search
close-white

Legi, hotărâri, decrete, dispoziții, tratate, alte acte oficiale, informații, anunțuri, comunicate

Ediția curentă Monitorul Oficial Nr. 383 din 26 noiembrie 2022

Monitorul Oficial Nr. 315-317

 

PARTEA I

 
Legi, hotărâri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova
 
Acte ale Curţii Constituţionale a Republicii Moldova
 
163. Hotărâre privind controlul de constituționalitate al articolului 25 alin. (1) literele g1), g2) și g4) din Legea nr. 544 din 20 iulie 1995 cu privire la statutul judecătorului (eliberarea din funcție a judecătorului în cazul constatării unei încălcări a regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților sau în cazul nedepunerii declarației de avere și interese personale) (sesizarea nr. 273a/2021) (nr. 18, 27 septembrie 2022)
 
164. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 137g/2022 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 187 alin. (2) lit. f) din Codul penal (claritatea sintagmei „daune în proporții considerabile”) (nr. 132, 20 septembrie 2022)
 
165. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 143g/2022 privind excepția de neconstituționalitate a textului „48 de ore” din articolul 282 alin. (1) din Codul de procedură penală (nr. 133, 27 septembrie 2022)
 
166. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 62g/2022 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 12 alin. (2) din Legea nr. 354 din 28 octombrie 2004 privind formarea bunurilor imobile (comasarea bunurilor imobile) (nr. 134, 27 septembrie 2022)
 
167. Decizie de inadmisibilitate a sesizărilor nr. 80g/2022 și nr. 102g/2022 privind excepția de neconstituționalitate a sintagmei „după caz” din punctul 11 lit. j) din Regulamentul circulației rutiere, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 357 din 13 mai 2009, și a conjuncției „sau” din articolul 13412 alin. (3) din Codul penal (modalități de testare în vederea constatării gradului de alcoolemie) (nr. 135, 27 septembrie 2022)
 

PARTEA II

 
Hotărâri ale Guvernului Republicii Moldova
 
784. Hotărâre cu privire la aprobarea Conceptului Sistemului informațional „Vulnerabilitatea energetică” (nr. 703, 5 octombrie 2022)
 
785. Hotărâre privind aprobarea Regulamentului cu privire la atribuirea categoriilor de vulnerabilitate energetică și modul de stabilire și plată a compensațiilor pentru achitarea facturilor la energie (nr. 704, 5 octombrie 2022)
 

PARTEA III

 
Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova
 
1162. Ordin cu privire la modificarea şi completarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar şi a Normelor metodologice privind evidenţa contabilă şi raportarea financiară în sistemul bugetar, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor nr.216 din 28 decembrie 2015 (nr. 99, 26 septembrie 2022)
 
Acte ale Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare al Republicii Moldova
 
1163. Ordin pentru modificarea Ordinului Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare nr. 111 din 24 iunie 2017 (nr. 171, 10 octombrie 2022)
 
Acte ale Ministerului Educației și Cercetării al Republicii Moldova
 
1164. Ordin cu privire la aprobarea modelului Certificatului de competență profesională (nr. 886, 1 septembrie 2022)
 
1165. Ordin cu privire la aprobarea modelelor de certificate (nr. 980, 7 octombrie 2022)
 
Acte ale Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică
 
1166. Hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă, de canalizare și de epurare a apelor uzate de către ÎM „Apă-Canal” Căușeni (nr. 764, 7 octombrie 2022)
 
Acte ale Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova
 
1167. Decizie cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării unor servicii media audiovizuale de televiziune la capitolul protejarea patrimoniului lingvistic și cultural-național – art. 19 alin. (2) din Codul serviciilor media audiovizuale, urmare a autosesizării vicepreședintei Consiliului Audiovizualului, Ana Gonța (nr. 280, 2 septembrie 2022)
 
1168. Decizie cu privire la examinarea demersului Curții Constituționale nr. PCC-01/86a/340 din 4 august 2022 (nr. 285, 2 septembrie 2022)
Nr. 315-317 12 octombrie 2022 XXIX

Selectați data