search
close-white

Legi, hotărâri, decrete, dispoziții, tratate, alte acte oficiale, informații, anunțuri, comunicate

Ediția curentă Monitorul Oficial Nr. 370-372 din 29 septembrie 2023

Monitorul Oficial Nr. 85-86

 

PARTEA I

 
Legi, hotărâri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova
 
Acte ale Curţii de Conturi a Republicii Moldova
 
4. Hotărâre cu privire la auditul conformității asupra introducerii pe piață și gestionării medicamentelor și dispozitivelor medicale în Republica Moldova (nr. 1, 17 februarie 2023)
 

PARTEA II

 
Hotărâri ale Guvernului Republicii Moldova
 
167. Hotărâre cu privire la aprobarea Programului național de extindere și reabilitare a pădurilor pentru perioada 2023-2032 și a Planului de acțiuni pentru implementarea acestuia pe perioada 2023-2027 (nr. 55, 17 februarie 2023)
 
168. Hotărâre privind aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea Fondului pentru antreprenoriat și creștere economică a Moldovei (nr. 94, 28 februarie 2023)
 
169. Hotărâre cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului (restructurarea Ministerului Economiei) (nr. 116, 7 martie 2023)
 
170. Hotărâre cu privire la restructurarea unor organe centrale de specialitate ale administrației publice și modificarea unor hotărâri ale Guvernului (nr. 117, 7 martie 2023)
 
171. Hotărâre сu privire la organizarea și funcționarea Ministerului Energiei (nr. 118, 7 martie 2023)
 

PARTEA III

 
Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Economiei al Republicii Moldova
 
291. Ordin pentru aprobarea Regulamentelor privind modul de compensare a consumului de gaze naturale pentru consumatorii noncasnici (nr. 27, 9 martie 2023)
 
Acte ale Ministerului Educației și Cercetării al Republicii Moldova
 
292. Ordin cu privire la autorizarea de funcționare provizorie/acreditarea și retragerea dreptului de organizare a programelor de studii superioare de licență (ciclul I) și de master (ciclul II) în instituțiile de învățământ superior din Republica Moldova (nr. 167, 23 februarie 2023)
 
Acte ale Ministerului Sănătății al Republicii Moldova
 
293. Ordin privind serviciile medicale acordate beneficiarilor de protecție temporară (nr. 143, 28 februarie 2023)
Nr. 85-86 Marţi, 14 martie 2023 XXX

Selectați data