search
close-white

Legi, hotărâri, decrete, dispoziții, tratate, alte acte oficiale, informații, anunțuri, comunicate

Ediția curentă Monitorul Oficial Nr. 264-267 din 21 iunie 2024

Monitorul Oficial Nr. 13-16

 

PARTEA I

 
Legi, hotărâri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova
 
40. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea unor acte normative (nr. 801-IX, 13 ianuarie 2023)
 
41. Lege pentru modificarea unor acte normative (nr. 363, 29 decembrie 2022)
 
42. Decret cu privire la promulgarea Legii pentru modificarea articolului 32 din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative (nr. 802-IX, 13 ianuarie 2023)
 
43. Lege pentru modificarea articolului 32 din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative (nr. 374, 29 decembrie 2022)
 
44. Decret cu privire la promulgarea Legii pentru modificarea Regulamentului Parlamentului adoptat prin Legea nr. 797/1996 (nr. 803-IX, 13 ianuarie 2023)
 
45. Lege pentru modificarea Regulamentului Parlamentului adoptat prin Legea nr. 797/1996 (nr. 375, 29 decembrie 2022)
 
46. Hotărâre privind aprobarea Programului național de recuperare a bunurilor infracționale pentru anii 2023–2027 și a Planului de acțiuni pentru implementarea Programului național de recuperare a bunurilor infracționale pentru anii 2023–2027 (nr. 342 15 decembrie 2022)
 
47. Decret privind numirea domnului Andrei POPOV, Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Republica Elenă, în funcția de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Republica Cipru (nr. 804-IX, 13 ianuarie 2023)
 
48. Decret privind numirea domnului Alexandr ESAULENCO, Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Republica Azerbaidjan, în funcția de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Georgia (nr. 805-IX, 13 ianuarie 2023)
 
49. Decret privind conferirea de distincții de stat (nr. 806-IX, 13 ianuarie 2023)
 
Acte ale Curţii Constituţionale a Republicii Moldova
 
1. Hotărâre privind validarea unor mandate de deputat în Parlamentul Republicii Moldova (sesizarea nr. 1e/2023) (nr. 2, 5 ianuarie 2023)
 
2. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 86a/2022 privind controlul constituționalității unor prevederi din Codul serviciilor media audiovizuale (nr. 173, 13 decembrie 2022)
 
3. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 142g/2022 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 54 alin. (1) pct. 1) din Codul de procedură penală (incompatibilitatea procurorului de a participa succesiv la judecarea aceleiași cauze penale) (nr. 174, 13 decembrie 2022)
 
4. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 152g/2022 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 10 alin. (1) din Codul penal și a articolului 458 alin. (3) din Codul de procedură penală (nr. 175, 13 decembrie 2022)
 
5. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 183g/2022 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 196 alin. (2) din Codul de procedură penală (contestarea măsurii preventive în fața unei instanțe superioare) (nr. 176, 13 decembrie 2022)
 
6. Decizie de inadmisibilitate a sesizărilor nr. 121g/2022 și nr. 160g/2022 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 10 alin. (1) din Legea nr. 161 din 18 iulie 2014 cu privire la administratorii autorizați (apartenența obligatorie la uniunea administratorilor autorizați) (nr. 177, 15 decembrie 2022)
 
7. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 176g/2022 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 7 alin. (32) din Codul de procedură penală (nr. 178, 15 decembrie 2022)
 
8. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 179g/2022 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 336 alin. (1) din Codul contravențional (nesubordonarea cu rea-voință la dispoziția sau la cererea legitimă a colaboratorului organelor de ocrotire a normelor de drept) (nr. 179, 15 decembrie 2022)
 
Acte ale Curţii de Conturi a Republicii Moldova
 
1. Hotărâre pentru aprobarea Raportului auditului performanței „Acțiunile aferente obiectivelor specifice ale Programului național de control al cancerului, realizate în perioada 2017-2022 (I semestru) de autoritățile responsabile, contribuie la atingerea rezultatelor așteptate?” (nr. 62, 20 decembrie 2022)
 
2 Hotărâre cu privire la Raportul auditului conformității asupra procedurilor de protecție specială a copiilor aflați în situație de risc (nr. 63, 22 decembrie 2022)
 
3. Hotărâre cu privire la Raportul auditului conformității privind acordarea compensațiilor și ajutorului umanitar agricultorilor afectați de calamitățile naturale asupra recoltei anului 2020 (nr. 64, 22 decembrie 2022)
 

PARTEA IV

 
Anunțuri, comunicate, informații de interes public
 

PARTEA V

 
Avize pierderi de acte
Nr. 13-16 Vineri, 20 ianuarie 2023 XXX

Selectați data