului directorului general al Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor nr. 233/2022 cu privire la aplicarea restricțiilor sanitar-veterinare de mișcare a porcilor din exploatațiile nonprofesionale către abatoare, puncte de sacrificare, piețe de animale, în scopul prevenirii răspândirii pestei porcine africane pe teritoriul Republicii Moldova (nr. 288, 1 septembrie 2022)
 
1086. Ordin cu privire la notificarea prealabilă a importului/fabricației autohtone/exportul medicamentelor de uz veterinar (nr. 293, 8 septembrie 2022)
 
1087. Ordin cu privire la restricționarea utilizării substanțelor antimicrobiene la animale în scopul combaterii rezistenței antimicrobiene (nr. 297, 13 septembrie 2022)
 
Acte ale Autorității Aeronautice Civile a Republicii Moldova
 
1088. Ordin cu privire la aprobarea Procedurilor și Instrucțiunilor Aeronautice Civile Raportarea evenimentelor de securitate aeronautică (PIAC-RESA) (nr. 41/GEN, 23 august 2022)
 
Acte ale Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova
 
1089. Ordin privind modificarea Ordinului directorului Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova nr. 14 din 28 martie 2019 (nr. 53, 8 septembrie 2022)
 
Acte ale Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova
 
1090. Decizie cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare a domeniului audiovizual pentru anii 2023-2027 (nr. 270, 12 august 2022)
 
Acte ale Serviciului Fiscal de Stat
 
1091. Ordin pentru modificarea Regulamentului privind autorizarea centrelor de asistenţă tehnică pentru maşinile de casă şi de control/imprimantele fiscale, aprobat prin Ordinul directorului SFS nr. 481/2017 (nr. 356, 20 septembrie 2022)
 

PARTEA IV

 
Anunțuri, comunicate, informații de interes public
 

PARTEA V

 
Avize pierderi de acte
Nr. 291-296 23 septembrie 2022 XXIX

Selectați data