search
close-white

Legi, hotărâri, decrete, dispoziții, tratate, alte acte oficiale, informații, anunțuri, comunicate

Ediția curentă Monitorul Oficial Nr. 112 din 31 martie 2023

Monitorul Oficial Nr. 87-88

 

PARTEA I

 
Legi, hotărâri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova
 
129. Hotărâre privind Raportul anual 2020 al Curții de Conturi asupra administrării și întrebuințării resurselor financiare publice și a patrimoniului public și Raportul anual 2021 al Curții de Conturi asupra administrării și întrebuințării resurselor financiare publice și a patrimoniului public (nr. 41, 3 martie 2023)
 
130. Hotărâre privind Raportul de activitate al Curții de Conturi pe anul 2020 și Raportul de activitate al Curții de Conturi pe anul 2021 (nr. 42, 3 martie 2023)
 
Acte ale Curţii Constituţionale a Republicii Moldova
 
43. Hotărâre privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din punctul 2 lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 78 din 21 februarie 1994 cu privire la modul de calculare a vechimii în muncă, stabilire şi plată a pensiilor şi indemnizațiilor militarilor, persoanelor din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne, colaboratorilor Centrului Național Anticorupție şi funcționarilor publici cu statut special din cadrul sistemului administrației penitenciare (calcularea pensiei funcționarilor detașați) (sesizarea nr. 45g/2022) (nr. 6, 28 februarie 2023)
 
44. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 203g/2022 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi ale articolului 366 alineatul (3) din Codul de procedură penală (explicarea învinuirii de către procuror) (nr. 17, 28 februarie 2023)
 
45. Decizie de inadmisibilitate a sesizărilor nr. 224g/2022, nr. 225g/2022, nr. 226g/2022, nr. 5g/2023, nr. 6g/2023, nr. 7g/2023 și nr. 8g/2023 privind excepțiile de neconstituționalitate a articolelor 245 alin. (1), 302 alin. (2), 305 alin. (8), 331 alin. (3), 336 alin. (1), 342 alin. (3) și a Capitolului IV, Secțiunea a 2-a, § 2 din Codul de procedură penală (modul de examinare a recursurilor formulate împotriva încheierilor judecătorilor de instrucție) (nr. 18, 28 februarie 2023)
 
46. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 228g/2022 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 221 alin. (1) lit. c) pct. 6 din Legea privind activitatea particulară de detectiv și de pază nr. 283 din 4 iulie 2003 (nr. 19, 28 februarie 2023)
 

PARTEA II

 
Hotărâri ale Guvernului Republicii Moldova
 
172. Hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a casei de cultură (nr. 83, 22 februarie 2023)
 
173. Hotărâre pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la Curtea Supremă de Justiție (nr. 112, 7 martie 2023)
 
174. Hotărâre pentru aprobarea proiectului de lege privind evaluarea externă a judecătorilor și a candidaților la funcția de judecător al Curții Supreme de Justiție (nr. 113, 7 martie 2023)
 
175. Hotărâre cu privire la modificarea Hotărârii Guvernului nr. 899/2017 pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind adaosul de vitamine și minerale, precum și de anumite substanțe de alt tip în produsele alimentare (nr. 120, 7 martie 2023)
 
176. Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1345/2007 cu privire la acordarea facilităților tinerilor specialiști cu studii medicale şi farmaceutice (nr. 128, 15 martie 2023)
 
177. Hotărâre cu privire la acordarea ajutorului umanitar populației din Republica Turcia care a avut de suferit în urma calamităților naturale provocate de cutremure de pământ în zilele de 6 și 7 februarie 2023 (nr. 130, 15 martie 2023)
 
178. Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 522/2019 cu privire la modelele actelor de identitate din sistemul național de pașapoarte (nr. 133, 15 martie 2023)
 
179. Hotărâre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (nr. 136, 15 martie 2023)
 
180. Dispoziţie cu privire la conferirea gradului de calificare (nr. 40-d, 14 martie 2023)
 
181. Dispoziţie cu privire la numirea în funcţie a doamnei Veronica ARPINTIN (nr. 42-d, 15 martie 2023)
 
182. Dispoziţie cu privire la exercitarea interimatului funcţiei de secretar general al Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (nr. 43-d, 15 martie 2023)
 
183. Dispoziţie cu privire la eliberarea din funcţie a domnului Constantin BOROSAN (nr. 44-d, 15 martie 2023)
 
184. Dispoziţie cu privire la numirea în funcţie a doamnei Natalia EREMIA (nr. 45-d, 15 martie 2023)
 
185. Dispoziţie cu privire la numirea în funcţie a doamnei Carolina NOVAC (nr. 46-d, 15 martie 2023)
 
186. Dispoziţie cu privire la numirea în funcţie a doamnei Cristina PERETEATCU (nr. 47-d, 15 martie 2023)
 
187. Dispoziţie cu privire la numirea în funcţie a domnului Constantin BOROSAN (nr. 48-d, 15 martie 2023)
 
188. Dispoziţie cu privire la eliberarea din funcţie a domnului Marin CIOBANU (nr. 49-d, 15 martie 2023)
 

PARTEA III

 
Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare al Republicii Moldova
 
294. Ordin cu privire la modificarea Nomenclatorului raselor, tipurilor și crossurilor de animale omologate (raionate) în Republica Moldova (nr. 23, 6 martie 2023)
 
Acte ale Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova
 
295. Decizie cu privire la monitorizarea serviciului media audiovizual de televiziune „Jurnal TV”, ca urmare a sesizării depuse de Vitalie Grabovski (nr. 55, 22 februarie 2023)
 
296. Decizie cu privire la rezultatele controlului activității furnizorilor de servicii media audiovizuale „SG Media M1” SRL și „Euroshow Grup” SRL (nr. 56, 24 februarie 2023)
 
297. Decizie cu privire la rezultatele controlului efectuat în temeiul Deciziei Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova nr. 27 din 27.01.2023 (nr. 57, 24 februarie 2023)
 
298. Decizie cu privire la examinarea cererii nr. 11-MBC din 13.02.2023 a furnizorului de servicii media audiovizuale „SG MEDIA M1” SRL (nr. 59, 24 februarie 2023)
 
299. Decizie cu privire la avizarea repetată a proiectului de lege privind accesul la informațiile publice (nr. 66, 3 martie 2023)
 
300. Decizie cu privire la avizarea repetată a proiectului hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea Programului de promovare și Asigurare a Egalității între Femei și Bărbați în Republica Moldova pentru anii 2023-2027 (nr. 67, 3 martie 2023)
 
Acte ale Centrului Național pentru Protecţia Datelor сu Caracter Personal
 
301. Raport de activitate pentru anul 2022.
Nr. 87-88 Joi, 16 martie 2023 XXX

Selectați data