search
close-white

Legi, hotărâri, decrete, dispoziții, tratate, alte acte oficiale, informații, anunțuri, comunicate

Ediția curentă Monitorul Oficial Nr. 181-183 din 19 aprilie 2024

Monitorul Oficial Nr. 168-169

 

PARTEA I

 
Legi, hotărâri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova
 
278. Hotărâre pentru modificarea Registrului monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat, aprobat prin Hotărârea Parlamentului nr. 1531/1993 (nr. 109, 11 mai 2023)
 
279. Hotărâre cu privire la Raportul de activitate al Centrului Național Anticorupție pentru anul 2022 (nr. 117, 12 mai 2023)
 
Acte ale Curţii Constituţionale a Republicii Moldova
 
73. Decizie de inadmisibilitate a sesizărilor numerele 75g/2023, 76g/2023, 77g/2023, 86g/2023, 87g/2023, 88g/2023, 89g/2023, 90g/2023, 96g/2023, 101g/2023 și 102g/2023 privind excepțiile de neconstituționalitate a unor prevederi din Legea nr. 26 din 10 martie 2022 (nr. 42, 6 aprilie 2023)
 
74. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 100g/2023 privind excepția de neconstituționalitate a articolelor 10 alin. (5), 12 alin. (2) și 15 alin. (1) din Legea nr. 26 din 10 martie 2022 privind unele măsuri aferente selectării candidaților la funcția de membru în organele de autoadministrare ale judecătorilor și procurorilor (nr. 43, 11 aprilie 2023)
 
75. Decizie referitoare la cererea de suspendare a acțiunii articolului 15 alin. (11) din Legea nr. 26 din 10 martie 2022 privind unele măsuri aferente selectării candidaților la funcția de membru în organele de autoadministrare ale judecătorilor și procurorilor (sesizarea nr. 114a/2023) (nr. 44, 13 aprilie 2023)
 
76. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 164g/2022 privind excepția de neconstituționalitate a articolelor 2875 și 2876 din Codul fiscal (impozitul pe avere) (nr. 45, 27 aprilie 2023)
 
77. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 217g/2022 privind excepția de neconstituționalitate a articolelor 178 alin. (1) din Codul penal și 274 din Codul de procedură penală (dreptul la secretul corespondenței și modul de începere a urmăririi penale și de clasare a procesului penal) (nr. 46, 27 aprilie 2023)
 
78. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 9g/2023 privind excepția de neconstituționalitate a sintagmei „prin imposibilitate absolută de a se prezenta în instanță” din articolul 371 alin. (1) pct. 2) din Codul de procedură penală (citirea declarațiilor martorului în ședința de judecată în absența lui) (nr. 47, 27 aprilie 2023)
 
79. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 11g/2023 privind excepția de neconstituționalitate a textului „o parte” din articolul 248 alin. (1) din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012 (partea din datorie a debitorului insolvabil pasibilă a fi suportată de membrii organelor de conducere care au comis acțiuni prejudiciabile și au cauzat insolvabilitatea [2]) (nr. 48, 27 aprilie 2023)
 

PARTEA II

 
Hotărâri ale Guvernului Republicii Moldova
 
368. Hotărâre cu privire la aprobarea Programului național de imunizări pentru anii 2023-2027 (nr. 211, 12 aprilie 2023)
 
369. Hotărâre pentru aprobarea proiectului de lege privind supravegherea pieței și conformitatea produselor (nr. 285, 17 mai 2023)
 
370. Hotărâre pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la ratificarea Acordului, încheiat prin schimb de scrisori, dintre Guvernul Republicii Moldova și Organizația Națiunilor Unite privind aplicarea mutatis mutandis a Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD), încheiat la 2 octombrie 1992 și amendat la 2 iulie 1997, Coordonatorului Rezident al Națiunilor Unite și Oficiului său în Republica Moldova, semnat la Chișinău la 29 martie 2023 (nr. 286, 17 mai 2023)
 
371. Hotărâre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea articolului 22 din Legea nr. 939/2000 cu privire la activitatea editorială (nr. 287, 17 mai 2023)
 
372. Hotărâre cu privire la iniţierea negocierilor şi aprobarea semnării celui de-al cincisprezecelea Amendament la Acordul de asistenţă privind obiectivul de dezvoltare dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Statelor Unite ale Americii pentru creștere economică durabilă ancorată în integrarea europeană, semnat la Chișinău la 28 septembrie 2016 (nr. 288, 17 mai 2023)
 
373. Hotărâre cu privire la declararea unor zile de odihnă (1 și 2 iunie 2023) (nr. 289, 17 mai 2023)
 
374. Hotărâre privind plata sumei indexate deponenților Băncii de Economii (nr. 290, 17 mai 2023)
 
375. Hotărâre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 292, 17 mai 2023)
 
376. Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 345/2022 cu privire la asistența internațională acordată Republicii Moldova de către România (nr. 293, 17 mai 2023)
 
377. Hotărâre pentru modificarea Regulamentului privind Programul național „Voucher cultural”, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 774/2022 (nr. 294, 17 mai 2023)
 
378. Hotărâre pentru aprobarea semnării Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Tadjikistan privind traficul auto internațional de pasageri și de mărfuri (nr. 297, 17 mai 2023)
 
379. Hotărâre privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 297/2017 pentru implementarea Legii nr. 215/2011 cu privire la frontiera de stat a Republicii Moldova (nr. 298, 17 mai 2023)
 
380. Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2212 la Hotărârea Guvernului nr. 351/2005 cu privire la aprobarea listelor bunurilor imobile proprietate publică a statului și la transmiterea unor bunuri imobile (nr. 299, 17 mai 2023)
 
381. Hotărâre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (pentru auditul extern al unei societăți pe acțiuni) și abrogarea unei hotărâri de Guvern (nr. 300, 17 mai 2023)
 
382. Hotărâre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului Codului funciar (nr. 301, 17 mai 2023)
 
383. Hotărâre pentru denunțarea Acordului cu privire la schimbul de informație în problemele ocrotirii frontierelor exterioare ale statelor membre ale Comunității Statelor Independente, încheiat la Moscova la 12 aprilie 1996 (nr. 302, 17 mai 2023)
 
384. Hotărâre pentru denunțarea Acordului privind condițiile generale de livrare a mărfurilor între organizațiile statelor membre ale Comunității Statelor Independente, încheiat la Kiev la 20 martie 1992 (nr. 303, 17 mai 2023)
 
385. Dispoziţie cu privire la eliberarea din funcţie a doamnei Elena ARHIP (nr. 82-d, 17 mai 2023)
 

PARTEA III

 
Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Agenţiei Naţionale pentru Siguranța Alimentelor
 
505. Ordin privind retragerea și rechemarea produselor alimentare neconforme reglementărilor în domeniul alimentar și notificarea Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (nr. 149, 10 aprilie 2023)
 
Acte ale Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova
 
505a. Decizie cu privire la bilanțul Concursului pentru acordarea dreptului de utilizare a frecvențelor radio disponibile, anunțat prin Decizia Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova nr. 47 din 17.02.2023 (nr. 111, 25 aprilie 2023)
 
505b. Decizie cu privire la examinarea rapoartelor anuale de activitate ale unor furnizori privați de servicii media audiovizuale de televiziune pentru anul 2022 (nr. 112, 28 aprilie 2023)
 
505c. Decizie cu privire la examinarea cererii de reperfectare a licenței de emisie a furnizorului de servicii media audiovizuale „Univers-FM Media” SRL, eliberată pentru serviciul de radiodifuziune sonoră „Focul din Vatră” (nr. 113, 28 aprilie 2023)
 
505d. Decizie cu privire la examinarea cererii de suspendare a licenței de emisie a Asociației Obștești „Autonomia Noastră”, eliberată pentru serviciul de radiodifuziune sonoră „Radio Jean” (nr. 114, 28 aprilie 2023)
 
505e. Decizie cu privire la examinarea cererii de reperfectare a autorizației de retransmisiune eliberate „MOLDCELL” SA (nr. 116, 28 aprilie 2023)
 
505f. Decizie сu privire la avizarea proiectului hotărârii Comisiei Electorale Centrale pentru aprobarea Regulamentului privind modul de furnizare, distribuire și difuzare a publicității politice, electorale și a mesajelor de interes public (nr. 117, 28 aprilie 2023)
 
505g. Decizie cu privire la examinarea Raportului de activitate al Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova în trimestrul I al anului 2023 (nr. 118, 28 aprilie 2023)
 
505h. Decizie cu privire la prelungirea termenului de examinare a petiției Asociației Obștești „Centrul pentru Jurnalism Independent” (nr. 120, 28 aprilie 2023)
 
505i. Decizie cu privire la retragerea licenței de emisie a „Teleproiect” SRL, eliberată pentru serviciul media audiovizual de televiziune „REN Moldova” (nr. 121, 28 aprilie 2023)
 
505j. Decizie cu privire la dispunerea controlului respectării prevederilor art. 90 alin. (9) din Codul electoral nr. 325/2022 și ale art. 63 din Codul serviciilor media audiovizuale al Republicii Moldova nr. 174/2018 de către serviciul media audiovizual de televiziune „TV-Găgăuzia” (nr. 122, 28 aprilie 2023)
 
Acte ale Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale a Republicii Moldova
 
506. Ordin cu privire la înregistrarea preţurilor de producător la medicamente (nr. Rg04-000110, 16 mai 2023)
 
Acte ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică
 
507. Hotărâre cu privire la modificarea pct. 29 din Regulamentul privind furnizarea gazelor naturale, aprobat prin Hotărârea Consiliului de administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică nr. 113/2019 (nr. 246, 28 aprilie 2023)
 
Acte ale Băncii Naţionale a Moldovei
 
508. Hotărâre cu privire la nivelul ratelor dobânzilor Băncii Naționale a Moldovei și la norma rezervelor obligatorii (nr. 90, 11 mai 2023)
Nr. 168-169 Joi, 18 mai 2023 XXX

Selectați data