search
close-white

Legi, hotărâri, decrete, dispoziții, tratate, alte acte oficiale, informații, anunțuri, comunicate

Ediția curentă Monitorul Oficial Nr. 383 din 26 noiembrie 2022

Monitorul Oficial Nr. 349-361

 

PARTEA I

 
Legi, hotărâri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova
 
664. Decret cu privire la promulgarea Legii pentru modificarea articolului 129 din Codul fiscal nr. 1163/1997 (nr. 681-IX, 3 noiembrie 2022)
 
665. Lege pentru modificarea articolului 129 din Codul fiscal nr. 1163/1997 (nr. 291, 20 octombrie 2022)
 
666. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea unor acte normative (nr. 682-IX, 4 noiembrie 2022)
 
667. Lege pentru modificarea unor acte normative (nr. 292, 20 octombrie 2022)
 
668. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea unor acte normative (nr. 687-IX, 9 noiembrie 2022)
 
669. Lege pentru modificarea unor acte normative (nr. 302, 3 noiembrie 2022)
 
670. Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 11 la Hotărârea Parlamentului nr. 117/2021 privind grupurile parlamentare de prietenie (nr. 305, 3 noiembrie 2022)
 
671. Decret privind numirea în funcție a unui judecător (nr. 683-IX, 8 noiembrie 2022)
 
672. Decret privind înregistrarea stemei și drapelului orașului Dondușeni (nr. 684-IX, 8 noiembrie 2022)
 
673. Decret privind înregistrarea imnului satului Talmaza, raionul Ștefan Vodă (nr. 685-IX, 8 noiembrie 2022)
 
674. Decret privind înregistrarea unor simboluri teritoriale ale comunei Puțintei, raionul Orhei (nr. 686-IX, 8 noiembrie 2022)
 
675. Decret pentru aprobarea semnării celui de-al doilea Protocol adițional la Convenția Consiliului Europei privind criminalitatea informatică referitor la cooperarea consolidată și divulgarea probelor electronice (nr. 688-IX, 9 noiembrie 2022)
 
676. Decret pentru inițierea negocierilor și aprobarea semnării Acordului de Asociere dintre Republica Moldova, pe de o parte, și Uniunea Europeană, pe de altă parte, privind participarea Republicii Moldova la Programul Uniunii Europene pentru mediu și politici climatice – „LIFE” (nr. 689-IX, 9 noiembrie 2022)
 
677. Decret pentru inițierea negocierilor şi aprobarea semnării Acordului de modificare nr. 3 la Acordul de împrumut între Republica Moldova şi Banca Europeană pentru Reconstrucție şi Dezvoltare privind realizarea lucrărilor de construcție şi reabilitare a drumurilor în Republica Moldova (nr. 691-IX, 9 noiembrie 2022)
 

PARTEA II

 
Hotărâri ale Guvernului Republicii Moldova
 
842. Hotărâre pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare privind circulația necomercială a animalelor de companie (nr. 660, 23 septembrie 2022)
 
843. Hotărâre cu privire la aprobarea Cadrului bugetar pe termen mediu (2023-2025 ) (nr. 692, 5 octombrie 2022)
 
844. Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea, funcționarea și utilizarea Fondului de garantare a creditelor pentru întreprinderile mici și mijlocii (nr. 709, 19 octombrie 2022)
 
845. Hotărâre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 171/2010 cu privire la asociaţiile utilizatorilor de apă pentru irigaţii (nr. 744, 2 noiembrie 2022)
 
846. Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 647/2014 privind punerea în aplicare a prevederilor secțiunilor a 271-a și a 281-a din Codul vamal al Republicii Moldova (nr. 753, 2 noiembrie 2022)
 
847. Hotărâre pentru aprobarea Sesizării privind controlul constituționalității Partidului Politic „Șor” (nr. 764, 9 noiembrie 2022)
 
848. Hotărâre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (cu privire la activitatea statisticii oficiale în vederea consolidării accesului la sursele de date administrative și private relevante pentru elaborarea statisticilor oficiale, precum și a alinierii în continuare a statisticii naționale la standardele și bunele practici ale UE) (nr. 765, 9 noiembrie 2022)
 
849. Hotărâre cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului (susținerea familiilor cu copii) (nr. 766, 9 noiembrie 2022)
 
850. Hotărâre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 768, 9 noiembrie 2022)
 
851. Hotărâre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 769, 9 noiembrie 2022)
 
852. Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 592/2019 cu privire la aprobarea Programului de ecologizare a întreprinderilor mici și mijlocii (nr. 772, 9 noiembrie 2022)
 
853. Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 149/2021 cu privire la organizarea și funcționarea Ministerului Muncii și Protecției Sociale (nr. 773, 9 noiembrie 2022)
 
854. Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 246/2010 cu privire la modul de aplicare a facilităților fiscale și vamale aferente realizării proiectelor de asistență tehnică și investițională în derulare, care cad sub incidența tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte (nr. 776, 9 noiembrie 2022)
 
855. Hotărâre privind repartizarea și redistribuirea alocațiilor aprobate în Legea bugetului de stat pentru anul 2022 nr. 205/2021 (nr. 777, 9 noiembrie 2022)
 
856. Hotărâre pentru iniţierea negocierilor şi aprobarea semnării Înţelegerii, întocmite prin schimb de note, dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Federale Germania privind cooperarea financiară („Promovarea securității energetice a grupurilor vulnerabile din Republica Moldova”) (nr. 778, 9 noiembrie 2022)
 
857. Hotărâre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 179/2016 cu privire la întreprinderile mici şi mijlocii (nr. 779, 9 noiembrie 2022)
 
858. Dispoziție cu privire la instituirea Grupului de lucru comun pentru monitorizarea situației macroeconomice (nr. 109-d, 7 noiembrie 2022)
 
859. Dispoziție cu privire la instituirea Grupului de lucru pentru reformarea cadrului de reglementare a activității de întreprinzător (nr. 110-d, 7 noiembrie 2022)
 
860. Dispoziție privind aprobarea componenței nominale a Părții moldovenești a Comisiei mixte moldo-române (nr. 111-d, 9 noiembrie 2022)
 
861. Dispoziție cu privire la desemnarea reprezentantului Guvernului în Aeroportul Internațional Liber „Mărculești” (nr. 112-d, 9 noiembrie 2022)
 
862. Dispoziție cu privire la desemnarea doamnei Diana Cozma în calitate de reprezentant al Guvernului în Portul Internațional Liber „Giurgiulești” (nr. 113-d, 9 noiembrie 2022)
 
863. Dispoziție privind anularea Dispoziției Guvernului nr. 192-d/2020 cu privire la eliberarea din funcție a domnului Andrei POPA (nr. 114-d, 9 noiembrie 2022)
 

PARTEA III

 
Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale al Republicii Moldova
 
1265. Ordin cu privire la aprobarea Metodologiei privind repartizarea consumului de energie termică și a costului aferent acestui consum între consumatorii unui bloc locativ conectați la sistemul colectiv de alimentare cu energie termică (nr. 184, 31 octombrie 2022)
 
Acte ale Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova
 
1266. Ordin cu privire la intrarea în vigoare a unor tratate internaționale (nr. 277-T-08, 31 octombrie 2022)
 
Acte ale Ministerului Educației și Cercetării al Republicii Moldova
 
1267. Ordin cu privire la aprobarea Metodologiei desfășurării examenului pentru obținerea dreptului de a conduce vehicule și documentarea cu permis de conducere (nr. 949, 29 septembrie 2022)
 
1268. Ordin privind aprobarea Metodologiei cu privire la prevenirea și combaterea bullying-ului (nr. 1024, 13 octombrie 2022)
 
Acte ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică
 
1269. Hotărâre privind aprobarea tarifului pentru operarea sistemului de distribuție de tip închis al energiei electrice de către S.A. ”Tracom” (nr. 822, 8 noiembrie 2022)
 
1270. Hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru serviciile auxiliare prestate consumatorilor de către S.A. „Apă-Canal Cahul” (nr. 823, 8 noiembrie 2022)
 
1271. Hotărâre privind stabilirea cheltuielilor de bază aferente activității de producere, distribuție și furnizare a energiei termice de către Î.M. „Servicii Comunal-Locative” Orhei (nr. 824, 8 noiembrie 2022)
 
Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare
 
1272. Hotărâre cu privire la înregistrarea în Registrul emitenților de valori mobiliare aferentă Societății pe acțiuni „BUNĂSTARE” (nr. 57/5, 1 noiembrie 2022)
 
1273. Hotărâre cu privire la înregistrarea în Registrul emitenților de valori mobiliare aferentă Întreprinderii Comerciale de Producere „CODRU MARE” SA (nr. 57/6, 1 noiembrie 2022)
 
1274. Hotărâre cu privire la înregistrarea în Registrul emitenților de valori mobiliare aferentă Firmei de Producție și Comerț „STEJAUR” SA (nr. 57/7, 1 noiembrie 2022)
 
1275. Hotărâre referitor la autorizarea reorganizării Societății pe acțiuni ÎNTREPRINDEREA MIXTĂ MOLDO-ENGLEZĂ „FIRST AUDIT INTERNATIONAL” din societate pe acțiuni în societate cu răspundere limitată (nr. 57/8, 1 noiembrie 2022)
 
1276. Hotărâre referitor la autorizarea reorganizării Societății pe acțiuni „MOLMETAL” din societate pe acțiuni în societate cu răspundere limitată (nr. 57/9, 1 noiembrie 2022)
 
1277. Hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Comisiei Naționale a Pieței Financiare (nr. 57/11, 1 noiembrie 2022)
 
Acte ale Comisiei Electorale Centrale a Republicii Moldova
 
1278. Hotărâre cu privire la supravegherea veniturilor și cheltuielilor concurenților electorali în campania electorală pentru perioada 22 – 28 octombrie 2022 aferentă turului doi al alegerilor locale noi pentru funcția de primar din 30 octombrie 2022 (nr. 747, 1 noiembrie 2022)
 
Acte ale Comisiei Naționale de Heraldică
 
1279. Decizie cu privire la includerea unor simboluri uniformistice ale Armatei Naționale în Armorialul General al Republicii Moldova (nr. 504-IV.01, 23 noiembrie 2016)
 
Acte ale Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova
 
1280. Decizie cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării serviciului media audiovizual de televiziune „RTR Moldova”, urmare a sesizărilor AO Comunitatea „WatchDog.MD” (nr. 305, 7 octombrie 2022)
 
1281. Decizie cu privire la prelungirea termenului de examinare a sesizării Comunității pentru advocacy și politici publice „WatchDog.MD” (nr. 311, 7 octombrie 2022)
 
1282. Decizie cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării serviciilor media audiovizuale de televiziune „RTR Moldova”, „Cinema 1” și „PEH TV” la capitolul respectării Concepției generale a serviciului de programe (nr. 314, 21 octombrie 2022)
 
1283. Decizie cu privire la rezultatele controlului efectuat în baza Deciziei Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova nr. 312 din 7 octombrie 2022 (nr. 315, 21 octombrie 2022)
 
1284. Decizie cu privire la examinarea cererii de reperfectare a licențelor de emisie eliberate IP Companiei „Teleradio-Moldova” pentru serviciile media audiovizuale „Moldova 1” și „Moldova 2” (nr. 316, 21 octombrie 2022)
 
1285. Decizie cu privire la examinarea și avizarea proiectului hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea Programului pentru anii 2023-2025 privind implementarea Strategiei de consolidare a relațiilor interetnice în Republica Moldova pentru anii 2017-2027 (nr. 317, 21 octombrie 2022)
 
1286. Decizie cu privire la examinarea demersurilor Ministerului Muncii și Protecției Sociale, a Serviciului de asistență telefonică gratuită pentru copii și Crucea Roșie din Elveția în Moldova referitor la mediatizarea unor spoturi (nr. 318, 21 octombrie 2022)
 
1287. Decizie cu privire la dispunerea controlului privind respectarea prevederilor art. 25 alin. (5) din Codul serviciilor media audiovizuale al Republicii Moldova nr. 174/2018 de IP Compania „Teleradio-Moldova” (nr. 319, 21 octombrie 2022)
 
1288. Decizie cu privire la dispunerea monitorizării serviciilor media audiovizuale de televiziune la capitolul respectării art. 63 alin. (6) din Codul serviciilor media audiovizuale nr. 174/2018 (nr. 320, 21 octombrie 2022)
 
1289. Decizie cu privire la dispunerea monitorizării serviciului media audiovizual de televiziune „Primul în Moldova”, urmare a autosesizării președintei Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova, Liliana VIȚU-EȘANU (nr. 321, 21 octombrie 2022)
 
1290. Decizie cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării serviciului media audiovizual de televiziune „NTV Moldova”, urmare a sesizării Asociației Obștești Comunitatea „WatchDog.MD” (nr. 322, 28 octombrie 2022)
 
1291. Decizie cu privire la prelungirea termenului de examinare a petiției dlui Vitalie Grabovschi (nr. 324, 28 octombrie 2022)
 
1292. Decizie cu privire la examinarea cererii de prelungire a licenței de emisie eliberată PP „Exclusiv media” SRL pentru serviciul media audiovizual de televiziune „Exclusiv TV” (nr. 325, 28 octombrie 2022)
 
1293. Decizie cu privire la dispunerea monitorizării serviciului media audiovizual de televiziune „Tezaur TV”, urmare a autosesizării membrului Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova, Ruslan Mihalevschi (nr. 330, 28 octombrie 2022)
 
1294. Decizie cu privire la dispunerea monitorizării serviciului media audiovizual de televiziune „10 TV” la capitolul respectării Concepției generale a serviciului de programe, prevăzută în conținutul licențelor de emisie (nr. 331, 28 octombrie 2022)
 
1295. Decizie cu privire la monitorizarea serviciilor media audiovizuale de televiziune „TV6” și „Orhei TV” la capitolul respectării Concepției generale a serviciului de programe, prevăzută în conținutul licențelor de emisie (nr. 332, 28 octombrie 2022)
 
Acte ale Comisiei interdepartamentale pentru echipamente de casă și de control a Republicii Moldova
 
1296. Decizie (nr. 26-11/1-19/05-2022, 4 noiembrie 2022)
 
Acte ale Serviciului Fiscal de Stat
 
1297. Ordin cu privire la modificarea Ordinului directorului SFS nr. 632/2020 (nr. 414, 3 noiembrie 2022)
 
Acte ale Serviciului Vamal al Republicii Moldova
 
1298. Ordin cu privire la modificarea anexei nr.11 la Normele tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu, aprobate prin Ordinul Serviciului Vamal nr. 346-O/2009 (nr. 345-O, 27 octombrie 2022)
 
Acte ale Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale a Republicii Moldova
 
1299. Ordin cu privire la înregistrarea preţurilor de producător la medicamente (nr. Rg04-000268, 8 noiembrie 2022)
 
Acte ale Băncii Naţionale a Moldovei
 
1300. Hotărâre cu privire la modificarea punctului 11 lit. b) din Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.139/2019 „Cu privire la ratele dobânzii pentru remunerarea rezervelor obligatorii și comisioanele aferente deservirii și gestionării rezervelor obligatorii în dolari SUA și în euro” (nr. 218, 3 noiembrie 2022)
 

PARTEA IV

 
Anunțuri, comunicate, informații de interes public
 

PARTEA V

 
Avize pierderi de acte
Nr. 349-361 11 noiembrie 2022 XXIX

Selectați data