search
close-white

Legi, hotărâri, decrete, dispoziții, tratate, alte acte oficiale, informații, anunțuri, comunicate

Ediția curentă Monitorul Oficial Nr. 181-183 din 19 aprilie 2024

Monitorul Oficial Nr. 165-167

 

PARTEA I

 
Legi, hotărâri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova
 
Acte ale Curţii de Conturi a Republicii Moldova
 
9. Hotărâre cu privire la aprobarea Raportului de activitate al Curții de Conturi pe anul 2022 (nr. 17, 28 aprilie 2023)
 

PARTEA II

 
Hotărâri ale Guvernului Republicii Moldova
 
362. Hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului privind selectarea candidaților pentru funcția de membru  al consiliului întreprinderilor de stat și societăților comerciale cu capital integral/majoritar de stat și condițiile de remunerare a acestora (nr. 209, 12 aprilie 2023)
 
363. Hotărâre cu privire la aprobarea Planului de acțiuni privind punerea în aplicare a Regulamentului Sanitar Internațional (2005) în Republica Moldova pentru anii 2023-2027 (nr. 222, 19 aprilie 2023)
 
364. Hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (simplificarea procedurii de elaborare și aprobare a Cadastrului funciar anual) (nr. 274, 10 mai 2023)
 
365. Hotărâre pentru modificarea Regulamentului privind stingerea obligației fiscale prin compensare și/sau restituirea mijloacelor bănești, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 235/2017 (nr. 279, 10 mai 2023)
 
366. Dispoziţie cu privire la aprobarea componenței nominale a delegației Republicii Moldova în legătură cu vizita de lucru a domnului Dorin Recean, Prim-ministru, în orașul București, România (17-18 mai 2023) (nr. 79-d, 13 mai 2023)
 
367. Dispoziţie cu privire la organizarea și desfășurarea activităților consacrate Zilei Familiei în anul 2023 (nr. 80-d, 13 mai 2023)
 

PARTEA III

 
Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova
 
497. Ordin cu privire la alinierea la măsurile restrictive internaționale ale Uniunii Europene (nr. 133-S-04, 5 mai 2023)
 
Acte ale Ministerului Sănătății al Republicii Moldova și ale Companiei Naționale de Asigurări în Medicină
 
498. Ordin cu privire la modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății și directorului general al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină nr. 600/320-A/2015 (nr. 410/119-A, 5 mai 2023)
 
499. Ordin cu privire la aprobarea componenței nominale a Consiliilor pentru medicamente și dispozitive medicale compensate din fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală și a Secretariatelor acestora (nr. 411/120-A, 5 mai 2023)
 
Acte ale Agenției Relații Funciare și Cadastru a Republicii Moldova
 
500. Ordin privind modificarea unor acte normative (nr. 27, 18 aprilie 2023)
 
Acte ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică
 
501. Hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă, de canalizare și de epurare a apelor uzate de către Î.M. „Pro Mediu Cocieri” (nr. 272, 10 mai 2023)
 
502. Hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru serviciile auxiliare prestate consumatorilor de către S.A. „Apă-Canal Cahul” (nr. 273, 10 mai 2023)
 
Acte ale Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală
 
503. Decizie (nr. 7/779, 12 mai 2023)
 
Acte ale Autorității Aeronautice Civile a Republicii Moldova
 
504. Ordin cu privire la aprobarea amendamentului nr.01 la mijloacele acceptabile de punere în conformitate și materialele de îndrumare la Regulamentul de stabilire a cerințelor tehnice și a procedurilor administrative referitoare la personalul navigant din aviația civilă, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.204/2020 (AMC&GM la HG nr.204/2020) (nr. 21/GEN, 3 mai 2023)
Nr. 165-167 Luni, 15 mai 2023 XXX

Selectați data