search
close-white

Legi, hotărâri, decrete, dispoziții, tratate, alte acte oficiale, informații, anunțuri, comunicate

Ediția curentă Monitorul Oficial Nr. 31-34 din 03 februarie 2023

Monitorul Oficial Nr. 394-400

 

PARTEA I

 
Legi, hotărâri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova
 
736. Decret cu privire la promulgarea Legii pentru modificarea unor acte normative (asigurarea drepturilor victimelor în cazul infracțiunilor privind viața sexuală și violența în familie) (nr. 723-IX, 30 noiembrie 2022)
 
737. Lege pentru modificarea unor acte normative (asigurarea drepturilor victimelor în cazul infracțiunilor privind viața sexuală și violența în familie) (nr. 316, 17 noiembrie 2022)
 
738. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 179/2016 cu privire la întreprinderile mici și mijlocii (nr. 724-IX, 30 noiembrie 2022)
 
739. Lege pentru modificarea Legii nr. 179/2016 cu privire la întreprinderile mici şi mijlocii (nr. 320, 24 noiembrie 2022)
 
740. Decret cu privire la promulgarea Legii pentru ratificarea Celui de-al Paisprezecelea Amendament la Acordul de asistență privind obiectivul de dezvoltare între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Statelor Unite ale Americii pentru creștere economică durabilă ancorată în integrarea europeană (nr. 725-IX, 30 noiembrie 2022)
 
741. Lege pentru ratificarea Celui de-al Paisprezecelea Amendament la Acordul de asistență privind obiectivul de dezvoltare între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Statelor Unite ale Americii pentru creștere economică durabilă ancorată în integrarea europeană (nr. 322, 24 noiembrie 2022)
 
Acte ale Curţii Constituţionale a Republicii Moldova
 
191. Decizie de inadmisibilitate a sesizărilor nr. 12a/2022 și nr. 113g/2022 pentru controlul constituționalității Legii nr. 13 din 21 ianuarie 2022 pentru modificarea Legii nr. 1260 din 19 iulie 2002 cu privire la avocatură (modificările legislative privind accederea în profesia de avocat) (nr. 155, 22 noiembrie 2022)
 
192. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 118g/2022 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 372 alin. (1) din Codul de procedură penală (examinarea corpurilor delicte în ședința de judecată) (nr. 156, 22 noiembrie 2022)
 
193. Decizie de inadmisibilitate a sesizărilor nr. 50g/2022, nr. 55g/2022, nr. 84g/2022, nr. 104g/2022 și nr.123g/2022 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 3302 din Codul penal (îmbogățirea ilicită [III]) (nr. 159, 24 noiembrie 2022)
 
194. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 89b/2022 privind interpretarea articolului 2 din Constituție (uzurparea puterii de stat) (nr. 160, 29 noiembrie 2022)
 
195. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 67a/2022 pentru controlul constituționalității unor prevederi din articolul 4511 alin. (1) lit. a) din Codul contravențional (examinarea faptei contravenționale pe baza constatărilor personale ale agentului constatator) (nr. 161, 29 noiembrie 2022)
 
196. Decizie de inadmisibilitate a sesizărilor nr. 144g/2022, nr. 145g/2022, nr. 146g/2022 și nr. 147g/2022 privind excepțiile de neconstituționalitate a articolului 305 alin. (8) din Codul de procedură penală (nr. 162, 29 noiembrie 2022)
 

PARTEA III

 
Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova
 
1374. Ordin cu privire la Haiti, prin adoptarea Rezoluției Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite S/RES/2653 (2022) din 21 octombrie 2022 (nr. 294-S-07, 21 noiembrie 2022)
 
1375. Ordin cu privire la situația din Somalia, prin adoptarea Rezoluției Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite S/RES/2662 (2022) din 17 noiembrie 2022 (nr. 296-S-08, 29 noiembrie 2022)
 
Acte ale Ministerului Economiei al Republicii Moldova
 
1376. Ordin cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în anexă la Ordinul nr. 66/2010 (nr. 105, 2 decembrie 2022)
 
Acte ale Ministerului Culturii al Republicii Moldova
 
1377. Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea colecțiilor de bibliotecă (nr. 196, 3 octombrie 2022)
 
Acte ale Ministerului Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova
 
1378. Ordin cu privire la aprobarea listei de verificare pentru controlul de stat în domeniul raporturilor de muncă (nr. 98, 29 noiembrie 2022)
 
Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare
 
1379. Hotărâre privind modificarea și abrogarea unor acte normative (nr. 58/5, 8 noiembrie 2022)
 
1380. Hotărâre referitor la autorizarea reorganizării Societății pe acțiuni „OLDEX” din societate pe acțiuni în societate cu răspundere limitată (nr. 62/10, 28 noiembrie 2022)
 
1381. Hotărâre cu privire la înregistrarea în Registrul emitenților de valori mobiliare aferentă Societății pe acțiuni „INVENȚIE-MDV” (nr. 62/11, 28 noiembrie 2022)
 
1382. Hotărâre referitor la autorizarea reorganizării Societății pe acțiuni „ZOREANA” din societate pe acțiuni în societate cu răspundere limitată (nr. 62/12, 28 noiembrie 2022)
 
1383. Hotărâre cu privire la înregistrarea în Registrul emitenților de valori mobiliare aferentă Societății pe acțiuni „NEMETMACOM” (nr. 62/13, 28 noiembrie 2022)
 
Acte ale Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova
 
1384. Decizie cu privire la examinarea cererii de recuzare depusă de dna Fulga Grabovski (nr. 344, 11 noiembrie 2022)
 
1385. Decizie cu privire la bilanțul concursului pentru suplinirea capacității disponibile (8 sloturi) a Multiplexului A, anunțat prin Decizia Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova nr. 290 din 9 septembrie 2022 (nr. 351, 25 noiembrie 2022)
 
1386. Decizie cu privire la examinarea cererii de reperfectare a licenței de emisie eliberate „Radio Top” SRL pentru serviciul de radiodifuziune sonoră „Radio Alla” (nr. 352, 25 noiembrie 2022)
 
1387. Decizie cu privire la inițierea consultărilor publice asupra proiectului deciziei Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova cu privire la aprobarea modelului Raportului anual al furnizorilor privați de servicii media (nr. 353, 25 noiembrie 2022)
 
1388. Decizie cu privire la examinarea cererii de reperfectare a condițiilor la autorizația de retransmisiune eliberată „INTERVAL-TV” SRL (nr. 354, 25 noiembrie 2022)
 
1389. Decizie cu privire la examinarea demersului AO BCD „Alcoolici Anonimi Moldova” referitor la mediatizarea unor spoturi (nr. 355, 25 noiembrie 2022)
 
1390. Decizie cu privire la monitorizarea furnizorilor publici și privați naționali de servicii media de televiziune la capitolul respectării prevederilor art. 4 alin. (3) lit. a), b), c), alin. (4), alin. (7) și alin. (9) din Codul serviciilor media audiovizuale al Republicii Moldova (nr. 356, 25 noiembrie 2022)
 
Acte ale Consiliului Concurenței al Republicii Moldova
 
1391. Decizie (nr. ASS-69, 10 noiembrie 2022)
 
Acte ale Serviciului Vamal al Republicii Moldova
 
1392. Ordin privind modificarea Ordinului directorului general al Serviciului Vamal nr.436-O/2017 cu privire la stabilirea locurilor de vămuire a mărfurilor (nr. 343-O, 25 octombrie 2022)
 
Acte ale Băncii Naţionale a Moldovei
 
1393. Hotărâre cu privire la nivelul ratelor dobânzilor Băncii Naționale a Moldovei și la norma rezervelor obligatorii (nr. 247, 5 decembrie 2022)
 

PARTEA IV

 
Anunțuri, comunicate, informații de interes public
 

PARTEA V

 
Avize pierderi de acte
Nr. 394-400 Vineri, 09 decembrie 2022 XXIX

Selectați data