search
close-white

Legi, hotărâri, decrete, dispoziții, tratate, alte acte oficiale, informații, anunțuri, comunicate

Ediția curentă Monitorul Oficial Nr. 181-183 din 19 aprilie 2024

Monitorul Oficial Nr. 75-78

 

PARTEA I

 
Legi, hotărâri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova
 
110. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la asociațiile de dezvoltare intercomunitară (nr. 842-IX, 28 februarie 2023)
 
111. Lege cu privire la asociațiile de dezvoltare intercomunitară (nr. 17, 2 februarie 2023)
 
112. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea unor acte normative (cooperarea autorităților administrației publice locale prin intermediul asociațiilor de dezvoltare intercomunitară) (nr. 843-IX, 28 februarie 2023)
 
113. Lege pentru modificarea unor acte normative (cooperarea autorităților administrației publice locale prin intermediul asociațiilor de dezvoltare intercomunitară) (nr. 18, 2 februarie 2023)
 
114. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la accederea Republicii Moldova la Acordul parțial extins al Consiliului Europei privind rutele culturale, reconfirmat prin Rezoluția CM/Res(2013)66 a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei (nr. 846-IX, 2 martie 2023)
 
115. Lege cu privire la accederea Republicii Moldova la Acordul parțial extins al Consiliului Europei privind rutele culturale, reconfirmat prin Rezoluția CM/Res(2013)66 a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei (nr. 23, 16 feruarie 2023)
 
116. Decret privind conferirea „Ordinului de Onoare” doamnei Amélie de MONTCHALIN (nr. 845-IX, 1 martie 2023)
 
Acte ale Curţii Constituţionale a Republicii Moldova
 
40. Hotărâre privind excepțiile de neconstituționalitate a unor prevederi din Legea nr. 26 din 10 martie 2022 privind unele măsuri aferente selectării candidaților la funcția de membru în organele de autoadministrare ale judecătorilor și procurorilor (competența Curții Supreme de Justiție în cazul examinării contestațiilor depuse împotriva deciziei Comisiei de evaluare) (sesizările nr. 17g/2023, nr. 21g/2023, nr. 23g/2023, nr. 24g/2023, nr. 27g/2023 și nr. 31g/2023) (nr. 5, 14 februarie 2023)
 
41. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 174g/2022 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 144 alin. (4) din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012 (nr. 15, 16 februarie 2023)
 
42. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 193g/2022 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 42 alin. (1) din Legea concurenței (competența Președintelui Parlamentului de a propune Parlamentului numirea în funcție a membrilor Plenului Consiliului Concurenței) (nr. 16, 16 februarie 2023)
 

PARTEA II

 
Hotărâri ale Guvernului Republicii Moldova
 
147. Hotărâre cu privire la aprobarea Programului de ordine și securitate publică pentru anii 2022 – 2025 (nr. 913, 21 decembrie 2022)
 
148. Hotărâre cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare a managementului finanțelor publice pentru anii 2023-2030 (nr. 71, 22 februarie 2023)
 
149. Hotărâre cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului (consolidarea capacității instituționale a Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare) (nr. 74, 22 februarie 2023)
 

PARTEA III

 
Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova
 
264. Ordin privind modificarea și completarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar și a Normelor metodologice privind evidența contabilă și raportarea financiară în sistemul bugetar, aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor nr.216 din 28 decembrie 2015 (nr. 14, 10 februarie 2023)
 
265. Ordin cu privire la modificarea Ordinului ministrului finanțelor nr. 94 din 30 iulie 2020 (nr. 25, 3 martie 2023)
 
Acte ale Ministerului Sănătății al Republicii Moldova
 
266. Ordin cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a Instituției Medico-Sanitare Publice (IMSP) spitalicești (nr. 87, 10 februarie 2023)
 
Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare
 
267. Hotărâre privind aprobarea prospectului ofertei de preluare benevolă a acțiunilor emise de Societatea pe acțiuni „BAZA DE TRANSPORT AUTO NR. 31 CHIȘINĂU” (nr. 8/4, 28 februarie 2023)
 
268. Hotărâre privind radierea SA „ACVILA-SPORT” din Registrul licenţelor sau autorizaţiilor pentru activitate pe piaţa de capital (nr. 8/6, 28 februarie 2023)
 
269. Hotărâre cu privire la radierea valorilor mobiliare din Registrul emitenților de valori mobiliare emise anterior de Societatea pe acțiuni „DAAC-ORHEI” (nr. 8/7, 28 februarie 2023)
 
270. Hotărâre cu privire la radierea valorilor mobiliare din Registrul emitenților de valori mobiliare emise anterior de unele societăți pe acțiuni (nr. 8/8, 28 februarie 2023)
 
Acte ale Serviciului Fiscal de Stat
 
271. Ordin privind aprobarea formularelor cu privire la aplicarea măsurilor de asigurare conform Dispoziției Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova nr. 45 din 31 octombrie 2022 (nr. 58, 2 martie 2023)
Nr. 75-78 Marţi, 07 martie 2023 XXX

Selectați data