search
close-white

Legi, hotărâri, decrete, dispoziții, tratate, alte acte oficiale, informații, anunțuri, comunicate

Ediția curentă Monitorul Oficial Nr. 31-34 din 03 februarie 2023

Monitorul Oficial Nr. 456-459

 

PARTEA I

 
Legi, hotărâri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova
 
812. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea unor acte normative (nr. 773-IX, 29 decembrie 2022)
 
813. Lege pentru modificarea unor acte normative (nr. 356, 29 decembrie 2022)
 
814. Hotărâre privind demisia unui deputat în Parlament (nr. 360, 29 decembrie 2022)
 
815. Hotărâre privind demisia unui deputat în Parlament (nr. 361, 29 decembrie 2022)
 
816. Decret privind conferirea de distincții de stat unor militari și angajați civili ai Ministerului Apărării și Armatei Naționale (nr. 770-IX, 27 decembrie 2022)
 
Acte ale Curţii de Conturi a Republicii Moldova
 
49. Hotărâre cu privire la Raportul auditului conformității gestionării patrimoniului public (inclusiv subsidiile) de către instituțiile publice din domeniul infrastructurii calității în anii 2020-2021 (nr. 60, 13 decembrie 2022)
 

PARTEA II

 
Hotărâri ale Guvernului Republicii Moldova
 
1068. Hotărâre cu privire la modificarea Hotărârii Guvernului nr. 165/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind modalitatea de calculare a pensiilor și modalitatea de confirmare a stagiului de cotizare pentru stabilirea pensiilor (nr. 937, 28 decembrie 2022)
 
1069. Hotărâre cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului (consolidarea capacităților instituționale pe componenta de integrare europeană) (nr. 941, 28 decembrie 2022)
 
1070. Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 802/2011 cu privire la instituirea Inspecției Sociale (nr. 944, 28 decembrie 2022)
 
1071. Hotărâre cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului (eficientizarea procesului de inspecție tehnică periodică a autovehiculelor și remorcilor) (nr. 945, 28 decembrie 2022)
 

PARTEA III

 
Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova
 
1497. Ordin privind modificarea și completarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar și a Normelor metodologice privind evidența contabilă și raportarea financiară în sistemul bugetar aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor nr.216 din 28 decembrie 2015 (nr. 116, 12 decembrie 2022)
 
1498. Ordin cu privire la modificarea Regulamentului privind administrarea Clasificației bugetare (nr. 120, 19 decembrie 2022)
 
1499. Ordin cu privire la modificarea și completarea Normelor metodologice privind executarea de casă a bugetelor componente ale bugetului public național și a mijloacelor extrabugetare prin Contul Unic Trezorerial al Ministerului Finanțelor, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor nr.215 din 28 decembrie 2015 (nr. 122, 19 decembrie 2022)
 
1500. Ordin privind modificarea și completarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar și a Normelor metodologice privind evidența contabilă și raportarea financiară în sistemul bugetar aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor nr.216 din 28 decembrie 2015 (nr. 125, 21 decembrie 2022)
 
1501. Ordin cu privire la modificarea Clasificației bugetare (nr. 127, 22 decembrie 2022)
 
Acte ale Ministerului Sănătății al Republicii Moldova și ale Companiei Naționale de Asigurări în Medicină
 
1502. Ordin cu privire la modificarea Criteriilor de contractare a prestatorilor de servicii medicale în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală pentru anul 2022, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății și directorului general al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină nr.1227/350-A din 29 decembrie 2021 (nr. 1232/294-A, 27 decembrie 2022)
 
Acte ale Agenției Naționale de Reglementare în Energetică
 
1503. Hotărâre privind modificarea Metodologiei de determinare, aprobare și aplicare a tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apă, de canalizare și epurare a apelor uzate, aprobată prin Hotărârea Consiliului de administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică nr. 489/2019 (nr. 937, 16 decembrie 2022)
 
Acte ale Serviciului Vamal al Republicii Moldova
 
1504. Ordin cu privire la modificarea anexei nr.11 la Normele tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declarației vamale în detaliu, aprobate prin Ordinul Serviciului Vamal nr.346-O/2009 (nr. 414-O, 19 decembrie 2022)
Nr. 456-459 Vineri, 30 decembrie 2022 XXIX

Selectați data